Emprego público (124)

O Concello de Vilar de Santos necesita contratar un/ha Traballador/a social.
O prazo estará aberto ata o 22 de xaneiro de 2020.
Máis información no BOP de Ourense do 15 de xaneiro de 2020 e en www.vilardesantos.gal

O Concello da Porqueira fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular e substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 5 de febreiro de 2020.
Máis información no BOP de Ourense do 15 de xaneiro de 2020

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, desde a publicación o 15 de xaneiro na páxina www.boppo.depo.gal

O Concello da Pontenova fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 27 de xaneiro de 2019.
Máis información no BOP de Lugo do 10 de xaneiro de 2020

O Concello de Punxín necesita contratar un/ha asesor/a urbanístico/a.
O prazo estará aberto ata o 25 de xaneiro de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 11 de xaneiro de 2020

Docentes de trompa, de trompeta e de fagot. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días.
Máis información: www.boppo.depo.gal do 14 de xaneiro.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais. Máis información: www.boppo.depo.gal do 14 de xaneiro.

O prazo de presentación de solicitudes é de 30 días naturais. Máis información: www.boppo.depo.gal do 13 de xaneiro.

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 10 xaneiro

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, desde a publicación o 7 de xaneiro na páxina www.boppo.depo.gal