Concurso de Debuxo Infantil

26 Mar 2024

O Comité de Prevención do Tabaquismo do Hospital Clínico San Carlos convoca a VI Edición do Concurso de Debuxo Infantil “Hospital Sen Fumes, Hospital Feliz”, con motivo das actividades de celebración do Día Mundial Sen Tabaco o 31 de maio de 2024. Establécense 3 modalidades:
a) Premio benjamín: de 5 a 8 anos.
b) Premio infantil: de 9 a 12 anos
c) Premio xuvenil de 12 a 16 anos

Cada participante poderá presentar un debuxo utilizando a técnica da súa preferencia (lapis, ceras, acuarela, colaxe etc.). O debuxo deberá estar feito nun folio tamaño DINA4 de calquera grosor e en calquera cor de fondo. A temática será o Día Internacional Sen Tabaco e o Hospital Sen Fumes.

A presentación dos debuxos realizarase mediante o formulario de inscrición da plataforma mundoarti, en formato .JPG e tamaño máximo de 5MB.

Requisitos
Poderán presentarse todos/as os/as nenos/as de entre 5 e 16 anos.

Dotación
Establécese un primeiro premio para cada categoría ao debuxo gañador que consistirá na entrega dun certificado emitido polo Hospital e un paquete de libros doados polo programa “Saúde e Lectura”.
Entregarase a cada participante un diploma conmemorativo do concurso.

O prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o 3 de maio de 2024.

Máis información
https://www.comunidad.madrid/
Inscrición
cpt.hcsc@salud.madrid.org