Emprego público (41)

A Deputación Provincial de Zaragoza convoca 30 prazas de bombeiro-condutor.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de agosto de 2017.
Máis información no BOE do 21 de xullo de 2017.

A Universidade de Granada convoca un concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de agosto de 2017.
Máis información no BOE do 21 de xullo de 2017

O Concello de Coles necesita contratar un/ha auxiliar de axuda no fogar
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de xullo de 2017.
Máis información no BOP de Ourense do 20 de xullo de 2017

O Concello de Poio está a elaborar unha bolsa de emprego para os postos de Oficial condutor/a e Oficial albanel.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de agosto de 2017.
Máis información no BOP de Pontevedra do 20 de xullo de 2017

O Concello de Ponteareas convoca un proceso selectivo para a contratación temporal, por obra ou servizo determinado, a tempo completo, FP grado Superior en Informática para o desenvolvemento do programa de actuacións para o ano 2017 na aula CeMIt.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 31 de xullo de 2017.
Máis información no BOP de Pontevedra do 20 de xullo de 2017

A UDC fai unha convocatoria para contratar persoal docente para Dereito e Informática.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xullo de 2017.
Máis información: http://www.udc.gal/pdi/concursos/concursos_contratacion/

A Universidade Jaume I convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.
Áreas de coñecemento:
Organización de Empresas
Psicoloxía Básica
Música
Filosofía do Dereito
Producción Vexetal
Economía Financieira e Contabilidade
Comunicación Audiovisual e Publicidade
Matemática Aplicada
Fundamentos da Análise Económica
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de agosto de 2017.
Máis información no BOE do 19 de xullo de 2017.

O Concello de Monfero necesita contratar dous/dúas tractoristas.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xullo de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 19 de xullo de 2017 e en www.concellodemonfero.com

O Concello de Paderne fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de agosto de 2017.
Máis información BOP da Coruña do 19 de xullo de 2017

Peón en Paderne

Xul 19, 2017

O Concello de Paderne necesita contratar un/ha peón.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de xullo de 2017.
Máis información BOP da Coruña do 19 de xullo de 2017 e en www.concellodepaderne.com