Emprego público (66)

O Concello de Boimorto convoca unha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como fisioterapeuta da Residencia de persoas maiores e Centro de día.
O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 26 de de outubro de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 19 de outubro de 2017

O Conservatorio Profesional de Música do Concello de Viveiro estáa elaborara unha lista de contratación de docentes en diferentes instrumentose especialidades.
Máis información no BOP de Lugo do 18 de outubro de 2017

A Deputación da Coruña necesita contratar un/ha Educador/a infantil
Titulación: estar en posesión do título de: Técnico Superior en Educación Infantil ou equivalente.
O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 7 de de novembro de 2017
Solicitude: https://www.dacoruna.gal/files/6214/1578/0652/solicitude-participacion-probas-seleccion-persoal-temporal.pdf
 
Máis información no BOP da Coruña do 18 de outubro de 2017

O Concelo de Mondoñedo oferta 6 empregos de auxiliar de axuda no fogar.
O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de de outubro de 2017
Máis información no BOP de Lugo do 17 de outubro de 2017

O Concelo de Pantón necesita contratar un/ha traballador/a social.
O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 27 de de outubro de 2017
Máis información no BOP de Lugo do 17 de outubro de 2017 e en www.concellodepanton.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 16 de outubro.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 16 de outubro.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE do 16 de outubro.
Máis información: www.boe.es

A Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés necesita contratar un/ha técnico de turismo.
Requisitos: técnico/a superior en información e comercialización turística; técnico/a en empresas e actividades turísticas, ou grado ou diplomado/a en turismo ou equivalente homologado.
O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de de outubro de 2017
Máis información no BOP de Lugo do 14 de outubro de 2017 e en www.concellodeportomarin.es

O Concello de Ribeira de Piquín necesita contratar o seguinte persoal:
Un oficial de 1ª tractorista
Dous peóns especialistas forestais
O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 19 de de outubro de 2017
Máis información no BOP de Lugo do 14 de outubro de 2017 e en www.ribeiradepiquin.es