Premios e concursos (66)

O Concello de Viveiro convoca o II PREMIO DE NOVELA "VILAR PONTE", co obxectivo de apoiar e difundir a literatura en lingua galega.

Consulta as BASES DO CONCURSO.

Máis información:
teléfono 982560128
correo: rsf.secretaria@viveiro.es

A Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia Convoca o PREMIO Á INNOVACIÓN BIBLIOTECARIA DE GALICIA para o ano 2019 e establécense as bases reguladoras polas que se rexerá a súa concesión (código de procedemento CT237A).

Ten como obxectivo impulsar e visibilizar os proxectos e boas prácticas levados a cabo polas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas municipais de Galicia, que busquen resultados positivos para a persoa usuaria, que sexan pertinentes e adecuados ao contexto local onde se implantan. Deberán ser sustentables no tempo e fomentar a réplica nunha situación distinta pero en condicións similares. 

Entenderase que a innovación non só implica unha nova acción senón un modo diferente e creativo de realizar prácticas tradicionais ou de reorganizalas.

Para os efectos desta norma, considéranse proxectos:

O conxunto de actividades concretas, interrelacionadas e coordinadas entre si cun obxectivo común, que se realizan co fin de producir determinados bens ou servizos capaces de satisfacer necesidades ou resolver problemas.

Consideraranse boas prácticas:

Unha experiencia ou actividade sinxela e concreta que xurde como resposta a unha situación que é necesario modificar ou mellorar.

Poderán ser beneficiarias desta subvención todas as entidades locais ou agrupacións de concellos de Galicia que Sexan titulares de bibliotecas ou axencias de lectura pública integradas na Rede de bibliotecas de Galicia.Tamén poderán ser beneficiarias destas axudas as agrupacións de concellos para a prestación de servizos bibliotecarios comúns.

Prazo de presentación: do 09/08/2019 ao 09/09/2019.

Ligazón á normativa: DOG Núm. 150, Xoves,8 de agosto de 2019

O Concello de Abegondo convoca o Certame Letras Galegas 2019

Categorías:
Infantil
- 1º, 2º e 3º premio de Debuxo e Pintura
Os premios na categoría infantil consistirán en lotes de libros en galego.
Primaria
- 1º e 2º premio de Narrativa
- 1º e 2º Premio de Poesía
Os premios na categoría primaria consistirán en lotes de libros en galego.
Secundaria e menores de 18 anos
- 1º e 2º premio de Narrativa
- 1º e 2º Premio de Poesía
Os 1º premios dos premios na categoría secundaria consistirán en teléfonos móbiles.
Os 2º premios dos premios na categoría secundaria consistirán en altofalantes portátiles.
Adultos
- 1º premio de Narrativa
- 1º premio de Poesía
Os premios na categoría adultos estarán dotados cun premio económico de 150 € cada un.

Premio #AbegondoEnGalego
Trátase dun concurso nas redes sociais, polo que poderán participar persoas usuarias das redes sociais Facebook, Instagram
e Twitter de 14 anos ou máis. Os/As participantes deberán seguir a páxina do Concello de Abegondo en Facebook
(Concello de Abegondo/Ayuntamiento de Abegondo) Instagram (@concelloabegondo) ou Twitter (@abegondo) e subir a unha das ditas redes sociais municipais unha fotografía tomada en Abegondo xunto cun lema que poña en valor a lingua galega
ou a literatura galega. Etiquetarase co cancelo #AbegondoEnGalego para identificala.

Premio especial audiovisual de promoción do galego
Nesta categoría poderán participar todas as idades. Serán admitidas gravacións audiovisuais que enxalcen ou estean relacionados coa promoción da lingua. Valorarase a orixinalidade, contido didáctico e valor cultural e antropolóxico.
O premio especial audiovisual consistirá nunha tableta electrónica.

Os traballos deberán ser orixinais e inéditos. As narracións e poesías deberán estar escritas en lingua galega. Nos debuxos e pinturas, no caso de levar algún texto, este deberá estar redactado en lingua galega. A lingua utilizada nos  traballos da categoría #AbegondoEnGalego e da categoría audiovisual será o galego.
Os traballos serán remitidos ao Servizo de Normalización Lingüística ou ao departamento de Cultura do Concello de Abegondo. Poderán ser entregados persoalmente na Casa do Concello, na Biblioteca e na Aula Lúdica, así como por correo postal no enderezo San Marcos, 1 - 15318 Abegondo ou por correo electrónico no enderezo cultura@abegondo.es.
Todos os participantes indicarán xunto co traballo o seu nome e apelidos, domicilio, idade e teléfono de contacto. Nas categorías infantil, primaria e secundaria indicarán ademais os estudos que cursan e o centro de estudos. Na categoría
adultos os participantes entregarán tamén unha copia do DNI.

O prazo para presentar os traballos está aberto ata o día 28 de xuño de 2019.

Máis información no BOP da Coruña do 20 de maio de 2019

A Deputación da Coruña convoca o XIV Premio de creación fotográfica “Luís Ksado”.

Poderán participar no concurso todas as persoas maiores de idade, que estean interesadas no campo da fotografía e que non fosen premiadas nas tres edicións anteriores do premio. Ademais, as obras coas que concorran non terán podido ser gañadoras de ningún premio en ningún outro concurso.

Establécese un premio único e indivisible, dotado coa cantidade de 6.500 €.

- As fotografías deberán compoñer unha serie dun mínimo de seis e un máximo de doce, en formato de 30 x 40 cm. As copias deberán entregarse sen ningún tipo de montaxe ou enmarcado, en cor ou branco e negro e inscribiranse no campo do fotodocumentalismo, fotoxornalismo ou reportaxe en xeral.
- Non se admitirán imaxes de montaxes, nin de manipulación dixital.
- Deberá acreditarse por escrito a propiedade intelectual das imaxes presentadas.
- A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto cun sobre á parte en cuxo exterior conste: XIV Premio de creación fotográfica "Luís Ksado", o título da obra ou un lema; no interior incluirase unha copia do documento de identidade, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico, breve currículo e unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data de presentación, en ningún outro certame ou premio, e de que se é o titular da propiedade intelectual das imaxes presentadas.
- As fotografías deberán levar no dorso o título da serie, ou un lema, e o número de orde que teña cada unha delas dentro da serie.

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata o 15 de maio de 2019
Máis información non BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en  https://www.dacoruna.gal/cultura/premios

Eurodesk, convoca este concurso da camiseta promocional desta campaña. Os premios consisten en billetes interrail. O prazo de presentación é ata o 31 de outubro.
Máis información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-diseno-de-camisetas-time-to-move

A palabra e a música experimental son protagonistas da música de cámara creadas polos beneficiarios de música e literatura das Axudas Injuve á Creación Xoven para este Festival.
Do 15 ó 27 de outubre no Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Máis información: http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/injuve-en-el-festival-ene

A Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos convoca a XV edición do concurso de poesía ANOMAR, onde a temática dos poemas é libre, cun mínimo de 20 versos e un máximo de 100, sendo a lingua dos poemas en galego.

As categorías do concurso están divididas por idades:

1ª categoría: rapaces e rapazas entre os 8 e os 12 anos.

2ª categoría: mozas e mozos entre os 13 e os 17 anos, e

3ª categoría: a partir de 18 anos.

Os poemas poden enviarse por correo ordinario a:

Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos
R/Ameneiro, número 8
15894 Os Tilos-Teo,

Tamén se pode facer de forma on-line ao seguinte enderezo: anomar@arcostilos.org, a obra será remitida como arquivo axunto, sen poñer o nome da persoa, e no corpo do correo electrónico terán que constar os datos da autora/autor. 

No asunto indicarase XV Concurso de Poesía ANOMAR.

prazo para participar estará aberto ata o 14 de novembro de 2018.

decisión do xurado coñecerase nun acto público nos locais da asociación ás 20:00 horas, o venres 30 de novembro de 2018.

Máis información: http://asociacion.arcostilos.org/xv-concurso-de-poesia-anomar/

Bases do concurso. 

Pertences a unha asociación ou organización que traballe con persoas con diversidade funcional? Coñeces a alguén ou algunha?

Se é así, participa na 1ª edición do concurso Fotografía e Diversidade Funcional de REAJ.

 

Que tes que facer?

 

Plasma nunha fotografía a vida cotiá das persoas con diversidade funcional e gaña unha viaxe para toda a asociación.

 

Hai 4.000 € en premios!

 

Tendes até o 15 de novembro para partipardes.

 

Encontrarás toda a información en: https://reaj.com/concurso-fotografia-y-diversidad-funcional

 

Certame Valórate

A Asociación Cultural "Outra Vaca no Millo" convoca un certame de microrrelato centrado na autoestima e o autoconcepto e como iso pode cambiar realidades sociais na forma de realcionarnos cos demais.

A convocatoria vai dirixida a xente nova entre 16 e 30 anos.

A extensión das obras será dun máximo de cincocentas palabras, inclúido o título. Os textos deberán ser orixinais e escritos en galego.

O prazo de presentación remata o día 21 de setembro. Os traballos deberán ser enviados ao seguinte enderezo electrónico:
ceramevalorate@gmail.com

Máis Información: consultar tríptico