Concurso de Fotografía “Imaxes da Cooperación Internacional”

26 Mar 2024

A Cátedra de Cooperación para el Desarrollo da Universidad de Zaragoza convoca o XIV Concurso de Fotografía “Imaxes da Cooperación Internacional” no que se establecen 2 categorías:
-Categoría I: Público xeral
-Categoría II: Membros da comunidade universitaria UNIZAR

Cada concursante deberá presentar unha soa obra, aínda que esta poida tratarse dunha serie dun máximo de catro fotografas. Nese caso, o xurado considerará a serie como unha única obra no seu conxunto, sen fragmentarla, nin excluír ningunha das súas pezas. O tema será a Cooperación Internacional e a técnica e o tamaño das fotografías serán libres.

A presentación das fotografías realizarase mediante o envío por correo electrónico ao enderezo catcodes@unizar.es

Requisitos
Poderán participar todos os fotógrafos profesionais ou afeccionados que o desexen.

Dotación
-Categoría I: 600 €
-Categoría II: 400 €

O prazo de recepción das obras estará aberto ata o 7 de xuño de 2024.

Máis información
http://catedradecooperacion.unizar.es/