Outros cursos (57)

A Dirección Xeral de Tráfico (DGT) convoca un Curso para obter o certificado de aptitude de profesor de formación vial. O curso, que terá carácter teórico e práctico, constará de dúas fases: unha de ensino a distancia e outra de formación presencial no centro onde o curso se celebre.

As quendas da fase de presencial terán lugar nas Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia e Zaragoza.

Proba previa de selección:
As persoas aspirantes serán sometidas a unha proba previa de selección que consistirá na realización de dúas probas eliminatorias, unha teórica e outra práctica.
A proba teórica, que versará sobre normas relativas a condutores, vehículos e circulación, sinais reguladores da circulación e cuestións de seguridade vial, terá carácter eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito, en impreso facilitado ao efecto, a un cuestionario de 30 preguntas, seguindo un sistema de elección múltiple.
A proba práctica versará sobre técnica e dominio da condución e circulación en vías abertas ao tráfico, e terá unha duración mínima de 25 minutos.
Requisitos:
Estar en posesión do título de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Técnico (Formación Profesional de Grao medio) ou acreditar documentalmente que se posúen estudos equivalentes ou superiores.
Ser titular do permiso de condución da clase B que habilita para conducir vehículos con cambio de marchas manual, polo menos, cunha antigüidade mínima de dous anos.
Posuír as condicións psicofísicas e psicotécnicas que actualmente se esixen para a obtención dun permiso do grupo 2.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de febreiro de 2019.
Máis información no BOE do 9 de xaneiro de 2019 e en www.dgt.es

A Escola de Altos Estudios Musicales de Galicia convoca un curso avanzado de especialización orquestral título propio de posgrao da Universidade de Santiago de Compostela.

Ofertase 18 prazas:
Violín 6
Viola 2
Violonchelo 2
Contrabaixo 1
Oboe 1
Frauta 1
Clarinete 1
Fagot 1
Trompa 1
Trompeta 1
Percusión 1

Beneficiarios: Instrumentistas das especialidades ofertadas en posesión de titulación superior.
Requisitos:
a) Idade: Poderán inscribirse aqueles candidatos nacidos a partir do 1/10/89
b) Estar en posesión do título de Grao Superior ou certificación de estudos que corresponda e que acredite a finalización dos estudos musicais ou ben que se encontre en trámites de finalización. Neste último caso, o alumno deberá posuír a condición de titulado superior antes do 31 de decembro de 2019.
Duración do curso: O programa terá unha duración total dun ano académico, dende o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de xuño de 2020.
Inscrición: As solicitudes poderán presentarse ata o día 23 de maio de 2019 a través da páxina web www.eaem.es

Máis información en www.eaem.es

OBRADOIRO DE FORMACIÓN COOPERATIVA PARA PERSOAS QUE QUEREN EMPRENDER

EspazoCoop, Unión de Cooperativas Galegas, ten previsto iniciar o ano 2019 con obradoiros formativos en modalidade presencial, os mesmos abordarán diversos contidos relacionados co cooperativismo e as empresas cooperativas.

Estas actividades están dentro da Programación da Rede Eusumo e teñen carácter gratuíto.

Concretamente, a última semana do mes de Xaneiro de 2019 impártese unha acción formativa na localidade de Vigo cunha duración de 20 horas que se realiza en colaboración coa Universidade de Vigo e ECOBAS.

Datas de realización: do 29 de xaneiro ao 1 de febreiro de 2019
Duración: 20 horas
Lugar de celebración: UVIGO - F.CC.Económicas e empresariais (Seminario C) – Campus As Lagoas,Marcosende, Vigo.

Dirixido a persoas desempregadas e aquelas, que estando en activo, queiran traballar de forma cooperativa.
Grupo mínimo: 12 persoas
Grupo máximo: 20 persoas

Obxectivos:
- Achegar o modelo cooperativo á cidadanía e en especial a persoas desempregadas que poden optar á fórmula
do autoemprego cooperativo.
- Dar a coñecer o modelo cooperativo: as súas características e as súas achegas sociais e económicas.
- Coñecer unha experiencia real dunha cooperativa en funcionamento.

Contidos:
1º sesión.- Presentación de Espazocoop e da Rede Eusumo. O emprendemento fronte a outras formas de
emprego. O emprendemento colectivo e en cooperativa: Condicións básicas. Perfil da persoa emprendedora.
As cooperativas fronte a outros tipos de empresas.
2º sesión.- Principios e valores do cooperativismo. Tipos de Cooperativas. As cooperativas de traballo
asociado. Aspectos propios das cooperativas de traballo asociado.
3º sesión.- A organización nas sociedades cooperativas. O réxime económico e fiscal nas cooperativas. A
viabilidade económica e societaria. Proceso de constitución.
4º sesión.- Experiencia cooperativa.

Formulario de inscrición aqui

Consulta o programa aquí

Máis información: https://espazo.coop/es/categoria/recursos-coop/formacion-coop/
Teléfono de contacto: 986 866 149

Máis información:

Departamento de Formación e Orientación Laboral
Teléfono: 981 574 922 (Santiago de Compostela)
Correo electrónico: administracion.stg@apetamcor.com

O Centro Galego de Arte Contemporánea, CGAC, organiza un ciclo de cursos prácticos para docentes que presenta a arte contemporánea como ferramenta de aprendizaxe na aula.

O programa está estruturado ao redor de tres eixes de gran presenza na educación formal (as matemáticas, a narración e o coñecemento do contorno natural) e deseñado para explorar os límites entre áreas de coñecemento e convidar os educadores e educadoras a experimentar e aprender antes de levar as súas propostas á aula.

Cada bloque exponse de forma independente pero dentro dunha estrutura e obxectivos comúns. Os participantes poden cursar un ou todos os bloques en función de se o seu interese é puntual e temático ou pretenden unha experiencia máis significativa.

PROGRAMA

1 e 2 de febreiro. MATEMÁTICAS CON ARTE
Este curso analiza a arte como ferramenta para traballar as matemáticas de acordo cunha idea globalizada da educación onde os límites entre o museo e a aula, entre a plástica e as matemáticas se esvaecen.

5 e 6 de abril. IMAXES QUE CONTAN HISTORIAS
A lectura de imaxes —a través da análise dos escenarios, a expresión facial e corporal, o vestiario ou o recoñecemento de símbolos e atributos— permitiranos asomarnos ao fascinante mundo da palabra e a imaxe.

Abordarase a narración visual, oral e textual como un poderoso instrumento, tanto para a creación e gozo artístico, como para o proceso educativo.

15 e 16 de novembro. ARTE E ECOLOXÍA
A relación entre a arte e a natureza foi constante na historia da arte pero serán os artistas actuais os que se interesen polas relacións do ser humano e o territorio, os que conviden á reflexión sobre as agresións á nosa contorna e propoñan outros modelos de acción.
Neste curso exploraranse procesos e técnicas para aprender a observar, rexistrar, planificar, intervir, transformar, vivir, conservar e poñer en valor a nosa contorna a través da arte.

Horario: venres de 18:00 a 20:00 h e sábados de 10:00 a 14:00 h

PERSOAS DESTINATARIAS
Docentes de educación formal (infantil, primaria, secundaria e bacharelato, ciclos formativos ou graos de educación), profesionais da educación artística ou persoas interesadas na didáctica da arte, estudantes de Belas Artes ou Ciencias da Educación.

INSCRICIÓN: O prazo de inscrición estará aberto ata o 29 de xaneiro de 2019. As persoas interesadas poden enviar un correo electrónico a cgac.educacion@xunta.gal no que deberán indicar o seu nome completo, DNI, estudos, área de traballo ou interese, un enderezo de correo electrónico e un teléfono de contacto. As prazas cubriranse por orde de inscrición. Cada solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación.

PRAZAS: 20
MATRÍCULA GRATUÍTA
CERTIFICACIÓN: o CGAC entregará un certificado por cada bloque temático a todas aquelas persoas que asistan, como mínimo, ao 75 % das sesións. Cada bloque consta de 6 horas lectivas e o total do curso de 18 horas lectivas.

Este curso non está homologado como formación permanente do profesorado.

http://cgac.xunta.gal/GL/actividad-detalle/199/artenaula2_gl

Depointegra Xoven

Nov 16, 2018

A Deputación de Pontevedra, no seu reto de reducir o desemprego, está a traballar no programa "DepoIntegra Xoven" co apoio financeiro do Fondo Social Europeo da Unión Europea. O programa está destinado á integración sostible de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, co obxectivo de que a mocidade consiga unha formación e un emprego de calidade.

Obxectivos
- Integrar de maneira sostible no mercado de traballo a mocidade en situación de desemprego que non participa nos sistemas de formación ou educación
- Realizar actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade
- Ofrecer estes itinerarios en diferentes localizacións da provincia
- Favorecer a participación de mulleres, persoas paradas de longa duración e colectivos en risco de exclusión social (con discapacidade, poboación xitana e inmigrantes)

Persoas beneficiarias
405 persoas de entre 16 e 29 anos da provincia de Pontevedra, inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que non estean ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación.

Que ofrecen
- Axuda económica diaria para as persoas participantes
- Formación para a obtención de certificados de profesionalidade
- Itinerarios formativos de diferentes especialidades con prácticas non laborais
- Formación transversal e complementaria en inglés, informática, busca de emprego, emprendemento e igualdade
- Orientación laboral e titorías individuais

Cando
Os itinerarios levaranse a cabo durante os primeiros meses do ano 2019.

Onde
- Pontevedra
- Vigo
- O Salnés

https://www.depo.gal/depointegra-xoven

No portal da Ciencia Galega, GCIENCIA, recompilan 600 cursos online gratis que lanzan 190 universidades do mundo.  MOOC2
Universidades de todo o mundo ofrecen seus cursos en liña de xeito gratuíto (ou polo menos parcialmente de balde). Estes cursos denomínanse MOOCS ou Cursos en liña masivos e abertos.

Neste enlace podes ver a recompilación de 600 cursos interesantes: https://www.gciencia.com/universidade/600-cursos-online/

Dentro do programa Talento novo,  Injuve quere promover a formación e a empregabilidade xuvenil. Para iso, xunto a  BeJob, abren unha Aula Gratuíta para a mocidade, na que se ofrecerán cursos en diversas áreas do sector das tecnoloxías da información, dirixidos a formar perfís profesionais con elevada demanda de emprego.

Como podes inscibirte?:
Accede ao Aula Gratuíta de Formación en TIC  Injuve- BeJob
Descarga temarios
Tes dispoñible unha lista de cursos sobre 5 especialidades diferentes enfocadas no sector TIC. Descarga os temarios e coñece os contidos formativos de cada curso, é interesante que selecciones os cursos dentro das mesma especialidade.
Enche o formulario
Enche o formulario cos teus datos para darche de alta na plataforma de cursos  BeJob e selecciona un máximo de 5 cursos.
Coloca o teu  password
Coloca un  password que sexa fácil de lembrar, será o mesmo que utilizarás para entrar na plataforma de cursos gratuítos de  BeJob.

Temáticas nas que poderás especializarte ao realizar os 5 cursos formativos:

Infografía 3D
Curso Iniciación á infografía
Curso Iluminación texturizado e cámaras
Curso Render e postproducción
Curso Render de animación V-Ray

Desenvolvo web avanzado con  WordPress
Curso Principios básicos da programación web
Curso Programación básica con PHP
Curso Principios avanzados da programación web con PHP
Curso Funcionamento interno de WordPress
Curso Funcionamento avanzado de WordPress

Xestión de proxectos con JIRA
Curso Fundamentos de uso de JIRA
Curso Uso de JIRA para xestionar equipos
Curso Uso de JIRA para administradores

Python para programadores
Curso Python básico para programadores
Curso Python intermedio para programadores
Curso Python avanzado para programadores (I)
Curso Python avanzado para programadores (II)

Márketing e estratexia dixital
Curso Profesional en SEO
Curso Profesional en  SEM
Curso Profesional en analítica dixital
Curso Planificación en Social Ads
Curso Desenvolvemento dixital e experiencia de usuario

http://info.bejob.com/cursos-formativos-injuve