Formación práctica (49)

A Axencia Europea de Químicos (ECHA) ofrece todos os anos aos recentemente graduados que estean dispostos a contribuír ao traballo diario da Axencia, ata 20 oportunidades de prácticas en diferentes campos científicos como a química, toxicoloxía, bioloxía, ciencias ambientais e tecnoloxías e funcións administrativos tales como dereito, comunicacións, finanzas, recursos humanos e TIC.

O plan elaborado nestas prácticas está deseñado para:    
- Recentemente graduados universitarios e titulares dunha cualificación técnica ou profesional dun nivel equivalente en campos relevantes para a lexislación sobre produtos químicos aplicable ou outros campos relevantes para as tarefas administrativas dunha institución da UE.    
- Empregados do sector público ou privado que participan en traballos de posgrao en campos relevantes para a lexislación sobre produtos químicos aplicable.

Duración
As prácticas adoitan comezar a principios de marzo ou setembro. Teñen unha duración de tres a seis meses e non poden estenderse máis aló dos seis meses.

Criterios de selección
- Ser nacional dun Estado membro da UE ou nacional do Espazo Económico Europeo (Noruega, Islandia, Liechtenstein). Os nacionais dos países candidatos que se benefician dunha estratexia de  preadhesión tamén poden ser aceptados de acordo coa dispoñibilidade de recursos orzamentarios e a capacidade de ECHA para albergalos. Tamén pode aceptarse un número limitado de nacionais de Estados non membros
- Poder comunicarse en inglés, xa que este é o idioma de traballo de ECHA
- Obter un título universitario ou equivalente ou realizar traballos de posgrao en campos relevantes de ECHA

Remuneración
Os alumnos reciben unha subvención de aproximadamente 1.300 euros.

Os alumnos que continúen recibindo unha remuneración do seu empregador, ou calquera outra subvención ou asignación, só terán dereito a unha subvención de ECHA se a cantidade que reciben é inferior á indicada anteriormente. Neste caso, os alumnos recibirán unha cantidade igual á diferenza entre os seus ingresos e o nivel da subvención de ECHA.

Os alumnos non se benefician do seguro de enfermidade. Os seleccionados deben demostrar que están cubertos por un seguro de enfermidade e accidente válido en Finlandia.

Os aprendices no emprego deben presentar unha declaración de remuneración, gastos e asignacións asinados polo seu empregador.

Os alumnos seleccionados serán convidados a unha entrevista telefónica e/ou cara a cara.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de novembro ás 23:00 h.

https://echa.europa.eu/traineeships-vacancies

O Centro de Investigacións Sociolóxicas convoca 10 bolsas destinadas a posgraduados/as para a formación en métodos e técnicas utilizados na investigación social aplicada.

Requisitos:
Estar en posesión do título de graduado/a ou licenciado/a.
Cualificación media final igual ou superior a un 1.8 (segundo o baremo de base 0 a 4)

A contía de cada bolsa non poderá superar o importe de 13.000 € anuais por bolseiro.
O período de duración das bolsas de formación comezará desde a incorporación dos bolseiros/as e terminará o 31 de decembro de 2020

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de novembro de 2019
Máis información no BOE do 5 de novembro de 2019 e en www.cis.es

O Museo Nacional do Prado convoca dúas bolsas Banco de España de formación e investigación no Museo Nacional do Prado:
1. Conservación de Pintura Flamenca e Escolas do Norte ata 1.700: A bolsa destinarase á formación en relación ás distintas tarefas e proxectos da área conservación de Pintura Flamenca e Escolas do Norte, con especial dedicación á investigación.
2. Conservación de Colección de Marcos: A bolsa destinarase a formación en tarefas relativas á investigación, ordenación, documentación e catalogación da colección de marcos do Museo do Prado.

Requisitos:
- Grao universitario ou equivalente en Historia da Arte.
- Expedientes académicos con valoración media de notable ou equivalente en créditos serán desestimados.
- Finalizar os estudos conducentes á obtención do título esixido con posterioridade a xaneiro de 2013.

Cada unha das bolsas terá unha duración de 12 meses consecutivos.
A contía total de cada unha das bolsas é de 20.000 €
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de novembro de 2019.

Máis información no BOE do 4 de novembro de 2019

A sección española de CIOFF (Consello Internacional de Organizacións de Festivais de Folclore e das Artes Tradicionais) e o INAEM (Instituto das Artes Escénicas e da Música) do Ministerio de Cultura e Deporte convocan unha bolsa dedicada ao tema “Baile, danza e música popular (canción e instrumentos musicais), relativas a calquera das diferentes culturas do territorio español”.

Candidatos/ as
a) Poderán optar a esta bolsa persoas tanto individuais como equipos de traballo formados para o efecto. Neste segundo caso, o equipo debe estar representado por un director responsable do proxecto. O goce desta bolsa será incompatible con outra bolsa ou axuda económica concedida para a realización do mesmo proxecto.
b) Poderá acceder a esta bolsa calquera cidadán legalmente establecido en España.

Duración: O traballo proposto deberá realizarse dentro dun período de tempo máximo dun ano.

Dotación: A dotación desta bolsa será de 4.500 euros.

Documentación: Toda a documentación deberá ser remitida antes do día 27 de decembro de 2019 á dirección: cioff.esp@cioff.es

A sede de CIOFF-España atópase na rúa Mata 23, 3º I. (13004 Cidade Real).
Nesta sede resolveranse cantas consultas poidan realizarse relacionadas con esta convocatoria.
Para contactos telefónicos, o número de teléfono é: 926 619 195 e 660 185 340

https://www.cioff.es/eventos-beca-investigaciAn-en-folklore-2019.28.html

O Museo Nacional do Prado convoca 4 bolsas para a formación de investigadores e especialistas nas seguintes disciplinas: Edición, Comunicación, Exposicións Temporais e Arquitectura.

Requisitos:
- Bolsa de Edición:  Calquera grao universitario ou equivalente da área das Artes e as Humanidades, coa especialidade de Historia da arte, Filosofía, Historia, Filoloxía, Lingüística ou Literatura.
- Bolsa de Comunicación:  Diplomatura, Grao, Máster ou equivalentes nalgunha das seguintes especialidades: Dirección, montaxe, son, dirección de fotografía; Dirección de Documental ou Cinema documental.
- Bolsa de Exposicións Temporais:  Grao universitario ou equivalente en Arte.
- Bolsa de Arquitectura:  Licenciatura ou Grao en Arquitectura.
Os expedientes académicos con valoración media inferior a notable serán desestimados.
- Finalizar os estudos conducentes á obtención do título esixido con posterioridade a xaneiro de 2013.

Cada unha das bolsas terá unha duración de 24 meses consecutivos
O prazo para  presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de novembro de 2019.
Máis información no BOE do 26 de outubro de 2019  e en https://www.museodelprado.es/aprende/escuela-del-prado/becas

O Museo Nacional do Prado e a Fundación María Cristina Masaveu Paterson convocan unha bolsa de formación de investigadores e especialistas na seguinte disciplina: Novas Tecnoloxías aplicadas á Educación.

Requisitos:
- Titulación de Grao Universitario en Belas Artes, Pedagoxía, Educación Social, Psicoloxía, Comunicación Audiovisual, Socioloxía, Información e Documentación, Xornalismo, Antropoloxía Social e Cultural, Desenvolvemento de videoxogos, Deseño, Filosofía, Historia, Historia da arte, ou similar.
Os expedientes académicos con valoración media inferior a notable serán desestimados.
- Finalizar os estudos conducentes á obtención do título esixido con posterioridade a xaneiro de 2013.

O prazo para  presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de novembro de 2019.
Máis información no BOE do 26 de outubro de 2019  e en https://www.museodelprado.es/aprende/escuela-del-prado/becas

A Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa e o Museo de Belas Artes de Bilbao convoca dúas bolsas que teñen por obxecto contribuír á investigación das coleccións do museo e aos estudos sobre arte vasca.

Poderán optar a estas bolsas todas aquelas persoas nadas ou con residencia habitual acreditada nalgún país da Unión Europea e que acheguen a documentación requirida.

A data límite de solicitude será o 15 de novembro de 2019.

A duración da bolsa é dun ano e a dotación mensual de 1.000 euros.

Máis información: https://www.museobilbao.com/uploads/becas/archivo_es-1-17.pdf

O Centro de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e Tecnoloxías, CIEMAT, convoca 20 axudas de especialización do programa  FTEC- Spanish  Traineeship  Programme para mozos profesionais científicos e  tecnólogos, destinados no Laboratorio Europeo de Investigación Nuclear, CERN, (Xenebra, Suíza), en tecnoloxías de grandes aceleradores de partículas, detectores e infraestruturas asociadas.

Requisitos:
Persoas con posesión do Título de Máster en Enxeñería, Física Aplicada ou titulacións equivalentes que cumpran que non transcorrese máis de catro anos desde a obtención do título universitario requirido.

A duración da axuda será dun ano. Cada beneficiario terá un titor no  CERN e será asignado a un grupo desta institución, no cal desenvolverá a súa actividade en coordinación, seguimento e supervisión dos responsables do programa.

Prazo:  3 decembro de 2019
Máis información no BOE do 7 de outubro de 2019 e en http://www.ciemat.es/

Dúas veces ao ano, Euradio, unha emisora de radio europea con sede en Nantes desde 2007 e en Lille desde 2018, dá a benvida aos "Equipos Europeos" de bolseiros de setembro a febreiro e de febreiro a xuño para aprender e colaborar con eles.
Dirixidos por profesionais no campo, os bolseiros participan nunhas prácticas de cinco meses xunto a outros mozos/as de Europa e reciben formación práctica para converterse nun equipo de noticias dentro da emisora de radio. Obteñen experiencia relacionada co proceso editorial e o funcionamento da radio, como falar co micrófono, conducir unha entrevista, editar unha gravación de audio e moito máis.

As solicitudes para os próximos bolseiros europeos que conformarán o equipo número 25 dentro da escola de radio para producir e presentar os programas diarios de Nantes Europe Express, xa están abertas!

O período de prácticas será desde febreiro a xuño de 2020.

Requisitos para participar:
-Ser estudante de xornalismo, comunicación, ciencias políticas ou estudos europeos.
-Estar interesado/a en temas europeos e querer obter unha experiencia formativa no mundo dos Novos Medios Europeos.
-Ter a posibilidade de asinar un acordo de prácticas.
-Ter un bo nivel de francés.

Como solicitar?
-Enviar CV, unha carta de presentación e unha gravación de audio do artigo proporcionado en francés a recrutement@euradio.fr
-Concertarase unha entrevista telefónica con algúns candidatos.

En que consiste?
-Obter unha remuneración mensual de 500€ xunto con outras axudas financeiras como a bolsa Erasmus +.
-Traballar 35 horas á semana.
-Traballar en equipo con outros estudantes europeos xunto cun xornalista profesional.
-Producir e presentar un programa de radio diario Nantes  Europe  Express, que se emite ás 12 en punto e retransmite de 5 a 6 en punto, de luns a venres.
-Participar na preparación dos espectáculos diarios para A Matinale d’Euradio (de 7:30 a 9:00) e Aimez- vous l’ Europe (de 18 a 19 pm).

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

O Banco Mundial ofrece prácticas á mocidade interesada ​​en aprender máis sobre os problemas económicos e sociais que afectan as vidas das persoas en todo o mundo.

O programa ofrece oportunidades de estudo e traballo que brindan experiencia práctica. O Programa de prácticas do Banco ofrece aos estudantes de posgrao a oportunidade de mellorar as súas habilidades e a experiencia de traballar nunha contorna internacional.

As prácticas remuneradas están dispoñibles para os programas de inverno e verán e están abertas a estudantes que sexan nacionais dos países membros do Banco.

Os candidatos deben posuír unha licenciatura e estar xa matriculados nun programa de posgrao de tempo completo (para obter unha mestría ou un doutoramento con plans de regresar á escola a tempo completo). Este programa busca candidatos nos seguintes campos: economía, finanzas, desenvolvemento de recursos humanos (saúde pública, educación, nutrición, poboación), ciencias sociais (antropoloxía, socioloxía), agricultura, medio ambiente, desenvolvemento do sector privado, entre outros campos relacionados.

Requírese fluidez en inglés.

O Banco paga un salario por hora a todos os mozos en prácticas e, cando corresponda, proporciona unha asignación para os gastos de viaxe. Os mozos deben encargarse do seu propio aloxamento.

A maioría dos postos atópanse en Washington,  DC, cunha duración mínima de catro semanas.

Prazos:
- Verán (xuño-setembro): o período de solicitude para o Programa de verán é do 1 de decembro ao 31 de xaneiro de cada ano.
- Inverno (decembro-marzo): o período de solicitude para o Programa de inverno é do 1 ao 31 de outubro de cada ano.

Todas as solicitudes deben ser enviadas en liña.

https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship