Outros cursos (50)

O curso de Robótica Educativa ten como obxectivo a facultación de Profesores, Monitores de Actividades de Tempo libre, animadores socioculturais, dinamizadores, titores e mesmo pais, para o manexo e programación de robots educativos, así como a súa utilización básica como recurso de apoio no desenvolvemento e a formación do menor. Principalmente todas as materias relacionadas con  STEM, aínda que non exclusivamente.  Toda a aprendizaxe baséase en proxectos, e facilitan o desenvolvemento das competencias dixitais dos alumnos grazas á utilización da Robótica como materia vehicular.  

Desenvolverase nas instalacións de Centro Galego de Robótica Educativa (Central de Desenvolvemento, Briabi 12 - A Cañiza).
Teléfono: 634 563 468
http://centrogallegoderoboticaeducativa.com/wordpress/curso-iniciacion-a-la-robotica-educativa/

A Consellería de Educación convoca, con carácter gratuíto, cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.
Os cursos preparatorios poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen preparar as probas convocadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística para certificar a súa competencia en lingua galega.
Cada curso terá unha duración de 60 horas lectivas.
Inscrición: www.eoidigital.com/preinslinguagalega
O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 3 ata o 12 de setembro de 2018, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro); e desde o 2 ata o 11 de xaneiro de 2019, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

Máis información no DOG do 14 de agosto de 2018 e en http://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo/celga

Homologación e/ ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica no DOG de hoxe a ORDE do 9 de xullo de 2018 reguladora do procedemento de homologación e/ ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias.

Máis información: DOG Núm. 141 Martes, 24 de xullo de 2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180724/AnuncioG0164-110718-0001_gl.pdf


Curso de formación en Planificación, iniciativa emprendedora e novas ferramentas innovadoras para pequenos negocios e microempresas.

 

Apertura do prazo de presinscrición no curso de formación en Planificación, iniciativa emprendedora e novas ferramentas innovadoras para pequenos negocios e microempresas, dentro do Proxecto depoEmprende organizado pola Diputación de Pontevedra.

 

Dirixido a persoas da comarca do Baixo Miño.

 

Data inicio: segunda quincena do mes de setembro.

 

Duración: 144 horas de formación (mes e medio)

 

Requisitos para participar: Estar en situació de desemprego e posuír o título de bacharelato, ciclo formativo de grao superior ou equivalentes.

 

Preinscrición e información:

Oficina de Información Xuvenil ou AEDL do Concello de A Guarda.

Teléfono: 986614546

e-mail: emprego@aguarda.es

Velaivén ofrece un curso ​de iniciación ao fiado da lá de ovella de 8 horas, ​para grupos de entre 10 a 15 persoas máximo (​50​€ persoa​ ou 835€ o grupo) ​no que cada participante aprenderá a ​f​acer ​fí​o de l​á​ de ov​e​lla ​coas súas propias mans ​e​ a​x​uda dun fuso.
Velaivén facilita todo o mat​erial, ​ferramentas (cardas, f​uso​s…) ​e materia prima (l​á​ de ove​ll​a). Se ​fará unh​a pequen​a introducción teórica de todo ​o​ proceso artesano textil, tamén cada participante preparará s​úa​ l​á​ para ​o fiado (20g de l​á de ovellas galegas) ​e​ l​o​go con ​o​ f​uso aprender​án a ​fi​ar, celebrándose así un peque​n​o filandón, fiadeiro.

Video: http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/marta-xose-isabel-e-anton

Máis información:
velaivenartesania@gmail.com
Teléfono 636 024 883

www.velaiven.com 
https://www.facebook.com/velaivenartesania  

A Universidade Internacional Menéndez Pelayo convoca os cursos de verán 2018:

Cursos avanzados:
- Cursos magistrales
- O autor e a súa obra
- Escolas
- Seminarios
- Talleres
- Encontros
- Aulas de Verán «Ortega y Gasset»
- Cursos de Formación do Profesorado
- Congresos
- Ciclo de Conferencia

Cursos de Español

Máis información: http://www.uimp.es/actividades-academicas.html

Máis información en P ESTUDIO - Asociación Periodística, Estudos e Comunicación
San Andrés 121-8º 15003 A Coruña
Tel. 881 100 675 e 644 962 757
 

A Deputación de Pontevedra organiza para os xóvenes desempregados da Comarca do Deza e Tabeirós-Terra de Montes un curso de arqueoloxía e restauración.

O curso é gratuíto e está dirixido a mozas e mozos de entre 16 e 30 anos.

O curso está avalado pola Escola de Organización Industrial, EOI. O obxectivo é proporcionar unha formación real e de calidade en arqueoloxía e restauración que permita ás mozas e aos mozos mellorar a súa empregabilidade.

Localización:  COESCO, Avenida Buenos Aires, 100, 36500, LALÍN
Duración:  190 horas (2 meses)

Máis información: cooperacion@depo.es
Teléfonos: 986 804 100, ext. 40652 e 40267

A Univerisidade de Vigo convoca estes cursos (37 horas) entre o 25 e o 28 de xuño, no Auditorio Municipal de Catoria (Pontevedra)
O prazo de matrícula é ata o 31 de maio. Máis información: 986-813626- 986-546014. extensión@uvigo.es