A Dirección Xeral de Xuventude

Benvidos/as!

imxquensomos

QUEN SOMOS


Dirección Xeral de Xuventude somos o departamento da Xunta de Galicia que atende as necesidades e inquedanzas da poboación nova residente en Galicia, crendo firmemente que a xuventude ten moito que achegar á sociedade no seu conxunto.

Queremos que esta web se convirta nun punto de referencia ao servizo da xuventude galega, a través da que os nosos mozos e mozas estean informados/as de todos os programas e servizos que ofertamos, tanto desde esta Dirección Xeral como desde outros departamentos da Xunta de Galicia e demais organismos e entidades, achegando así o noso grao de area para construírmos unha sociedade mellor para a mocidade.


Traballamos para mellorar a calidade de vida da xuventude, desenvolvendo accións e programas que lles beneficien, incrementen o seu benestar e lles permitan mellorar as súas competencias. 

Para o desenvolvemento das súas funcións, a Dirección Xeral de Xuventude conta cos seguintes servizos:

Directora xeral: Lara del Carmen Meneses Álvarez

Instituto Galego da Xuventude:
Programa Iniciativa Xove: 981 544 866/ 981 957 057
Escolas de Tempo Libre: 981 54 47 35
Asociacionismo: 881 999 189
Carné Xove: 981 540 122
Campaña de Verán:
Campamentos: 981 545 293 / 881 999 025 / 881 999 194
Oferta Concertada: 881 999 025
Campos de Voluntariado: 981 957 115

institutoxuventude.ctb@xunta.es

Subdirección xeral de Programas para a Xuventude:
Galeuropa: 981 54 46 45 / 981 54 48 54 / 881 99 95 67
Erasmus+: Xuventude en Acción: 981 54 57 12 / 981 54 46 45 / 881 99 95 67
Erasmus+ (educación): 881 99 95 67 / 981 54 46 45
Xuventude Crea: 981 54 16 89 / 981 54 58 22
Parlamento Xove: 981 54 58 22 / 981 54 16 89
Residencias xuvenís: 981 54 48 54 / 981 54 46 45

Servizo de Información Xuvenil. R/Ramón Piñeiro 17-19. 15702 Santiago de Compostela. informacion.xuventude@xunta.gal 
Teléfonos 881 997 606 / 881 997 605 / 881 997 602

Servizo de Voluntariado e Participación:
www.voluntariadogalego.org
voluntariado@xunta.es 

981 957 915 / 981 957 269/ 981 957 363

Estamos en: Edificio administrativo da Xunta de Galicia en San Lázaro, baixo. 15707 Santiago de Compostela

Así mesmo, na seguinte ligazón poderás comprender mellor a nosa forma de traballar consultando a lexislación que regula as nosas competencias e actuacións en materia de xuventude:

Lexislación de interese

Adiante!