Evolución da Violencia contra as Mulleres na Infancia e Adolescencia

25 Out 2023

Realizado polo Centro de Estudos e Investigación ANAR, este é un estudo levado a cabo en España que recolle toda forma de violencia cara ás mulleres, incluíndo aos/as menores de idade na contorna. banar

Os datos analizados abarcan o período de outubro do 2018 a outubro de 2022, no que ANAR atendeu a 20.515 nenas/os e adolescentes vítimas de violencia contra as mulleres a través do Teléfono/Chat ANAR, para o que deu resposta a 382.219 peticións de axuda.
A cifra de menores de idade atendidas/os por esta causa presentou un incremento do 39,7% durante o período do estudo, pasando de 4.784 en 2018 a 6.686 en 2022.

O estudo analiza catro tipos de violencia: violencia de xénero, violencia doméstica, violencia sexual e outro tipo de violencia física ou psicolóxica. No caso de violencia de xénero, distínguense dous subgrupos: por unha banda, violencia de xénero na contorna, situacións nas que o/a menor de idade atópase na contorna das mulleres vítimas de violencia de xénero e son tamén vítimas desa violencia; e, doutra banda, violencia de xénero adolescente, na que a vítima directa é unha muller menor de idade

 

O estudo pode descargarse na web do Centro de Estudos e Investigación ANAR, previo rexistro