Emprego público (106)

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación o 21 de maio , na páxina www.boppo.depo.gal

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir da publicación no BOPPO do 18 de maio. www.boppo.depo.gal

As prazas son convocadas para a tempada estival. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais, contados a partir da publicación o 18 de maio, na páxina www.boppo.depo.gal

As prazas son convocadas para a tempada estival. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais, contados a partir da publicación o 18 de maio, na páxina www.boppo.depo.gal

A dotación económica da bolsa é de 3.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días naturais, contados a partir da publicación na páxina www.boppo.depo.gal do 16 de maio.

O Ministerio de Facenda, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE o 21 de maio. Máis información www.boe.es

As prazas convocadas son 365 do exército de terra,mar e aire e 65 do Corpo da Garda Civil. O Sistema de selección é por concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir da publicación no BOE o 21 de maio. www.boe.es

As prazas convocadas son 365 do exército de terra,mar e aire e 65 do Corpo da Garda Civil. O Sistema de selección é por concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir da publicación no BOE o 21 de maio. www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días.
Máis información: BOE do 21 de maio. www.boe.es

O Ministerio de Defensa, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 19 de maio.
www.boe.es