Emprego público (169)

O Concello de Viveiro necesita contratar un/ha electricista e 2 peóns
Máis información no BOP de Lugo do 20 de febreiro de 2019 e en www.viveiro.es

O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días naturais, contados a partir da publicación o 20 de febreiro, na páxina www.boppo.depo.gal

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información: www.boppo.depo.gal do 20 de febreiro.

A praza está convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOPPO do 15 de febreiro.
www.boppo.depo.gal

As prazas son convocadas por turno libre. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 14 de marzo. Máis información: www.060.es
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=181835#.XGv_96JKiM8

As prazas son convocadas por turno libre. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 14 de marzo. Máis información: www.060.es ,
(http://w3.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190214/38/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad)

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 18 de marzo. Máis información: www.boe.es e BOCM do 18 de febreiro.

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 19 de febreiro.

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 19 de febreiro.

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 19 de febreiro.