17 de abril, Día Europeo da Información Xuvenil

13 Abr 2022

Como cada ano, o 17 de abril conmemórase o Día Europeo da Información Xuvenil. A Axencia Europea da Información e o Asesoramento Xuvenil (ERYICA) declarou esta data no 1983 para subliñar os servizos de atención á xente nova en materia de información, apoio e formación.

Este ano a efeméride cobra maior importancia por estarmos no Ano Europeo da Xuventude. Neste sentido, na publicación que fai o INJUVE destácase o papel dos traballadores e traballadoras da información xuvenil entre a mocidade, axudándolles a participaren de xeito activo na sociedade. Por outro lado, o Portal Europeo da Xuventude promove actividades e interaccións entre a mocidade europea para dinamizar este ano xuvenil.

En Galicia, a Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, volve difundir unha infografía que recolle todos os puntos que integran a rede galega de información xuvenil: 12 Espazos Xoves, máis de 230 OMIX (oficinas municipais de información xuvenil), os Servizos provinciais de Xuventude (A Coruña, Lugo, Vigo e Ourense) e as oficinas locais de Pontevedra e Ferrol, o Centro coordinador de Información xuvenil (Santiago de Compostela)l e unha rede de case 500 mozos e mozas correspondentes xuvenís (en 60 centros de ensino secundario) e 112 correspondentes universitarios/as (nos 7 campus universitarios).

Nestes tempos cobra aínda máis importancia a modalidade de información dixital. Aquí cómpre citar a nosa páxina web http://xuventude.xunta.es, a nosa canle de whatsapp e os nosos perfís nas principais redes sociais, incluíndo o perfil de @xuventudegalicia e os perfís dos Espazos Xoves.

O obxectivo desta rede é achegar a toda a mocidade información sobre temas do seu interese como ocio xuvenil, emprego, formación, emancipación, voluntariado, axudas económicas ou certames creativos. Estes contidos han de proporcionarse de xeito que sirvan para que a xuventude coñeza as súas oportunidades e mellore a súa autonomía, buscando así a súa participación como membros activos da sociedade.

Carta Europea de Información Xuvenil