Primeira Convocatoria "Xeración D PEMES" e "Xeración D Axentes do Cambio"

23 Ago 2023

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital coa Fundación EOI convoca os programas Xeración Dixital (Xeración D). Esta convocatoria pretende ofrecer un programa de formación e mentorización a persoas de equipos directivos de PEMES e aos seus traballadores, así como a mozos desempregados que queiran prepararse para contribuír á transformación dixital das devanditas empresas. Contarán con 53 entidades de formación para que impartan en todo o territorio nacional os programas formativos correspondentes.

A iniciativa de formación de "Xeración D" articúlase través de dous itinerarios formativos:
Xeración D Pemes: Formación e mentorización en transformación dixital para persoas de equipos directivos e cualificación de persoas empregadas en pemes (150 horas lectivas)
Xeración D Axentes do Cambio: Formación e mentorización a mozos menores de 35 anos desempregados ou traballadores de pemes, que conten con grao Universitario e un mínimo 6 meses de experiencia profesional, para ser os expertos que contribuirán ao proceso de dixitalización da peme (150 horas lectivas)

Destinatarios
- Mozos, preferentemente mulleres, de ata 35 anos en situación de desemprego (Programa Xeración Dixital para Axentes do Cambio para persoas desempregadas).
- Mozos, preferentemente mulleres, de ata 35 anos que estean a traballar nunha peme de entre 10 e 249 traballadores/as (Programa Xeración Dixital para Axentes do Cambio para persoas que traballan en PEMES).
- Persoas que realicen funcións directivas en PEMES de entre 10 e 249 traballadores (Programa Xeración Dixital PEMES para persoas de equipos directivos de PEMES)
Deberán preinscribirse para obter un “Bono de Formación” que lle permitirá solicitar praza entre un grupo de 53 entidades formativas.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 31 de decembro de 2025.

Máis información https://www.acelerapyme.es/