Formación práctica (45)

O Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da USC (CiTIUS), convoca 7 bolsas de investigación destinadas a estudantes de grao.
As axudas, dotadas cun total de 750 €, desenvolveranse durante dous meses (poñendo o foco en setembro e outubro de 2020), a razón de 60 horas ao mes. Van destinadas a alumnado da USC “cun alto nivel de interese en realizar no centro TIC o seu TFG, ou sexa, o seu Traballo de Fin Grao. Faríano no marco dun proxecto de investigación que contará con supervisión dun ou dunha investigadora principal do CITIUS.

Entre os requirimentos esixidos, figura o de estaren cursando estudos correspondentes ao último curso dos graos en Enxeñaría Informática, Física, Matemáticas ou disciplinas afíns, debendo ter superado o 70% dos créditos da titulación. Tamén, teren presentado, no intre de aceptar a bolsa, un compromiso asinado para a realización do dito TFG. Amais, a nota media do expediente académico será igual ou superior a 7 puntos sobre base 10.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 16 de agosto de 2020

https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/anuncio/97186/carga.htm

A Fundación ”La  Caixa” convoca 15 bolsas postdoutorais de tres anos de duración para a contratación de investigadores para levar a cabo a súa actividade investigadora en calquera universidade ou centro de investigación de España ou Portugal. A investigación deberase realizar nas áreas das ciencias da saúde e a vida, a tecnoloxía, a física, a enxeñería e as matemáticas.

Requisitos:  Persoas que acabasen o doutoramento entre os dous e os sete anos anteriores á data de peche da convocatoria, sempre que, ademais, cumpran os requirimentos de mobilidade entre países.

Poderanse presentar solicitudes ata o 7 de outubro.

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-la-caixa-posdoctorado-junior-leader-retaining

De xaneiro a xullo de 2021, PACT Zollverein ofrece un programa de residencia para o desenvolvemento e a realización de proxectos e producións.
O programa está aberto a artistas profesionais que traballan nos campos de danza,  performance, artes mediáticas ou música.

Os participantes obterán:
- Espazo de estudo
- Aloxamento local
- Subsidio semanal para todos os participantes do proxecto de residencia
- Gastos de viaxe que cobren unha soa viaxe por participante cara a e desde PACT Zollverein
- Equipamento técnico
- Supervisión e soporte técnico profesional
- Asesoramento profesional en financiamento de proxectos, xestión de proxectos, prensa e relacións públicas

As residencias son outorgadas dúas veces ao ano por un xurado internacional e desenvolvesen en Essen, Alemaña.

Prazo: 2 de setembro 2020

https://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre/residencies

Prácticas no CDR

Xul 16, 2020

Cada ano, o Comité das Rexións (CDR) ofrece un número limitado de  prácticas para a mocidade europea, ofrecéndolles a oportunidade de adquirir experiencia laboral nunha institución europea.

Hai tres tipos de  prácticas dispoñibles: prácticas estándar, visitas de estudo a curto prazo e prácticas para funcionarios gobernamentais.

Prácticas estándar
Cada ano, o  CDR ofrece á mocidade graduada universitaria un número limitado de prácticas de cinco meses. Estes períodos de formación implican experiencia laboral nun dos servizos do Comité das Rexións e desenvólvense do 16 de febreiro ao 15 de xullo (prácticas de primavera) ou do 16 de setembro ao 15 de febreiro (prácticas de outono).
Período de solicitude:
- do 1 de outubro ao 31 de marzo para períodos de prácticas do 16 de Setembro ao 15 de febreiro.
- do 1 de abril ao 30 de setembro para períodos de prácticas do 16 de Febreiro ao 15 de xullo.
As solicitudes deben facerse exclusivamente a través de Internet: https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en

Visitas de estudo a curto prazo
O  CDR tamén ofrece visitas de estudo a curto prazo dentro dun dos seus servizos a persoas cuxas actividades profesionais, académicas ou de investigación indiquen que se familiarizarían cos traballos e/ou políticas prácticas do Comité.
A duración máxima da visita de estudo a curto prazo é de 4 meses, pero pode estenderse a 6 meses dependendo dos recursos dispoñibles no  CDR.
Prazo: non hai prazos fixos para visitas de estudo a curto prazo.
Os solicitantes deben enviar o seu CV e ​​carta de motivación a trainee@cor.europa.eu. A carta debe indicar claramente en que departamento gustaríalles traballar.

Prácticas para funcionarios gobernamentais
O  CDR tamén ofrece prácticas para o persoal dunha autoridade pública nacional, rexional ou local dun Estado membro da UE ou un candidato oficial á adhesión, incluídos os funcionarios rexistrados no programa de formación gobernamental.

https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Walt Disney Company convoca prácticas na súa empresa

The Walt Disney Company está a ofrecer unha serie de programas de prácticas para aquelas persoas que desexen adquirir competencias e mellorar o seu currículo nesta multinacional estadounidense.

Os lugares onde se realizarán as prácticas son:
Bristol (estado de Connecticut)
Nova York
Os Ánxeles (California)

https://www.disneyanimation.com/careers/interns-apprentices

A Consellería de Educación convoca axudas económicas para a realización da formación práctica en centros de traballo (FCT), nas seguintes modalidades:

1. Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, Artes Plásticas e Deseño, Ensinanzas Deportivas e programas formativos que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.
2. Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, de Artes Plásticas e deseño, Ensinanzas Deportivas que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español co fin de mellorar as competencias lingüísticas e profesionais.

Requisitos
Alumnado matriculado en centros públicos de Galicia e centros privados en ensinanzas concertadas, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos.
O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2019.

Convócanse dous prazos de presentación de solicitudes:
1. O primeiro prazo ata o 30 de xullo, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2019-marzo 2020 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2020.
Acollerase a este primeiro prazo o alumnado de FP dual.
O alumnado que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2020 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este primeiro prazo.

2. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2020, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2020. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2020. O alumnado que teña horario flexible con autorización da dirección xeral e remate despois do 31 de decembro de 2020 acollerase á seguinte convocatoria de axudas.

Contía da axuda.
A) Alumnado que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.
Na Comunidade Autónoma:
Ata un máximo de 300 € cando se cumpran as seguintes condicións:
- O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo.
- O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT ou da FP dual.
A contía que percibirá o alumnado establecerase en función do número de xornadas realizadas no módulo de FCT ou, no caso da FP dual, do número de xornadas de permanencia na empresa.
Fóra da Comunidade Autónoma.
Percibirán unha cantidade fixa de 200€ aínda que realicen a FCT ou a FP dual en varios centros de traballo.

B) Alumnado que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español.

Unión Europea:
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 120 € contía base e 72 € por semana
Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 180 € contía base e 120 € por semana
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suecia: 240 € contía base e 150 € por semana
Non integrados na Unión Europea:
Europeos: 180 € e 120 € por semana
Doutros continentes: 240 € e 150 € por semana

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED202A
Máis información no DOG do 10 de xuño de 2019 e en www.edu.xunta.es/fp

O Parlamento Europeo ofrece diferentes períodos de prácticas dentro da súa Secretaría para contribuír á formación profesional dos cidadáns novos e á comprensión do funcionamento da institución. Estas prácticas outórganse por un período de cinco meses.

Requisitos:
- ser maior de 18 anos
- ter un diploma de nivel universitario
- ter un coñecemento profundo dunha das linguas oficiais da UE e un moi bo coñecemento doutra lingua oficial da UE

As prácticas en Bruxelas e Luxemburgo reciben unha asignación de 1313,37 € / mes

Datas de prácticas e prazos de solicitude 
Para as prácticas do 1 de outubro ao 28 de febreiro - Período de solicitude: 1 de xuño - 30 de xuño.
Para o período de prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo - Período de solicitude: 1 de novembro - 30 de novembro.

Máis información en https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage e no correo Traineeships@europarl.europa.eu

Cada ano, Eurocontrol, a Organización Europea para a Seguridade da Navegación Aérea, ofrece a máis de 100 mozos/as a oportunidade de aprender dos seus expertos e traballar nos moitos campos de especialización de Eurocontro: operacional, empresarial, recursos humanos, comunicacións, etc.

Eurocontrol é unha organización intergobernamental con 41 Estados Membros e 2 Estados de acordo Integral e traballa para lograr unha xestión segura e sen problemas do tráfico aéreo en toda Europa.
A sede de Eurocontrolse atopa en Bruxelas, Bélxica, e a organización ten oficinas en Maastricht, Países Baixos; Brétigny, Francia e en Luxemburgo.

Requisitos:
- nacionalidade dun dos Estados membros de EUROCONTROL ou ECAC
- ser un estudante de educación superior, estudante de doutoramento ou un mozo graduado (nese caso, a pasantía debe comezar dentro dos 12 meses posteriores á finalización dos seus últimos estudos)
- ser maior de idade na data de inicio da pasantía
- ter un excelente dominio do inglés e/ou francés (escrito e verbal), o coñecemento adicional do idioma é unha gran vantaxe (para as prácticas en Maastricht só se require inglés)
- estar desempregado.

Condicións
- as prácticas varían de 3 a 12 meses;
- os alumnos reciben un subsidio a tanto alzado de € 900 por mes;
- reembólsanse os gastos de viaxe
- Existe un sistema de titoría que garante a supervisión e o adestramento dun dos expertos.

Como soicitar: en liña presentando o seu CV Europass e respondendo preguntas sobre a súa motivación, dispoñibilidade e campo preferido;
Os candidatos preseleccionados serán convidados a unha entrevista telefónica co seu futuro equipo.

https://jobs.eurocontrol.int/all-vacancies/ 

Dúas veces ao ano, Euradio, unha estación de radio europea con sede en Nantes desde 2007 e Lille desde 2018, recibe a "equipos europeos" de pasantes.

Dirixido por profesionais no campo, os/as pasantes participan nunha práctica de cinco meses xunto con outros mozos/as europeos e capacítanse como equipo de noticias dentro da estación de radio. Obterán experiencia do proceso editorial para saber como operar a radio, falar polo micrófono, dirixir unha entrevista, editar unha gravación de audio e moito máis.

Prazo: As solicitudes poden presentarse en calquera momento do ano e as prácticas realizaranse entre agosto e xaneiro ou entre febreiro e xullo

A prácticas realizarase en Nantes, Francia.

Quen pode participar:
- estudantes de xornalismo, medios e comunicacións, ciencias políticas ou estudos europeos
- persoas interesadas en cuestións europeas e quen quixese obter unha experiencia formativa no mundo dos novos medios europeos
- Ter un bo nivel de francés.

Como presentar unha solicitude: envíe un CV, unha carta de presentación e unha gravación de audio do artigo proporcionado en francés a recrutement@euradio.fr 
- Organizarase unha entrevista telefónica con algúns candidatos.

Como funciona?:
Os/ as participantes obteñen unha asignación mensual duns 500 € xunto con outra axuda financeira
- traballasen 35 horas á semana
- traballasen en equipo con outros estudantes europeos xunto cun xornalista profesional

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

O Centro Europeo de Linguas Modernas (ECML) admite alumnos dúas veces ao ano para un período de formación remunerado de seis meses.

O papel principal do ECML, que é un órgano do Consello de Europa, é servir en xeral a implementación de políticas lingüísticas e a promoción de enfoques innovadores para a aprendizaxe e o ensino de idiomas modernos.
O alumnado serán responsables de tarefas precisas nun campo específico. Para iso, propóñense catro áreas especializadas correspondentes a catro tipos diferentes de prácticas:

A especialización do sitio web
O alumno axudará ao webmaster no seu traballo diario e participará no desenvolvemento do sitio web do ECML sendo responsable do seguimento das tarefas e comprobando a precisión e a actualización de información.

O programa e a especialización loxística
O alumno asistirá ao asistente do programa e ao secretario do programa en contacto cos coordinadores para fixar detalles prácticos, contactar aos participantes do taller e enviarlles todo tipo de documentos, axudando aos equipos e participantes durante os talleres e reunións. que todo funciona sen problemas.

A especialización en documentación
O alumno axudará ao equipo d documentalistas do ECML e debería ser un especialista no campo das bibliotecas / documentación / ciencias da información. El / ela formará parte do equipo do Centro de documentación e recursos e participará na indexación de novos recursos e a preparación de produtos documentais, así como nas actividades diarias relacionadas coa documentación.

Especialización en finanzas e administración xeral
O alumno axudará no desenvolvemento da base de datos vinculada á base de datos de correo existente e na implementación de Windream (Software de xestión de documentos), en particular o desenvolvemento dunha guía de capacitación.

Nos catro casos, o alumno debe demostrar espírito de equipo, flexibilidade e interese nas actividades do ECML.

A axuda mensual de subsistencia de 720 euros.

Os alumnos deben ter polo menos un título de licenciatura (ou equivalente) e ter un bo dominio de polo menos un dos idiomas de traballo do Consello de Europa (inglés ou francés). O coñecemento de ambos é vantaxoso e pode marcar a diferenza para ser seleccionado. Os alumnos deben ser flexibles, ben organizados e capaces de traballar nun equipo internacional.

Prazos:
As solicitudes de prácticas deben chegar ao ECML antes do:
- 28 de febreiro (para o período de xullo a decembro).
- 31 de agosto (para o período xaneiro-xuño).

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx