Outros cursos (61)

A Unión de Cooperativas ESPAZO COOP inicia a súa oferta de cursos nas modalidades de Teleformación e Teleformación mixta 2020, lanzado 3 cursos con inicio no mes de Febreiro que teñen carácter gratuíto e están no marco da programación de actividades da Rede Eusumo para o ano 2020.

A formación está dirixida a socias e socios de cooperativas; persoas asalariadas de cooperativas; persoas socias e traballadoras noutras entidades de economía social; e público interesado en xeral.

Modalidade Teleformación. Formación a través de internet.

Iniciación á Cooperativa de Traballo Asociado
Do 4 ao 25 de Febreiro de 2020. 40 h.

Responsabilidad Social Empresarial nas Cooperativas
Do 4 ao 25 de Febreiro de 2020. 40 h.


Modalidade Teleformación Mixta. Unha parte da formación é teleformación a través de internet, e outra parte é formación presencial (2 sesións).

Asembleas e Reunións
Do 12 de Febreiro ao 18 de Marzo de 2020. 40 h.

Estes cursos foron presentados ante a Consellería do Mar para a súa inclusión no Catálogo de Actividades Formativas do baremo no marisqueo a pé, a vara e recursos específicos, e son baremables.

Estas accións formativas enmárcanse no programa de actuación 2020 da REDE EUSUMO. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

Máis información na web de Espazo Coop

A Unidade de prevención de conductas aditivas da Asociación de Ex-alcohólicos de Ferrolterra organiza o Curso mediador/a xuvenil de prevención en conductas aditivas

Lugar: Álvaro Cunqueiro,6, Baixo - Ferrol
Custe:  GRATUITO
Modalidade:  Mixta, sesións teóricas presenciais. Lecturas non presenciais. Realización de actividade práctica
Datas:  XANEIRO: 15, 16, 22, 23, 29 e 30. FEBREIRO: 5, 6, 12 e 13.
Horario:  16:00 a 20:00 h.
Duración:  50 horas.
Entrega de Certificado de participación.

Máis información:
Asociación de Ex-alcohólicos de Ferrolterra
981 351 395 / 981 355 994
exalcoholicosferrol@mundo-r.com

Aventeira organiza o curso A educación non formal con gafas violetas

Datas e horarios
Venres, 7 de febreiro de 16:00 a 21:00
Sábado, 8 de de febreiro de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00
Domingo, 9 de febreiro de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00

Duración: 30 horas: 25 presenciais e 5 non presenciais
Precísase unha asistencia ao 80% do total das horas presenciais para superar o curso, así como entregar un comentario de texto para superar a parte non presencial

Lugar: Centro Aula Nosa, Rúa Mosteiro de Caaveiro 1 Baixo, 15010 A Coruña

Prezo: 50 euros

Prazo de inscrición: 24 de xaneiro

Máis información
https://aventeira.com/escola-de-tempo-libre/educacion-para-a-igualdade/
teléfonos 722 342 493 e 722 342 497
correo electrónico: escola@aventeira.com.

PROGRAMA DE FORMACIÓN da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA 2020: Abordaxe do TEA no ámbito educativo

DESTINATARIOS:
Os cursos están dirixidos preferentemente a profesionais do ámbito educativo que traballan con persoas con TEA; Mestres, educadores, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, coidadores etc. * Non está dirixido a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia.

INSCRICIÓNs ATA O 20 DE XANEIRO do 2020

DATA DE CELEBRACIÓN:

CURSO 1: COMPRENSIÓN E ESTRATEXIAS DE APOIO AO ALUMNADO NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - 01/02/2020

CURSO 2: HABILIDADES SOCIAIS NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - 07/03/2020

Curso 3: COMPRENSIÓN E INTERVENCIÓN SOBRE AS CONDUTAS PROBLEMÁTICAS NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: O APOIO CONDUTUAL POSITIVO - 25/04/2020

MATRÍCULA:
Cada curso: 65€
Tres cursos: 165€

HORARIO:
10.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 19.30 horas

LUGAR
Santiago de Compostela
Centro Abanca. Edificio IESIDE. Rúa Nova 33. Santiago de Compostela

NÚMERO DE PRAZAS
35 prazas
* As prazas outorganse por riguroso orden de inscrición. Teñen preferencia os que se apunten aos tres cursos.

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA www.autismogalicia.org - info@autismogalicia.org - Teléfono: 981 589 365

“EuEmprendo Galicia” é un programa gratuíto, promovido pola Rede Española de Entidades polo emprego, Rede Araña, no marco da Convocatoria do Programa de“Itinerarios de Emprendemento Xuvenil de Galicia”, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e xestionado pola Fundación INCYDE.

O obxectivo xeral desta actuación é fomentar o emprendemento entre os mozos menores de 30 anos, das provincias de Ourense e Pontevedra, levando a cabo accións de formación, acompañamento ementoring.

O programa consta das seguintes fases:
- Formación teórico-práctica, cunha duración de 50 horas onde se desenvolven competencias craves para xerar un cambio de comportamento dos mozos emprendedores, acompañadas por titorías individuais co obxectivo de mellorar a súa empregabilidade mediante o emprendemento ou por conta allea.

Durante a desenvolvemento destas sesións formativas traballásense, dunha maneira práctica, os seguintes contidos: Recurso para a busca de emprego,Método Canvas, presentacións públicas, metodoloxía Lean Startup; plans de empresa, estrutura organizativa, formas xurídicas, investimento, etc.
- Plan específico de mentorización con expertos en diversas materias que axudarán ao participante a avanzar no proxecto empresarial e traballar a busca de emprego por conta allea.
- Elaboración e avaliación do plan de empresa ou de emprego de cada un dos mozos participantes.

O programa está dirixido a mozos e mozas menores de 30 anos rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

O prazo de inscrición para a primeira edición estará aberto ata o 25 de novembro de 2019 e o 31 de marzo de 2020, para a segunda edición.

Todos aqueles participantes que completen todas as accións do proxecto recibirán unha Tablet como complemento da formación.

Máis información:
Teléfono:  988 39 15 15
www.yoemprendogalicia.com
yoemprendogalicia@empleoenred.org

A Asociación Rede Araña oferta programas de busqueda de emprego.

As finalidades básicas da Asociación son promover actuacións que permitan a inserción sociolaboral dos desempregados con atención a aqueles colectivos vulnerables: mocidade, mulleres, drogodependentes, minorías étnicas, inmigrantes, ex reclusos…

Programas dirixidos á mocidade:

O Programa "Brújula" é un proxecto de inserción sociolaboral para persoas con problemas de adicción. O obxectivo é conseguir mellorar a empregabilidade e a ocupabilidade dos participantes; facilitando os recursos, ferramentas e metodoloxías para conseguilo. Garante a prestación dun servizo de intervención sociolaboral a longo prazo a través do proceso de itinerarios personalizados de inserción, integrando actividades de orientación, formación, xestión de autoemprego, etc. Realizaranse de maneira flexible (desprazamento e horario) e o acceso é gratuíto. Este programa adáptase, xa que se teñen en conta as necesidades que presenta o usuario.

O Programa "Red Labora" está dirixido a menores e mozas/os entre 16 a 30 anos que se atopen en situación de desemprego co obxectivo de mellorar a empregabilidade e a  ocupabilidad a través de itinerarios personalizados de inserción. Organízase nunha serie de actividades, flexibles e gratuítas. Adáptase tamén ás necesidades que presenta o usuario.

Programas: http://www.empleoenred.org/index.php

Cruz Vermella de Santiago ven de organizar o curso "Mejora as túas competencias na busca de emprego", dirixido a xente nova menor de 30 anos.

Datas: do 6 ao 13 de setembro de 2019, de 9 a 14 horas.

INFORMACIÓN e INSCRICIÓNS:

Cruz Vermella Santiago de Compostela

Avenida de Lugo, 42
Tfno: 981 586 969  Ext.: 38719

A Escola de Tempo Libre RECURSOS convoca un Obradoiro de Globoflexia en Santiago de Compostela.

DATAS (comezo e remate): 28 de setembro de 2019
HORARIO: de 09 a 14h
PRAZO INSCRICIÓN: ata o 20 de setembro
PREZO: 35€
REQUISITOS: maior de idade, por orde de inscrición
CONTACTO: 981558374 - 620 378 204 (Etl Recursos)

FOLLETO INFORMATIVO

A Omix do Concello de Baiona, organiza un curso de Deseño e Impresión en 3D destinado a mozas e mozos de 16 a 30 anos.

Esta acción formativa enmárcase dentro do proxecto de iniciativas locais destinadas á xuventude, subvencionado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, e consta, ademáis da formación en 3D, dun módulo de emprendemento Xuvenil, un módulo de búsqueda de emprego a través do teléfono móbil e de prácticas non laborais en empresas do sector.

Unha impresora 3D é unha máquina capaz de realizar réplicas de deseños en 3 dimensións, creando pezas ou maquetas volumétricas a partir dun deseño feito por ordenador. O seu uso xa está estendido en sectores como a arquitectura, a industria, ou a automoción, e na actualidade, se está implementando en sectores como a alimentación ou en prótesis médicas, polo que ésta formación é moi demandada polo tecido empresarial.

O curso terá lugar do 6 de setembro ao 11 de outubro, no centro multiusos Ángel Bedriñana de Baiona, en horario de 9 a 14 horas.

Máis información na Oficina de Información Xuvenil do Concello de Baiona, ou no teléfono 986385925 ou en xuventude@baiona.org