Emprego público (158)

O Concello de Cee fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 13 de maio de 2019
Máis información no BOP da Coruña do 17 de abril de 2019

O Concello de Monfero necesita contratar 2 Tractoristas.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de abril de 2019.
Máis información no BOP da Coruña do 17 de abril de 2019

O Ministerio de Educación convoca prazas de profesores en Seccións bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia para o curso 2019-2020.

Beneficiarios:
Españois en posesión dun título de grao ou licenciatura nalgunha das áreas de filoloxía, tradución e interpretación, humanidades, historia da arte, estudos de Asia oriental, xeografía e historia, matemáticas, física, química, enxeñería química, bioloxía ou mestres. Deben posuír nacionalidade española e estar en posesión do Certificado de Aptitude Pedagóxica ou do título de  Master que habilita para o exercicio da función docente en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional e Bacharelato, fóra das prazas previstas para mestres.

Tarefas:
Impartir lingua e cultura españolas, e outras áreas en español, nas seccións bilingües de español de  Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia.

Dotación:
A dotación de cada axuda será por unha contía máxima de 13.176 euros por curso académico, excepto para os profesores destinados a Rusia, nese caso a contía será de 17.580 euros, e para os profesores destinados a China, nese caso a contía será de 9.600 euros.

Unha axuda de gastos de viaxe de ida e volta de 1.000 euros, salvo no caso de China, que será de 1.200 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: Do 23 de abril ao 7 de maio, ambos inclusive.

Máis información nos anuncios do BOE do 17 de abril de 2019 e en http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html

O Concello do Irixo fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular e substituto/a.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 9 de maio de 2019
Máis información no BOP de Ourense do 16 de abril de 2019

O Concello da Teixeira fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 10 de maio de 2019
Máis información no BOP de Ourense do 16 de abril de 2019

O Concello de Palas de Rei necesita contratar un/ha Técnico/a de turismo.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de abril de 2019.
Máis información no BOP de Lugo do 16 de abril de 2019

A USC convoca un concurso para a provisión de catro prazas de profesor contratado doutor.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de maio de 2019.
Máis información no DOG do 15 de abril de 2019 e en http://www.udc.es/pdi/concursos/concursos_contratacion/

A Deputación da Coruña convoca o proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de administrador.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de maio de 2019.
Máis información no BOP da Coruña do 15 de abril de 2019 e en https://www.dacoruna.gal/recursos-humanos/documentos

O Concello de Vilamarín necesita contratar un/ha monitor/a deportivo para o ximnasio municipal
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de abril de 2019.
Máis información no BOP de Ourense do 13 de abril de 2019

O Concello de Cervantes fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 9 de maio de 2019
Máis información no BOP de Lugo do 15 de abril de 2019