Cursos formación prevención violencia de xénero

02 Mai 2024

Cursos formación prevención violencia de xénero

A Universidade de Vigo convoca dous cursos formativos especializados en prevención de violencia de xénero:

-A universidade, espazo libre de violencias machistas?

-E ti, sabes como actuar fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo?

Docencia en liña e algunha sesión presencial, destinada a toda a comunidade universitaria da UVigo (PDI, PTXAS e estudantado), organizado pola Unidade de Igualdade e financiado polo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e a Xunta de Galicia.

Inscricións a través de Bubela.

MAIO
Luns 13 de maio de 16:00 a 19:00h
Martes 28 de maio de 16:00 a 19:00h

XUÑO
Luns 10 de xuño de 16:00 a 19:00h
Martes 25 de xuño de 16:00 a 19:00h

XULLO
Martes 23 de xullo de 16:00 a 19:00h

SETEMBRO
Martes 17 de setembro de 16:00 a 19:00h
Luns 30 de setembro de 16:00 a 19:00h

OUTUBRO
Martes 8 de outubro de 16:00 a 19:00h
Luns 21 de outubro de 16:00 a 19:00h

NOVEMBRO
Martes 5 de novembro de 16:00 a 19:00h
Luns 18 de novembro de 16:00 a 19:00h


Máis información en:
Teléfono: 986 813 419
Correo electrónico:igualdade@uvigo.gal
www.uvigo.gal/campus/igualdade