Emprego público (127)

A Universidade Politécnica de Madrid convoca concurso-oposición libre para a provisión de prazas de persoal laboral:
– Grupo A: 4 prazas
– Grupo B: 1 praza
– Grupo C: 38 prazas
– Grupo D: 13 prazas.
Prazo: 9 de decembro de 2019
Máis información no BOE do 9 de novembro de 2019

O Concello de Fene está a elaborar unha lista de aspirantes a técnico/a de xestión.
O prazo estará aberto ata o 18 de novembro de 2019.
Máis información no BOP da Coruña do 11 de novembro de 2019

Persoal en Burela

Nov 11, 2019

O Concello de Burela necesita contratar o seguinte persoal:
2 Oficiais de Primeira- Albaneis
1 conserxe
1 peón de obras
O prazo estará aberto ata o 18 de novembro de 2019.
Máis información no BOP de Lugo do 11 de novembro de 2019

O Concello de Rábade necesita contratar o seguinte persoal:
1 peón especialista de limpeza e mantemento de xardíns e vías públicas.
1 administrativo/a
O prazo estará aberto ata o 14 de novembro de 2019.
Máis información no BOP de Pontevedra do 7 de novembro de 2019

O Concello de Crecente fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 21 de novembro de 2019.
Máis información no BOP de Pontevedra do 8 de novembro de 2019

A Xunta de Galicia convoca convoca un proceso selectivo para cubrir as seguintes prazas:
  8 prazas na categoría 006 do grupo I, titulada/o superior psicóloga/o
  55 prazas do corpo facultativo superior da escala de facultativos de servizos sociais, especialidade psicoloxía.
  48 prazas do corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade terapia ocupacional.
  2 prazas na categoría 020 do grupo II, terapeuta ocupacional.
  81 prazas no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade de traballo social

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de decembro de 2019.
O modelo de solicitude estará dispoñible no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal, seguindo a ruta «Procesos selectivos»–«Xeración e presentación de solicitudes de procesos selectivos»
Máis información no DOG do 8 de novembro de 2019 e en https://www.xunta.gal/funcion-publica/

A Xunta de Galicia convoca un proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, na escala de facultativo superior de servizos sociais, na seguinte especialidade:

37 prazas da especialidade e medicina

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 5 de decembro de 2019.
O modelo de solicitude estará dispoñible no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal, seguindo a ruta «Procesos selectivos»–«Xeración e presentación de solicitudes de procesos selectivos»
Máis información no DOG do 7 de novembro de 2019 e en https://www.xunta.gal/funcion-publica

A Universidade de Málaga convoca probas selectivas par ao ingreso na escala administrativa.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de novembro de 2019.
Máis información no BOE do 7 de novembro de 2019 e en https://www.uma.es/pas

A Xunta de Galicia convoca un proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, nas seguintes especialidades:

10 prazas da especialidade fisioterapia.
86 prazas da especialidade educadores.
69 prazas da especialidade enfermaría.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de decembro de 2019.
O modelo de solicitude estará dispoñible no portal web corporativo https://www.xunta.gal/funcion-publica/, seguindo a ruta «Procesos selectivos»–«Xeración e presentación de solicitudes de procesos selectivos»
Máis información no DOG do 6 de novembro de 2019 e en https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/2019/20191106/Secciones2_gl.html

O Concello do Saviñao necesita contratar un/ha Chofer de tractor desbrozadora
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de novembro de 2019
Máis información no BOP de Lugo do 2 de novembro de 2019.