Emprego público (117)

O Concello de Quiroga fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular e substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 24 de xuño de 2020.
Máis información no BOP de Lugo do 27 de maio de 2020

Persoal na Bola

Mai 27, 2020

O Concello da Bola necesita contratar 2 oficiais de primeira
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 1 de xuño de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 27 de maio de 2020

O Concello do Carballiño está a elaborar unha bolsa de emprego de Operario/a de limpeza e mantemento viaria.
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 3 de xuño de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 27 de maio de 2020

O Concello da Cualedro necesita contratar 2 oficiais de primeira un/ha tractorista e seis albaneis oficiais de primeira
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 3 de xuño de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 27 de maio de 2020

O Concello de Paderne de Allariz está a elaborar unha bolsa de emprego de Auxiliar de axuda no fogar.
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 3 de xuño de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 27 de maio de 2020

O Concello da Culaledro necesita contratar o seguinte persoal:
Un/ha albanel oficial de segunda
Un/ha chofer de tractor rozadora
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 3 de xuño de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 27 de maio de 2020

O concello de Teo convoca unha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de educadores/as infantís das Escolas Infantís Municipais do concello.
O prazo de admisión de solicitudes estará aberto ata o 9 de xuño de 2020
Máis información no BOP da Coruña do 26 de maio de 2020

O concello do Pino necesita contratar un/ha Tractorista.
O prazo de admisión de solicitudes estará aberto ata o 29 de maio de 2020
Máis información no BOP da Coruña do 26 de maio de 2020

Persoal en Ordes

Mai 26, 2020

O concello de Ordes necesita contratar o seguinte persoal:
2 oficiais de primeira
3 peóns para a brigada municipal de obras
1 auxiliar de biblioteca
O prazo de admisión de solicitudes estará aberto ata o 5 de xuño de 2020
Máis información no BOP da Coruña do 26 de maio de 2020

O Concello de Narón convoca unha bolsa de emprego de Arquivo.
O prazo de admisión de solicitudes estará aberto ata o 9 de xuño de 2020
Máis información no BOP da Coruña do 26 de maio de 2020