Novas e actividades (840)

 

imaxeCX

Dende hoxe pasan a formar parte da oferta de establecementos onde se ofrecen descontos a mocidade posuidora do carné xove,
3 novos establecementos:
 
1. NEWLINK EDUCATION,  AV. MONTENEGROS, 29, 22005 HUESCA
2. GLOBAL PROJECT, R/ SERAFÍN AVENDAÑO, 2, 36201 VIGO, PONTEVEDRA
 
Os descontos que aplicarán, entre outros, son: 
  • 500 € en cursos de verán no extranxeiro
  • 2.000 € ano escolar no extranxeiro, 1.000€ trimestre escolar, 3.000€ ano escolar J1 USA
  • 50 € sobre o PVP da escola
  (Todos os descontos en www.newlinkeducation.com/carne-joven/
 
 
3. OK ZONA BIKE, R/ TABERNAS, 30 BAIXO, 15001 A CORUÑA
 
Os descontos que aplicará son: 15% sobre o prezo oficial.
 
Así, pois, mozos e mozas xa podedes desfrutar nestes establecementos  das vantaxes e descontos que vos ofrece o Carné Xove!

Abrese o prazo ata o 7 de xuño para inscribirse na proba de acceso ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2019/20.

Requisitos
- Título de bacharelato ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
- As persoas que queiran optar á proba de acceso e que, sendo maiores de 18 anos, non cumpran os requisitos xerais de titulación deberán acreditar que posúen os coñecementos, habilidades e aptitudes necesarios para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas mediante a realización dunha proba o día 17 de xuño no IES As Fontiñas, Santiago de Compostela.

Inscrición
As solicitudes deberán realizarse de maneira telemática cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365) e tamén se poderá formalizar a inscrición directamente na Secretaría da Escola superior de Arte Dramática de Galicia.

Data da proba
As probas específicas de acceso comezarán o día 1 de xullo na sede da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia,

Máis información no DOG do 13 de maio de 2019 e en http://www.esadgalicia.com

Abrese o prazo ata o 7 de xuño para inscribirse na proba de acceso aos estudos superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

Requisitos
- Título de bacharelato ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, así como a superación da correspondente proba específica.
- As persoas que queiran optar á proba de acceso e que, sendo maiores de dezaoito anos non cumpran os requisitos xerais de titulación, deberán acreditar que posúen os coñecementos, habilidades e aptitudes necesarios para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas mediante a realización dunha proba o día 17 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

Inscrición dos/as aspirantes ao acceso
As solicitudes deberán realizarse de xeito telemático cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 https://sede.xunta.gal/chave365. Tamén se poderá formalizar a inscrición directamente na secretaría da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia ata o 7 de xuño.

Acceso directo
Poderá acceder ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais sen necesidade de realizar a proba específica de acceso quen estea en posesión dun título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño.

Desenvolvemento das probas
As ditas probas levaranse a cabo o día 4 de xullo na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia
 
Máis información no DOG do 13 de maio de 2019 e en http://www.edu.xunta.es/portal/taxonomy/term/380/all

Abrese o prazo ata o día 7 de xuño para inscribirse na proba de acceso ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/20.

Requisitos
- Título de bacharelato ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
- As persoas que queiran optar á proba de acceso e que, sendo maiores de dezaoito anos non cumpran os requisitos xerais de titulación, deberán acreditar que posúen os coñecementos, habilidades e aptitudes necesarios para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas mediante a realización dunha proba o día 17 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

Acceso directo
Poderá acceder ás ensinanzas superiores de Deseño sen necesidade de realizar a proba específica de acceso quen estea en posesión dun título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño.

Inscrición para realizar as probas
As solicitudes deberán realizarse de xeito telemático cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 https://sede.xunta.gal/chave365. Tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías das escolas de arte e superiores de deseño ata o día 7 de xuño.

Data da proba
As probas específicas de acceso levaranse a cabo o día 3 de xullo na EASD Pablo Picasso da Coruña.

Máis información no DOG do 13 de maio de 2019 e en http://www.edu.xunta.es/portal/taxonomy/term/209/all

Abrese o prazo ata o día 7 de xuño para inscribirse na proba de acceso ás ensinanzas superiores de música para o curso 2019/20.

Requisitos
- Estar en posesión do título de bacharelato ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
- As persoas que queiran optar á proba de acceso e que, sendo maiores de dezaseis anos non cumpran os requisitos xerais de titulación, deberán acreditar que posúen os coñecementos, habilidades e aptitudes necesarios para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas mediante a realización dunha proba o día 17 de xuño no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

Inscrición
As solicitudes deberán realizarse de xeito telemático cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 https://sede.xunta.gal/chave365, e tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías dos conservatorios superiores de música de Galicia ata o día 7 de xuño.

Data da proba
As probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de Música darán comezo o día 20 de xuño en cada un dos conservatorios superiores de música de Galicia.

Máis información no DOG do 13 de maio de 2019 e en http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/113/all

A Asociación "Viento Norte Sur", Punto de Información Xuvenil da Rexión de Murcia convoca as seguintes viaxes e actividades para este verán:

Viaxes solidarias

Viaxe solidaria a favor do orfanato Essaouira Darna - Marrocos.  Quenda I: 20-27 Xullo. Quenda II: 3-10 Agosto.
Senegal: apoio a nenos/as Talibés. 
Quendas: 16 - 26 de xullo
Senegal: Convivencia entreculturas. 
Quendas: 3 - 13 de agosto

Actividades

Campamentos  Viejóvenes +30: Menorca e Formentera. Liña de actividades ata 36 anos. A convocatoria está aberta a mozas e mozos de toda España.
Formentera: do 7 ao 14 de agosto de 2019.
Menorca: 20 - 29 de xullo e do 17 ao 26 de agosto.  
Requisitos: Poden inscribirse todas aquelas persoas maiores de 18. Os menores poderán ir acompañados dun dos seus pais ou titor/a legal.

Máis información: https://www.vientonortesur.org/campamentos-viejovenes/

Sortean unha praza para unha viaxe solidaria a Marrocos ou para o campamento de Menorca.
Para participar no sorteo:  https://www.facebook.com/vientonortesur.org/photos/a.1527630600811622/2292573947650613/?type=3&theater

PIJ Viento Norte Sur
www.vientonortesur.org

Artículo publicado na Voz de Galicia sobre a historia da Casa da Xuventude de Ourense.

Nel, Xosé Lois Vázquez fala da historia e das actividades desenvolvidas na Casa da Xuventude durante todos estos anos, e de quen foi a súa alma, Benito Losada...

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2019/05/05/casa-da-xuventude-foi-motor-da-cultura-durante-mais-30-anos/0003_201905O5C3991.htm

A Universidade de Santiago de Compostela convoca prazas de aloxamento para o curso académico 2019-2010.

O número total de prazas que se ofertan nesta convocatoria é de 1071.

A Universidade proporciona aloxamento ó estudiantado e demais membros da comunidade universitaria, así como a outras persoas que, aínda que non pertenzan a esta Universidade, participen nas actividades organizadas por ela. Para apoiar isto a Vicerreitoría de Estudantes e Formación Continua, no primeiro trimestre de cada curso académico, convoca e adxudica bolsas de colaboración (biblioteca, informática, socioculturais, deportivas, etc.), ás que poden acceder residentes e colexiais.

Requisitos: estudantado de readmisión e de nova admisión de grao, de 1º, 2º Ciclo, de másteres universitarios oficiais, de programas de doutoramento, de cursos de posgrao propios, e investigadores en formación.

Campus de Santiago de Compostela:
Colexio Maior Fonseca. Tfno.: 881 814 376
Colexio Maior Rodríguez Cadarso. Tfno.: 881 814 354
Colexio Maior San Clemente. Tfno.: 881 814 312
Residencia Universitaria Burgo das Nacións. Tfno.: 881 811 952
Residencia Universitaria Monte da Condesa. Tfno.: 881 813 531

Campus de Lugo:
Residencia Universitaria Jesús Bal y Gay. Tfno: 982 824 300/301/302

Prazos:   Ata ás 14:00 do 28 de xuño de 2019.

Solicitude:  http://www.usc.es/gl/servizos/sur/convocatorias.html

Máis información no Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado, tfno.: 881 814 574/582.  http://www.usc.es/sur

A Secretaría Xeral da Emigración convoca para o ano 2019 o programa de axudas para a participación no programa Campos de Traballo dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior.

O programa consistirá na participación nun Campo de Traballo en Portomarín.

Convócanse 22 prazas para mozos e mozas con idades comprendidas entre os 20 e os 30 anos.
Trátase de actividades de colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos na procura dun maior coñecemento da nosa cultura, da mellora ambiental da nosa contorna e da recuperación do patrimonio cultural e arquitectónico. Ademais do traballo, ofrécese un programa con actividades de convivencia, de formación, de lecer e tempo libre.

A Secretaría Xeral da Emigración farase cargo da organización da viaxe e dos traslados aéreos das persoas participantes mediante o financiamento do custo dos billetes de ida e volta en avión. Estas viaxes serán, en todo caso, con destino e orixe nun aeroporto de Galicia. Así mesmo, encargarase dos desprazamentos terrestres desde o aeroporto de chegada a Galicia ata a residencia ou albergue xuvenil, así como dos desprazamentos terrestres de todas as persoas participantes que realicen un retorno inmediato desde a instalación en que rematen a actividade ata o aeroporto de saída.

Requisitos:
a) Ter a súa residencia habitual fóra de Galicia.
b) Ter nacido en Galicia ou ser descendente de persoa emigrante galega.
c) Ter a nacionalidade española.
d) Atoparse vinculadas con calquera concello galego no Censo electoral de residentes ausentes. Este requisito non será exixible ás persoas participantes procedentes do resto de España.
e) As persoas participantes no programa deberán ter, o 30 de xuño de 2019, unha idade comprendida entre os 20 e os 30 anos.
f) Non ter participado na mesma modalidade en edicións anteriores deste programa.
g) Para as prazas financiadas ao 100 % da axuda da viaxe, as persoas solicitantes non poderán ter ingresos superiores a dúas veces o salario mínimo interprofesional ou equivalente de referencia no país de residencia para o ano desta convocatoria. Para as persoas solicitantes residentes en Cuba, os ingresos non poderán ser superiores á prestación económica por ancianidade establecida polo Estado español para o ano desta convocatoria.
Para as prazas financiadas ao 50 % da axuda da viaxe, as persoas solicitantes non poderán ter ingresos superiores a catro veces o salario mínimo interprofesional ou equivalente de referencia no país de residencia para o ano desta convocatoria.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario PR930C dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
O prazo estará aberto ata o 6 de xuño de 2019
Máis información no DOG do 6 de maio de 2019 e en http://emigracion.xunta.gal/