Formación práctica (33)

A Unión de Cooperativas Galegas Espazocoop abre a convocatoria de "Bolsas xerenciais en cooperativas" dirixida a persoas desempregadas menores de 35 anos con estudios finalizados na área empresarial.

As bolsas darán a posibilidade de realizar unha estadía en prácticas nunha cooperativa durante 6 meses para impulsar e apoiar o ámbito xerencial.

Durante a estadía en prácticas se analiza, deseña, planifica, e desenvolven accións de mellora na xestión da cooperativa. Faise co apoio dunha persoa titora de Espazocoop, e en cordinación coa cooperativa, apoiando as necesidades e demandas de esta. As bolsas están asociadas a un programa formativo.

Prazo para solicitar unha bolsa xerencial: 23 de maio de 2017.

Localidades das bolsas:  Narón, Santiago de Compostela, A Coruña, Verín, Salvaterra de Miño, Ponteareas, Vilagarcía de Arousa e Vigo.

Máis información:
Espazocoop  Unión de cooperativas galegas
info@espazo.coop
www.espazo.coop

A Coruña. Travesía de San José 10, Ent.A. 881 887 456
Santiago de Compostela. Hórreo 104, baixo, esquerda.981 575 578
Vigo. Taboada Leal 15, entreplanta. 986 866 149

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia convoca 20 bolsas para a realización de actividades de formación, información e divulgación relacionadas co ámbito da súa actuación.

A contía destas bolsas por beneficiario será de 1.100 euros mensuais.
Requisitos:
Licenciados ou graduados en Economía ou Empresa, sede de Madrid: 7 bolsas
Licenciados ou graduados en Economía ou Empresa, sede de Barcelona: 1 bolsa
Licenciados ou graduados en Dereito, sede de Madrid: 6 bolsas
Licenciados ou graduados en Dereito, sede de Barcelona: 1 bolsa
Enxeñeiros Industriais ou de Minas, sede de Madrid: 2 bolsas
Enxeñeiros de Telecomunicacións, sede de Barcelona: 2 bolsas
Licenciados ou graduados en Xornalismo, sede de Madrid: 1 bolsa
A titulación debeu ser obtida no ano 2014 ou en anos posteriores.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de xuño de 2017.
Máis información no BOE do 16 de maio de 2017 e en http://www.cnmc.es/

A Consellería de Educación, Cultura e Deporte de Cantabria convoca unha bolsa de postgraduado destinada á investigación e especialización práctica en materia de catalogación e xestión de fondos de bioloxía mariña do Museo Marítimo do Cantábrico.
Requisitos: Estar en posesión do título universitario de graduado en Bioloxía ou Ciencias do Mar.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de maio de 2017
Boletín oficial de Cantabria: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312301

A Consellería de Educación, Cultura e Deporte de Cantabria convoca dúas bolsas de postgraduado destinadas á investigación e especialización práctica en materia de xestión documental de fondos no Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Cantabria.
Requisitos: título universitario de graduado en Historia, Historia da arte, Antropoloxía, Arqueoloxía ou Información e Documentación.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de maio de 2017
Boletín oficial de Cantabria: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312287

O Instituto Cervantes convoca 45 bolsas de formación:

a) Contabilidade e tesourería: tres bolsas
b) Contratación e xestión patrimonial: dúas bolsas
c) Orzamentos: unha bolsa
d) Informática: dúas bolsas
e) Arquivo: dúas bolsas
f) Hispanismo: unha bolsa
g) Certificación e acreditación académica: unha bolsa
h) Formación de profesores: dúas bolsas
i) Apoio á xestión académica de centros: unha bolsa
j) Ordenación e proxectos académicos: unha bolsa
k) Recursos humanos: tres bolsas
l) Xestión e documentación de actividades culturais: cinco bolsas
m) Biblioteca e documentación: unha bolsa
n) Relacións institucionais e xestión de actividades: tres bolsas
o) Xestión comercial e márketing: catro bolsas
p) Patrocinio: unha bolsa
q) Edición web e audiencias da internet: unha bolsa
r) Produción audiovisual: unha bolsa
s) Contidos web: unha bolsa
t) Deseño gráfico: dúas bolsas
u) Edición e tecnoloxías web: unha bolsa
v) Arquivo e documentación dixital: dúas bolsas
w) Proxectos terminolóxicos: unha bolsa
x) Convenios e relacións internacionais: dúas bolsas
e) Organización e deseño de procedementos: unha bolsa

A duración das bolsas será de 12 meses.
A contía destas bolsas por beneficiario será de 800 € mensuais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de xuño de 2017.
Máis información BOE do 11 de maio de 2017 e en http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/ofertas_empleo_madrid.htm

A Entidade Estatal de Seguros Agrarios convoca unha bolsa de formación práctica e perfeccionamento técnico-profesional en materia de seguros agrarios.
Requisitos: título de graduado, diplomado, licenciado, enxeñeiro técnico ou superior, doutor, ou titulacións equivalentes nas materias relacionadas coa bolsa que se convoca, que terminasen os estudos nos catro anos anteriores.
A contía da bolsa será de 1.100 euros mensuais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de maio de 2017
Máis información no BOE do 8 de maio de 2017

O Ministerio de Agricultura convoca 11 bolsas de formación práctica para titulados universitarios na área de desenvolvemento rural e política forestal.

Beneficiarios.
Españois ou nacionais dalgún Estado membro da Unión Europea menores de 30 anos, que finalizasen os estudos nos catro anos anteriores.

A contía das bolsas por beneficiario será de 1.200 € brutos mensuais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de maio de 2017
Máis información no BOE do 8 de maio de 2017

A Asemblea Parlamentaria da Organización para a Seguridade e Cooperación Europea (OSCE) puxo en marcha unha nova convocatoria de bolsas de investigación na área de Asuntos Internacionais.
O obxectivo é que os estudantes adquiran experiencia profesional. Pola súa banda, a OSCE busca aumentar a capacidade de linguaxes que pode xestionar e mellorar no apartado investigador. Entre as tarefas dos bolseiros está a de investigar, dar asistencia aos membros da OSCE e preparar informes. Como parte da súa formación tamén asistirán ás reunións da asemblea da OSCE e traballarán directamente cos membros da mesma.
 
Ofrécense entre seis e nove prazas para estudantes en ciencias políticas, dereito e relacións internacionais de universidades de países da OSCE.
As bolsas teñen unha duración de seis meses e desenvólvense en Viena ou Copenhaguen.

Dotación:
A OSCE cobre o aloxamento e 564 € para o resto de gastos de vivenda nas dúas cidades.

Destinatarios:
A bolsa está desinada a alumnos e graduados universitarios de entre 21 e 26 anos que, ademais, deberán ser cidadáns dun país da OSCE.
Os candidatos deberán acreditar un excelente nivel falado e escrito de inglés e valorarase o coñecemento doutro idioma oficial, que pode ser o francés, alemán, italiano, ruso ou español.

O prazo para presentar a candidatura para realizar a bolsa no outono estará aberto ata o 1 de maio, e o 1 de outubro para realizar a bolsa na primavera seguinte.
Os aspirantes deberán encher o formulario de inscrición dispoñible na páxina da OSCE e incluír unha carta de presentación, o seu CV, o seu currículo académico e dúas cartas de recomendación.

A documentación pode presentarse vía email ou por correo postal nas seguintes direccións:
DANA BJERREGAARD
OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
Tel.: +45 33 37 80 40
Correo electrónico: fellowship@oscepa.dk

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

A Fundación Ramón Areces, convoca 22 bolsas para a realización de estudos en universidades e centros de investigación no estranxeiro durante o curso 2017/2018, na área de Economía.
As bolsas están dotadas con 1.650 euros mensuales.

Máis información R/Vitruvio, 5 28006Madrid. Tfno: 915158980

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=20&NM=1

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

KPMG e Fundación Universia
3.- DESTINATARIOS
persoas con discapacidade que teñan nivel medio de inglés e sexan recentemente titulados
DATA LÍMITE
30 de xuño de 2017
 PÁXINA WEB
MÁIS INFORMACIÓN
Ofrécese un mínimo de seis vacantes para desenvolverse en diferentes áreas de KPMG en España. A duración estipulada da bolsa é de seis meses a tempo completo e ofrécese unha axuda de estudo de 800 ? b/m