Auxiliares Administrativos

29 Dec 2017

Auxiliares Administrativos

 

A Universidade de Zaragoza convoca probas selectivas para cubrir, mediante  de acceso libre, 23 prazas da Escala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2.

Para máis información consultar o BOE Núm. 316 Venres 29 de decembro de 2017.

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15768.pdf