Emprego público (212)

O Concello de Castrelo do Val necesita contratar o seguinte persoal:
Dous/dúas peóns/peoas condutores/as de tractor rozadoira e de rozadoira manual
Un/ha peón/peoa de servizos xerais
Prazo: 11 de abril de 2023.
Máis información no BOP de Ourense do 31 de marzo de 2023 e na web www.castrelodoval.gal 

O Concello de Chandrexa de Queixa necesita contratar o seguinte persoal:
Dous/dúas peóns/peoas de servizos múltiples
Prazo: 11 de abril de 2023.
Máis información no BOP de Ourense do 31 de marzo de 2023.

O Concello de Aranga necesita contratar un/ha Xuíz/a de paz titular.
Non se pide ningunha titulación específica.
Prazo: 25 de abril de 2023.
Máis información no BOP da Coruña do 31 de marzo de 2023.

O Concello de Vilarmaior necesita contratar un/ha Xuíz/a de paz titular.
Non se pide ningunha titulación específica.
Prazo: 25 de abril de 2023.
Máis información no BOP da Coruña do 31 de marzo de 2023.

O Concello de Bueu necesita contratar un/ha Xuíz/a de paz titular.
Non se pide ningunha titulación específica.
Prazo: 25 de abril de 2023.
Máis información no BOP de Pontevedra do 31 de marzo de 2023.

45 prazas do Corpo de Xestión da Seguridade Social
 
INSCRICIÓNS: Ata o 26/04/2023
 
REQUISITOS:
Estar en posesión do título de Enxeñeiro Técnico, Diplomado universitario, Arquitecto Técnico ou Grao
 
PÁXINA WEB:
www.seg-social.es
 
CONTACTO:
Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións
Rúa José Abascal, 39 (28003 - Madrid)
Tel.: 91 363 70 00 (central)
 
Publicación: BOE 27/03/2023
121 prazas do Corpo Nacional Veterinario
 
INSCRICIÓNS: Ata o 28/04/2023
 
REQUISITOS:
Estar en posesión do título de Licenciado en Veterinaria ou Grao en Veterinaria, ou en condicións de obtelo antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes
 
PÁXINA WEB:
www.mapa.gob.es
 
CONTACTO:
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
Paseo Infanta Isabel, 1 (28071 - Madrid)
Tel.: 91 347 53 68
 
Publicación: BOE 28/03/2023

O Concello da Arnoia necesita contratar un/ha Xuíz/a de paz titular e substituto/a
Non se pide ningunha titulación específica.
Prazo: 24 de abril de 2023.
Máis información no BOP de Ourense do 30 de marzo de 2023.

O Concello de Cualedro necesita contratar un/ha Xuíz/a de paz titular.
Non se pide ningunha titulación específica.
Prazo: 14 de abril de 2023.
Máis información no BOP de Ourense do 30 de marzo de 2023.

O Concello de Vilamarín necesita contratar un/ha peón/peoa forestal.
Prazo: 10 de abril de 2023.
Máis información no BOP de Ourense do 30 de marzo de 2023.