Novas e actividades (831)

Inscrición para reservar unha caseta: https://goo.gl/forms/XM5bsQlL4BkYJbND3

É necesario cubrila para reservar a caseta gratuíta, unha vez reservado o espazo e aprobada a proposta de actividades recibirán por parte de FECAE o contrato e demais documentación definitiva.

https://feiradomoble.gal/

The future of work and youth

Guía elaborada pola European Youth Forum.
10 Rue de L’Industrie,
1000, Bruxelles,
Belgium – Belgique
www.youthforum.org

Lugar:  Santiago de Compostela
Datas:  28 e 29 de marzo
- 15 países europeos participantes
- actos de conmemoración do ano europeo do patrimonio cultural
- participación e sociedade civi

O concello italiano de Villafranca Tirrena (Messina - Italia) elexiu a cidade de Santiago de Compostela para desenvolver o vindeiro xoves 28 e o venres 29 de marzo a segunda conferencia europea sobre o patrimonio cultural do proxecto @ctive Dialogue on Cultural Heritage. A actividade foi financiada pola Comisión Europea a través do programa Europe for Citizens.

Durante a conferencia, representantes de 15 países da Unión Europea falarán e debaterán  sobre o patrimonio cultural e  turismo abrindo á sociedade civil a súa participación. Para poder asistir á conferencia, os interesados e interesadas deberán cubrir este formulario de solicitude:

Inscrición:  https://goo.gl/forms/hEQuDO2RCpGILdoW2

Os asistentes recibirán un certificado emitido pola Comisión Europea no que se recoñece a súa participación. A tarde do día 28 poderán acompañar ás delegacións estranxeiras nunha visita guiada á cidade.

Máis información en https://www.dropbox.com/s/ws4rd8vkz4cmbon/brochure.pdf?dl=0
ou enviando un correo electrónico a vrenza@gmail.com

As prazas como asistente están limitadas ao aforo dos salas de conferencias.

Xa podes consultar o último boletín Eurodesk

Eurodesk marzo 2019

O Instituto da Xuventude, INJUVE, convoca os Premios Nacionais de Xuventude para o ano 2019.
Os Premios Nacionais de Xuventude 2019, supoñen un recoñecemento ao labor desenvolvido polo mozos/as, de carácter extraordinario, cuxa finalidade é a de estimular e recoñecer, a traxectoria e esforzo, de carácter extraordinario, daqueles mozos/as que pola súa dedicación no seu traballo e a súa implicación persoal, poñen de manifesto o seu compromiso en distintos ámbitos da sociedade.

Concederase un único premio en cada unha das seguintes categorías:
- Compromiso social.  Recoñecemento ao labor desenvolto no ámbito social e o voluntariado.
- Cultura.  Recoñecemento á utilización de disciplinas artísticas para transmitir valores.
- Medio Ambiente.  Recoñecemento á realización de actuacións que fomenten o respecto ao  medioambiente.
- Deporte.  Recoñecemento a actuacións realizadas para que o deporte sexa un medio para adquirir e transmitir valores entre os máis novos.
- Ciencia e tecnoloxía.  Recoñecemento a iniciativas ou actuacións desenvoltas no ámbito da ciencia e a tecnoloxía.
- Dereitos Humanos.  Recoñecemento a iniciativas ou actuacións desenvoltas no ámbito dos dereitos humanos.

A dotación do premio é de 2.000 € por cada categoría.
Os Premios Nacionais de Xuventude están dirixidos á mocidade de nacionalidade española, e a todos aqueles con residencia legal en España, que non superen a idade de 30 anos na data na que finalice o prazo para a presentación das candidaturas.

O prazo para presentar a inscrición estará aberto ata o 17 de abril de 2019.
Deberá achegarse, xunto á solicitude da candidatura, unha memoria na que se fará constar os motivos que fundamentan a candidatura que se presenta e á que se dá o seu respaldo, a actuación concreta realizada polo candidato pola que se opta a un dos premios previstos, os motivos polos que a actuación se considera modélica e innovadora, así como o impacto positivo da devandita actuación.

Máis información no BOE do 20 de marzo de 2019 e en www.injuve.es

No DOG do 20 de marzo de 2019 publicánse as subvencións enmarcadas no programa Iniciativa Xove concedidas a entidades xuvenís de ámbito provincial en Lugo e Pontevedra.

Entidades xuvenís de ámbito provincial en Lugo

Entidades xuvenís de ámbito provincial en Pontevedra

 

A Secretaría Xeral da Emigración convoca o programa Conecta con Galicia, que ten por finalidade facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos seus familiares.

O programa Conecta con Galicia desenvolverase na modalidade de aire libre:
Convócanse 174 prazas, para mozos e mozas residentes fóra de Galicia, con idades comprendidas entre os 14 e os 20 anos, en dúas quendas de 10 días de duración cada unha, durante o mes de xullo, en residencias e albergues xuvenís situados en Galicia dependentes da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, xunto con mozos e mozas residentes en Galicia, para a realización das seguintes actividades:
- Cultura e camiño. As persoas participantes aloxaranse cinco días, preferentemente, nas residencias xuvenís LUG II en Lugo e Florentino López Cuevillas en Ourense, participarán en actividades para coñecer o patrimonio histórico cultural das respectivas zonas e percorrerán o Camiño de Santiago en diferentes etapas ata chegar a Compostela.
- O mar de Galicia. Os cinco días restantes aloxaranse en zona de costa, preferentemente, no albergue xuvenil Gandarío en Bergondo (A Coruña), onde realizarán actividades de náutica, de recreo e de coñecemento do medio mariño.

Requisitos das persoas participantes:
- Ter residencia habitual fóra de Galicia.
- Ter nacido en Galicia ou ser descendente de persoa emigrante galega.
- Ter nacionalidade española.
Estar vinculado con calquera concello galego no censo electoral de residentes ausentes, para aquelas persoas solicitantes que teñan 18 ou máis anos. Este requisito non será exixible aos participantes procedentes do resto de España.
As persoas participantes nas actividades deberán ter, o 30 de xuño de 2019, unha idade comprendida entre os 14 e os 20 anos.
- Non ter participado en edicións anteriores deste programa.
- Para as prazas financiadas ao 100 % da axuda da viaxe, as persoas solicitantes non poderán contar con ingresos superiores a dúas veces o salario mínimo interprofesional no país de residencia.
- Para as prazas financiadas ao 50 % da axuda da viaxe, as persoas solicitantes non poderán ter ingresos superiores a catro veces o salario mínimo interprofesional no país de residencia.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 22 de abril de 2019
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR930A
Máis información no DOG do 20 de marzo de 2019 e en http://emigracion.xunta.es

O Ministerio de Educación convoca 1.560 axudas para participar no ano 2019 no Programa «Campus Científicos de Verán» para alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato.

Os Campus terán lugar do 2 ao 29 de xullo de 2017, en catro quendas de 7 días de duración cada un, de domingo pola tarde a sábado a mediodía.
- Primeira quenda de 1º de Bacharelato: do 30 de xuño ao 6 de xullo
- Segunda quenda de 1º de Bacharelato: do 7 ao 13 de xullo
- Primeira quenda de estudantes de 4º de ESO: do 14 ao 20 de xullo
- Segunda quenda de estudantes de 4º de ESO: do 21 ao 27 de xullo

Os proxectos ofertados, enmarcaranse nalgunha das áreas científicas: física, química, matemáticas, ciencias naturais e medioambientais e nas súas disciplinas asociadas.

Proxectos:
Universidade Autónoma de Madrid, Universidade de Almería, Universidae de Burgos, Universidade de Cádiz, Universidade Carlos III de Madrid, Universidade de Extremadura, Universidade de Granada, Universidade Jaume I de Castellón, Universidade das Palmas de Grana Canaria, Universidade de oviedo, Universidade Politécnica de Cartaxena, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Sevilla, Universidade de Valencia e Politécnica de Valencia e Universidade de Vigo.

Requisitos:
Ter nacido con posterioridade ao 31 de decembro de 2000.
Estar a cursar, no ano académico 2018-2019 1º de Bacharelato da modalidade de Ciencias, ou 4º de ESO na opción de ensinos académicos cursando as materias troncais de "bioloxía e xeoloxía" e "física e química" ou na opción de ensinos aplicados cursando as materias troncais de "ciencias aplicadas á actividade profesional" e "tecnoloxía",
Ter unha nota media no curso escolar 2017-2018 igual ou superior a 8,5 puntos.

As solicitudes deberanse cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da dirección electrónica www.campuscientificos.es

A obtención da axuda comportará a cobertura dos gastos de participación no proxecto adxudicado, con excepción do traslado desde os seus lugares de orixe ata o Campus asignado, así como desde este ata os seus domicilios, que será por conta dos adxudicatarios das axudas.

Os solicitantes que obteñan praza, deberán abonar a cantidade de 85 euros, en concepto de matriculación
Haberá 4 quendas de participación entre os días 30 de xuño e o 27 de xullo de 2019.
Os campus científicos desenvolveranse en varias universidade españolas, entres elas a de Vigo e a de Santiago.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de abril de 2019 ás 13:00h.
Máis información no BOE do 18 de marzo de 2019 e en www.campuscientificos.es
http://educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/extraescolares.html

Convócanse 20 prazas para participar, durante 13 días, no "High- School Students Internship Programme (HSSIP)".

Requisitos:
- Estar a cursar, no ano académico 2018-2019 4º curso de ESO na opción de ensinos académicos cursando as materias troncais de "bioloxía e xeoloxía" e "física e química" ou na opción de ensinos aplicados cursando as materias troncais de "ciencias aplicadas á actividade profesional" e "tecnoloxía", do sistema educativo español.
- Ter cumpridos 16 anos con anterioridade á data de inicio do desenvolvemento do Programa, 29 de setembro de 2019.
- Obter unha nota media de 10,00 puntos nos estudos cursados no ano escolar 2017-2018. En todo caso, estes estudos deberán cursarse en centros docentes que impartan o currículo académico do sistema educativo español.
- Estar en posesión de titulación ou certificación de, polo menos, Nivel  B1 de inglés, conforme á escala establecida no Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER).

Datas:
O "High- School Students Internship Programme (HSSIP)", desenvolverase entre o 29 de setembro e o 12 de outubro na sede do  CERN, Organización Europea para a Investigación Nuclear, en Xenebra (Suíza).

Contía da axuda:
CERN, Organización Europea para a Investigación Nuclear, financiará os gastos seguintes:
- Ata 500  CHF (francos suízos) por axuda en concepto de viaxes, incluíndo ida e volta. Este importe é o importe máximo que cobre  CERN, polo que se o total do custo da viaxe de ida e volta fose superior, a diferenza será por conta do/a participante no programa.
Aloxamento en cuarto dobre, nas instalacións do  CERN en Xenebra.
- Ata 36  CHF para manutención por persoa e día, mediante vales de comida ou documento similar.
- Pase/tarxeta do transporte público de Xenebra, durante as dúas semanas de duración do Programa.
- Materiais para o desenvolvemento do Programa.

Os/ as participantes viaxarán acompañados/ as, desde o punto que a organización determine como punto tanto de encontro para iniciar a viaxe de ida a Xenebra como de finalización do mesmo ao seu regreso a España, por dous docentes que lles acompañarán e guiarán durante o desenvolvemento do Programa.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata as 13:00 horas (hora peninsular) do día 1 de abril de 2019
Solicitudes:  www.campuscientificos.es

Máis información no BOE do 18 de marzo de 2019 e en www.campuscientificos.es

O prazo para inscribirse está aberto ata o 25 de marzo.
Para ampliar información: http://esconecta.com/aceleradora-usc/