Formación práctica (51)

O Programa de Prácticas de UNICEF ofrece aos estudantes a oportunidade de adquirir experiencia práctica directa no traballo de UNICEF en áreas funcionais que se poden clasificar en tres alicerces principais: Programa e Política, Relacións Externas e Operacións.

As persoas interesadas en realizar prácticas en UNICEF deben ser maiores de 18 anos e estar matriculadas en estudos de pregrao, posgrao ou doutoramento ou terse graduado nos últimos dous anos cun currículo académico excelente.

Tamén teñen que dominar un dos idiomas de traballo da axencia (inglés, francés e español), así como fluidez no idioma da oficina á que se postula.

As ofertas de prácticas publicaranse na páxina de emprego de UNICEF e poderase solicitar a participación nas mesmas a través do sistema de contratación online.

https://www.unicef.org/spanish/about/employ/index_internship.html

A Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios convoca 14 bolsas de formación.

Persoas beneficiarias:
Titulados/as universitarios/as de Grao ou de Licenciatura, que finalizasen os estudos dentro dos 5 anos anteriores á data de publicación da mesma.

A contía das bolsas queda establecida en 1.686,33 euros/mes.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de novembro de 2020.
Máis información no BOE do 14 de outubro de 2020

O Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" convoca bolsas para a formación teórico-práctica e o perfeccionamento tecnolóxico en materias e proxectos propios do Instituto

Requisitos:
Título oficial de formación profesional de grao superior, graduado/a, enxeñeiro/a ou equivalentes, sempre que terminasen os seus estudos nos catro anos anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

A contía individual da bolsa será de 12.000 € anuais para as bolsas dirixidas a graduados, licenciados ou enxeñeiros e de 9.000 € para as bolsas dirixidas a titulados/as en formación profesional de grao superior.
Os importes abonaranse por mensualidades, a razón de 1.000 € e de 750 € brutos mensuais respectivamente

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de novembro de 2020.
Máis información no BOE do 14 de outubro de 2020 e en http://inta.es/INTA/es/bolsa-de-empleo/becas/

O Museo Nacional Centro de Arte Raiña Sofía convoca as seguintes bolsas:

1 bolsa de formación en proxectos editoriais
1 bolsa de formación en proxectos de actividades públicas no ámbito museístico.

A duración das bolsas será de doce meses.
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 2 de novembro de 2020
Máis información no BOE do 9 de outubro de 2020 e en https://www.museoreinasofia.es/

O Tribunal Constitucional convoca bolsas nas seguintes materias:

1 bolsa de biblioteconomía e documentación: formación teórico-práctica en tarefas relacionadas co estudo e tratamento bibliográfico das  monografías e as publicacións periódicas da biblioteca do Tribunal Constitucional.

Requisitos:
Titulación universitaria de Biblioteconomía e Documentación
Finalizar os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.

1 bolsa de formación en tarefas relacionadas co Dereito constitucional comparado e a actividade internacional do Tribunal.

Requisitos:
Estar en posesión do título de Licenciado/a ou Graduado/a en Dereito ou Relacións Internacionais.
Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas (First  Certificate, puntuación mínima de 87 no TOEFL Internet Based Test, Delf B.2, ou equivalentes).
Finalizar os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.

6 bolsas relacionadas coa investigación e tratamento xurídico da doutrina constitucional.

Requisitos:
Estar en posesión do título de grao en Dereito.
Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.
Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2.

A dotación das bolsas será de 1.150 euros brutos mensuais.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de novembro de 2020
Máis información no BOE do 8 de outubro de 2020 en www.tribunalconstitucional.es 

 

 

 

 

Bolsas no Tribunal Constitucional

 

O Tribunal Constitucional convoca 6 bolsas relacionadas coa investigación e tratamento xurídico da doutrina constitucional.

 

Requisitos:

Estar en posesión do título de grao en Dereito.

Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.

Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2.

 

A dotación da bolsa será de 1.150 euros brutos mensuais.

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de novembro de 2020

Máis información no BOE do 8 de outubro de 2020 en www.tribunalconstitucional.es

 

 

 

 

 

Bolsa de biblioteconomía e documentación no Tribunal Constitucional

 

O Tribunal Constitucional convoca unha bolsa de biblioteconomía e documentación: formación teórico-práctica en tarefas relacionadas co estudo e tratamento bibliográfico das monografías e as publicacións periódicas da biblioteca do Tribunal Constitucional.

 

Requisitos:

Titulación universitaria de Biblioteconomía e Documentación

Finalizar os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.

 

A dotación da bolsa será de 1.150 euros brutos mensuais.

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de novembro de 2020

Máis información no BOE do 8 de outubro de 2020 en www.tribunalconstitucional.es

 

 

 

 

Bolsa de Dereito constitucional no Tribunal Constitucional

 

O Tribunal Constitucional convoca unha bolsa de formación en tarefas relacionadas co Dereito constitucional comparado e a actividade internacional do Tribunal.

 

Requisitos:

Estar en posesión do título de Licenciado/a ou Graduado/a en Dereito ou Relacións Internacionais.

Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas (First Certificate, puntuación mínima de 87 no TOEFL Internet Based Test, Delf B.2, ou equivalentes).

Finalizar os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.

 

A dotación da bolsa será de 1.150 euros brutos mensuais.

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de novembro de 2020

Máis información no BOE do 8 de outubro de 2020 en www.tribunalconstitucional.es

 

 

O programa de bolsas "Come On" de Orange está dirixido a estudantes universitarias de carreiras STEM (Science, Technology, Engeniering, Mathematic) ou mulleres que finalizasen os seus estudos nos dous últimos anos e estean a cursar outro tipo de estudos (cursos, master, posgraos, etc) en calquera destas disciplinas STEM.

Con esta convocatoria, Orange quere impulsar o talento nas profesións STEM, especialmente o feminino onde apenas o 30% son mulleres. Só así, incrementarase progresivamente a presenza e participación das mulleres nestes sectores, e avanzar cara á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. O obxectivo principal é fomentar de maneira activa o desenvolvemento do talento feminino en áreas  STEM para facilitar a súa incorporación ao mercado laboral.

Este programa dá a posibilidade de realizar prácticas formativas e coñecer as últimas tecnoloxías en proxectos innovadores (DevOps, Cloud, Ciberseguridad ou Big Data entre outros) e ter a posibilidade de vivir en primeira persoa a transformación dixital dunha gran empresa.

Características do programa:

6 meses de prácticas formativas, ampliables a 1 ano.
Bolsas remuneradas adaptadas ás necesidades das participantes: 7 ou 5 horas.
Posibilidade de modalidade semipresencial, adaptada ao contexto actual.
Lugar: Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Documentación necesaria:  Curriculum  vitae actualizado e certificado de pago da matrícula das formacións respectivas.

Requisitos
Mulleres apaixonadas nas novas tecnoloxías con ganas de aprender en proxectos innovadores. Estudantes ou Tituladas Universitarias fai máximo 2 anos que estean a cursar estudos en disciplinas relacionadas coas ciencias, tecnoloxía, enxeñería ou matemáticas.

Prazo: do 18 de outubro a 18 de novembro de 2020

https://www.orange.es/unete-a-nuestro-equipo/becas-orange/come-on

O Instituto de Investigaciones Mariñas convoca 6 bolsas

Correo electrónico de contacto: jaeintro@iim.csic.es
Prazo de solicitudes:  ata o 30 de outubro de 2020.
Número de bolsas:  6
Período e duración de cada bolsa: 6 meses, a desenvolver idealmente entre xaneiro e xuño do 2021 aínda que a axuda pode iniciarse antes e finalizar non máis tarde do 31 de agosto de 2021. En calquera caso, será obrigatorio entre xaneiro e marzo do 2021.
Importe de cada bolsa e mensualidades: 4.800€ cada bolsa; 800 € mes.
Tempo máximo semanal de dedicación dos beneficiarios/as da bolsa: 25 horas.
Requisitos específicos dos solicitantes:
- Rama de Licenciatura ou Grao: finalizar os estudos de Licenciatura ou Grao nas ramas de coñecemento definidas para cada tema e non estar en posesión ou disposición legal de obter un título de Doutor.
- Nota media do expediente académico de grao: defínense perfís académicos e notas medias mínimas segundo o tema de traballo ofertado (ver seguinte punto); todas as notas na escala 1-10.
- Máster Universitario Oficial: Estar matriculado nun Máster Universitario oficial para a realización do TFM no curso académico 2020-2021.

https://sede.csic.gob.es/intro2020icu
http://www.iim.csic.es/index.php/ofertas-de-trabajo/

A Organización Internacional da Viña e o Viño, OIV, convoca cada ano bolsas de investigación nos seus programas prioritarios. As bolsas propostas no marco deste programa son de curta duración (de 6 a 15 meses como máximo) e propóñense para unha formación específica de nivel post-universitario. Os candidatos deberán ser cualificados, cunha vontade de avanzar na investigación ou de mellorar as súas competencias e co desexo de estar ao corrente da actualidade dos avances no seu campo de estudos ou de traballo.

A. Perfil da candidatura
Titular dun diploma de estudos universitarios superiores cunha vontade de comezar ou continuar estudos doutorais para:
- emprender unha investigación en profundidade,
- perfeccionar os seus coñecementos e competencias.
B. Títulos requiridos
Grao universitario de nivel  master ou de fin de estudos secundarios +5 anos como mínimo, con obtención dun diploma, o límite de idade é de 40 anos.
C. Cualificacións complementarias
As persoas candidatos deberán demostrar que teñen unha competencia que lles permitirá achegar unha contribución importante á posta en marcha do Plan Estratéxico da  OIV.
D. Campos de estudo
Todos os proxectos de campos de estudo propostos deberán reflectir os obxectivos estratéxicos e as prioridades de programa previstos pola  OIV conforme ao seu Plan Estratéxico.
E. Aptitudes lingüísticas
Os candidatos deberán saber ler e redactar nun dos cinco idiomas oficiais da  OIV.

Os formularios de candidatura debidamente completados deberán ser enviados á  OIV -  OIV – Bolsas de investigación – 35,  rue de  Monceau – 75008 Paris – ou job@oiv.int

Data límite de presentación das solicitudes: 24 de outubro de 2020

http://www.oiv.int/es/la-organizacion-internacional-de-la-vina-y-el-vino/programa-2020-de-becas-de-investigacion-de-la-oiv

Prácticas no CDR

Xul 16, 2020

Cada ano, o Comité das Rexións (CDR) ofrece un número limitado de  prácticas para a mocidade europea, ofrecéndolles a oportunidade de adquirir experiencia laboral nunha institución europea.

Hai tres tipos de  prácticas dispoñibles: prácticas estándar, visitas de estudo a curto prazo e prácticas para funcionarios gobernamentais.

Prácticas estándar
Cada ano, o  CDR ofrece á mocidade graduada universitaria un número limitado de prácticas de cinco meses. Estes períodos de formación implican experiencia laboral nun dos servizos do Comité das Rexións e desenvólvense do 16 de febreiro ao 15 de xullo (prácticas de primavera) ou do 16 de setembro ao 15 de febreiro (prácticas de outono).
Período de solicitude:
- do 1 de outubro ao 31 de marzo para períodos de prácticas do 16 de Setembro ao 15 de febreiro.
- do 1 de abril ao 30 de setembro para períodos de prácticas do 16 de Febreiro ao 15 de xullo.
As solicitudes deben facerse exclusivamente a través de Internet: https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en

Visitas de estudo a curto prazo
O  CDR tamén ofrece visitas de estudo a curto prazo dentro dun dos seus servizos a persoas cuxas actividades profesionais, académicas ou de investigación indiquen que se familiarizarían cos traballos e/ou políticas prácticas do Comité.
A duración máxima da visita de estudo a curto prazo é de 4 meses, pero pode estenderse a 6 meses dependendo dos recursos dispoñibles no  CDR.
Prazo: non hai prazos fixos para visitas de estudo a curto prazo.
Os solicitantes deben enviar o seu CV e ​​carta de motivación a trainee@cor.europa.eu. A carta debe indicar claramente en que departamento gustaríalles traballar.

Prácticas para funcionarios gobernamentais
O  CDR tamén ofrece prácticas para o persoal dunha autoridade pública nacional, rexional ou local dun Estado membro da UE ou un candidato oficial á adhesión, incluídos os funcionarios rexistrados no programa de formación gobernamental.

https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Walt Disney Company convoca prácticas na súa empresa

The Walt Disney Company está a ofrecer unha serie de programas de prácticas para aquelas persoas que desexen adquirir competencias e mellorar o seu currículo nesta multinacional estadounidense.

Os lugares onde se realizarán as prácticas son:
Bristol (estado de Connecticut)
Nova York
Os Ánxeles (California)

https://www.disneyanimation.com/careers/interns-apprentices