Emprego público (204)

A Deputación de Pontevedra fai unha convocatoria para contratar o seguinte persoal:
  1 Técnico/a de contidos dixitais
  1 Enxeñeiro/a forestal
  1 Técnico/a auxiliar en relacións laborais
  1 Arquitecto/a técnico/a
  1 Técnico/a auxiliar en preimpresión
  1 Enxeñeiro/a técnico/a industrial
  1 Oficial/a agrícola gandeiro/a
  2 Analistas de laboratorio
O prazo para presentar obras estará aberto ata o 15 de marzo de 2024
Máis información no BOP de Pontevedra do 1 de marzo de 2024

O Concello de Paradela necesita contratar 2 Peóns/peoas.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 8 de marzo de 2024.
Máis información no BOP de Lugo do 1 de marzo de 2024 e en www.paradela.es 

O Concello de Taboada necesita contratar un/ha Traballador/a Social.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 7 de marzo de 2024.
Máis información no BOP de Lugo do 1 de marzo de 2024 e en www.concellotaboada.es 

O Concello da Laracha necesita contratar un/ha Técnico/a informático.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de marzo de 2024.
Máis información no BOP da Coruña do 1 de marzo de 2024.

O Concello de Ames necesita contratar o seguinte persoal:
- persoal docente para o curso de comunicación en lingua castelá.
- persoal docente para o curso de comunicación en lingua galega.
- persoal docente para impartir o módulo de inglés e francés no curso de asistencia á dirección.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 7 de marzo de 2024.
Máis información no BOP da Coruña do 29 de febreiro de 2024.

O Concello de Ames necesita contratar 3 Peóns/as para o departamento de medio ambiente.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 5 de marzo de 2024.
Máis información no BOP da Coruña do 29 de febreiro de 2024.

O Ministerio de Asuntos Exteriores convoca 30 prazas do Corpo Carreira Diplomática.
O prazo estará aberto ata o día 19 de marzo de 2024.
Máis información no BOE do 29 de febreiro de 2024.

A Xunta de Galicia acorda a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino.

As persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 30 de abril de 2024.

https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/informacion-xeral 

Máis información no DOG do 29 de febreiro de 2024

O Concello do Barco de Valdeorras convoca bolsa de emprego de Administrativo/a e de Auxiliar administrativo/a.
O prazo estará aberto ata o día 6 de marzo de 2024.
Máis información no BOP de Ourense do 28 de febreiro de 2024.

O Concello da Alfoz nexcesita contratar un/ha Arquitecto/a técnico/a
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de marzo de 2024.
Máis información no BOP de Lugo do 28 de febreiro de 2024