Formación práctica (53)

A Xunta de Galicia convoca 6 bolsas para a formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.
Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea ou, fóra desta, nas unidades de cooperación no exterior (UCE) da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

Requisitos:
Ter veciñanza administrativa en Galicia.
Estar en posesión dun título de grao, licenciatura, diplomatura, arquitectura, enxeñaría ou equivalente.
Ter rematado os estudos no ano 2014 ou posterior.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de xullo de 2023
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR809A
Máis información no DOG do 6 de xuño de 2023 e en http://www.cooperaciongalega.org

Residencia FICBUEU é un programa formativo dedicado ao tratamento integral de curtametraxes na súa etapa de desenvolvemento, no que diferentes profesionais de prestixio acompañarán e titorizarán persoalmente cada proxecto.

A residencia, que se desenvolverá na Illa de Ons, terá como principal obxectivo o de impulsar proxectos innovadores que destaquen por mostrar unha visión autoral xenuina, centrándose no traballo de guión e a concepción inicial dos proxectos dende o punto de vista da dirección. A través de diferentes encontros e formacións específicas, a residencia adopta un carácter multidisciplinar que fomenta a aprendizaxe transversal e posibilita novas vías de acceso á produción.

Requisitos
Persoas maiores de 18 anos que residan en territorio nacional e que teñan un proxecto de curtametraxe cunha primeira versión de guión escrita.
Poderanse presentar obras de calquera xénero, cunha duración total máxima de 30 minutos.
Cada participante poderá presentar tantas obras como desexe.

As obras deberán enviarse antes do 15 de xuño de 2023.

Ao remate de cada unha das edicións da Residencia FICBUEU, un dos proxectos de guion será seleccionado para levar a cabo a súa execución cunha produtora galega.

https://www.ficbueu.com/residencia/ 

ICEX España convoca a concesión de subvencións do "Proxecto ICEX Vives" para prácticas formativas en empresas para mozos e mozas de 18 a 30 anos.

Idade: 18-30 anos no momento da solicitude da axuda.
Estar en posesión dunha titulación universitaria de grao e/o de máster, ou de formación profesional media ou superior.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o 1 de xaneiro do 2023 ata o esgotamento do crédito orzamentario desta convocatoria. En todo caso, as prácticas formativas deberán finalizar antes do 31 de decembro de 2024.

As dotacións individuais anuais por persoa beneficiaria dependerán da Oficina de destino, abarcando desde os 21.700 euros ata os 50.000 euros.

https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/icex-vives/documentacion 

O Instituto IMDEA Enerxía propón un programa de prácticas remuneradas de investigación para estudantes de máster altamente motivados para iniciarse na investigación e aprender dun equipo multidisciplinar de investigadores de renome internacional. O propósito desta convocatoria é achegar a investigación aos estudantes para que poidan decidir a súa orientación profesional e a posibilidade de desenvolver unha carreira científica.

A data límite de presentación de candidaturas está aberta ata o 13 Xaneiro de 2023. As solicitudes acéptanse exclusivamente a través do correo electrónico indicado na respectiva liña de investigación. Cada candidato só pode presentar unha solicitude ao programa.

A solicitude debe incluír
Currículo
Acreditación de estar matriculado nun Máster oficial
Expediente académico da titulación
Carta de motivación

Criterios de adxudicación
Expediente académico
Motivación
Coñecementos de inglés
Outros méritos

Requisitos
Ser estudante de Máster Universitario (título de Máster Oficial).
Estar en posesión da Titulación de Grao oficial requirida para cada posto.
Ter permiso de residencia en España durante a duración das prácticas.

Dotación
As prácticas teñen unha duración máxima de 350 horas.
Axuda económica de ata 2.000 € (en función das horas realizadas).

 

Páxina web | Prazas ofertadas

ICEX Vives é un novo proxecto formativo, no que se axuda a impulsar a internacionalización das empresas españolas conectándoas con talento novo con custo cero. Unha experiencia única na que se prevé a oferta de 2000 prácticas cunha duración entre 6 e 12 meses, que poderán solicitarse a partir de xaneiro de 2023. Un destino no estranxeiro, nun único país ou en varios, sempre na mesma empresa.

Mediante este proxecto apoiase aos mozos e mozas para que vivan unha experiencia formativa única e enriquecedora, e ás empresas para que atopen o talento que impulse os seus procesos de internacionalización.

Iniciativa financiada polos fondos Next Generation EU dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, enmarcado no compoñente C13 'Impulso á Peme', cuxo principal obxectivo é impulsar a recuperación e modernización do noso país. Está dotado cun orzamento de 60 000 000 de euros para o período comprendido entre 2022, 2023 e 2024

Requisitos

Ter entre 18 e 30 anos, nacionalidade española ou da UE, titulación universitaria de grao ou de técnico medio ou superior de Formación Profesional, e querer vivir unha experiencia internacional.
Prácticas formativas en calquera disciplina, non importa cal sexa a túa especialización.

Dotación

Dotación económica en función da cidade/país de destino: entre 21.000 € e 46.000 € ao ano.
Seguro de asistencia médica e de viaxe a cargo de ICEX.

Páxina web | Guía para a mocidade | Guía para empresas 

O Servizo Europeo de Acción Exterior (SEAE) é o servizo diplomático da Unión Europea. Axuda ao xefe de asuntos exteriores da UE, o Alto Representante para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade, a levar a cabo a Política Exterior e de Seguridade Común da Unión.
Ofrécense oportunidades de prácticas nas Delegacións da UE de todo o mundo a estudantes, mozos titulados e funcionarios en prácticas.
A duración das prácticas oscila entre 1 mes (3 meses para os funcionarios en prácticas) e 6 meses; fóra das prácticas para estudantes non financiadas, os candidatos reciben polo menos o 25% do salario do Grupo I do Axente Local.

DESTINATARIOS/AS
As prácticas ofrécense baixo catro alicerces diferentes:
-prácticas financiadas para mozos licenciados con menos dun ano de experiencia profesional
-prácticas obrigatorias non financiadas para estudantes que xa residen e estudan no país de acollida
-prácticas para estudantes das escolas nacionais de administración dos Estados membros
-prácticas para funcionarios en prácticas dunha administración dun Estado membro como parte da súa formación profesional obrigatoria

Dependendo dun alicerce específico, as prácticas están abertas a cidadáns da UE, cidadáns de países candidatos que concluísen as negociacións de adhesión á UE, nacionais do país de acollida.
Para as prácticas subvencionadas, os solicitantes deben haberse graduado nunha universidade ou establecemento de educación superior equivalente con polo menos un nivel de licenciatura, mentres que para as prácticas obrigatorias non subvencionadas, os solicitantes deben ser estudantes de 3.°, 4.° ou 5.° ano dunha universidade ou outra educación superior establecemento.
Os candidatos deben ter a capacidade de falar no idioma de traballo da Delegación da UE; o coñecemento do idioma oficial do país anfitrión sería unha vantaxe.

Máis información:  https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee

Cada ano, o Comité das Rexións (CDR) ofrece un número limitado de prácticas para mozos e mozas dun estado membro da UE, ofrecéndolles a oportunidade de adquirir experiencia laboral nunha institución europea.

Hai tres tipos de prácticas dispoñibles: prática estándar, visitas de estudo a curto prazo e práctica para funcionarios gobernamentais.

1. Prácticas estándar. Cada ano, o CDR ofrece a mozos emozas titulados universitarios un número limitado de prácticas de cinco meses. Estes períodos de formación consisten en prácticas nun dos servizos do Comité das Rexións, e esténdense desde o 16 de febreiro ata o 15 de xullo (prácticas de primavera) ou do 16 de setembro ao 15 de febreiro (prácticas de outono).

O propósito da organización de períodos de prácticas no CDR é:
- Proporcionar unha experiencia de primeira man sobre o funcionamento do CDR e das institucións da UE en xeral.
- Proporcionar coñecementos prácticos sobre o funcionamento dos seus departamentos.
- Traballar nunha contorna multicultural e multilingüe.
Permitir que os bolseiros teñan a oportunidade de organizar unha visita de estudo a unha autoridade local ou rexional europea, en relación coas prioridades políticas do Comité.
- Permitir aos alumnos desenvolver e poñer en práctica os coñecementos que adquiriron durante os seus estudos ou carreiras persoais.

As solicitudes realizaranse exclusivamente a través de Internet. Os solicitantes deben:
- Posuír un título universitario (ou un diploma equivalente) outorgado antes da data límite de presentación de solicitudes.
- Ter un coñecemento profundo dunha lingua comunitaria oficial e un coñecemento satisfactorio doutra lingua de traballo da UE (francés ou inglés).

Os bolseiros do CDR teñen dereito a unha subvención mensual. O monto da bolsa é equivalente ao 25% do salario dos funcionarios AD5 ao comezo da pasantía polo período completo de 5 meses. Outórgase un suplemento mensual de 100 € aos aprendices casados cuxos cónxuxes non teñen un emprego remunerado xa os aprendices que teñen fillos a cargo (100 €/neno/mes). Pódese conceder unha subvención complementaria de ata a metade da subvención mensual a un aprendiz discapacitado.

2. Visitas de estudo de curta duración. O CDR tamén ofrece visitas de estudo de curta duración dentro dun dos seus servizos a persoas cuxas actividades profesionais, académicas ou de investigación indiquen que se familiarizarían co funcionamento práctico ou as políticas do Comité. A natureza das tarefas que deben realizar os pasantes depende en gran medida da unidade á que están asignados; mentres que algunhas unidades son máis políticas, outras son máis administrativas.

Os solicitantes deben:
- Ser cidadáns da UE ou cidadáns dun estado que sexa candidato oficial á adhesión.
- Ser graduados universitarios.
- Poder demostrar que necesita profundar o seu coñecemento do Comité das Rexións por motivos relacionados con actividades profesionais, académicas ou de investigación.
- Os solicitantes deben enviar o seu CV e carta de motivación a trainee@cor.europa.eu. A carta debe indicar claramente en que departamento gustaríalles traballar.

Todos os gastos durante o período de estudo correrán a cargo dos beneficiarios: non reciben ningunha subvención nin ningún outro apoio financeiro do CDR. A duración máxima da visita de estudo de curta duración é de 4 meses, pero pode ampliarse a 6 meses en función dos recursos dispoñibles no CDR.

3. Prácticas para funcionarios públicos. O CDR tamén ofrece prácticas para o persoal dunha autoridade pública nacional, rexional ou local dun Estado membro da UE ou dun candidato oficial á adhesión, incluídos os funcionarios rexistrados nun programa de formación gobernamental.

Prazos

Practicas estándar:
- Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo (23:59 hora local de Bruxelas) do mesmo ano para prácticas de outono do 16 de setembro ao 15 de febreiro.
- Do 1 de xullo ao 30 de setembro (23:59 hora local de Bruxelas) do ano anterior para prácticas de primavera do 16 de febreiro ao 15 de xullo.

Prácticas de curta duración: non hai prazos fixos.

Máis información: https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx

Banco Sabadell busca estudantes de grao e máster que desexen formarse en banca, finanzas, auditoría, xestión de riscos ou organización de persoas, co Programa Internship 2022.

Dirixido a estudantes de último ano de grao ou máster/posgrao que queiran comezar a súa carreira profesional no Banco Sabadell, na área que máis se adapte ao seu perfil e onde poidan desenvolver o seu talento para formarse como profesionais do sector.

O obxectivo é proporcionar unha experiencia laboral real que inclúa unha aprendizaxe de valor para axudar aos estudantes para desenvolver a súa carreira profesional.

O programa de bolsas ten unha duración de 500 horas con posibilidade de prórroga.

As prácticas desenvólvense a partir de setembro ata xaneiro/febreiro, nos centros corporativos do Banco Sabadell de Sant Cugat, Madrid, Barcelona e Sabadell.

Período de inscrición ata cubrir o número de bolsas.

Máis información: https://www.sabadellcareers.com/internship-programme/

FAD, Fundación de Axuda contra a drogadicción, pon en marcha o proxecto Work in Tech by Fad no que ofrece 120 bolsas para mozas e mozos de 18 a 35 anos que queiran formarse en competencias dixitais que lles abran camiño a desenvolverse profesionalmente en contornas dixitais. Non é necesaria ningunha experiencia previa e poden solicitarse a través da páxina de WiT https://workintech.campusfad.org/

O obxectivo é facilitar a empregabilidade dos e as mozas de 18 a 35 anos en contornas dixitais. Ofrécese formación en Soporte TI e as formacións realízanse a través da plataforma Coursera.

https://workintech.campusfad.org/

IAESTE, a Asociación Internacional para o Intercambio de Estudantes por Experiencia Técnica, ofrece oportunidades profesionais centradas na carreira en todo o mundo para adquirir experiencia e aumentar as oportunidades de emprego dos mozos e mozas.

As áreas de prácticas inclúen:
- Informática e ciencias da información.
- Química, ciencia dos materiais e enxeñería química.
- Enxeñería mecánica.
- Enxeñería civil, xeoloxía e minería.
- Arquitectura.
- Matemáticas e estatística.
- Física.
- Negocios, administracion e mercado.

Condicións: as pasantías son remuneradas. Teñen unha duración de entre 8 e 52 semanas. Os prazos e requisitos varían segundo o posto.

https://iaeste.org/internships