Outros cursos (72)

A Universidade de Vigo organiza un itinerario formativo virtual en xénero co que poder satisfacer as necesidades de formación nesta temática da comunidade universitaria. 

Totalmente en liña, incluídas as probas de avaliación

O itinerario está composto por nove formacións, unha introdutoria (40 horas) e oito (15 horas) con temáticas máis específicas:
  Educación afectivo-sexual
  Economía de xénero
  Sostenibilidade na vida no centro
  O acoso sexual
  Acoso en función do sexo: unha xustiza invisible
  A perspectiva de xénero na educación
  Normativa básica de xénero; a comunicación e o xénero
  O sexo e o xénero no século XXI.

Na elaboración de todo o material didáctico destes cursos participaron principalmente profesorado experto da Universidade de Vigo e para algunhas temáticas convidáronse a expertas doutras universidades.

As persoas interesadas en inscribirse teñen xa aberto o prazo de preinscrición –ata o vindeiro 29 de marzo-, e a actividade docente en liña arrancará este mesmo luns día 23. O curso introdutorio, de 40 horas, prolongarase ao longo de dous meses e os específicos, de 15 horas, durante un mes.
Atendendo ás especiais necesidades destes días, os cursos desenvolveranse totalmente en liña, incluídas as probas de avaliación.

Cada unha das actividades será certificada pola Universidade de Vigo. A formación para o alumnado será recoñecida por créditos ECTS (pendente de confirmación), terá o recoñecemento de Actividades de formación permanente para o PDI e computará como méritos para concursos do PAS.

https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/igualdade-lanza-itinerario-formativo-virtual-xenero 

Femxa organiza cursos online, 100% subvencionados polo SEPE, que se iniciarán durante os próximos meses dirixidos á mocidade trabalaldora.
Trátase de formación subvencionada na súa totalidade, sen ningún custo para os mozos/as traballadores/as en réxime xeral e autónomos, con calquera tipo de contrato e xornada, interesados en realizala.

Algúns dos obxectivos destes cursos de formación, que non teñen ningún custo económico, son:
- Mellorar as competencias profesionais e itinerarios de emprego e formación.
- Mellorar a empregabilidade das traballadores con maiores dificultades.
- Acreditar as competencias adquiridas por formación.
- Promover a diminución da fenda dixital existente e garantir a accesibilidade ás tecnoloxías da información e comunicación.

Todos os cursos son especialidades do  SEPE e realízanse en modalidade  online.

OFERTA DE CURSOS

A inscrición dos cursos pódese realizar desde a seguinte páxina web:  https://www.cursosfemxa.es/cursosjuventud

A Comunidade de Madrid acaba de convoca un procedimento de avaliación e acreditación de competencias Profesional de Información Xuvenil.

Convoca 300 prazas

A convocatoria está aberta a todas as comunidades autónomas.

Requisitos:
- Posuír a nacionalidade española, obter o certificado de rexistro de cidadanía comunitaria ou a tarxeta de familiar de cidadán ou cidadá da Unión europea, ou ser titular dunha autorización de residencia, ou de residencia e traballo en España en vigor, nos termos establecidos na normativa española de estranxeiría e inmigración.
- Ter 20 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición.
- Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas  cualificaciones profesionais obxecto da convocatoria que se queren acreditar:
- No caso de experiencia laboral. Deberanse xustificar, polo menos, 3 anos de experiencia laboral, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, no últimos dez anos transcorridos antes da publicación da convocatoria.
- No caso de formación non formal. Deberanse xustificar, polo menos, 300 horas no últimos dez anos transcorridos antes da publicación da convocatoria.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 3 de abril de 2020

https://www.bocm.es/bocm-20200306-27?ajax_popup=1

 

Adams formación organiza cursos gratuitos, subvencionados polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social:

Xestión do Marketing e a Forza de Vendas na Dirección Estratéxica da Empresa
Habilidades Sociais de Atención ao Cliente na Venda
Técnicas de Negociación
Docencia da Formación Profesional para o Emprego
Inglés A1
Inglés A2
Internet Seguro

A inscrición pódese facer directamente a través da web: www.adams.es , por e-mail: elenaiglesias@adams.es ou por teléfono: 881 979 636

Cruz Vermella Española en Ourense organiza un curso de Primeiros Auxilios

Con esta formación oficial de Cruz Vermella pretenden capacitar ás persoas interesadas, a partir dos 16 anos, para a
intervención nas situacións que requiran dos primeiros auxilios.

1. Capacitar ao alumno no dominio práctico das técnicas e habilidades máis comúns en Primeiros Auxilios.
2. Coñecer os contidos teóricos que xustifican o emprego de dita técnicas.
3. Concienciar ao alumnado da importancia, tanto das ferramentas técnicas de que se lles dota, como das actitudes cara ás vítimas dun accidente.

Horario de 9:00 a 13:00 e de 15:00 a 19:00 horas.
Días: do 21 de marzo ao 25 de abril de 2020.

Máis información en Cruz Vermella Española en Ourense
correo electrónico: fontelo@cruzroja.es
Teléfono 988 222 484.

Aprobado un novo Curso de Formación Internacional a Oficina Municipal de Información Xuvenil de Ribadavia. O curso chamase "FACES" e vai dirixido preferentemente a persoas relacionadas co ámbito da mocidade, o asociacionismo xuvenil ou traballadores xuvenís, tratando sobre ferramentas de facilitación con grupos xuvenís:

BUSCASE:

3 persoas motivadas a poder ser: Traballadores xuvenís e líderes ou membros de asociacións xuvenís ou persoas que estean relacionadas co traballo con persoas mozas.

Lugar : Beja (Portugal)
Datas: Do 8 ao 16 de Abril de  2020 (incluidos días da viaxe)
Data límite para a inscrición 15 de Marzo de 2020
Iscribirse no mail omix.ribadavia@gmail.com enviando nome, apelidos, idade, teléfono de contacto e email
Gastos de viaxe (ata 180€) + manutención + aloxamento cubertos polo programa Erasmus +

Máis inforamción na OMIX de Ribadavia.
E-mail: omix.ribadavia@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/OmixRibadavia
Twitter: @OMIXRibadavia
Instagram: https://www.instagram.com/omixribadavia/
Teléfono: 988 471 929

A Fundación Santa María a Real e a Fundación Telefónica convocan o programa Lanzadeiras Conecta Emprego. É un programa de orientación cuxo obxectivo é dotar de ferramentas ás LANZADERApersoas participantes para conseguir un emprego. Inclúe dúas actividades principais:

Alfabetización Dixital
Lanzadeira

A primeira actividade, Alfabetización dixital, é un programa de orientación dun mes de duración pensado para persoas desempregadas maiores de 18 anos que buscan adquirir competencias dixitais básicas para a procura de emprego.

O prazo para inscribirse é ata o 3 de Marzo.

En Galicia están abertas as inscricións en:

Santiago de Compostela
A Coruña
Arteixo  

A segunda actividade, Lanzadeiras, é un programa de orientación de 4 meses de duración e trabállase en 3 fases principais:

- Dinámicas de autocoñecemento a través de talleres prácticos
- Dinámicas de orientación grupal e individual: creación de CV, adestramento de entrevistas, xestión de marca persoal, etc.
- Elaboración dun mapa de empregabilidade e posterior visitas a empresas da zona.

Para esta, ábrese o prazo de inscrición o 3 de Marzo. O proceso para inscribirse, unha vez aberto o prazo, é o mesmo que para a Alfabetización Dixital.

https://www.lanzaderasconectaempleo.es

A Unión de Cooperativas ESPAZO COOP ten aberta a súa oferta de cursos na modalidade de TELEFORMACIÓN para o mes de MARZO. Trátase de formación subvencionada, de carácter gratuíto, no marco da programación de actividades da Rede Eusumo para o ano 2020.

Esta programación está dirixida a :

  • Socias e socios de cooperativas.
  • Persoal asalariado de cooperativas.
  • Persoas socias e traballadoras doutras empresas de economía social.
  • Público interesado en xeral.

Para os cursos na modalidade de Teleformación deberá dispor dun ordeador con conexión a internet.

Modalidade Teleformación:

1- Xestión de Cooperativas de Traballo Asociado | Do 10 de Marzo ao 1 de Abril de 2020 | 40 horas. PROGRAMA DO CURSO

2- Ferramentas de Financiamento Ético e Alternativo | Do 10 de Marzo ao 1 de Abril de 2020 | 40 horas. PROGRAMA DO CURSO


Modalidade Teleformación Mixta:


3-Regulamento de Réxime Interno nas Cooperativas | Do 23 de Marzo ao 27 de Abril de 2020 | 40 horas | Con 2 sesións presenciais en Vigo. PROGRAMA DO CURSO

 

Máis información e Inscricións en ESPAZO-COOP/REDE-EUSUMO

ESPAZOCOOP UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS
info@espazo.coop |  www.espazo.coop

A Consellería de Educación convoca exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais nas seguintes especialidades:

Carnés profesionais:
– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

Habilitacións profesionais:
– Operador/a industrial de caldeiras.
– Instalador/a de gas, categoría A.
– Instalador/a de gas, categoría B.
– Instalador/a de gas, categoría C.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

Prazo de presentación de solicitudes
1. Para a primeira convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 17 de febreiro ao día 3 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
2. Para a segunda convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 22 de xuño ao día 3 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

A inscrición pode facerse en https://sede.xunta.es co procedemento ED527A
Máis información no DOG do 12 de febreiro de 2020

Escribir é arte e tamén oficio. Require de vontade e de talento, pero tamén de ferramentas que poden ser aprendidas. Enfrontarse á páxina en branco –ou hoxe en día máis ben á pantalla– énchenos de preguntas: como creo personaxes interesantes? Desde que punto de vista conto a miña historia? Estou sendo artificioso nos diálogos? Aburrirei ao lector? Que fago coa novela cando estea rematada?

O obradoiro estrutúrase en dúas partes, unha teórica e outra práctica. A parte teórica consistirá en 9 clases maxistrais que terán lugar os venres entre o 6 de marzo e o 22 de maio de 17:00 a 19:30 horas na Biblioteca e Arquivo de Galicia. Cada unha porá o foco nun aspecto concreto da creación literaria e será impartida por autores e autoras especialistas no tema.

1. Introdución ao curso. Empezar unha novela. 6 MARZO
Imparte: Javier Peña. Escritor e xornalista. En 2019 Blackie Books publica a súa primeira novela, Los Infelices. 16 anos de experiencia en prensa e gabinetes de comunicación.

2. O punto de vista narrativo. 13 MARZO
Imparte: Manuel Gago. Autor das novelas O anxo negro e O exército de fume. Director da web do Consello da Cultura Galega. Editor de Capítulo Cero, blog de referencia en Galicia. Profesor da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela.

3. Personaxes e diálogos. 27 MARZO
Imparte: Antón Riveiro Coello. Autor de obras como As rulas de Bakunin, Laura no deserto, Casas baratas, A ferida do vento ou Os elefantes de Sokúrov. Premio da Crítica Española, Premio Torrente Ballester, Premio Álvaro Cunquerio de Narrativa e gañador en dúas ocasións do Premio García Barrios, entre outros moitos.

4. O estilo. 3 ABRIL
Imparte: Arantza Portabales. Autora do libro de microrrelatos A Celeste la compré en un rastrillo, e das novelas Sobrevivindo, coa que gañou o Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia, e Deixe a súa mensaxe despois do sinal (traducida ao castelán, italiano, alemán e hebreo, e levada ao teatro pola compañía Tanttaka) e Beleza vermella (traducida ao castelán e ao italiano)

5. Estrutura e tempos da novela. 17 ABRIL
Imparte: Xabier Quiroga. Autor de obras como Izan o da saca, Zapatillas rotas ou O cabo do mundo. A súa novela La casa del nazi converteuse nun bestseller con Ediciones B. Premio San Clemente e Premios Losada Diéguez. Dúas veces Premio da Crítica de Narrativa Galega. Elixido pola Xunta para representar a Galicia na Feria del Libro de Buenos Aires 2018.

6. Os xéneros. 24 ABRIL
Imparte: Miguel Anxo Fernández. Escritor. Autor das sete novelas da saga do detective Frank Soutelo, e de obras como Blues para Moraima ou O espido de Gina. Premio Blanco Amor. Premio García Barros. Premio da Cultura Galega de Creación Audiovisual da Xunta de Galicia.

7. A corrección da novela. 8 MAIO
Imparte: Diego Giráldez. Autor da novela Hotel para coleccionistas discretos e do libro de relatos Galería de Saldos. Nomeado autor galego do ano pola revista Fervenzas Literarias por esta mesma obra. Como xornalista colaborou en El País, A Nosa Terra e Xornal de Galicia. Na actualidade colabora con Praza Pública e Luzes. Fundou e dirixiu as revistas Malladoura e CanZine.

8. O mundo editorial. 15 MAIO
Imparte: Lourdes Díaz. Fundadora e directora da Axencia Literaria Rolling Words. Ten máis de vinte anos de experiencia no mundo da edición e foi editora executiva nos selos Booket e Austral do Grupo Planeta.

9. O mercado do libro. 22 MAIO
Imparte: Siscu Pérez. Consultor editorial con 20 anos de experiencia no sector do libro. Foi director comercial e de marketing en Publicaçoes Dom Quixote, director editorial da área de peto no Grupo Planeta e director comercial e de marketing na Casa del Libro. Con Austral acadou o Premio Nacional ao Mellor Labor Editorial en 2017.

As e os alumnos poderedes acceder a titorías co profesorado e habilitarase un enderezo de correo electrónico para que poidade comunicar as vosas dúbidas e ampliar os coñecementos impartidos. Realizaredes distintos exercicios como a elaboración dun microrrelato sobre o Camiño de Santiago, xa que esta segunda edición forma parte da programación do Xacobeo'21.

A fase práctica iniciarase unha vez finalizada a parte teórica (o 22  de maio). Solicitarásevos a cada un e unha de vós que escribades as primeiras 40 páxinas dunha novela, na que amosedes os coñecementos aprendidos durante o curso. A corrección do traballo farase de forma individual nunha última clase (26 de xuño) antes de pechar a actividade cunha cerimonia de clausura e entrega de diplomas (27 de xuño).

Datas: todos os venres do 6 de marzo ao 27 de xuño.
Horario: De 17:00 a 19:30h
Lugar: Biblioteca e Arquivo de Galicia
Organiza: Xunta de Galicia. Cidade da Cultura
Colabora: Rolling Words
Prezo: 150 € (+gastos de xestión). Reserva de praza e pago do curso en Ataquilla.com
Prazas: 20
Matrícula aberta ata completar a capacidade
As clases teóricas son ata o 22 de maio
26 de xuño: corrección de traballos
27 xuño: cerimonia de diplomas e clausura

https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/obradoiro-de-novela-cidade-da-cultura-2020-xacobeo21