Emprego público (128)

O Concello de Palas de Rei fai unha convocatoria para contratar 4 persoas de axuda no domicilio
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de novembro de 2021.
Máis información no BOP de Lugo do 26 de outubro de 2021.

O Concello de Zas fai unha convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha Arquitecto/a técnico/a.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de novembro de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 26 de outubro de 2021.

O Concello de Ribeira fai unha convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha profesor/a de música, na especialidade de pedagoxía para a ensinanza musical no Conservatorio de Música Profesional de Ribeira “Enrique Paisal” e Escola Municipal
de Música.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 5 de novembro de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 26 de outubro de 2021.

O Concello de Ribeira fai unha convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha Psicólogo/a para o desenvolvemento da actividade “Taller de Estimulación Cognitiva (Obradoiro de Memoria).
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de novembro de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 26 de outubro de 2021.

O concello de Vimianzo convoca unha bolsa de traballo de auxiliares administrativos/as.
Prazo: 4 de novembro de 2021
Máis información o BOP da Coruña do 25 de outubro de 2021.

O Concello de Oleiros convoca un proceso selectivo para contratar a seis docentes para impartir os seguintes cursos:
  Atención soc. sanit. persoas dependentes en institucións sociais.
  Atención soc. sanit. persoas dependentes no domicilio.
  Montaxe e mantemento instalacións solares térmicas.
  Comunicación en lingua castelá.
  Competencia matemática.
  Comunicación en lingua galega.
  Insercion laboral.
  Sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero.
  Formación para a igualdade.
Prazo: 9 de novembro de 2021
Máis información o BOP da Coruña do 25 de outubro de 2021

A Deputación de Ourense convoca as seguinte prazas:
  Unha praza de Enxeñeiro/a Superior de Obras e Servizos Provinciais.
  Unha praza de Xestor/a de Administración Xeral.
  Unha praza de Técnico/a Superior de Desenvolvemento Local e Fondos Europeos.
  Unha praza de Técnico/a Especialista en Recursos Humanos.
  Dúas prazas de Auxiliar de Administración Xeral.
  Oito prazas de Operario/a.
  Unha praza de Capataz de Zonas Verdes.
  Unha praza de Auxiliar de Servizos.
Prazo: 15 de novembro de 2021
Máis información o BOE do 25 de outubro de 2021

O Concello de Xove necesita contratar un/ha recepcionista de piscina.
Máis información no BOP de Lugo do 20 de outubro de 2021

O concello de Viveiro convoca listas de emprego temporal de persoal para cubrir, con carácter provisorio a praza de Monitor/a deportivo/a-Socorrista.
Máis información no BOP de Lugo do 20 de outubro de 2021 e en www.viveiro.es 

A Universidade de Santiago de Compostela convoca 100 prazas da escala de auxiliar.
As bases están publicadas no DOG do 29 de xullo de 2021.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de novembro de 2021.
Máis información no BOE do 19 de outubro de 2021