Formación práctica (53)

O Instituto Europeo para a Igualdade de Xénero (EIGE) é un organismo autónomo da Unión Europea, establecido para contribuír e fortalecer a promoción da igualdade de xénero, incluída a incorporación da perspectiva de xénero en todas as políticas da UE e as políticas nacionais resultantes, e a loita contra a discriminación baseada en sexo, así como para sensibilizar aos cidadáns da UE sobre a igualdade de xénero.

Ofrece oportunidades de prácticas nas súas diferentes Unidades, con sede nas instalacións do Instituto en Vilna, Lituania.

As prácticas teñen como obxectivo principal:
- Brindar experiencia en capacitación laboral en áreas crave do traballo do Instituto
- Ampliar e aplicar os coñecementos adquiridos no curso dos estudos ou a vida laboral
- Proporcionar coñecementos prácticos de traballo das axencias e institucións da UE
- Permitir aos alumnos adquirir experiencia laboral nun contexto de axencia da UE

Requisitos:
- Persoas graduadas en áreas como administración de empresas, finanzas, dereito, xestión de recursos humanos ou similares nacionais dun estado membro da UE
- Requírese dominio do inglés (o idioma de traballo do Instituto).

Condicións
- as prácticas duran ata seis meses;
- os alumnos reciben unha subvención mensual equivalente a € 880 e un subsidio de viaxe.

Como solicitar
- As persoas candidatas deben enviar a súa solicitude electronicamente utilizando o formulario de solicitude de EIGE
- As solicitudes deben enviarse a eige.hr@eige.europa.eu

Para obter máis axuda podes contactar con eige.hr@eige.europa.eu citando a referencia da práctica

As especificacións de prácticas e os formularios de solicitude pódense obter en https://eige.europa.eu/recruitment.

Prazo: 15 de xuño de 2020 as 13:00

https://eige.europa.eu/ 

O Parlamento Europeo ofrece diferentes períodos de prácticas dentro da súa Secretaría para contribuír á formación profesional dos cidadáns novos e á comprensión do funcionamento da institución. Estas prácticas outórganse por un período de cinco meses.

Requisitos:
- ser maior de 18 anos
- ter un diploma de nivel universitario
- ter un coñecemento profundo dunha das linguas oficiais da UE e un moi bo coñecemento doutra lingua oficial da UE

As prácticas en Bruxelas e Luxemburgo reciben unha asignación de 1313,37 € / mes

Datas de prácticas e prazos de solicitude 
Para as prácticas do 1 de outubro ao 28 de febreiro - Período de solicitude: 1 de xuño - 30 de xuño.
Para o período de prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo - Período de solicitude: 1 de novembro - 30 de novembro.

Máis información en https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage e no correo Traineeships@europarl.europa.eu

A Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero convoca 4 bolsas de formación no Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller para o período 2020-2021.

Requisitos:
Persoas físicas, de nacionalidade española ou dalgún Estado membro da Unión Europea, que finalizasen os seus estudos no ano 2017 ou posterior e atópense en posesión do título de licenciado ou grao esixido para cada unha das bolsas:
- Licenciatura ou grao en Estatística, Socioloxía ou Economía.
- Licenciatura ou Grao en Socioloxía.
- Licenciatura ou Grao en Dereito
- Licenciatura ou Grao en Socioloxía, Ciencias Políticas ou en Antropoloxía Social e Cultural

As persoas beneficiarias deberán atoparse en situación de desemprego no momento da súa incorporación.

A cada unha das bolsas corresponderalle unha asignación de 1.000 euros brutos mensuais e unha única asignación de 600 euros brutos anuais para gastos asociados á bolsa, á que poderán imputarse gastos derivados da participación en actividades formativas.

Prazo de presentación de solicitudes: 22 de xuño de 2020

Máis información:
Convocatoria no BOE do 1 de xuño de 2020
Bases no BOE do 24 de decembro de 2013

A Fundación Gondra Barandiarán e a Fundación Museo de Belas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa convocan sete bolsas de formación para mozas/os en diferentes áreas do museo.

Requisitos:
- Finalizar, ao comezo da bolsa, a titulación esixida en cada caso.
- Nacer a partir do 1 de xaneiro de 1990.

Bolsa Arquivo
- Licenciatura ou Grao en Humanidades, Documentación ou titulacións análogas.

Bolsa Biblioteca:
- Licenciatura en Biblioteconomía e Documentación, grao en Información e Documentación, licenciatura ou grao en Historia da arte, ou titulacións análogas.

Bolsa Coleccións
- Licenciatura ou Grao en Historia da arte, Documentación ou titulacións análogas.

Bolsa Educación:
- Licenciatura ou Grao en Historia da arte, Belas Artes ou titulacións análogas.

Bolsa Exposicións
- Licenciatura ou Grao en Historia da arte, Belas Artes ou titulacións análogas.

Bolsa Publicacións
- Licenciatura ou Grao en Humanidades, Filoloxía ou Historia da arte.

Bolsa Servizos Xerais
Licenciatura ou Grao en Arquitectura, Fundamentos de Arquitectura ou titulacións análogas.

Dotación económica: 500 € euros brutos mensuais.
Prazo para solicitar: ata el 3 de xuño de 2020

https://www.museobilbao.com/uploads/becas/archivo_es-1-20.pdf 

O Instituto Universitario de Materiais de Alacante (IUMA) convoca 5 Bolsas de Verán de Iniciación á investigación para o curso 2019-2020.

O obxectivo é proporcionar a estudantes interesados na Ciencia de Materiais a oportunidade de desenvolver un breve proxecto de iniciación á investigación integrado nun grupo de investigación do I.U. Materiais.

A duración será de 5 semanas, preferentemente durante o período comprendido entre o 22 de xuño e o 18 de setembro de 2020.

Requisitos
Estudantes altamente motivados que se atopen en terceiro ou cuarto curso dos graos en Química, Física, Enxeñería Química ou outra titulación relacionada coa Ciencia de Materiais. O alumnado que se atope en terceiro curso debe acreditar superar 140 créditos da titulación antes de que finalice o prazo de solicitude. Ademais, é necesario acreditar unha nota media igual ou superior a 6.5 nunha escala de 0 a 10.

Prazo: ata o 5 de xuño de 2020

https://iuma.ua.es/es/becas-de-verano-iuma-iniciacion-a-la-investigacion-2020.html 

O Consello Superior de Investigacións Científicas convoca 39 bolsas de colaboración de introdución á investigación "JAE Intro SOMdM 2020" orientadas a estudantes universitarios de máster nalgún dos Centros de Excelencia Severo Ochoa e Unidades de Excelencia María de Maeztu do CSIC, no marco do Programa "Xunta para a Ampliación de Estudos"
Prazo: ata o 15 de xuño de 2020.
Máis información no BOE do 20 de maio de 2020 e en https://sede.csic.gob.es/programa-jae

Cada ano, Eurocontrol, a Organización Europea para a Seguridade da Navegación Aérea, ofrece a máis de 100 mozos/as a oportunidade de aprender dos seus expertos e traballar nos moitos campos de especialización de Eurocontro: operacional, empresarial, recursos humanos, comunicacións, etc.

Eurocontrol é unha organización intergobernamental con 41 Estados Membros e 2 Estados de acordo Integral e traballa para lograr unha xestión segura e sen problemas do tráfico aéreo en toda Europa.
A sede de Eurocontrolse atopa en Bruxelas, Bélxica, e a organización ten oficinas en Maastricht, Países Baixos; Brétigny, Francia e en Luxemburgo.

Requisitos:
- nacionalidade dun dos Estados membros de EUROCONTROL ou ECAC
- ser un estudante de educación superior, estudante de doutoramento ou un mozo graduado (nese caso, a pasantía debe comezar dentro dos 12 meses posteriores á finalización dos seus últimos estudos)
- ser maior de idade na data de inicio da pasantía
- ter un excelente dominio do inglés e/ou francés (escrito e verbal), o coñecemento adicional do idioma é unha gran vantaxe (para as prácticas en Maastricht só se require inglés)
- estar desempregado.

Condicións
- as prácticas varían de 3 a 12 meses;
- os alumnos reciben un subsidio a tanto alzado de € 900 por mes;
- reembólsanse os gastos de viaxe
- Existe un sistema de titoría que garante a supervisión e o adestramento dun dos expertos.

Como soicitar: en liña presentando o seu CV Europass e respondendo preguntas sobre a súa motivación, dispoñibilidade e campo preferido;
Os candidatos preseleccionados serán convidados a unha entrevista telefónica co seu futuro equipo.

https://jobs.eurocontrol.int/all-vacancies/ 

Dúas veces ao ano, Euradio, unha estación de radio europea con sede en Nantes desde 2007 e Lille desde 2018, recibe a "equipos europeos" de pasantes.

Dirixido por profesionais no campo, os/as pasantes participan nunha práctica de cinco meses xunto con outros mozos/as europeos e capacítanse como equipo de noticias dentro da estación de radio. Obterán experiencia do proceso editorial para saber como operar a radio, falar polo micrófono, dirixir unha entrevista, editar unha gravación de audio e moito máis.

Prazo: As solicitudes poden presentarse en calquera momento do ano e as prácticas realizaranse entre agosto e xaneiro ou entre febreiro e xullo

A prácticas realizarase en Nantes, Francia.

Quen pode participar:
- estudantes de xornalismo, medios e comunicacións, ciencias políticas ou estudos europeos
- persoas interesadas en cuestións europeas e quen quixese obter unha experiencia formativa no mundo dos novos medios europeos
- Ter un bo nivel de francés.

Como presentar unha solicitude: envíe un CV, unha carta de presentación e unha gravación de audio do artigo proporcionado en francés a recrutement@euradio.fr 
- Organizarase unha entrevista telefónica con algúns candidatos.

Como funciona?:
Os/ as participantes obteñen unha asignación mensual duns 500 € xunto con outra axuda financeira
- traballasen 35 horas á semana
- traballasen en equipo con outros estudantes europeos xunto cun xornalista profesional

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

O Centro Europeo de Linguas Modernas (ECML) admite alumnos dúas veces ao ano para un período de formación remunerado de seis meses.

O papel principal do ECML, que é un órgano do Consello de Europa, é servir en xeral a implementación de políticas lingüísticas e a promoción de enfoques innovadores para a aprendizaxe e o ensino de idiomas modernos.
O alumnado serán responsables de tarefas precisas nun campo específico. Para iso, propóñense catro áreas especializadas correspondentes a catro tipos diferentes de prácticas:

A especialización do sitio web
O alumno axudará ao webmaster no seu traballo diario e participará no desenvolvemento do sitio web do ECML sendo responsable do seguimento das tarefas e comprobando a precisión e a actualización de información.

O programa e a especialización loxística
O alumno asistirá ao asistente do programa e ao secretario do programa en contacto cos coordinadores para fixar detalles prácticos, contactar aos participantes do taller e enviarlles todo tipo de documentos, axudando aos equipos e participantes durante os talleres e reunións. que todo funciona sen problemas.

A especialización en documentación
O alumno axudará ao equipo d documentalistas do ECML e debería ser un especialista no campo das bibliotecas / documentación / ciencias da información. El / ela formará parte do equipo do Centro de documentación e recursos e participará na indexación de novos recursos e a preparación de produtos documentais, así como nas actividades diarias relacionadas coa documentación.

Especialización en finanzas e administración xeral
O alumno axudará no desenvolvemento da base de datos vinculada á base de datos de correo existente e na implementación de Windream (Software de xestión de documentos), en particular o desenvolvemento dunha guía de capacitación.

Nos catro casos, o alumno debe demostrar espírito de equipo, flexibilidade e interese nas actividades do ECML.

A axuda mensual de subsistencia de 720 euros.

Os alumnos deben ter polo menos un título de licenciatura (ou equivalente) e ter un bo dominio de polo menos un dos idiomas de traballo do Consello de Europa (inglés ou francés). O coñecemento de ambos é vantaxoso e pode marcar a diferenza para ser seleccionado. Os alumnos deben ser flexibles, ben organizados e capaces de traballar nun equipo internacional.

Prazos:
As solicitudes de prácticas deben chegar ao ECML antes do:
- 28 de febreiro (para o período de xullo a decembro).
- 31 de agosto (para o período xaneiro-xuño).

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx 

O Centro Común de Investigación (CCI) da Comisión Europea brinda asesoramento independente sobre ciencia e tecnoloxía aos responsables políticos europeos.
O CCI ofrece pasantías a mozos e mozas que desexen adquirir experiencia laboral científica e poñer en práctica os coñecementos científicos que obtiveron durante os seus estudos ou carreiras profesionais.

As actividades científicas do CCI divídense nos seguintes sitios: Bruxelas, Ispra, Geel, Petten, Karlsruhe e Sevilla.

Hai dous tipos de formación:
1. Formación relacionada coa preparación dunha tese para obter un título universitario.
Isto é para persoas que están a recibir educación universitaria e están a preparar unha tese para un título universitario ou mestría ou doutoramento ou o seu equivalente a nivel de posgrao. O propósito da capacitación debe estar directamente relacionado co tema da tese.
2. Capacitación despois da educación universitaria
Este tipo de capacitación é para persoas que desexan adquirir experiencia laboral logo de obter un título universitario, mestría ou doutoramento.

Selección
- Os alumnos selecciónanse de nacionais dos Estados membros da Unión Europea
- Os alumnos deben ter un excelente coñecemento de polo menos dous idiomas oficiais da UE, dos cales un é tamén un idioma de traballo da Comisión (inglés, francés ou alemán).

Subvención
Os alumnos poden beneficiarse dun subsidio mensual. Aqueles cuxo lugar de recrutamento estea a menos de 50 km do sitio do CCI recibirán a metade desta asignación.
A asignación mensual é equivalente ao 25% da remuneración básica para un funcionario de grao AD5 /1 axustada polo coeficiente de corrección aplicable ao sitio do CCI onde se realiza a pasantía.

Duración
A duración máxima é de 5 meses, a mínima é de 3 meses.
Os contratos comezan o 1° ou o 16 ° día do mes.

https://ec.europa.eu/jrc/en