Outros cursos (61)

O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación convoca o 128.º Curso sobre a Unión Europea.

Contido do curso:
– Evolución histórica da integración europea.
– Sistema político-xurídico da Unión Europea.
– Políticas da Unión Europea.
– A acción exterior da Unión Europea.
– España na Unión Europea.
– Os retos actuais da Unión.
Datas:  Do 20 de xaneiro ao 24 de marzo de 2020, de luns a xoves e de 17:00  h a 20:00  h, nos locais da Escola Diplomática (Paseo de Juan XXIII nº 5, 28040 Madrid).
Requisitos básicos:
Titulación universitaria de doutorado, licenciatura ou grao.
Ter bo coñecemento do idioma castelán.

As solicitudes presentaranse enviando toda a documentación escaneada á dirección de correo electrónico escuela.cursosue@maec.es ata o 25 de novembro de 2019

Máis información no BOE do 4 de novembro de 2019

A Fundación Galicia Europa convoca dous cursos de creación e redacción de proxectos europeos:

ERASMUS+ MOCIDADE EN ACCIÓN  (14-15 novembro 2019)
CORPO EUROPEO DE SOLIDARIEDADE  (16-17 de novembro de 2019)

Erasmus+ é un dos máis antigos e exitosos programas da Unión Europea. Nos seus máis de 30 anos de existencia, permitiu a millóns de mozos e mozas ter experiencias educativas no estranxeiro e que miles de comunidades locais se abriran a todo un novo  mundo europeo.

Abarcando agora máis áreas, o programa permite traballar nos ámbitos da mocidade e voluntariado, proporcionando apoio estrutural e financeiro ás  asociacións, ONG e outras entidades para crear riqueza social e programas de desenvolvemento persoal e profesional para mozos e mozas con menos oportunidades e impacto intercultural en comunidades illadas e menos desenvoltas. O programa céntrase na multiculturalidade, o respecto, a tolerancia, a inclusión, a igualdade de oportunidades, a participación das persoas mozas na sociedade e o  reforzo do sentido da cidadanía europea.

Na Eurocidade Chaves-Verín que vén sufrindo gravemente o despoboamento, o abandono, o illamento e a falta de recursos estruturais e humanos, o programa Erasmus permite achegar financiamento, experiencias, persoas e unha variedade de impactos sociais, que conforman o crecemento e a educación da comunidade, a súa alfabetización, o cambio de mentalidades, o estímulo dunha apertura ao mundo exterior e a creación dunha visión diferente nos mozos e mozas locais, facéndoos máis activos, emprendedores e comprometidos a quedar nesta zona e crear o cambio, brindándolles oportunidades para desenvolverse, participar, viaxar e crear o seu futuro sen ter que saír de aquí.

Os cursos son unha actividade do proxecto europeo Eurocidade_2020, que se enmarca no programa Interreg V A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP). O proxecto ten como obxectivo consolidar a Eurocidade Chaves-Verín como ferramenta de integración Europea e de desenvolvemento sustentable. O curso forma parte da actividade “Eurocidade Intelixente: innovación, emprendemento  e internacionalización como alicerces da xeración de emprego e riqueza”, finalizado a capacitar aos emprendedores, desempregados e empresarios da Eurocidade para a creación dos seus negocios, a cooperación entre empresas e empresarios e satisfacer a demanda de profesionais do mercado.

A Fundación Galicia Europa, nesta actividade, contará coa colaboración de todos os socios do proxecto Eurocidade_2020: AECT Eurocidade Chaves-Verin, a FNAJ – Federação Nacional de Associações Juvenis, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, o Concello de Verín e o Município de Chaves.


DATAS E LOCALIZACIÓN

Os cursos terán lugar en novembro de 2019 do 14 ao 15 e do 16 ao 17 no Gabinete da Eurocidade Chaves-Verín sito en Feces de Abaixo.

Terá unha duración de 25 horas (teórico-prácticas) e desenvolverase en horario de 10:00 a 20:00.

PARTICIPANTES

O curso está dirixido a toda a poboación, sen límite de idade e/ou perfil profesional. Tanto persoas mozas desempregadas, asociacións, entidades locais como empresarios ou emprendedores galegos e portugueses cun máximo de 15 participantes cada un dos cursos.

Os participantes obterán un diploma de asistencia e bo aproveitamento; así como certificación europea.

Esta formación é totalmente gratuíta. Para a adxudicación das prazas seguirase unha estrita orde de inscrición, dando preferencia a persoas  paradas e desempregadas e membros de asociacións ou grupos informais.

A persoas interesadas deberán enviar a folla de inscrición ao mail: santiago@fundaciongaliciaeuropa.eu e pilar.deloro.saez@xunta.es

Fundación Galicia Europa
R/ Hórreo nº 61, baixo
15701 Santiago de Compostela

Teléfonos: 981 957 088 e 981 957 854


Programa e inscrición: http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=310&idNoticia=4681#.XcPgW2aWy9I

 

O grupo Femxa convoca accións formativas para desempregados de Galicia, coa finalidade de obter certificados de profesionalidade.
Todas as formacións están 100% subvencionados pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, polo que non supoñen custo algún para os participantes. Son completamente gratuítos.

Accións formativas:
- Programación de Sistemas Informáticos (IFCT0609): Certificado de nivel 3.
- Operacións Auxiliares de Servicios Administrativos e Xerais (ADGG0408): Certificado de nivel 1.
- Actividades Administrativas na Relación co Cliente (ADGG0208): Certificado de nivel 2.
- Docencia Profesional para o Emprego (SSCE0110): Certificado de nivel 3.

Trátase de certificados de profesionalidade que contan, ademais da parte teórica cun módulo de prácticas non laborais, unha vez superada a parte teórica.

Os cursos impártense en modalidade presencial en Vigo, en grupos reducidos e con docentes especializados na materia.

Os interesados teñen que solicitar praza na Oficina de Emprego de Galicia onde estean rexistrados como demandantes de emprego, indicando o código e nome do certificado.

www.cursosfemxa.es/AFDSGalicia

O Centro de Investigacións Sociolóxicas convoca o XXVIII Curso de posgrao de Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada e Análise de Datos e así mesmo convoca axudas de matrícula.

O curso está dirixido a licenciados ou graduados con axeitada formación en ciencias sociais. É de carácter presencial e estrutúrase en dous módulos cos seguintes contidos:

Módulo 1. A recollida de datos e a investigación mediante enquisas.
Módulo 2. Análise e interpretación de datos de enquisa.

Os ensinos de cada módulo inclúen clases teóricas e prácticas. A realización de exercicios prácticos está  tutorizada por profesores e por profesionais do CIS.

O importe da matrícula son 2000 €. Al bolsas convocadas cubren a metade do importe da matrícula.

O prazo de admisión de solicitudes estará aberto ata o día 11 de novembro de 2019.

Máis información no BOE do 18 de outubro de 2019 e en http://cis.es/cis/opencms/ES/6_formacion/CursoPosgrado/

“EuEmprendo Galicia” é un programa gratuíto, promovido pola Rede Española de Entidades polo emprego, Rede Araña, no marco da Convocatoria do Programa de“Itinerarios de Emprendemento Xuvenil de Galicia”, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e xestionado pola Fundación INCYDE.

O obxectivo xeral desta actuación é fomentar o emprendemento entre os mozos menores de 30 anos, das provincias de Ourense e Pontevedra, levando a cabo accións de formación, acompañamento ementoring.

O programa consta das seguintes fases:
- Formación teórico-práctica, cunha duración de 50 horas onde se desenvolven competencias craves para xerar un cambio de comportamento dos mozos emprendedores, acompañadas por titorías individuais co obxectivo de mellorar a súa empregabilidade mediante o emprendemento ou por conta allea.

Durante a desenvolvemento destas sesións formativas traballásense, dunha maneira práctica, os seguintes contidos: Recurso para a busca de emprego,Método Canvas, presentacións públicas, metodoloxía Lean Startup; plans de empresa, estrutura organizativa, formas xurídicas, investimento, etc.
- Plan específico de mentorización con expertos en diversas materias que axudarán ao participante a avanzar no proxecto empresarial e traballar a busca de emprego por conta allea.
- Elaboración e avaliación do plan de empresa ou de emprego de cada un dos mozos participantes.

O programa está dirixido a mozos e mozas menores de 30 anos rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

O prazo de inscrición para a primeira edición estará aberto ata o 25 de novembro de 2019 e o 31 de marzo de 2020, para a segunda edición.

Todos aqueles participantes que completen todas as accións do proxecto recibirán unha Tablet como complemento da formación.

Máis información:
Teléfono:  988 39 15 15
www.yoemprendogalicia.com
yoemprendogalicia@empleoenred.org

Hélice é un programa do Organismo Internacional de Mocidade para Iberoamérica (OIJ) que busca formar as capacidades emprendedoras das persoas mozas no sector cultural, a  través dun itinerario educativo tipo MOOC que na súa terceira edición alóxase na plataforma Tutellus.

Requisitos
Hélice está dirixido á mocidade de 18 a 29  anos en situación de desemprego que teñan interés no sector cultural como xestores, creadores ou emprendedores.

Nas seus tres primeiras edicións o programa enfocouse en España, nas comunidades autónomas de Estremadura, Galicia, Valencia, Andalucía, Castela-A Mancha e Cantabria.

Consta de dez módulos abertos e gratuítos que brindan contidos útiles para a posta en marcha de empresas culturais e unha  inserción laboral real e efectiva.

A través dos contidos do curso obterás os coñecementos fundamentais e as ideas crave, así como diversas ferramentas, para poñer en marcha a túa empresa cultural. A orientación do curso é eminentemente práctica para dotarte dos elementos que che axudarán a transformar a túa idea no teu negocio.

Resumo do programa:
Módulo 1. Empresa Cultural.
Módulo 2. Contabilidade básica e plan de negocio.
Módulo 3. Comunicación e difusión.
Módulo 4. Axudas e subvencións.
Módulo 5. Asociatividade e  networking.
Módulo 6. Cooperativismo cultural.
Módulo 7. Casos de éxito.
Módulo 8. Audiovisuais.
Módulo 9. Artes escénicas.
Módulo 10. Editoriais literarias.

Duración do curso:  ata o 12 de novembro.
A inscrición poderase realizar ata dous días antes de que finalice o curso, pero canto antes te inscribas, máis tempo terás para completalo.

https://oij.org/proyecto-helice/

A Asociación Rede Araña oferta programas de busqueda de emprego.

As finalidades básicas da Asociación son promover actuacións que permitan a inserción sociolaboral dos desempregados con atención a aqueles colectivos vulnerables: mocidade, mulleres, drogodependentes, minorías étnicas, inmigrantes, ex reclusos…

Programas dirixidos á mocidade:

O Programa "Brújula" é un proxecto de inserción sociolaboral para persoas con problemas de adicción. O obxectivo é conseguir mellorar a empregabilidade e a ocupabilidade dos participantes; facilitando os recursos, ferramentas e metodoloxías para conseguilo. Garante a prestación dun servizo de intervención sociolaboral a longo prazo a través do proceso de itinerarios personalizados de inserción, integrando actividades de orientación, formación, xestión de autoemprego, etc. Realizaranse de maneira flexible (desprazamento e horario) e o acceso é gratuíto. Este programa adáptase, xa que se teñen en conta as necesidades que presenta o usuario.

O Programa "Red Labora" está dirixido a menores e mozas/os entre 16 a 30 anos que se atopen en situación de desemprego co obxectivo de mellorar a empregabilidade e a  ocupabilidad a través de itinerarios personalizados de inserción. Organízase nunha serie de actividades, flexibles e gratuítas. Adáptase tamén ás necesidades que presenta o usuario.

Programas: http://www.empleoenred.org/index.php

Cruz Vermella de Santiago ven de organizar o curso "Mejora as túas competencias na busca de emprego", dirixido a xente nova menor de 30 anos.

Datas: do 6 ao 13 de setembro de 2019, de 9 a 14 horas.

INFORMACIÓN e INSCRICIÓNS:

Cruz Vermella Santiago de Compostela

Avenida de Lugo, 42
Tfno: 981 586 969  Ext.: 38719

A Escola de Tempo Libre RECURSOS convoca un Obradoiro de Globoflexia en Santiago de Compostela.

DATAS (comezo e remate): 28 de setembro de 2019
HORARIO: de 09 a 14h
PRAZO INSCRICIÓN: ata o 20 de setembro
PREZO: 35€
REQUISITOS: maior de idade, por orde de inscrición
CONTACTO: 981558374 - 620 378 204 (Etl Recursos)

FOLLETO INFORMATIVO

A Omix do Concello de Baiona, organiza un curso de Deseño e Impresión en 3D destinado a mozas e mozos de 16 a 30 anos.

Esta acción formativa enmárcase dentro do proxecto de iniciativas locais destinadas á xuventude, subvencionado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, e consta, ademáis da formación en 3D, dun módulo de emprendemento Xuvenil, un módulo de búsqueda de emprego a través do teléfono móbil e de prácticas non laborais en empresas do sector.

Unha impresora 3D é unha máquina capaz de realizar réplicas de deseños en 3 dimensións, creando pezas ou maquetas volumétricas a partir dun deseño feito por ordenador. O seu uso xa está estendido en sectores como a arquitectura, a industria, ou a automoción, e na actualidade, se está implementando en sectores como a alimentación ou en prótesis médicas, polo que ésta formación é moi demandada polo tecido empresarial.

O curso terá lugar do 6 de setembro ao 11 de outubro, no centro multiusos Ángel Bedriñana de Baiona, en horario de 9 a 14 horas.

Máis información na Oficina de Información Xuvenil do Concello de Baiona, ou no teléfono 986385925 ou en xuventude@baiona.org