Emprego público (156)

Estas bases comunican que o acceso será por concurso-oposición e o prazo empezará a contar cando se publiquen no BOE.
Máis información. www.boppo.depo.gal do 13 de decembro.

As prazas convocadas son 3 de persoal administrativo/a, 3 de conserxe e 1 limpador/a , polo sistema de oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 13 de decembro.

Titulación esixida de ciclo universitario e experiencia no ámbito da oposición. O prazo é ata o 14 de xaneiro. Publicado DOUE do 5 de decembro.
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185559#.XfIOIpNKiM8

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es d0 2 de decembro.

O Concello da Fonsagrada necesita contratar un/ha monitor/a sociocultural e de turismo.
O prazo estará aberto ata o 23 de decembro de 2019.
Máis información no BOP de Lugo do 12 de decembro de 2019

O Concello de Pedrafita do Cebreiro necesita contratar un/ha Técnico/a de organización e Administración.
O prazo estará aberto ata o 20 de decembro de 2019.
Máis información no BOP de Lugo do 13 de decembro de 2019

O Concello de Parada de Sil necesita contratar un/ha Auxiliar de axuda no fogar.
O prazo estará aberto ata o 18 de decembro de 2019.
Máis información no BOP de Ourense do 13 de decembro de 2019

O Concello do Carballiño está a elaborar bolsaS de traballo para os seguintes postos:
- Docente do conservatorio municipal especialidade de violín
- Traballador/a social e/ou habilitado/a
O prazo estará aberto ata o 20 de decembro de 2019.
Máis información no BOP de Ourense do 13 de decembro de 2019 e en www.carballino.gal

O Concello de Monterrei necesita contratar o seguinte persoal:
1 técnico/a de información turística
1 recepcionista
O prazo estará aberto ata o 23 de decembro de 2019.
Máis información no BOP de Ourense do 12 de decembro de 2019 e en www.monterrei.es