Investiga Colección Banco Santander

24 Abr 2024

A Fundación Banco Santander convoca a 3ª edición da Convocatoria Investiga Colección Banco Santander para 2 investigadores que desexen traballar sobre a Colección Banco Santander.

As persoas interesadas poderán presentar unha única proposta de proxecto de investigación que pode ser enfocada desde o ámbito histórico artístico, pero tamén desde calquera outra disciplina de coñecemento que favoreza formulacións novas e rigorosas.

Requisitos
Poderán participar persoas físicas a título individual, colectivos ou grupos de investigación e organizacións sen ánimo de lucro.
Contar cunha traxectoria académica ou profesional vinculada ao tema proposto no proxecto de investigación.
Ter un dominio falado e escrito da lingua española.
Estar en disposición de visitar a/s obra/s sobre a/s que se realizará o proxecto de investigación.

Dotación
10.000 €

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de maio de 2024.

Máis información
https://www.fundacionbancosantander.com