Emprego público (54)

As bases da convocatoria, atópanse na páxina www.concellotui.org. O prazo de presentación de solicitudes é de 7 días hábiles, contados dende o seguinte á publicación no BOPPO.
Máis información: www.boppo.depo.es do 23 de xuño.

As bases da convocatoria, atópanse na páxina www.concellotui.org. O prazo de presentación de solicitudes é de 7 días hábiles, contados dende o seguinte á publicación no BOPPO.
Máis información: www.boppo.depo.es do 23 de xuño.

O posto de traballo polo sistema de concurso-oposición, é para a execución da extratexia Lalín Ssuma 21 subvencionada con fondos Dusi.
O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días. Máis información www.boppo.depo.es do 22 de xuño.

O Concello de Vigo, convoca esta bolsa, polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información www.boppo.depo.es do 22 de xuño.

A Consellería de Política Social convoca axudas para a posta en marcha de experiencias piloto destinadas á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade, mediante o establecemento dunha casa niño, nos núcleos rurais do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia en que non exista ningún outro recurso de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade

Requisitos para ser persoas beneficiarias:
a) Estar en posesión ou contar, cando menos, cunha persoa socia, no caso de cooperativas de traballo asociado, de calquera das titulacións que se recollen a seguir, ou equivalente, ou da formación ou experiencia seguintes:
1º. Técnico/a superior en educación infantil.
2º. Grao en mestre/a de educación infantil/educación primaria.
3º. Grao en pedagoxía, psicoloxía ou educación social.
4º. Diploma que acredite ter realizado o curso de formación integral ou o curso de formación complementaria para futuros/as profesionais das casas niño impartidos pola Xunta de Galicia.
5º. Formación acreditada en áreas relacionadas coa atención á infancia e coidados infantís, ou experiencia profesional acreditada neste ámbito.
b) Residir nun núcleo rural en que non exista ningún recurso de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade, ou facelo con anterioridade á posta en marcha da experiencia piloto.
c) Contar cun inmoble nun núcleo rural en que non exista ningún recurso de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co código de procedemento BS403C
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de xullo de 2017
Máis información no DOG do 23 de xuño de 2017

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa está a elborar unha bolsa de traballo de oficial de obras e mantemento.
As bases desta convocatoria estarán á disposición dos interesados na Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, rúa Peirao Pasaxeiros, nº 1, e tamén dispoñibles na páxina web: www.portovilagarcia.es
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de xullo de 2017.
Máis información nos anuncios do DOG do 22 de xuño e en www.portovilagarcia.es

O Concello de Rairiz de Veiga necesita contratar unha persoa responsable da oficina de información xuvenil e da biblioteca pública Antón Tovar.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xuño de 2017
Máis información no BOP de Ourense do 22 de xuño

O Concello de Laxe necesita un/ha Técnico/a de turismo
Requisitos:
Técnico superior en información e comercialización turística, Técnico superior en guía, información e asistencia turística, Técnico en empresas e actividades turísticas, ou Grao ou diplomado en turismo.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xuño de 2017.
Máis información nos anuncios do BOP da Coruña do 22 de xuño

A Deputación de Lugo necesita contratar un/ha Enxeñeiro técnico agrícola.
Titulación: Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola, obtida nos 5 anos anteriores á convocatoria (7 anos no caso de persoas con grao de discapacidade superior ao 33%). Aos/Ás menores de 30 anos non se lles terá en conta a data de terminación dos estudos.
Máis información no BOP de Lugo do 22 de xuño.

O Concello de Culleredo está a elaborar listas de contatación nos seguintes postos:
Traballador/a social
Pedagogo/a
Educador/a social
Psicólogo/a
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 3 de xullo de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 21 de xuño de 2017 e en www.culleredo.es