Formación práctica (44)

O Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) da Universidade de Santiago de Compostela convoca as "CiQUS Summer Fellowships 2018" que son 15 bolsas para estudantes de grao con experiencia en Química ou estudos relacionados, dotadas con 750 € por un periodo de 5 semanas.
Terás a oportunidade de realizar prácticas formativas de iniciación á investigación da man de equipos científicos de excelencia e nunhas instalacións de primeiro nivel.

As prácticas formativas desenvolveranse cunha duración de 4-5 semanas, preferentemente durante o período comprendido entre o 18 de xuño e 27 de xullo de 2018.

Dotación:
Os alumnos seleccionados recibirán unha bolsa de 750 euros (brutos) polo período de 5 semanas (ou o importe proporcional en función da duración da estancia), máis unha axuda para gastos de viaxe para alumnos residentes fose de Santiago (mediante presentación de xustificantes, billetes):
Ata 80 € para alumnos residentes noutras localidades de Galicia.
Ata 200 € para alumnos residentes noutras comunidades autónomas.

Os candidatos deben estar matriculados nun dos dous últimos anos dos seus estudos de grao (Química e afíns) e superar 140 créditos, cunha nota media igual ou superior a 8 puntos sobre 10

Prazo de solicitude:  ata o 30 de abril de 2018

https://www.usc.es/ciqus/sites/default/files/empleo/ciqus_becas-verano-2018.pdf

O Comité das Rexións en Bruxelas convoca prácticas remuneradas

Requisitos:
Requírese dunha titulación universitaria, coñecementos dalgunha lingua da Unión Europea ademais de coñecer unha das linguas coas que se traballa no Comité das Rexións: francés ou inglés.

O prazo estará aberto ata o 31 de marzo de 2018.
Datas: as prácticas retribuídas realzaranse desde 16 setembro de 2018 ata o 15 de febreiro de 2019

http://cor.europa.eu/fr/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx

O Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) convoca 6 bolsas dirixidas a estudantes ou recién titulados nun máster afín á Astrofísica, para a súa formación na investigación astrofísica.

Requisitos:
Estar a cursar un máster afín á Astrofísica no momento de presentación de instancias ou recién titulados (curso 2017-2108)

A duración da bolsa será do 16 de xullo ao 16 de setembro de 2018.

Dotación das bolsas:
A dotación das Bolsas de Verán é de 700 € brutos mensuais máis unha cantidade fixa de axuda para gastos de viaxe.
O IAC proporcionará aos bolseiros seleccionados un seguro privado de enfermidade e accidente.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de abril de 2018.
As solicitudes están dispoñibles en http://www.iac.es/ensenanza/solicitudes
Máis información no BOE do 13 de marzo de 2018 e no Instituto de Astrofísica de Canarias, http://www.iac.es/estudiantes.php?op1=131

Bolsas convocadas polo Ministerio de Asuntos Exteriores para 2018-2019:

Bolsas MAEC-AECID para estudos artísticos na Academia de España en Roma
O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación convoca bolsas para o financiamento de proxectos artísticos e de investigación innovadores e de excelencia, que teñan unha vinculación con Roma ou coa propia Academia, en réxime de residencia na Academia durante o período de concesión das bolsas, entre as seguintes especialidades:

Escultura.
Pintura.
Gravado.
Arquitectura.
Fotografía.
Videocreación.
Cine.
Deseño.
Deseño de moda.
Deseño gráfico.
Música e musicoloxía.
Artes escénicas.
Literatura (Bolsa Valle-Inclán).
Cómic.
Arte e novas tecnoloxías.
Museoloxía, comisariado, mediación artística.
Estética: teoría, filosofía e crítica da arte.
Arquivo e documentación. Bibliotecas históricas.
Historia da Arte.
Conservación e restauración de bens culturais: patrimonio artístico e cultural, material e inmaterial.
Gastronomía.

Requisitos:
Artista e creador de demostrable traxectoria ou investigador en áreas afíns a cada unha das especialidade.
Duración:
De un a 9 meses entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de xuño de 2019.
Dotación:
Mensualidade: 1.200 euros.
Aloxamento na Academia, sen manutención.
Gastos de produción. A cantidade asignada a cada proxecto non poderá exceder de 20.000 euros.
Axuda de viaxe de incorporación ao centro de destino.
Axuda de ata 100 € para bolseiros residentes fóra de Madrid para asistencia obrigatoria á reunión de bolseiros que se organizará en Madrid, antes da incorporación á Academia.
Seguro de asistencia en viaxe e accidentes.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 12 ao 26 de marzo de 2018.

Bolsas de colaboración formativa nas sedes das Academias asociadas á Real Academia Española (RAE)

O obxecto destas bolsas é levar a cabo o programa de actividades establecido por cada unha das Academias durante a estanza de colaboración formativa, no ámbito da lingüística e filoloxía hispánicas, preferentemente lexicografía, e con especial atención aos proxectos conxuntos da ASALE.

Requisitos:
1. Nacionalidade. Poderán optar os nacionais dos seguintes países: Arxentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, O Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
2. Posuír título universitario superior en materias afíns á lingüística e filoloxía hispánicas.

Duración:
Do 1 de setembro de 2018 ao 31 de agosto de 2019, prorrogable por un ano máis.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 14 ao 28 de marzo de 2018.


Bolsas aara o Colexio de Europa (Campus de Bruxas-Bélxica e Natolín-Polonia)

O obxecto destas bolsas é a realización dun dos seguintes estudos ofertados polo Colexio de Europa:
Máster en Estudos Económicos Europeos.
Máster en Estudos Económicos Europeos (Especialización: Integración Económica Europea e Negocios).
Máster en Dereito Europeo.
Máster en Estudos Políticos e Administrativos Europeos.
Máster en Relacións internacionais da U.E. e Estudos Diplomáticos.
Máster en Estudos Interdisciplinares Europeos.

Requisitos:
1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Posuír o título de grao ou licenciado en materias afíns aos estudos xurídicos, económicos, político-sociolóxicos ou relacións internacionais no momento da incorporación ao Colexio de Europa.
3. Coñecementos de inglés.
4. Coñecementos de francés.
5. Ter enviado a solicitude de admisión académica ao Colexio de Europa, remitíndolle directamente o seu propio impreso de solicitude de praza e a documentación específica que solicita (descargar en: www.coleurope.eu), nos prazos estipulados polo Colexio.
6. Realizar a solicitude de bolsa MAEC-AECID

Duración:
Dez meses, do 1 de setembro de 2018 ao 30 de xuño de 2019.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 21 de marzo de 2018.


Bolsas de formación musical de excelencia na Escola Superior de Música Reina Sofía

O programa diríxese a novos talentos da carreira de piano, violín, viola, violoncelo, contrabaixo, óboe, trompa, clarinete, fagot, frauta ou canto, para que poidan seguir unha formación de excelencia na Escola Superior de Música Reina Sofía.

Requisitos:
1. Nacionalidade. Ser nacional dalgún dos seguintes países ou poboacións: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Mali, Mauritania, Marrocos, Mozambique, Nicaragua, Níxer, Paraguai, Perú, República Dominicana, Senegal; así mesmo, Poboación Saharauí e Territorios Palestinos, Albania, Arxentina, Armenia, Azerbaián, Bielorusia, Chile, China, India, Turquía, Ucrania, Uruguai, Ubequistán e Venezuela
2. Non ter idade superior a 30 anos  o día 1 de setembro de 2018.
3. Ter a preadmisión na Escola Superior de Música Raíña Sofía, quedando a concesión da bolsa condicionada á formalización da matrícula.

Duración:
Dez meses, entre o 1 de setembro de 2018 e o 30 de xuño de 2019 (prorrogable ata 1 ano máis).

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 14 ao 29 de maio de 2018.

Máis información no BOE do 12 de marzo de 2018 e en www.aecid.gob.es  e www.raer.it

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=264

A DOCE é un espazo para a arte situada en Boiro (A Coruña) beneficiario das Axudas Injuve á Creación 2017 na modalidade de emprendemento. Ten unha programación estable de actividades, como talleres para nenos e adultos, ademais de ser un espazo de  coworking, tenda e galería.
Co obxectivo de dar apoio á creación emerxente, A DOCE abre convocatoria para o programa  Residencias na DOCE 2018  tanto na modalidade de investigación como de produción de obra.

A convocatoria diríxese a artistas e creadores contemporáneos, nacionais ou internacionais.
Co fin de fomentar o intercambio cultural e social dos residentes, seleccionarase como mínimo un proxecto dun artista de Galicia e un proxecto internacional.

As persoas interesadas podrán enviar a súas propostas ata o 1 de xuño a info@ladoce.net nun único arquivo en pdf.
A selección de proxectos farase tendo en conta a calidade artística, orixinalidade, viabilidade técnica e adecuación á liña de traballo da Doce.

As estancias durarán de 4 a 8 semanas entre o 1 de setembro e o 31 de outubro de 2018.

Os proxectos seleccionados dispoñerán dun espazo de traballo na zona de coworking da DOCE.

A DOCE poñerá a disposición dos artistas os recursos técnicos e humanos necesarios para o correcto desenvolvemento de cada proxecto.

A DOCE poñerá a disposición dos seleccionados unha vivenda situada no centro de Boiro equipada con todo o necesario para poder residir nela.

Ao finalizar a residencia, valorarase a realización dunha exposición colectiva na galería ou noutras contornas urbanas ou rurais en función de cada proxecto. Os residentes comprometeranse a realizar como mínimo, unha actividade ao redor do seu tema de investigación ou a súa obra durante a súa residencia.

http://www.ladoce.net/?/=/seccion/residencias

O Centro nacional de investigacións cardiovasculares convoca o plan de formación CICERONE

A convocatoria  CICERONE (Prácticas de laboratorio no  CNIC) ten como obxectivo achegar a investigación biomédica aos estudantes de  Master e dos últimos cursos dun Grao universitario de Biomedicina (Medicina, Bioloxía, Biotecnoloxía, etc.) ou áreas relacionadas con este campo (Física, Química, Enxeñería, etc.) mediante estancias de 6 semanas no  CNIC para a realización de prácticas durante un período comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2018.

Requisitos dos solicitantes
Ser estudante universitario, de calquera nacionalidade, cursando estudos de grao, licenciatura ou  Master relacionados coas ciencias biomédicas ou áreas relacionadas con este campo (física, química, enxeñerías).
Ter aprobados o 50% de todos os créditos de grao o día 20 de marzo de 2018.
Posuír unha nota media dos créditos cursados (tanto de grao como de máster) igual ou superior a 8 en escala 1‐10. No caso de graos de Enxeñería a nota debe ser igual ou superior a 7.

O prazo para a recepción do formulario de solicitude é o día 6 de abril de 2018.

Máis información https://www.cnic.es/es/cicerone

O Instituto Galego do Consumo e da Competencia convoca unha bolsa de formación para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios.
A bolsa estará dotada cun importe máximo de 10.800 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 900 € brutos por mes.
Requisitos:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Estar en posesión dun título universitario de licenciado/a ou de graduado/a, en Dereito.
Non ter emprego remunerado nin percibir a prestación por desemprego.
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co formulario IN118A.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de marzo de 2018
Máis información no Instituto Galego do Consumo e da Competencia, teléfonos 981 545 545 e 981 545 416 e en http://consumo.xunta.gal
DOG do 27 de febreiro de 2018.

O Instituto Galego do Consumo e da Competencia convoca unha bolsa de formación na Escola Galega do Consumo.
A bolsa estará dotada cun importe máximo de 10.800 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 900 € brutos por mes.
Requisitos:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións universitarias de licenciatura ou de grao: Maxisterio; Ciencias da Educación, especialidade de Educación Infantil, Primaria e Social; Pedagoxía; Psicoloxía; Socioloxía, ou equivalentes.
Non ter emprego remunerado nin percibir a prestación por desemprego.
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co formulario IN117A.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de marzo de 2018
Máis información no Instituto Galego do Consumo e da Competencia, teléfonos 981 545 545 e 981 545 416 e en http://consumo.xunta.gal
DOG do 27 de febreiro de 2018.

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  convoca o programa 2018 de bolsas de formación en materia de patrimonio moble en museos propios e xestionados pola Consellería de Cultura.
O total de bolsas convocadas son 8.

Bolsas de documentación de fondos de patrimonio moble:
Licenciatura universitaria ou equivalente, segundo o espazo europeo de educación superior, con formación académica nalgunha das materias que se relacionan a continuación:
• Historia.
• Historia da arte.
• Arqueoloxía.

Bolsas de restauración de fondos de museos e coleccións visitables de Galicia:
Diplomatura universitaria en conservación e restauración de bens culturais ou equivalente, nas especialidades de:
• Arqueoloxía.
• Pintura ou escultura.

O importe de cada bolsa será de 5.750 €.
As bolsas terán carácter anual, cunha duración de 6 meses.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de marzo de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento CT110B
Máis información no DOG do 23 de fenreiro de 2018.

O Banco Europeo de Investimentos ofrece empregos de verán a estudantes e graduados universitarios.

O Banco Europeo de Investimentos (BEI) é a institución financeira da Unión Europea. A súa tarefa é contribuír á integración, o desenvolvemento equilibrado e a cohesión económica e social dos Países Membros.

Prácticas:
Os departamentos do  BEI encárganse de  formadores "ad hoc" para levar a cabo unhas prácticas dun a cinco meses seguindo un programa de formación definido, principalmente nas áreas de finanzas, auditoría, economía, enxeñería e a secretaría xeral. O número de prácticas no Banco é moi limitado e está deseñado para satisfacer as necesidades dos departamentos, estes últimos tamén determinan a duración do período de capacitación. Os asesores de capacitación designados polos departamentos anfitrións guiarán aos alumnos nos seus programas de traballo e serán responsables de supervisar a súa capacitación.

Selección:
•Os aprendices seleccionaranse de entre os nacionais dos Estados membros.
•Os solicitantes deben ter un dominio completo dun dos idiomas de traballo internos do Banco: francés / inglés.
•Darase preferencia aos solicitantes que completen ou inicien un curso sobre integración europea ou un campo relacionado coas actividades do  BEI como institución financeira da Unión Europea. Aos aprendices pódeselles outorgar un subsidio. Os solicitantes con discapacidades poden recibir unha asignación suplementaria. Non hai data límite para as presentacións. As especificacións dos períodos de prácticas e os formularios de solicitude poden obterse en: http://www.eib.org/jobs>   http://bit.ly/1 zJovVG
•Traballos de verán para estudantes: O  BEI ofrece un número limitado de traballos de verán para estudantes durante o período de xuño a setembro, o que brinda a oportunidade de gañar exposición á vida laboral e gañar algo de diñeiro de peto. Os estudantes que toman estes traballos de verán brindan asistencia xeral en tarefas administrativas básicas. Para garantir a equidade, os solicitantes son seleccionados por sorteo.
•Os estudantes deben ter entre 18 e 25 anos.

Máis información: http://bit.ly/209 pSrh