Emprego público (55)

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles, contados a partir da publicación no BOPPO. Máis información www.boppo.depo.es do 21 de abril.

A Mancomunidade da Mariña Luguesa necesita contratar un/ha Auxiliar administrativo de turismo
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de maio de 2017.
Máis información no BOP de Lugo do 22 de abril de 2017 e en http://mancomunidademarinalucense.sedelectronica.es/info.0

O Concello de Maceda necesita contratar persoal para a brigada para prevención e defensa contra incendios forestais:
1 xefe de brigada
1 peón condutor
3 peóns de brigada
3 condutores para vehículo motobomba

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de abril de 2017.
Máis información no BOP de Ourense do 22 de abril de 2017

O Concello de Esgos necesita contratar o seguinte persoal:
4 operarios servizos varios
1 lector de contadores de auga
1 auxiliar de axuda a domicilio
2 socorristas taquilleiros-as/limpador-a
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de abril de 2017.
Máis información no BOP de Ourense do 22 de abril de 2017

O Concello do Bolo fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular e substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de maio de 2017.
Máis información no BOP de Ourense do 24 de abril de 2017

O tribunal superior de Xustiza de galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz sustituto do concello de Outes.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 5 de maio de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 21 de abril de 2017.

As prazas son convocadas para os servizos de Bruselas e Luxemburgo.O prazo de presentación de solicitudes é ata o 23 de maio. Máis información DOUE do 20 de abril.www.060.es

As prazas teñen unha dotación de 600 euros mensuais. O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días naturais, contados a partir da publicación o 18 de abril no BOPPO. Máis información www.boppo.depo.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 18 de maio. Máis información BOPA do 18 de abril.
www.060.es

O Ministerio de Xustiza, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 19 de abril, www.boe.es