Formación práctica (47)

O Museo Nacional Centro de Arte Raiña Sofía convoca as seguintes bolsas:

1 bolsa de formación en proxectos editoriais
1 bolsa de formación en proxectos de actividades públicas no ámbito museístico.
14 bolsas de investigación, coordinación e formación en materias e actividades da competencia do Museo.

A duración das bolsas será de doce meses.
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 8 de novembro de 2019.
Máis información no BOE do 17 de outubro de 2019 e en https://www.museoreinasofia.es/

A Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa e o Museo de Belas Artes de Bilbao convoca dúas bolsas que teñen por obxecto contribuír á investigación das coleccións do museo e aos estudos sobre arte vasca.

Poderán optar a estas bolsas todas aquelas persoas nadas ou con residencia habitual acreditada nalgún país da Unión Europea e que acheguen a documentación requirida.

A data límite de solicitude será o 15 de novembro de 2019.

A duración da bolsa é dun ano e a dotación mensual de 1.000 euros.

Máis información: https://www.museobilbao.com/uploads/becas/archivo_es-1-17.pdf

O Centro de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e Tecnoloxías, CIEMAT, convoca 20 axudas de especialización do programa  FTEC- Spanish  Traineeship  Programme para mozos profesionais científicos e  tecnólogos, destinados no Laboratorio Europeo de Investigación Nuclear, CERN, (Xenebra, Suíza), en tecnoloxías de grandes aceleradores de partículas, detectores e infraestruturas asociadas.

Requisitos:
Persoas con posesión do Título de Máster en Enxeñería, Física Aplicada ou titulacións equivalentes que cumpran que non transcorrese máis de catro anos desde a obtención do título universitario requirido.

A duración da axuda será dun ano. Cada beneficiario terá un titor no  CERN e será asignado a un grupo desta institución, no cal desenvolverá a súa actividade en coordinación, seguimento e supervisión dos responsables do programa.

Prazo:  3 decembro de 2019
Máis información no BOE do 7 de outubro de 2019 e en http://www.ciemat.es/

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca seis bolsas para persoas tituladas en grao de estudos de Arquitectura e dúas para persoas tituladas en grado de Arquitectura técnica que rematasen os seus estudos con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2016.

As bolsas de formación levaranse a cabo en xornada de maña, de luns a venres, nas dependencias do IGVS, coa seguinte distribución territorial:

– Dúas/dous graduadas/os en estudos de Arquitectura e unha/un graduada/o en Arquitectura Técnica nos servizos centrais do IGVS en Santiago de Compostela.
– Unha/un graduada/o en estudos de Arquitectura e un graduada/o en Arquitectura Técnica na Área Provincial do IGVS da Coruña.
– Unha/un graduada/o en estudos de Arquitectura na Área Provincial do IGVS en Lugo.
– Unha/un graduada/o en estudos de Arquitectura na Área Provincial do IGVS en Ourense.
– Unha/un graduada/o en estudos de Arquitectura na Área Provincial do IGVS en Pontevedra.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de novembro de 2019.
Máis información no DOG do 3 de outubro de 2019 e en http://igvs.xunta.gal/web/igvs

O Congreso dos Deputados convoca 6 bolsas individuais para realizar traballos ou estudos sobre comunicación institucional relacionados coa actividade parlamentaria.
Cada unha das bolsas terá unha duración de doce meses, e a súa contía total será de 12.900 €.
Requisitos:
Título universitario de licenciado en Xornalismo ou en Comunicación Audiovisual ou Graduado en Xornalismo ou en Comunicación Audiovisual.
Nacer con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1991.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de outubro de 2019. (Ampliación de prazo publicada no BOE do 17 de outubro)
Máis información no BOE do 3 de outubro de 2019 e en www.congreso.es

O Congreso dos Deputados convoca doce bolsas individuais para a formación práctica en actividades documentais, bibliográficas e arquivísticas da Cámara.

Requisitos:
Estar en posesión dun título universitario de Nivel 3 (Máster) ou superior, en calquera das ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas ou Humanidades:
- Título de Máster universitario ao que se accedeu a través dun Grao ou dunha Licenciatura.
- Título de Graduado de polo menos 300 créditos ETCS que comprenda polo menos 60 créditos ETCS de Nivel de Máster, que obtivese este nivel de cualificación mediante resolución do Consello de Universidades.
- Licenciatura con  equivalencia ao Nivel de Máster.
- Título de Doutor.

Ditas titulacións teñen que ser obtidas no curso académico 2013-2014 ou posterior.

Cada unha das doce bolsas terá unha duración de doce meses.
A contía total da bolsa será de 12.900 € brutos por ano

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de outubro de 2019. (Ampliación de prazo publicada no BOE do 17 de outubro)
Máis información no BOE do 3 de outubro de 2019 e en www.congreso.es

Dúas veces ao ano, Euradio, unha emisora de radio europea con sede en Nantes desde 2007 e en Lille desde 2018, dá a benvida aos "Equipos Europeos" de bolseiros de setembro a febreiro e de febreiro a xuño para aprender e colaborar con eles.
Dirixidos por profesionais no campo, os bolseiros participan nunhas prácticas de cinco meses xunto a outros mozos/as de Europa e reciben formación práctica para converterse nun equipo de noticias dentro da emisora de radio. Obteñen experiencia relacionada co proceso editorial e o funcionamento da radio, como falar co micrófono, conducir unha entrevista, editar unha gravación de audio e moito máis.

As solicitudes para os próximos bolseiros europeos que conformarán o equipo número 25 dentro da escola de radio para producir e presentar os programas diarios de Nantes Europe Express, xa están abertas!

O período de prácticas será desde febreiro a xuño de 2020.

Requisitos para participar:
-Ser estudante de xornalismo, comunicación, ciencias políticas ou estudos europeos.
-Estar interesado/a en temas europeos e querer obter unha experiencia formativa no mundo dos Novos Medios Europeos.
-Ter a posibilidade de asinar un acordo de prácticas.
-Ter un bo nivel de francés.

Como solicitar?
-Enviar CV, unha carta de presentación e unha gravación de audio do artigo proporcionado en francés a recrutement@euradio.fr
-Concertarase unha entrevista telefónica con algúns candidatos.

En que consiste?
-Obter unha remuneración mensual de 500€ xunto con outras axudas financeiras como a bolsa Erasmus +.
-Traballar 35 horas á semana.
-Traballar en equipo con outros estudantes europeos xunto cun xornalista profesional.
-Producir e presentar un programa de radio diario Nantes  Europe  Express, que se emite ás 12 en punto e retransmite de 5 a 6 en punto, de luns a venres.
-Participar na preparación dos espectáculos diarios para A Matinale d’Euradio (de 7:30 a 9:00) e Aimez- vous l’ Europe (de 18 a 19 pm).

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

O Banco Mundial ofrece prácticas á mocidade interesada ​​en aprender máis sobre os problemas económicos e sociais que afectan as vidas das persoas en todo o mundo.

O programa ofrece oportunidades de estudo e traballo que brindan experiencia práctica. O Programa de prácticas do Banco ofrece aos estudantes de posgrao a oportunidade de mellorar as súas habilidades e a experiencia de traballar nunha contorna internacional.

As prácticas remuneradas están dispoñibles para os programas de inverno e verán e están abertas a estudantes que sexan nacionais dos países membros do Banco.

Os candidatos deben posuír unha licenciatura e estar xa matriculados nun programa de posgrao de tempo completo (para obter unha mestría ou un doutoramento con plans de regresar á escola a tempo completo). Este programa busca candidatos nos seguintes campos: economía, finanzas, desenvolvemento de recursos humanos (saúde pública, educación, nutrición, poboación), ciencias sociais (antropoloxía, socioloxía), agricultura, medio ambiente, desenvolvemento do sector privado, entre outros campos relacionados.

Requírese fluidez en inglés.

O Banco paga un salario por hora a todos os mozos en prácticas e, cando corresponda, proporciona unha asignación para os gastos de viaxe. Os mozos deben encargarse do seu propio aloxamento.

A maioría dos postos atópanse en Washington,  DC, cunha duración mínima de catro semanas.

Prazos:
- Verán (xuño-setembro): o período de solicitude para o Programa de verán é do 1 de decembro ao 31 de xaneiro de cada ano.
- Inverno (decembro-marzo): o período de solicitude para o Programa de inverno é do 1 ao 31 de outubro de cada ano.

Todas as solicitudes deben ser enviadas en liña.

https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca bolsas de formación práctica para titulados universitarios na área de desenvolvemento rural, innovación e política forestal.
Requisitos:
Estar en posesión do título universitario de licenciado, enxeñeiro superior, máster ou titulacións equivalentes nas materias e especialidades relacionadas con estas bolsas.
Acreditar mediante titulación oficial coñecementos do idioma inglés de nivel mínimo B1.
A contía das bolsas será de 1.150 euros brutos mensuais.
Prazo:  30 de setembro de 2019
Máis información no BOE do 9 de setembro de 2019

O Parlamento Europeo convoca as Bolsas Shuman  

O obxectivo das bolsas Schuman é contribuír á educación e a formación profesional dos cidadáns da Unión Europea e ofrecer a posibilidade de coñecer o traballo do Parlamento Europeo.A duración destes períodos de prácticas é de cinco meses.

Os solicitantes dunha bolsa Schuman:
- deben ter máis de 18 anos de idade.
- deben posuír un título (ou máis) de nivel universitario.
- deben cumprir os requisitos lingüísticos.
- deben achegar un certificado de antecedentes penais válido.
- non traballarían máis de dous meses consecutivos nunha institución ou órgano da Unión Europea.
- non efectuarían unha visita de estudos ou para investigacións específicas menos de seis meses antes do inicio do período de prácticas.

Praza:
- Prazo de solicitude para o período de prácticas do 1 de outubro ao 28/29 de febreiro: 1 de xuño - 30 de xuño
- Prazo de solicitude para o período de prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo: 1 de novembro - 30 de novembro

Os candidatos poden presentar solicitudes para tres ofertas de bolsas por período. Non se tomarán en consideración as solicitudes presentadas fóra de prazo nin as candidaturas espontáneas.

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships