Emprego público (165)

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles desde a publicación o 26 de novembro no BOE.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19562.pdf

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 26 de novembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19557.pdf

44 prazas auxiliar administrativo/a, 34 diplomado/a en Traballo Social, 10 educador/a social, 6 arquitecto/a técnico/a e 38 de diversas categorías, convocadas todas polo sistema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 26 de novembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19552.pdf

Convocadas poo sistema concurso-oposición. O prazo de presentación de soiicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 25 de novembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19438.pdf

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 25 de novembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19428.pdf

O Concello de Carballo convoca unha praza de mestre/a de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións sociais (Rama psicosocial) correspondente ao Obradoiro Dual de Emprego.
Prazo: 3 de decembro de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 26 de novembro de 2021.

O Concello de Baltar necesita contratar un/ha traballador/a social.
Prazo: 1 de decembro de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 26 de novembro de 2021.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria para contratar un/ha xuíz/a de paz para o concello dos Blancos
Non se pide ningunha titualción específica.
Prazo: 10 de decembro de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 26 de novembro de 2021.

O Concello de Allariz convoca unha bolsa de emprego para contratacións de auxiliares do servizo de axuda no fogar.
Prazo: 10 de decembro de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 25 de novembro de 2021.

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 23 de novembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19252.pdf