Programas

Entre os cometidos da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado está a organización de actividades e programas que busquen a dinamización dos xóvenes galegos e galegas.

Por elo a DXXPV convoca os seguintes programas ao largo de todo o ano:

Ademáis pon a disposición de todos e todas información relevante para os xóvenes, por medio da Rede Galega de información Xuvenil, os Espazos Xove e as OMIX, onde poder consultar información acerca de: