Emprego público (104)

O Concello de Bergondo necesita contratar un/ha técnico/a de Medio Ambiente
Requisitos: Licenciatura ou Grado en Bioloxía, ou Licenciatura ou Grado en Ciencias Ambientais; ou da Licenciatura ou Grado en Enxeñería Forestal e do Medio Natural.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 31 de marzo de 2017
Máis información o BOP da Coruña do 24 de marzo de 2017 e en www.bergondo.es

O Concello de Malpica de Bergantiños necesita contratar dúas persoas auxiliares da policía local.
Requisitos: Ter unha estatura mínima de 1,65 metros os homes, e 1,60 as mulleres
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de abril de 2017
Máis información o BOP da Coruña do 24 de marzo de 2017

O Concello da Bola necesita contratar un/ha oficial de 3ª.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de marzo de 2017
Máis información o BOP de Ourense do 24 de marzo de 2017

O Concello de Friol necesita contratar un/ha traballador/a social
Requisitos: Diplomatura/grao en Traballo Social
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de abril de 2017
Máis información o BOP de Lugo do 24 de marzo de 2017

O Concello de Ourol necesita contratar un/ha auxiliar de axuda no fogar
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 31 de marzo de 2017
Máis información o BOP de Lugo do 24 de marzo de 2017 e en https://concellodeourol.sedelectronica.es

O sistema de selección de auxiliares administrativos é por concurso-oposición. O prazo de presentación de instancias será de 20 días naturais, contados a partir da publicación no boppo do 24 de marzo. Máis información www.boppo.depo.es

Esta lista está reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, contados a partir da publicación no boppo o 24 de marzo
Máis información www.boppo.depo.es

Esta bolsa de práctica laboral, está destinada a Diplomados/as ou graduados/as en turismo ou técnico superior de guía, sen experiencia laboral previa.
A duración da bolsa será de 6 meses.A dotación económica é de 60 euros/día e o prazo de solicitudes é de 10 días hábiles, contados a partir da publicación no boppo do 24 de marzo. www.boppo.depo.es

As prazas ofertadas son 1 de auxiliar administrativo, 1 de policía local, 2 de peóns e 1 de oficial de servicios varios.
Máis información boppo do 23 de marzo. www.boppo.depo.es

A praza está convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, contados a partir da publicación no boppo o 22 de marzo. www.boppo.depo.es