Outros cursos (80)

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP), convoca en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia a XI Xornada de formación práctica dixital (E-martes)

Contidos:
Sede electrónica da Xunta de Galicia. Chave365. Rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro: eServizos, servizos nas oficinas e Sistema de interconexión de rexistros (SIR).

Desenvolvemento:
Lugar:  Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela.
Data:  martes, 15 de decembro de 2020.
Horario:  mañá e tarde.
Duración:  6 horas lectivas.

A inscrición nesta actividade formativa só poderá realizarse por vía telemática accedendo ao enderezo https://egap.xunta.gal/matricula. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

O prazo para a inscrición nesta actividade estará aberto desde as 8.00 horas do día 2 de decembro ata as 23.55 do día 7 de decembro  de 2020.

Poderá obterse calquera outra información, desde as 8.30 horas ata as 14.30 horas, nos teléfonos 981 546 239 e 981 546 241.

Máis información no DOG do 1 de decembro de 2020 e en https://egap.xunta.gal

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, en colaboración coa Asociación Cultural Rebulir -O FIR, pon en marcha o Obradoiro “As Armadanzas: Expresión corporal, xogos e dinámicas para o baile sen contacto”  no marco do proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA).

Este obradoiro ten por finalidade que as persoas participantes adquiran coñecementos e destrezas sobre comunicación non verbal e expresión corporal por medio da danza tradicional galego-portuguesa.
As sesións serán dirixidas por dúas persoas expertas e con ampla traxectoria nesta materia.

Persoas destinatarias: Mozos e mozas galegos/as e portugueses/as con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos.

Data: Realización telemática o día 17 de decembro de  2020 as 19.30 horas.

Número de prazas: poderán participar 20 persoas de xeito gratuíto e cada participante poderá realizar a actividade acompañado dunha persoa convivinte.

Inscrición: Mediante o envío de formulario electrónico desde o día 30 de novembro ata o día 10 de decembro de 2020.

Admisión: Será por orde de inscrición ata cubrir a totalidade das prazas. As persoas seleccionadas recibirán un correo de confirmación co enlace para a asistencia. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación no día anterior á xornada, entendese que non obtivo praza.

Cumprimento da normativa de protección de datos
Os datos persoais recadados neste programa serán tratados na súa condición de responsable pola Consellería de Política Social coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste programa.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme as referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e adoptará todas as medidas técnicas e de seguridade para asegurar a confidencialidade dos devanditos datos, así como evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta, en todo momento, do estado da tecnoloxía.

Proxecto  LIDERA

Esta iniciativa enmárcase no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), un proxecto que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha cofinanciación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Associaçãos Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

Formulario de inscrición

Máis información:  arunrun@gmail.com

 

A Unión de Cooperativas EspazoCoop e o Concello da Coruña manteñen un programa de colaboración sobre "Emprendemento e Divulgación da Economía Social" durante 2020 que buscaCORUÑAEMPRENDE2 apoiar ás cooperativas e a economía social da cidade da Coruña.

O programa está conformado por tres servizos:
- asesoramento para crear e consolidar cooperativas
- orientación financeira a través de finanzas éticas
- teleformación.

A CORUÑA EMPRENDE EN COOPERATIVA

Do 9 ao 25 de novembro de 2020
Duración: 20 horas.
2 sesións virtuais de aprendizaxe: 10 e 24 de novembro 2020.
Duración das sesións virtuais: 1 hora e media.
Para quen?: cooperativas, organizacións de economía social, pre-cooperativas, universitarias/os, estudantes, e público interesado en xeral do Concello da Coruña.
Actividade gratuíta.

DA IDEA Á COOPERATIVA. A Coruña emprende.

Do 1 ao 18 de decembro de 2020
Duración: 20 horas.
2 sesións virtuais de aprendizaxe: 2 e 17 de decembro 2020.
Duración das sesións virtuais: 1 hora e media.
Para quen?: cooperativas, organizacións de economía social, pre-cooperativas, universitarias/os, estudantes, e público interesado en xeral do Concello da Coruña.
Actividade gratuíta.

http://boletin.espazo.coop/newslink/721983/2150.html

Ecopatrullas

Out 28, 2020

Desde o Proxecto LIBERA dannos a oportunidade de colaborar nunha das actividades promovidas polo barco museo ecoactivo  Mater.
Unha formación especial a través de varias sesións onde se creará un espazo de reflexión e capacitación cidadá para impulsar procesos de transición ecolóxica desde e para as comunidades.

Esta acción formativa está dirixida a persoas comprometidas co medioambiente que queren promover cambios de hábitos máis sostibles nas súas comunidades.
O obxectivo desta formación é capacitarse para poder desenvolver accións de concienciación que impulsen a creación de grupos de acción local (ecopatrullas) en cada caso.

A FORMACIÓN: consiste en 5 sesións  online. As sesións terán lugar durante o mes de novembro e é imprescindible asistir a todas para poder completar a formación.

RESULTADOS: a idea é que, tras finalizar esta formación, se poida desenvolver estas accións de concienciación nas nosas comunidades. Estas accións deberán realizarse en 2021 e contarán coa axuda do equipo Mater para facer seguimento e asesorar no seu desenvolvemento.

INSCRICIÓNS

https://proyectolibera.org/

Este curso da Axencia Nacional do programa Erasmus+ Youth in Action de Portugal pretende facer unha valoración dos espazos e estruturas online para favorecer a participación das persoas mozas e avanzar cara a un uso máis ético e democrático dos mesmos, promovendo a reflexión crítica, desenvolvendo coñecementos e habilidades prácticas e incrementando a conciencia sobre os riscos, desafíos, oportunidades e obstáculos que presentan.
Está baseado nunha metodoloxía de educación non formal e de aprendizaxe colaborativa, incluíndo xogos, talleres e charlas.

O prazo para inscribirse estará aberto ata o 10 de novembro e a formación terá lugar entre o 2 e o 5 de decembro de 2020.

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/enhancing-youth-participation-in-local-and-regional-life-and-community-through-digital-tools-online-course.9007/

O centro de formación Femxa oferta os seguintes cursos gratuitos:

Cursos traballadores en activo: https://www.cursosfemxa.es/cursosgratuitosestatal
Cursos Autónomos: www.cursosfemxa.es/autonomos
Cursos ERTE competencias dixitais: https://www.cursosfemxa.es/competencias-digitales
Cursos ERTE varias temáticas: https://www.cursosfemxa.es/cursos-erte
Prazas para desempregados: https://www.cursosfemxa.es/plazas-desempleados
 

Máis información no teléfono gratuito: 900 100 957 e no correo electrónico: atencionalumno@femxa.com

Máis Información

info@autismogalicia.org
www.autismogalicia.org
Teléfono 981 589 365

O Parque Tecnolóxico de Galicia lanza unha plataforma formativa de ciencia e tecnoloxía, en colaboración coa empresa Ceo Aberto, especializada na educación e divulgación científica. Esta plataforma de aprendizaxe online, denominada STEAMbites, vaise desenvolver desde o Parque Tecnolóxico de Galicia para todo o ámbito nacional.

Esta iniciativa vai dirixida a rapaces e rapazas de 8 a 16 anos interesados en afondar nos seus coñecementos no eido da ciencia e a tecnoloxía.

Esta proposta, que xorde como unha alternativa á formación tradicional, emprega un modelo educativo no que se traballa por proxectos, con materias que comparten coñecementos. De aí nace o concepto STEAM, acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría, Arte e Matemáticas. Así, STEAMbites parte dunha metodoloxía “learn by doing” (“aprender facendo”), baseada na experiencia práctica para adentrarse en contidos STEAM.

Os alumnos recibirán nas súas casas un kit con materiais científicos

Os alumnos terán á súa disposición un kit con materiais específicos para que eles mesmos poidan experimentar, manipular e realizar nas súas casas as diferentes propostas e retos didácticos que os mestres lles irán propoñendo. O kit permite garantir unha formación totalmente activa, xa que, durante a transmisión online, os participantes poderán realizar as experiencias amosadas de xeito simultáneo co seu profesor. Este kit inclúe un microordenador con diversos complementos, paper crafts para a creación de proxectos de ciencia e materiais de laboratorio para o desenvolvemento de proxectos científicos.

O lanzamento desta plataforma arranca con dous cursos, que comezan o 2 de outubro e rematan o 17 de decembro.

Para mozos de 12 a 16 anos
Os participantes no curso STEAM 101 adentraranse, entre outras materias, en ciberseguridade e hacking ético, programación de microordenadores ou deseño 3D. Aprenderán, ademais, a crear as súas propias aplicacións para móbil de xeito rápido e sinxelo, ao tempo que descubrirán o mundo da realidade aumentada e virtual, e mesmo se achegarán á cociña molecular.

Para nenos de 8 a 12 anos
Os participantes no curso STEAM KIDS iniciaranse, partindo do entretemento, na programación a través de Microbit e nos coñecementos matemáticos e científicos de Minecraft. Convertiranse tamén en construtores dos seus propios prototipos mediante ferramentas 3D e introduciranse no mundo maker a partir de circuítos con plastilina, postais luminosas, stop motion e hologramas.

O equipo de profesores está integrado por científicos, expertos en comunicación e programadores

A matrícula nestes cursos está aberta na páxina web www.steambit.es

O Grupo Femxa oferta cursos online gratuitos tanto para persoas desempregadas como para persoas empregadas:

Buscador de cursos