Novas e actividades (801)

A Consellería de política Social fai unha convocatoria de habilitación excepcional e habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para a autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia

Requisitos:
Ter desempeñado funcións nas categorías de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar ou asistente/a persoal ou estar en situación asimilada ao alta (ou atoparse en situación de suspensión da relación laboral con dereito a reserva do posto de traballo), ou estar a prestar servizos como persoal voluntario ou bolseiro en empresas, entidades ou institucións que ofrezan atención sociosanitaria en centros ou servizos do Sistema para a autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia, na categoría profesional que corresponda, durante polo menos tres anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas na categoría profesional correspondente nos últimos 12 anos.

No suposto de non alcanzar os requisitos de experiencia mínima, que se traballara na categoría profesional correspondente e ter acreditada, a data 31 de decembro de 2017, formación relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar nun mínimo de 300 horas nos últimos 12 anos.
 
As solicitudes poden presentarse a través de https://sede.xunta.gal co procedemento BS800A
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 31 de xullo de 2022

Máis información no DOG do 17 de xaneiro de 2019

O Proxecto LIBERA, a través da convocatoria lanzada para os días 9 ao 17 de marzo de 2019, pretende levar a cabo unha nova  accion de ciencia cidadá “1 m2 polos ríos, encoros e pantanos”

O Proxecto LIBERA pretende contribuír a acabar co grave problema que supón o abandono de lixos e residuos nos espazos naturais.

Como sempre nos seus m2 por contornas poderanse unir á iniciativa organizacións, entidades, empresas, Ong, asociacións... que queiran organizar unha batida dentro das datas indicadas e sempre que en beiras de ríos encoros e/ou pantanos. O obxectivo principal é achegar datos a unha base común, para coñecer cal é o estado da nosa natureza mediante unha sinxela  APP (e- Litter).
 
Desde o Proxecto LIBERA facilitarásevos unha formación para aprender a caracterizar os residuos, ofreceranvos un pack con material para a recollida e facilitaranse os seguros de voluntarios.

O  proxecto Libera foi creado pola ONG ambiental SEO/BirdLife, en alianza con  Ecoembes, a organización ambiental sen ánimo de lucro que promove a economía circular a través da reciclaxe dos envases.

Suxestións para facer plans para os vindeiros días...

 AXENDACULTURAL2

 

 

 

 

 

 

 

AXENDA CULTURAL DE GALICIA

A Consellería de Política Social convoca unha selección de entidades privadas sen ánimo de lucro:

1. Para levar a cabo unha intervención educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir dentro do ámbito das provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra, medidas non privativas de liberdade, denominadas de medio aberto, impostas polos xulgados de menores ou que teñan que realizar tarefas e actividades de reparación extraxudicial.
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co procedemento BS213B

2. Para levar a cabo a atención residencial, a intervención educativa integral e terapéutica con persoas menores que teñen que cumprir medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na LORPM nos centros para o cumprimento de medidas xudiciais privativas de liberdade do complexo Montealegre en Ourense.
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co procedemento BS213A

O prazo estará aberto ata o 4 de febreiro de 2019
Máis información no DOG do 15 de xaneiro de 2019 e en http://politicasocial.xunta.gal

O Instituto da Mocidade, INJUVE, convoca mediante tramitación anticipada as subvencións no marco do capítulo de mocidade do Programa "Erasmus+" para o ano 2019

Requisitos e forma de presentación das solicitudes.
Os solicitantes deberán rexistrarse previamente segundo o procedemento establecido na Guía do Programa e deben presentar a súa solicitude electrónica utilizando unicamente os formularios específicos para cada acción e dispoñible no sitio web da Axencia Nacional, http://www.erasmusplus.injuve.es

Prazo de presentación de solicitudes.
Todos os prazos de presentación das solicitudes expiran ás 12:00 h (mediodía), hora de Bruxelas.

Para a Acción crave 1, Intercambios xuvenís e Mobilidade de traballadores no ámbito da mocidade e Acción Crave 3, Proxectos de Diálogo da Mocidade:

- 5 de febreiro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2019.
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de agosto e o 31 de decembro de 2019.
- 1 de outubro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2020.

Para a Acción crave 2. Asociacións estratéxicas no ámbito da mocidade:

Para as Asociacións Estratéxicas de apoio ao intercambio de boas prácticas:
- 5 de febreiro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de xuño e o 30 de setembro de 2019.
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de setembro de 2019 e o 31 de xaneiro de 2020.
- 1 de outubro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de febreiro e o 31 de maio de 2020.

Para a Asociacións Estratéxicas de apoio á innovación:
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de setembro de 2019 e o 31 de xaneiro de 2020.

Os obxectivos xerais da subvención son os seguintes:
- Promover a cidadanía activa entre a mocidade, en especial a europea.
- Potenciar a solidariedade e promover a tolerancia.
- Favorecer o entendemento mutuo entre mozos/as
- Contribuír a mellorar a calidade dos sistemas de apoio ás actividades dos mozos/as e reforzar a capacidade das organizacións da sociedade civil no ámbito da mocidade.
- Favorecer a cooperación europea no ámbito da mocidade.
- Ademais, o programa de traballo para 2019 da Axencia Nacional establece as seguintes prioridades nacionais, que serán tidas en conta na selección e valoración dos proxectos:
- Desenvolvemento de habilidades e competencias relevantes e de alta calidade, especialmente aquelas dirixidas a fomentar a  empregabilidade e o desenvolvemento  socioeducativo e persoal, así como a participación na vida social e cívica.
- Promover a educación para o emprendemento, o emprendemento social e as actividades sen fins de lucro entre os mozos.
- Inclusión social: accións que axudan a abordar a diversidade e promoven, en particular a través de enfoques innovadores e integrados, a apropiación de valores compartidos, a igualdade, incluída a igualdade de xénero e a loita contra a violencia de xénero, a non discriminación e a inclusión social. Tamén haberá unha especial atención á mocidade no medio rural e os seus problemas específicos.
- Proxectos que traten temas relacionados coa loita contra a radicalización e violencia na mocidade.
- Fomentar a inclusión e a empregabilidade da mocidade con menos oportunidades (incluídos os  NEET), con especial énfase nos mozos/as en risco de marxinación.
- Proxectos que poñan en valor e que incentiven aos mozos para participar nos procesos electorais, e en particular ás eleccións ao parlamento europeo do próximo ano.
- Proxectos de concienciación e sensibilización ambiental: uso racional de recursos, sustentabilidade para non comprometer os recursos das futuras xeracións. Promoción de hábitos de vida saudable.

Máis información no BOE do 14 de xaneiro de 2019 e en http://www.erasmusplus.injuve.es

No DOG do 14 de xaneiro publícanse as axudas concedidas pola consellería de Política Social, destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, entre elas as axudas a Actuacións destinadas á mocidade.

DOG do 14 de xaneiro de 2019

OMIX Ribadavia busca unha persoa para realizar un proxecto de Voluntariado Europeo dentro do Corpo Europeode Solidaridade nunha zona costeira do sur de Italia con temática relacionada coa Migración.

Prazo:  31 de xaneiro de 2019

Persoas interesadas enviar un mail co seu C.V a omix.ribadavia@gmail.com

https://omixribadavia.wordpress.com

ES-CONECTA, é unha Aceleradora de Economía Social do proxecto POCTEP-LACES que busca reducir os riscos e tempos de posta en marcha e consolidación de proxectos empresariais de economía social, que está coordinada pola Xunta de Galicia.

Este programa de alto rendemento de 4 meses de duración, desenvolverá en Vigo baixo a supervisión dun equipo de especialistas accións basadas na formación, titorización, coaching, mentoring e apoio no acceso a financiamento externo.

Prazo de inscrición aberto ata o 23 de xaneiro de 2019.

Tríptico informativo aquí

Máis información: Es-conecta

Telf. 986 419 922 ext. 2004

OBRADOIRO DE FORMACIÓN COOPERATIVA PARA PERSOAS QUE QUEREN EMPRENDER

EspazoCoop, Unión de Cooperativas Galegas, ten previsto iniciar o ano 2019 con obradoiros formativos en modalidade presencial, os mesmos abordarán diversos contidos relacionados co cooperativismo e as empresas cooperativas.

Estas actividades están dentro da Programación da Rede Eusumo e teñen carácter gratuíto.

Concretamente, a última semana do mes de Xaneiro de 2019 impártese unha acción formativa na localidade de Vigo cunha duración de 20 horas que se realiza en colaboración coa Universidade de Vigo e ECOBAS.

Datas de realización: do 29 de xaneiro ao 1 de febreiro de 2019
Duración: 20 horas
Lugar de celebración: UVIGO - F.CC.Económicas e empresariais (Seminario C) – Campus As Lagoas,Marcosende, Vigo.

Dirixido a persoas desempregadas e aquelas, que estando en activo, queiran traballar de forma cooperativa.
Grupo mínimo: 12 persoas
Grupo máximo: 20 persoas

Obxectivos:
- Achegar o modelo cooperativo á cidadanía e en especial a persoas desempregadas que poden optar á fórmula
do autoemprego cooperativo.
- Dar a coñecer o modelo cooperativo: as súas características e as súas achegas sociais e económicas.
- Coñecer unha experiencia real dunha cooperativa en funcionamento.

Contidos:
1º sesión.- Presentación de Espazocoop e da Rede Eusumo. O emprendemento fronte a outras formas de
emprego. O emprendemento colectivo e en cooperativa: Condicións básicas. Perfil da persoa emprendedora.
As cooperativas fronte a outros tipos de empresas.
2º sesión.- Principios e valores do cooperativismo. Tipos de Cooperativas. As cooperativas de traballo
asociado. Aspectos propios das cooperativas de traballo asociado.
3º sesión.- A organización nas sociedades cooperativas. O réxime económico e fiscal nas cooperativas. A
viabilidade económica e societaria. Proceso de constitución.
4º sesión.- Experiencia cooperativa.

Formulario de inscrición aqui

Consulta o programa aquí

Máis información: https://espazo.coop/es/categoria/recursos-coop/formacion-coop/
Teléfono de contacto: 986 866 149

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca axudas destinadas á creación de empresas para actividades
non agrícolas en zonas rurais.

Con carácter xeral serán subvencionables as seguintes actividades:

a) Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais.
b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios.
c) Prestación de servizos en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, sector industrial e de servizos...).
d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas escola...).
e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas.
f) Artesanía e actividades artesanais.
g) Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), innovación tecnolóxica e comercio electrónico.
h) Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial, contabilidade, veterinaria.
i) Comercio retallista de produtos.
j) No sector da restauración turística, exclusivamente a creación de novos restaurantes situados en construcións patrimoniais senlleiras (pazos, muíños, patrimonio industrial, pallozas, faros…) e que vaian ofertar unha cociña baseada na gastronomía galega tradicional ou que con ese substrato propoñan técnicas innovadoras ou fusións con outras gastronomías do mundo.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de marzo de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento IG501A
Máis información no DOG do 4 de xaneiro de 2019 e en http://www.tramita.igape.es