Formación práctica (37)

Lanau espazo creativo lanza o seu programa de Bolsas 2017 para o apoio ao emprendemento e desenvolvemento sustentable de proxectos, negocios e ideas en incubación ou proceso de expansión.
O programa consiste en 3 residencias de 6 meses de duración nun espazo de coworking ou traballo compartido, onde os bolseiros terán acceso a 1 posto de traballo máis todos os servizos que ofrece o espazo de Coworking.

Para aqueles proxectos ou negocios propostos por un equipo de traballo valorarase a posibilidade de ofrecer máis de 1 posto en réxime de Cotrueque  e/ou accedendo ás ofertas que o coworking ofrece aos emprendedores.

Os 6 meses de residencia correspondentes á Bolsa darán comezo o mes de Xuño. Valoraranse excepcións a condición de que as necesidades dos bolseiros impídanlles iniciar a residencia o mes estipulado.

Requisitos:
Emprendedores, autónomos, freelance, empresarios e/ou pemes que requiran dun espazo de traballo e servizos necesarios para desenvolver o seu proxecto, negocio ou idea. Poderán optar á bolsa toda persoa física ou xurídica con actividade económica iniciada ou non, que presente o seu Proxecto ou Plan de negocio en calquera das súas fases.

Os proxectos poden presentarse ata o 15 de maio de 2017

www.lanauespaciocreativo.com

A Biblioteca Nacional de España convoca 16 bolsas de formación e especialización para fomentar e mellorar o coñecemento sobre as coleccións, os procesos bibliotecarios, os servizos que se prestan aos usuarios e outras actividades propias da función que debe cumprir a Biblioteca Nacional de España.

Requisitos:
Ter rematado os estudos conducentes á obtención do título de grao, licenciado ou diplomado no curso 2011-2012 ou con posterioridade.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de maio de 2017.
Máis información no BOE do 10 de abril de 2017 e en www.bne.es

O Ministerio de Cultura convoca as bolsas FormARTE de formación e especialización en materias da competencia de institucións culturais dependentes do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

O obxecto destas bolsas é contribuír á formación de especialistas en materias artísticas, xestión cultural, arquivos, conservación e restauración, museoloxía e
biblioteconomía, mediante a realización dun programa de actividades teórico-práctico en dependencias e organismos públicos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Son 76 bolsas divididas en seis modalidades:

Bolsas de Conservación e Restauración de Bens Culturais: 12 bolsas.
Bolsas de Museoloxía: 15 bolsas.
Bolsas de Biblioteconomía e Documentación: 11 bolsas.
Bolsas de Arquivística: 17 bolsas.
Bolsas de Xestión Cultural: 17 bolsas.
Bolsas de Artes Plásticas e Fotografía: 4 bolsas.

Tipos de bolsas:

Bolsas de Conservación e Restauración de Bens Culturais: 12 bolsas.

a) Subdirección Xeral do IPCE:
- Bolsa de arqueoloxía, 1 bolsa.
- Bolsa de arquitectura, 1 bolsa.
- Bolsa de conservación e restauración de arqueoloxía, 1 bolsa.
- Bolsa de investigación, 1 bolsa.
- Bolsa de conservación e restauración de documento/obra gráfica, 1 bolsa.
- Bolsa de conservación e restauración de escultura policromada, 1 bolsa.
- Bolsa de conservación e restauración de materiais pétreos, 1 bolsa.
b) ICAA. Filmoteca Española. Centro de Conservación e Restauración:
- Bolsas de investigación de fondos fílmicos, 2 bolsas.
d) Museo Nacional do Prado:
- Bolsa de conservación e restauración de escultura de materiais petreso e metálicos, 1 bolsa.
- Bolsa de conservación e restauración de documento/obra gráfica, 1 bolsa
e) Museo Nacional Centro de Arte Raíña Sofía:
- Bolsas de conservación e restauración de soporte celulósico, 1 bolsas..


Bolsas de Museoloxía: 16 bolsas

- Biblioteca Nacional de España (Madrid), 1 bolsas.
- Museo do Greco (Toledo), 1 bolsa.
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), 1 bolsa.
- Museo Nacional de Arqueoloxía Subacuática. ARQUA (Cartaxena), 1 bolsa.
- Museo Nacional de Arte Romano (Mérida), 1 bolsa.
- Museo Nacional de Cerámica e Artes Suntuarias González Martí (Valencia), 1 bolsa.
- Museo Nacional de Escultura (Valladolid), 1 bolsa.
- Museo Nacional do Prado (Madrid), 2 bolsas.
- Museo Nacional e Centro de Invest. de Altamira (Santillana del Mar,Cantabria), 1 bolsa.
- Museo Sefardí (Toledo), 1 bolsa.
- Museo Nacional do Romanticismo (Madrid): 1 bolsa
- Museo Cerralbo (Madrid): 1 bolsa
- Museo Nacional de Antropoloxía (Madrid): 1 bolsa
- Museo Sorolla (Madrid): 1 bolsa

Bolsas de Biblioteconomía e Documentación: 11 bolsas

Convócanse un total de 11 bolsas: 8 bolsas na especialidade de Fondo Moderno e 3 bolsas na de Fondo Antigo.
a) Fondo moderno:
Biblioteca de Cultura (Madrid), 1 bolsa
Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais. ICCA. Filmoteca Española (Madrid), 1 bolsa
Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música. INAEM. Centro de Documentación Teatral (Madrid), 1 bolsa
Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria (Madrid), 3 bolsas
Subdirección Xeral de promoción da Lectura e o Libro (Madrid), 2 bolsa
b) Fondo antigo:
Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria (Madrid), 3 bolsas.


Bolsas de Arquivística: 17 bolsas

- Arquivo Histórico Nacional (Madrid), 1 bolsa.
- Arquivo Xeral da Administración (Alcalá de Henares, Madrid), 1 bolsa.
- Arquivo da Real Chancillería de Valladolid (Valladolid) 1 bolsa.
- Arquivo Xeral de Indias (Sevilla), 1 bolsa.
- Arquivo Xeral de Simancas (Valladolid) ,2 bolsas.
- Arquivo da Biblioteca Nacional de España (Madrid), 3 bolsas.
- Centro Documental da Memoria Histórica (Salamanca), 1 bolsa.
- Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais ICCA. Filmoteca Española (Madrid), 2 bolsa.
- Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música INAEM Centro de Documentación de Música e Danza (Madrid), 1 bolsa.
- Arquivo do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), 1 bolsa.
- Arquivo do Museo Nacional do Prado (Madrid), 1 bolsa.
- Sección Nobreza do Arquivo Histórico Nacional (Toledo), 1 bolsa.
- Subdirección Xeral dos Arquivos Estatais (Madrid), 1 bolsa.


Bolsas de Xestión Cultural: 17 bolsas

- Museo Nacional do Prado (Madrid), 1 bolsa.
- Subsecretaría. Oficina de Atención ao Cidadán (Madrid), 1 bolsa.
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), 1 bolsa.
- Dirección Xeral de Política e Industrias Culturais e do Mecenazgo (Madrid), 2 bolsas.
- Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais (Madrid), 1 bolsa.
- Promoción do libro: 1 bolsa
- Patrimonio histórico: 1 bolsa
- Biblioteca Nacional de España: 1 bolsa
- Instituto cultura xitana (Madrid): 1 bolsa
- Cooperación coas CC.AA: 2 bolsas
- Arquivos estatais: 1
- Promoción exterior da cultura: 1 bolsa
- Museos estatais: 1 bolsa
- Instituto artes escénicas INAEM: 2 bolsas


Artes Plásticas e Fotografía: 4 bolsas

a) Artes Plásticas, 2 bolsas.
b) Fotografía, 2 bolsas.

A estanza formativa desenvolverase no Colexio de España da Cité Internationale Universitaire de París.

Requisitos específicos.
a) Acreditar iniciación, experiencia, realizacións, ou títulos e certificados académicos relacionados coa creación plástica e a fotografía.
b) Á solicitude deberán achegarse fotografías da obra recente, preferentemente en soporte electrónico.
c) Posuír coñecementos da lingua francesa

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 25 de abril de 2017.
Máis información no BOE do 1 de abril de 2017 e en
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas.html

O departamento de estudos sobre lesbianas, gais, bisexuais e transxéneros (LGBT) da Universidade de Yale pon en marcha a segunda edición anual das súas bolsas de Yale LGBT para estudantes internacionais. Esta bolsa ten o obxectivo de ofrecer un espazo de traballo aos estudiosos de calquera campo de investigación nos estudos de lesbianas, gais, bisexuais e/ou transexuais.

Requisitos: Poden solicitar a bolsa estudantes de doutoramento, académicos independentes e profesores de universidade.

A bolsa consta dunha dotación económica de 4.000 dólares para os gastos de desprazamento e o subsidio. Concedida por un mes, a bolsa debe ser utilizada  entre o 1 de setembro de 2017 e o 30 de abril de 2018.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de abril de 2017

Máis información en http://lgbts.yale.edu/research

O Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información da Universidade de Santiago de Compostela (CiTIUS) oferta 10 bolsas de verán destinadas a estudantes de Grao que desexen realizar unhas prácticas de iniciación á investigación no CiTIUS.

As prácticas terán unha duración dun mes e desenvolveranse preferentemente durante o mes de xullo de 2017. Os estudantes recibirán unha bolsa de 700 euros e unha axuda para gastos de viaxe para os alumnos residentes fóra de Santiago (mediante a presentación de xustificantes, billetes): até 80€ para os alumnos residentes en Galicia e até 200€ para os alumnos residentes noutras comunidades autónomas.

Requisitos:
Estudantes de Grao en Enxeñaría Informática, Enxeñaría de Telecomunicacións, Física, Matemáticas ou disciplinas afíns.
Nota media no expediente dos estudos de Grao igual ou superior a 8,0 (escala de 0 a 10).
Finalizar o terceiro curso do Grao ou 140 créditos da titulación.

Prazo:
A presentación das solicitudes farase a través de e-mail á dirección citius.idi@usc.es, indicando no asunto [BOLSAS DE VERÁN] antes do martes 2 de maio de 2017 ás 23h59.

Os interesados deberán remitir a documentación requirida a citius.idi@usc.es indicando no asunto "BOLSAS DE VERÁN" antes do martes 2 de maio ás 23:59 h (CEST).

Máis información no CITIUS, citius.idi@usc.es ou nos teléfonos 881 816 410 ou 881 816 403.

https://citius.usc.es/novidades/noticias/o-citius-convoca-terceira-edicion-das-suas-bolsas-veran

Bolsas Culturex

Mar 28, 2017

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 17 bolsas «Culturex» de formación práctica en xestión cultural para mozos españois no exterior, en institucións culturais, e en embaixadas e representacións ante a Unesco:

a) Bozar Palais des Beaux-Arts (Bruxelas).
b) Centre Pompidou (París).
c) Frankfurter Buchmesse (Frankfurt).
d) Fundaç des Serralves (Oporto).
e) HAY Festival of Literature & The Arts (Londres).
f) Jeu De Paume (París).
g) National Gallery of Art (Washington).
h) Representación Permanente de España ante a UNESCO (París).
i) Tate Modern (Londres).
j) Centro Nacional de Artes CENART (México D.F.).
k) Fundaçao Calouste Gulbenkian (Lisboa).
l) Museo de Arte Latinoamericano MALBA (Bos Aires).
m) Zentrum Für Kunst und Medientechnologie ZKM (Karlsruhe, Alemania).
n) Korea Arts Management Service KAMS (Corea).
o) Real Academia de España en Roma.
p) Centre for Contemporary Arts (CCA) (Glasgow)
q) Berliner Festspiele (Berlin)

Os solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos:
Ter a nacionalidade española.
Estar en posesión da titulación académica oficial de Licenciatura ou Grao.
Estar en posesión dunha titulación de posgrao preferentemente en áreas afins a xestión cultural.
Idiomas:
Segundo a institución elixida o solicitante deberá acreditar un nivel mínimo de C1, de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).
En cada país de destino será esixible a súa lingua nacional propia, excepto en Corea, onde será requisito este mesmo nivel da lingua inglesa.
Nos países de fala española este requisito non será esixible.
Non ter superado os 35 anos de idade, na data que finalice o prazo de presentación de solicitudes.

O período de desfrute será entre o 1 de outubro de 2017 ata o 31 de marzo de 2018

Dotación mensual:
- Destinos en Europa: O importe bruto mensual de Londres e París será de 1.800 €.
- O resto de destinos europeos: O importe bruto mensual será de 1.480 €.
- Destinos de América e Asia: O importe bruto mensual será de 2.050 €.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de abril de 2017
A solicitude farase exclusivamente en formato electrónico:  
https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica  nos apartado «Trámites e procedementos»

Máis información no BOE do 25 de marzo de 2017 e en
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas.html

A Deputación da Coruña convoca 20 bolsas, destinadas a persoas con titulación universitaria que pretendan facer un traballo de investigación no período 2017-2018, cunha duración mínima de nove meses, distribuídas nas seguintes áreas:

Área de ciencias sociais e xurídicas: 3 bolsas
Área de ciencias: 4 bolsas
Área de ciencias da saúde: 4 bolsas
Área de enxeñaría e arquitectura: 2 bolsas
Área de artes e humanidades: 3 bolsas
Área de estudos de xénero: 2 bolsas
Área de planificación sociolingüística da lingua galega: 2 bolsas

A dotación das bolsas é de 8.000 € cada unha delas.

Requisitos:
Posuír titulación universitaria (licenciado, diplomado, grao ou equivalente).
Acreditar a residencia en calquera concello da provincia da Coruña.

As solicitudes presentaranse de xeito telemático, na plataforma SUBTEL a través da páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata ás 14.00 horas do día 27 de abril de 2017

Máis información no BOP da Coruña do 27 de marzo de 2017 e en https://www.dicoruna.es/cultura/bolsas/

O Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, convoca 100 bolsas para estancias de dous meses en Institutos e Centros do CSIC, propiciando unha aproximación ao coñecemento dos problemas científico-técnicos de actualidade e aos métodos utilizados para a súa resolución, dentro do Programa «Junta Ampliación de Estudios»
Requisitos:
Finalizar os estudos de licenciatura ou grao no curso 2014-2015 ou posterior cunha nota media, nunha escala decimal de 0-10 e con 2 decimais, igual ou superior a 8.00 para todas as ramas de coñecemento, excepto para Enxeñería e Arquitectura que será igual ou superior a 7.00 ou estar matriculados nun Máster Universitario Oficial no curso 2016-2017 ou ter feita a inscrición ou pre-inscrición nun Máster Universitario Oficial para o curso 2017-2018.
A dotación das bolsas será de 2.000 € en tres pagos.
Prazo de presentación de solicitudes: do 18 de abril de 2016 ao 9 de maio de 2017.
Máis información no BOE do 22 de marzo de 2017 e en https://sede.csic.gob.es/intro2017

American Studies

Mar 17, 2017

A Asociación Española para o Estudo dos Estados Unidos de América (S.A.A.S.) en colaboración coa Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e Estados Unidos de América (Comisión Fulbright), anuncia a convocatoria bienal dunha bolsa dirixida a mozos investigadores no campo de "American Studies".

Obxectivos
Dirixida a investigadores postdoctorales. O obxectivo desta bolsa é contribuír ao desenvolvemento dos estudos sobre Estados Unidos e ampliar as posibilidades de investigación de calidade en centros norteamericanos.
 
Prazo de presentación de solicitudes: ata ao 8 de maio de 2017  

Requisitos
Nacionalidade española ou doutro país da Unión Europea.
Estar en posesión do grao de Doutor con posterioridade ao 31 de decembro de 2007.
Excelente coñecemento do idioma inglés falado e escrito no momento de formalizar a solicitude.
 
Documentación:
Certificado académico completo.
Título de grao de doutor ou xustificante de solicitalo.
DNI ou pasaporte.
Fotografía recente.
Curriculum Vitae
Carta de invitación ao centro estadounidense onde se vai a desenvolver o traballo de investigación.

Duración: De 3 a 12 meses, sen posibilidade de renovación.
Datas: Outono de 2017 ata o verán de 2018.
Dotación: Asignación única de 6.000 € para cubrir gastos de viaxe e manutención.   
Proceso de selección: Maio - Xuño

https://fulbright.es/convocatorias/ver/1540/spanish-association-for-american-studies/2017-2018

O Ministerio de Educación convoca bolsas para a ampliación de estudos artísticos e de xestión cultural nos Estados Unidos de América para o curso 2017/2018, nas seguintes especialidades ou áreas de actividade:

Artes Audiovisuais, Escénicas, Plásticas e Visuais, Música e Musicoloxía, Museoloxía e Conservación do Patrimonio, Xestión Cultural.

Requisitos dos solicitantes:
a) Posuír a nacionalidade española.
b) Posuír o título superior expedido por unha universidade española, ou se non, recoñecido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Excepcionalmente, aceptaranse os títulos expedidos por outras institucións aínda que non estean homologados polo Ministerio. Aplicarase esta excepcionalidade no caso das especialidades de creación artística e interpretación. Tamén poderán optar a bolsa, os que non tendo estudos de grao, acrediten a formación ou experiencia que lles permita o acceso a estudos de postgrao en centros de Estados Unidos.
c) Ter unha carta de acceso ou de convite dun centro estadounidense para realizar un programa acorde coa memoria de estudos presentada con carácter previo á concesión da bolsa.

O formulario de solicitude electrónica así como o impreso das cartas de referencia están dispoñibles en http://www.fulbright.es

O prazo de presentación de solicitudes estará aberta ata o 2 de maio de 2017.
Máis información no BOE do 17 de marzo de 2017 e en http://fulbright.es/ver/formulario-informacion