Formación práctica (50)

A Fundación Antonio Gala para Mocidade Creadora fai pública a XIX convocatoria de prazas para estimular e promover a creación.

A finalidade da convocatoria é apoiar e promover o labor creativo de novos artistas en diferentes modalidades. Estas bolsas teñen como propósito principal a convivencia entre creadores de diversas disciplinas da arte e a cultura, fomentando así o enriquecemento mutuo.

O obxectivo é facilitar a mozos de prometedora traxectoria nas súas respectivas disciplinas (narrativa, poesía, teatro, composición musical, pintura, escultura, arquitectura…), o desenvolvemento dun proxecto de creación durante o curso académico 2020-2021.

As prazas convocadas son 18.

A Fundación, convoca para ese mesmo período e condicións, unha praza extraordinaria adicional destinada a un/ha investigador/a que propoña un proxecto sobre algún aspecto concreto da obra e figura de Antonio Gala.

O prazo de envío das solicitudes estará aberto ata o 31 de marzo de 2020

Requisitos
Creadores/as e investigadores/as de calquera nacionalidade, co requisito imprescindible de falar español e ter entre 18 e 30 anos, ambos inclusive, o último día do prazo da convocatoria.

Dotación
A bolsa inclúe a estancia na sede da Fundación (Córdoba, España) de outubro do 2020 ata maio de 2021, coa excepción de dúas semanas durante o período do Nadal (decembro-xaneiro) e os días festivos da Semana Santa, en que aquela permanecerá pechada. Durante o curso, os residentes dedicaranse exclusivamente ao desenvolvemento do proxecto polo que foron elixidos, e deberán, salvo causa excepcional e xustificada, permanecer na sede da Fundación.

Máis Información
Calquera aclaración atenderase no teléfono  957 487 395 ou no correo electrónico info@fundacionantoniogala.org

https://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria

A Consellería de Cultura convoca 20 bolsas de formación en arquivos de Galicia.

Requisitos:
Ter grao universitario ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) en que predomine a formación en historia e/ou arquivística.
Acreditar dominio da lingua galega, nivel iniciación, mediante título oficial ou certificado Celga 3.

As bolsas terán unha duración máxima de 6 meses.
O importe bruto mensual de cada bolsa será de 895,05 €

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento CT110A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de marzo de 2020
Máis información no DOG do 18 de febreiro de 2020

A Escola Galega de Administración Pública, EGAP convoca unha Bolsa de fformación para a xestión de procesos de avaliación e calidade.

Requisitos:
- Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2014 e acreditadas a titulación de licenciatura ou grao en Socioloxía ou Ciencias Políticas.
- Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda.
- Ter competencia en lingua galega no nivel de Celga 4 ou superior.

O importe de cada bolsa será de 1.100 € mensuais.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR770P
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de marzo de 2020

Máis información en https://egap.xunta.gal e no DOG do 12 de febreiro de 2020

A Escola Galega de Administración Pública, EGAP convoca unha Bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo.

Requisitos:
Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2014 e acreditadas a titulación de licenciatura ou grao en dereito.
Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda.
Ter competencia en lingua galega no nivel de Celga 4 ou superior.

O importe de cada bolsa será de 1.100 € mensuais.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR770F
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de marzo de 2020

Máis información en https://egap.xunta.gal e no DOG do 12 de febreiro de 2020

A Consellería de Cultura convoca 33 bolsas bolsas de formación en biblioteconomía, con acompañamento de titor, para o tratamento técnico dos fondos, así como calquera outra actividade que permita a súa formación e coñecemento dos diversos servizos bibliotecarios.

Os bolseiros recibirán a súa formación nas seguintes bibliotecas públicas:
  Biblioteca de Galicia
  Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal
  Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés
  Biblioteca Pública de Lugo, Biblioteca Pública de Ourense
  Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola
  Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel
  Biblioteca Pública Municipal de Ferrol (Central).

Requisitos:
Titulación universitaria de licenciatura ou diplomatura en Biblioteconomía ou Documentación; grao en Información e Documentación; licenciatura ou grao en Historia ou Xeografía e Historia, Filoloxía ou Lingua e Literatura, Ciencias da Cultura e Difusión Cultural e Humanidades.

A bolsa terá unha duración máxima total de sete meses.
O importe individualizado de cada bolsa será de 930 € brutos mensuais

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente en https://sede.xunta.gal co procedemento CT233A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de marzo de 2020.
Máis información no DOG do 10 de febreiro de 2020 e en http://rbgalicia.xunta.gal

 

A Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado convoca 6 bolsas de formación de posgrao.
As bolsas teñen por obxecto o fomento da formación teórico-práctica en tarefas relacionadas co estudo, tratamento e difusión da documentación xurídica e dos fondos documentais da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado, durante un prazo de doce meses, prorrogable por outros doce.

Requisitos:
Estar en posesión dun título de licenciado/a ou de grao en calquera das ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas ou Humanidades.
Obter devandito título no ano académico 2015 ou anos posteriores.
Formación específica en materias de xestión documental, arquivística e biblioteconomía ou en materia xurídica.

A dotación das bolsas será de 1.000 € brutos mensuais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de febreiro de 2020.
Máis información no BOE do 5 de febreiro de 2020

https://boe.es/organismo/documentos/becas_aeboe_2020_resolucion.pdf

A Xunta Electoral Central convoca 3 bolsas para a formación e colaboración na realización de traballos e estudos no ámbito da Documentación e a xestión de información e contidos relacionados coa actividade da Xunta

Requisitos:
- Estar en posesión do título de Grao en Información e Documentación ou de Licenciado en Documentación.
- Finalizar os estudos para a obtención dos títulos universitarios indicados no apartado anterior con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2014.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de febreiro de 2020
Máis información no BOE do 3 de febreiro de 2020 e en http://www.juntaelectoralcentral.es

”La Caixa” convoca 45 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades de América do Norte (Estados Unidos ou Canadá) e en universidades da zona Asia-Pacífico (Australia, Corea do Sur, India, Xapón, Singapura e China).

Os estudos son de máster ou doutoramento. Tamén se admiten, en función do interese do tema e a valía do candidato, os proxectos  predoctorales de investigación científica e técnica.
Prazo: 18 de marzo de 2020

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posgrado-en-america-del-norte-y-asia-pacifico/descripcion-del-programa

A Fundación Galicia Europa convoca cinco bolsas para a realización de prácticas en asuntos relacionados coa Unión Europea, tanto na súa sede de Santiago como na sede de Bruxelas.

Bolsas:
a) Tres bolsas destinadas a persoas cun título universitario para a súa formación en asuntos comunitarios desde unha perspectiva galega.
Unha delas desenvolverase na oficina da Fundación Galicia Europa en Santiago de Compostela e dúas na oficina de Bruxelas.

b) Unha bolsa destinada a persoas cun título universitario para a súa formación en comunicación das políticas comunitarias e da participación galega en asuntos europeos, con destino na oficina de Bruxelas.

c) Unha bolsa destinada a persoas cun título de técnico superior de formación profesional para a realización de prácticas de secretariado e apoio administrativo con destino na oficina de Bruxelas.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co formulario PR770N
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de febreiro de 2020.

Máis información nos anuncios do DOG do 28 de xaneiro de 2020 e en http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/

A Convocatoria para a JM Jazz World Orchestra 2020 é un proxecto lanzado por Jeunesses Musicais International para dar oportunidades a mozos/as músicos de todo o mundo para formar parte de sesións de formación e talleres para finalmente formar parte dunha xira como membros da Orquestra de Jazz JM.

A sesión terá lugar no verán de 2020. A sesión consistirá nunha semana de ensaio seguido de 7 a 10 días de xira de concertos e festivais. Baixo a supervisión do líder artístico Luís Bonilla (USA), de Costa rica e criado en California, trombonista, compositor e arreglista musical.

Requisitos:
Músicos de entre 18 e 26 anos que toquen o saxofón, o trombón, a trompeta, o corno, a tuba, a guitarra, o baixo, a batería, a percusión, o piano e a voz.

Prazo: Poderanse presentar solicitudes ata o próximo 1 de marzo de 2020.

Solicitude:
Para realizar a solicitude hai que encher o formulario de solicitude da páxina web e achegar os seguintes documentos:
- O Currículo actualizado con información sobre formación e experiencia no ámbito da música, e máis concretamente, dentro do jazz.
- Unha carta de recomendación escrita por un profesor de música ou similar.
- Unha declaración formada por ti mesmo, pais, unha institución universitaria, escola ou Membro do JMI indicando que os gastos de viaxe serán cubertos.
- Ligazóns a vídeos tocando polo menos dúas pezas diferentes: un tema e unha improvisación.

https://www.jmjazzworld.com/apply