En portada (1118)

A mocidade galega, unha vez máis, ten a oportunidade de participar activamente no proceso de elaboración do novo Plan Estratéxico de Xuventude 2022-2027, posto en marcha pola Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social e Xuventude, co fin de deseñar a folla de ruta das políticas galegas en materia de xuventude dos vindeiros anos.

Todas as mozas e mozos galegos, nomeadamente con idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos, poden facernos chegar a súa opinión contestando un cuestionario, anónimo e voluntario, no que se responderá sobre diversas cuestións que axudarán a deseñar políticas xuvenís adaptadas ás necesidades reais da mocidade galega.

O cuestionario de participación estará dispoñible nesta web de Xuventude ata o 30 de setembro de 2022.

 A túa participación é importante! Responde ao cuestionario aquí.

O Bono Novo Cultural é unha axuda directa de 400 euros a quen cumpre 18 anos ao longo do ano 2022 para adquirir e gozar de produtos e actividades culturais.

a) Artes en vivo, patrimonio cultural e artes audiovisuais: entradas e abonos para artes escénicas, música en directo, cinema, museos, bens integrantes do patrimonio histórico español, bibliotecas, exposicións e festivais escénicos, literarios, musicais ou audiovisuais, ata un máximo de 200 euros por persoa beneficiaria.

b) Produtos culturais en soporte físico: libros; revistas, prensa, ou outras publicacións periódicas; videoxogos, partituras musicais, discos de vinilo, CD, DVD, ou os coñecidos como Blu-ray, ata un máximo de 100 euros por persoa beneficiaria.

c) Consumo dixital ou en liña: subscricións e alugueiros a plataformas musicais, de lectura ou audiolectura, ou audiovisuais, compra de audiolibros, compra de libros dixitais, compra de cancións ou álbums dixitais a través de plataformas de venda de música, subscrición para descarga de arquivos multimedia (os coñecidos como podcasts), subscricións a videoxogos na nube ou en liña, subscricións dixitais a prensa, revistas ou outras publicacións periódicas, ata un máximo de 100 euros por persoa beneficiaria.

O prazo estará aberto ata ás 23:59 horas do 15 de outubro de 2022.

https://bonoculturajoven.gob.es/ 

  • A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, presentou esta nova iniciativa o 22 de xullo no Espazo Xove de Noia
  • Contará como ferramenta principal cun mapa de recursos que aglutinará todas as iniciativas postas en marcha polo Goberno galego para a mocidade en ámbitos como a educación, o emprego, a igualdade, a vivenda ou o lecer
  • O Goberno galego conta cunha ampla rede de iniciativas destinadas a darlle oportunidades á xuventude como o programa Xuventude Mentoring, o Xuventude Crea, o Carné Xove ou as actividades promovidas por parte da rede de Espazos Xoves de Galicia, entre outros
  • Esta oficina virtual de asesoramento estará dispoñible dende hoxe na páxina web de Xuventude

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, anunciou a creación dunha oficina virtual de asesoramento e orientación para a mocidade que aglutinará os recursos postos a disposición por parte dos distintos departamentos do Goberno autonómico. Esta nova iniciativa presentouse esta mañá no Espazo Xove de Noia e durante o acto tamén participaron distintos representantes e técnicos que traballan neste ámbito.

Fabiola García sinalou que esta iniciativa, dispoñible dende hoxe mesmo na páxina web de Xuventude, terá como principal ferramenta un mapa de recursos que recompilará os programas postos en marcha polos distintos departamentos do Goberno galego para a mocidade en ámbitos como a educación, o emprego, a igualdade, a mobilidade, a vivenda ou o lecer. Ademais, esta oficina conta tamén cunha canle electrónica de asesoramento individualizado para todos os mozos de Galicia.

Durante a presentación, a conselleira lembrou que a Xunta pon a disposición da xuventude programas e iniciativas que lle permitan impulsar novos proxectos e conseguir todo aquilo que se propoñan. Exemplo disto é o Xuventude Mentoring, que conseguiu que 200 mozos tivesen a súa primeira experiencia laboral o pasado ano; o programa Xuventude Crea, que premia as creacións artísticas da mocidade en 14 disciplinas distintas; o Carné Xove, que leva décadas ofrecendo descontos á xuventude, ou os propios Espazos Xoves, que lle ofrecen propostas de ocio, formación e participación.

Finalmente, Fabiola García aproveitou para resaltar o papel de asociacións xuvenís e entidades locais como colaboradoras fundamentais do Executivo autonómico para darlle máis facilidades á xuventude. Neste sentido, comprometeuse a seguir traballando para garantir que a mocidade poida seguir desenvolvendo todo o seu potencial.

 

Vas pasar un verán cheo de actividades ao aire libre! Cóntanolo con imaxes!

PARTICIPA NO imaxe trofeo CONCURSO FOTOGRÁFICO imaxe trofeo SENSACIÓNS SAUDABLES CO CARNÉ XOVE 2022 43356 e poderás gañar unha EXPERIENCIA PARA DÚAS PERSOAS NO OLIMPO CELTA: RUTA EN CAIAC CON @atlantisadventure_ocio + UNHA NOITE CON ALMORZO EN OCA INSUA COSTA DA MORTE HOTEL (@ocahotels , CEE)

V Para participar sigue estes pasos:
telefono Entra na seguinte ligazón: https://pr.easypromosapp.com/p/941289
rexistrate Rexístrate mediante o formulario.
43356 Sube a foto coa que participas e cóntanos brevemente o que aparece nela.

IMPORTANTE: poden participar persoas mozas galegas maiores de idade e co Carné Xove activado.

A persoa gañadora será elixida por un xurado especializado.

calendario Podes concursar ata o 01-09-2022!

*Bases da convocatoria

 

A Consellería de Política Social e Xuventude convoca a adxudicación de prazas e de bolsas nas súas residencias xuvenís de Ourense, Lugo e Vigo.

Modalidades de prazas:
a) Prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes (BS303B).
b) Prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes colaboradoras bolseiras (BS303C).
c) Prazas en residencias xuvenís para persoas traballadoras (BS303D).

Convocatoria de prazas para o curso académico 2022/23: 

cadroo1

Do total de prazas resérvase un 9 % para o caso de mozas que sufran violencia de xénero ou para mozos e mozas cuxas proxenitoras a sufrisen e/ou para persoas mozas con expediente de protección aberto. A distribución de prazas para esta reserva é a seguinte:

cadroo2


Requisitos xerais:
- Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
- Non ter perdido a condición de residente por causa imputable a persoa solicitante.
- Ter os 16 anos cumpridos e non superar os 30, na data do 31 de decembro de 2022. As persoas colaboradoras bolseiras terán que ter os 18 anos cumpridos.

A mocidade estudante que solicite praza de residencia, ademais:
- Cursar estudos de formación profesional ou ciclos formativos, de bacharelato, estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente ou ben, mentres non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.
Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios, nos cales a persoa solicitante non obteña a nota de corte ou puntuación académica mínima exixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia habitual.
- Que no concello onde radique a súa residencia habitual non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante.

As persoas estudantes que soliciten prazas nas residencias e a concesión de bolsas como colaboradoras deberán reunir os seguintes requisitos específicos:
- Ter os 18 anos cumpridos e non superar os 30 a data 31 de decembro de 2022.
- Ter unha renda media familiar inferior ao 150% do indicador público de renda de efectos múltiples (Iprem) do ano en curso.

A mocidade traballadora tamén deberán cumprir os seguintes:
- Que o lugar de traballo teña o enderezo nun concello distinto ao lugar de residencia habitual da persoa solicitante.
- No caso de que a relación de traballo non sexa fixa ou indefinida terá que ter unha duración mínima de 3 meses contados desde a data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
- No caso de ser unha persoa traballadora por conta propia, será necesario que estea dada de alta no réxime de traballadores/as autónomos/as da Seguridade Social, con anterioridade á publicación da presente convocatoria.

Prezo:
a) Habitación dobre: 324 € por residente e mes.
b) Habitación cuádrupla: 250 € por residente e mes.

Período de estadía:
O período máximo de estadía das persoas beneficiarias será de 11 meses e estará comprendido no período establecido para o curso académico 2021-2022, exceptúanse os períodos de vacacións de Nadal e Semana Santa.
As persoas beneficiarias que teñan a condición de estudantes, iniciarán e finalizarán a súa estadía na residencia coincidindo co curso académico no que estiveran matriculadas (respectando sempre o período máximo antes indicado) e en todo caso concluirán a súa estadía co remate dos estudos desenvolvidos.
En calquera caso as persoas beneficiarias deberán iniciar a súa estadía na residencia como prazo máximo o 31 de outubro.

Prazo de presentación das solicitudes: Estará aberto ata o 16 de agosto de 2022.

Solicitudes:
As solicitudes están dispoñibles na sede electrónica da xunta https://sede.xunta.es, entrando no procedemento BS303B para estudantes, BS303C para persoas colaboradoras bolseiras e BS303D para traballadores/as.

Máis información no DOG do 15 de xullo de 2022

Lugo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii/
Ourense: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas/
Vigo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar/

Se resides en Galicia e tes entre 16 e 30 anos podes participar no certame Xuventude Crea que un ano máis convoca a Consellería de Política Social e Xuventude.

Podes participar na seguintes especialidades:
Artes plásticas, Arte urbana, Banda deseñada, Cociña, Creación de videoxogos, Danza moderna, Deseño de xoias, Fotografía, Moda, Música, Novela curta, Poesía e Teatro.

Novidades de Xuventude Crea 2022:
- Incorporación da modalidade de música clásica dentro da especialidade de música.
- A especialidade de graffiti pasa a converterse en arte urbana, co obxectivo de dar cabida ás diferentes expresións artísticas no eido do muralismo.

Como participar?
- Salvo no caso das especialidades de teatro, música, arte urbana, creación de videoxogos, cociña e danza moderna, a participación será sempre a título individual.
- Cada persoa participante poderá presentar unha obra por especialidade ou por modalidade.
- Tes que presentar a solicitude de participación coa túa Chave 365 na sede electrónica da Xunta, https://sede.xunta.es co código BS310Q

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de agosto de 2022.

Premios por cada unha das especialidades:
- Un primeiro premio de 3.000 €.
- Un segundo premio de 1.500 €.
- Un terceiro premio de 1.000 €.
- Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

Máis información en http://xuventude.xunta.es/xuventude-crea

DOG do 5 de xullo de 2022

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca subvencións do Programa de bono alugueiro mocidade para facilitar o goce dunha vivenda ou habitación en réxime de alugamento ou de cesión de uso á mocidade con escasos medios económicos

Poderán beneficiarse desta axuda as persoas maiores de idade que reúnan todos e cada un dos requisitos seguintes:

a) Ter menos de 36 anos no momento de solicitar a axuda.

b) Posuír a nacionalidade española, ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, Suíza, ou o parentesco determinado pola normativa que sexa de aplicación. No caso das persoas estranxeiras non comunitarias deberán acharse en situación de estancia ou residencia regular en España.

c) Ser titular ou estar en condicións de subscribir na Comunidade Autónoma de Galicia, en calidade de persoa arrendataria, un contrato de alugamento de vivenda. 

d) Dispoñer de, polo menos, unha fonte regular de ingresos.

e) Dispoñer dunhas rendas anuais, incluídos os das persoas que teñan o seu domicilio habitual e permanente na vivenda arrendada ou cedida ou a arrendar ou ceder, consten ou non como titulares dun contrato de arrendamento ou cesión, iguais ou inferiores a tres veces o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).

Non obstante, só se terán en conta as rendas anuais da persoa solicitante nos seguintes supostos:
– No de alugamento de habitación.
– No caso de que na vivenda convivan, ademais da persoa solicitante, outra/s persoas e concorran os seguintes requisitos:
Que no momento de solicitar a axuda ningunha das persoas que conviva na vivenda teña entre si parentesco en primeiro grao de consanguinidade ou ben que todas elas teñan menos de 36 anos.
Que todas elas subscriban o contrato de alugamento.

f) Que a vivenda ou habitación arrendada ou cedida constitúa, no momento da solicitude, a súa residencia habitual e permanente, no caso de que teña contrato. A dita circunstancia deberá ser acreditada mediante certificado ou volante de empadroamento.

Non se poderá conceder a axuda cando a persoa solicitante ou algunha das que teñan a súa residencia habitual e permanente na vivenda obxecto do contrato ou compromiso de alugamento ou de cesión de uso se atope nalgunha das situacións que a continuación se indican:

a) Ser persoa propietaria ou usufrutuaria dalgunha vivenda en España.
b) Ter parentesco en primeiro ou segundo grao de consanguinidade ou de afinidade coa persoa arrendadora ou cedente da vivenda.
c) Ser socia ou partícipe da persoa física ou xurídica que actúe como arrendadora ou cedente.


Renda ou prezo de cesión.
1. A renda mensual da vivenda ou o prezo de cesión da vivenda obxecto do contrato de alugamento ou de cesión non poderá superar o seguintes importes, dependendo do concello en que estea situada:

cadro

 

Contía e duración das axudas
Concederase ás persoas beneficiarias unha axuda de 250 euros mensuais, co límite da renda mensual, do prezo da cesión ou, de convivir con outras persoas, do importe que lle corresponda satisfacer á persoa beneficiaria.

A axuda concederase ás persoas beneficiarias polo prazo de dous anos

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) co formulario VI482E.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de outubro de 2022 ou ata esgotar o orzamento.

Máis información no DOG do 30 de xuño de 2022 e en https://igvs.xunta.gal/

A Xunta abre a convocatoria para que as mozas e mozos de Galicia participen na segunda edición do programa Xuventude Mentoring formación e mentorización, desde o ámbito da educación non formal e co obxectivo de favorecer a súa empregabilidade. O Goberno galego inviste 500.000 euros nesta iniciativa, cofinanciada pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e polo Fondo Social Europeo, que este ano beneficiará 250 mozas e mozos de entre 18 e 30 anos que acaban de rematar os seus estudos para facer posible unha efectiva transición da vida académica ao mercado laboral.

Todo aquel que queira participar no programa pode inscribirse de xeito telemático nesta ligazón. As mozas e mozos participantes deben estar inscritos no Sistema nacional de Garantía Xuvenil. Desde o 27 de xuño e ata o 1 de agosto recibiranse as solicitudes das mozas e mozos que lles gustaría formar parte deste programa.

Durante tres meses recibirán formación, asesoramento e desfrutarán de diferentes actividades, como visitas a empresas ou conferencias, para axudarlles a impulsar a súa rede de contactos e achegarlles máis oportunidades laborais.

Nesta segunda edición de Xuventude Mentoring contarase de novo coa colaboración do Consorcio Inteuniversitario de Galicia (Cixug) para que esta transición sexa acorde non só ás demandas e necesidades laborais, senón tamén se axuste á realidade académica. Así mesmo, oprograma estará aberto á participación de máis entidades sociais, empresas, asociacións empresariais ou clústeres, a través da firma dun modelo de adhesión como entidade colaboradora en materia de difusión e promoción do programa, achega de mentores e/ou colaboración nas actividades formativas e de capacitación.

O programa está cofinanciado polo Fondo Social Europeo na Iniciativa de Emprego Xuvenil, nun 80%, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, para o período 2014-2020, no eixe prioritario 1B, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.1, medida 8.2.1.1.

Primeira edición

A primeira edición deste programa tivo uns resultados moi satisfactorios despois de que o 60% dos mozos participantes encontraran traballo ou ampliaran a súa formación. Ademais, formaron parte da iniciativa 150 mentores e asináronse acordos de adhesión con 20 entidades colaboradoras.

+ Máis información

A Consellería de Política Social e Xuventude organiza, dentro do Plan de formación de Xuventude e Voluntariado 2022, o curso “Condución sostible, eficiente e segura”, dirixido a mozas e mozos de 16 a 35 anos, cuxo obxectivo principal é formar sobre a mobilidade nos vehículos de uso persoal neses tres ámbitos: sostibilidade, eficiencia e seguridade.

Nesta formación que terá lugar o 10 de xullo, de 9 a 15 horas, na Escola de condución e transportes de Galicia (Teixeiro, A Coruña), o alumnado recibirá unhas nocións teóricas básicas sobre consumo enerxético eficiente, sobre as diferenzas entre motores de combustión e os eléctricos, así como sobre a condución autónoma e os seus sistemas de seguridade. Ademais, mediante o método de simulacións, as alumnas e alumnos terán a oportunidade de aprender técnicas de condución ante situacións de emerxencia.

Nas catro horas de duración da parte práctica do curso, o alumnado realizará unha serie de manobras en pista que lle axudarán a entender de forma eficiente e segura o mellor uso dos vehículos con motor térmico, híbrido ou eléctrico.

Máis información e inscrición: https://formacion.voluntariadogalego.org/

A Consellería de Política Social ven de elaborar o documento que recolle as recomendacións hixiénico-sanitarias para o desenvolvemento das actividades da Campaña de verán da Xunta de Galicia 2022, así como das actividades de ocio educativo e tempo libre na nosa comunidade autónoma.

Trátase de ofrecer pautas sobre as medidas recomendadas para evitar xerar riscos de propagación da COVID-19 que inclúen directrices, de carácter voluntario, sobre o uso da máscara nas actividades e outras medidas de protección, así como indicacións relativas a que facer ante sintomatoloxía compatible coa COVID-19.

O documento de recomendacións foi supervisado polas autoridades sanitarias competentes.

Podes descargar o documento pinchando aquí: