Emprego público (117)

As prazas convocadas son de diversas categorías. O prazo de presentación de solicitudes 20 días naturais, desde a publicación o 8 de agosto.
Máis información: Doga 15 xuño 2020 e BOE do 8 agosto 2020.https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9437.pdf

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación o 4 agosto no BOE.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/04/pdfs/BOE-A-2020-9099.pdf

Convocadas por oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación o 4 agosto no BOE.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/04/pdfs/BOE-A-2020-9100.pdf

O Concello da Pastoriza necesita contratar un/ha Peón/peoa de Obras e Servizos Múltiples
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de agosto de 2020
Máis información no BOP de Lugo do 31 de xullo de 2020

O Concello de Noia convoca unha bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de agosto de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 31 de xullo de 2020

O Concello de Noia convoca unha bolsa de emprego de técnicos/as turísticos/as.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de agosto de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 31 de xullo de 2020

Correos convoca 3.421 postos de persoal laboral fixo para categorías operativas

Máis información: https://www.correos.com/personas-y-talento/#convocatorias-publicas

Convócanse proceso selectivo para cubrir 100 prazas do Corpo Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información da Administración do Estado
Prazo: 28 de agosto
Máis información no BOE do 31 de xullo de 2020