Formación práctica (47)

A Axencia Turismo de Galicia convoca 15 bolsas de formación práctica:

14 bolsas de formación práctica especializada para a promoción e información turística, mediante a realización de prácticas tuteladas en oficinas de información turística dependentes da Axencia Turismo de Galicia distribuídas da seguinte forma:
1 bolsa na Oficina de Turismo de Santiago de Compostela (praza de Mazarelos)
2 bolsas na Oficina de Turismo de Santiago de Compostela (Centro Internacional de Acollida ao Peregrino)
1 bolsa na Oficina de Turismo do Aeroporto de Santiago de Compostela
2 bolsas na Oficina de Turismo da Coruña
2 bolsas na Oficina de Turismo de Pontevedra
2 bolsas na Oficina de Turismo de Vigo
2 bolsas na Oficina de Turismo de Lugo
2 bolsas na Oficina de Turismo de Ourense

1 bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación para a realización de labores de investigación, tratamento e análise de datos en materia turística. O lugar de realización das prácticas tuteladas desta bolsa será na sede da área, nas oficinas da Axencia Turismo de Galicia da Barcia (estrada Santiago de Compostela-Noia, km 3, 15897 Santiago de Compostela).

Duración:
O programa formativo desenvolverase ao longo dos anos 2020 e 2021:
- Bolsas de formación práctica especializada en oficinas de turismo: duración máxima 5 meses contados a partir da data de incorporación da persoa bolseira, que será, previsiblemente, o 1 de maio de 2020.
- Bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación: duración máxima de 12 meses contados a partir da data de incorporación da persoa bolseira que será, previsiblemente, o 1 de marzo de 2020.

Dotación:
Oficina de Turismo da Coruña: 4.500 €
Oficina de Turismo de Santiago (praza de Mazarelos): 4.500 €
Oficina de Turismo de Santiago (Centro Internacional de Acollida ao Peregrino): 4.500 €
Oficina de Turismo do Aeroporto de Santiago de Compostela: 4.500 €
Oficina de Turismo de Lugo: 4.500 €
Oficina de Turismo de Ourense: 4.500 €
Oficina de Turismo de Pontevedra: 4.500 €
Oficina de Turismo de Vigo: 4.500 €
Área de Estudos e Investigación: 13.800 €

Titulación:
a) Para as bolsas de formación nas oficinas de información turística os candidatos deberán estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes, dalgún dos seguintes títulos: grao en turismo; mestrado relacionado con turismo; técnico superior en guía, información e asistencia turísticas; técnico superior en axencias de viaxes e xestión de eventos. Só serán válidos os títulos obtidos a partir do 1 de xaneiro de 2014.
b) Bolsa de formación na Área de Estudos e Investigación: estar en posesión dunha titulación superior (calquera). Só serán válidos os títulos obtidos a partir do 1 de xaneiro de 2014. Tamén poderán presentarse a esta bolsa aquelas persoas que teñan a titulación mínima exixida e acrediten a súa condición de desempregado de longa duración no momento de remate de presentación das solicitudes.

Idiomas:
a) Todas as persoas solicitantes deberán acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel Celga 4, perfeccionamento ou título equivalente.
b) Inglés: no caso das bolsas de formación nas oficinas de información turística, certificado B1 ou superior ou acreditación de nivel equivalente ao B1.
c) Para a bolsa da Área de Estudos e Investigación non é necesario acreditar o coñecemento de lingua estranxeira.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de xaneiro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TU981A
Máis información no DOG do 9 de decembro de 2019 e en http://turismo.xunta.es

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca bolsas de formación práctica para titulados universitarios, no ámbito de recursos pesqueiros e economía financeira:

a) 3 bolsas na área de recursos pesqueiros.
b) 1 bolsa na área de economía financeira.

A dotación das bolsas será de 1.150 euros brutos mensuais.
As bolsas, que se iniciasen en 2020, terán unha duración inicial máxima de 10 meses, finalizando o 30 de xuño de 2021, podendo prorrogarse anualmente por dous anos máis.

Requisitos:
- Estar en posesión do título universitario de grao,  ingenieria técnica ou superior, ou titulacións equivalentes en materias e especialidades relacionadas coas funcións da Dirección Xeral de Recursos Pesqueiros para as bolsas da área de recursos pesqueiros, e preferiblemente en estudos de ciencias sociais e xurídicas como, Dereito, Economía, Administración e Dirección de Empresas, Xestión e Administración Públicas, Recursos Humanos, Comercio, Comunicación, Contabilidade e Finanzas, Maxisterio, Relacións Internacionais ou Xornalismo para a bolsa da área de economía financeira.
- Finalizar os estudos nos seis anos anteriores á convocatoria

O prazo estará aberto ata o 30 de decembro de 2019.
Máis información no BOE do 5 de decembro de 2019

O Instituto Nacional de Estatística convoca bolsas de posgrao en estatística.

Beneficiarios/as:
Persoas que estean en posesión do título de grao universitario, que deberá obterse durante os tres últimos anos anteriores á data de convocatoria das bolsas.

O período de goce de cada unha das bolsas será dun máximo de doce meses.
A contía íntegra mensual de cada bolsa ascende a 898,43 €.

O prazo estará aberto ata o 27 de decembro de 2019.
Máis información no BOE do 4 de decembro de 2019 e en www.ine.es

O Consello de Seguridade Nuclear convoca as seguintes bolsas:
  3 bolsas en materias específicas de seguridade nuclear.
  3 bolsas en materias específicas de protección radiolóxica.
Requisitos:
Titulación universitaria técnica ou científica, preferentemente en enxeñería ou ciencias físicas.
As bolsas terán unha duración inicial de doce meses.
A dotación individual de cada bolsa de 1.223 € brutos mensuais.

O prazo estará aberto ata o 26 de decembro de 2019.
Máis información no BOE do 26 de novembro de 2019 e en http://www.csn.es

O Instituto Xeográfico Nacional convoca bolsas para a formación e investigación nos campos da astronomía, a xeodesia, a  geofísica, a cartografía e a  geomática.

Requisitos:
Título universitario oficial de grao, licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou enxeñeiro/a técnico/a, neste último caso só se posteriormente obtívose o título universitario oficial de máster, nos catro anos inmediatamente anteriores á finalización do prazo de presentación de solicitudes
A asignación económica mensual da bolsa será de 1.010 euros.
Se a formación leva a cabo no Centro  Geofísico de Canarias o importe mensual será de 1.100 euros ao mes.
Prazo:  20 de decembro de 2019
Máis información no BOE do 21 de novembro de 2019 e en http://www.ign.es

A sección española de CIOFF (Consello Internacional de Organizacións de Festivais de Folclore e das Artes Tradicionais) e o INAEM (Instituto das Artes Escénicas e da Música) do Ministerio de Cultura e Deporte convocan unha bolsa dedicada ao tema “Baile, danza e música popular (canción e instrumentos musicais), relativas a calquera das diferentes culturas do territorio español”.

Candidatos/ as
a) Poderán optar a esta bolsa persoas tanto individuais como equipos de traballo formados para o efecto. Neste segundo caso, o equipo debe estar representado por un director responsable do proxecto. O goce desta bolsa será incompatible con outra bolsa ou axuda económica concedida para a realización do mesmo proxecto.
b) Poderá acceder a esta bolsa calquera cidadán legalmente establecido en España.

Duración: O traballo proposto deberá realizarse dentro dun período de tempo máximo dun ano.

Dotación: A dotación desta bolsa será de 4.500 euros.

Documentación: Toda a documentación deberá ser remitida antes do día 27 de decembro de 2019 á dirección: cioff.esp@cioff.es

A sede de CIOFF-España atópase na rúa Mata 23, 3º I. (13004 Cidade Real).
Nesta sede resolveranse cantas consultas poidan realizarse relacionadas con esta convocatoria.
Para contactos telefónicos, o número de teléfono é: 926 619 195 e 660 185 340

https://www.cioff.es/eventos-beca-investigaciAn-en-folklore-2019.28.html

Dúas veces ao ano, Euradio, unha emisora de radio europea con sede en Nantes desde 2007 e en Lille desde 2018, dá a benvida aos "Equipos Europeos" de bolseiros de setembro a febreiro e de febreiro a xuño para aprender e colaborar con eles.
Dirixidos por profesionais no campo, os bolseiros participan nunhas prácticas de cinco meses xunto a outros mozos/as de Europa e reciben formación práctica para converterse nun equipo de noticias dentro da emisora de radio. Obteñen experiencia relacionada co proceso editorial e o funcionamento da radio, como falar co micrófono, conducir unha entrevista, editar unha gravación de audio e moito máis.

As solicitudes para os próximos bolseiros europeos que conformarán o equipo número 25 dentro da escola de radio para producir e presentar os programas diarios de Nantes Europe Express, xa están abertas!

O período de prácticas será desde febreiro a xuño de 2020.

Requisitos para participar:
-Ser estudante de xornalismo, comunicación, ciencias políticas ou estudos europeos.
-Estar interesado/a en temas europeos e querer obter unha experiencia formativa no mundo dos Novos Medios Europeos.
-Ter a posibilidade de asinar un acordo de prácticas.
-Ter un bo nivel de francés.

Como solicitar?
-Enviar CV, unha carta de presentación e unha gravación de audio do artigo proporcionado en francés a recrutement@euradio.fr
-Concertarase unha entrevista telefónica con algúns candidatos.

En que consiste?
-Obter unha remuneración mensual de 500€ xunto con outras axudas financeiras como a bolsa Erasmus +.
-Traballar 35 horas á semana.
-Traballar en equipo con outros estudantes europeos xunto cun xornalista profesional.
-Producir e presentar un programa de radio diario Nantes  Europe  Express, que se emite ás 12 en punto e retransmite de 5 a 6 en punto, de luns a venres.
-Participar na preparación dos espectáculos diarios para A Matinale d’Euradio (de 7:30 a 9:00) e Aimez- vous l’ Europe (de 18 a 19 pm).

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

O Banco Mundial ofrece prácticas á mocidade interesada ​​en aprender máis sobre os problemas económicos e sociais que afectan as vidas das persoas en todo o mundo.

O programa ofrece oportunidades de estudo e traballo que brindan experiencia práctica. O Programa de prácticas do Banco ofrece aos estudantes de posgrao a oportunidade de mellorar as súas habilidades e a experiencia de traballar nunha contorna internacional.

As prácticas remuneradas están dispoñibles para os programas de inverno e verán e están abertas a estudantes que sexan nacionais dos países membros do Banco.

Os candidatos deben posuír unha licenciatura e estar xa matriculados nun programa de posgrao de tempo completo (para obter unha mestría ou un doutoramento con plans de regresar á escola a tempo completo). Este programa busca candidatos nos seguintes campos: economía, finanzas, desenvolvemento de recursos humanos (saúde pública, educación, nutrición, poboación), ciencias sociais (antropoloxía, socioloxía), agricultura, medio ambiente, desenvolvemento do sector privado, entre outros campos relacionados.

Requírese fluidez en inglés.

O Banco paga un salario por hora a todos os mozos en prácticas e, cando corresponda, proporciona unha asignación para os gastos de viaxe. Os mozos deben encargarse do seu propio aloxamento.

A maioría dos postos atópanse en Washington,  DC, cunha duración mínima de catro semanas.

Prazos:
- Verán (xuño-setembro): o período de solicitude para o Programa de verán é do 1 de decembro ao 31 de xaneiro de cada ano.
- Inverno (decembro-marzo): o período de solicitude para o Programa de inverno é do 1 ao 31 de outubro de cada ano.

Todas as solicitudes deben ser enviadas en liña.

https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca bolsas de formación práctica para titulados universitarios na área de desenvolvemento rural, innovación e política forestal.
Requisitos:
Estar en posesión do título universitario de licenciado, enxeñeiro superior, máster ou titulacións equivalentes nas materias e especialidades relacionadas con estas bolsas.
Acreditar mediante titulación oficial coñecementos do idioma inglés de nivel mínimo B1.
A contía das bolsas será de 1.150 euros brutos mensuais.
Prazo:  30 de setembro de 2019
Máis información no BOE do 9 de setembro de 2019

O Parlamento Europeo convoca as Bolsas Shuman  

O obxectivo das bolsas Schuman é contribuír á educación e a formación profesional dos cidadáns da Unión Europea e ofrecer a posibilidade de coñecer o traballo do Parlamento Europeo.A duración destes períodos de prácticas é de cinco meses.

Os solicitantes dunha bolsa Schuman:
- deben ter máis de 18 anos de idade.
- deben posuír un título (ou máis) de nivel universitario.
- deben cumprir os requisitos lingüísticos.
- deben achegar un certificado de antecedentes penais válido.
- non traballarían máis de dous meses consecutivos nunha institución ou órgano da Unión Europea.
- non efectuarían unha visita de estudos ou para investigacións específicas menos de seis meses antes do inicio do período de prácticas.

Praza:
- Prazo de solicitude para o período de prácticas do 1 de outubro ao 28/29 de febreiro: 1 de xuño - 30 de xuño
- Prazo de solicitude para o período de prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo: 1 de novembro - 30 de novembro

Os candidatos poden presentar solicitudes para tres ofertas de bolsas por período. Non se tomarán en consideración as solicitudes presentadas fóra de prazo nin as candidaturas espontáneas.

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships