Emprego público (125)

Albaneis para o concello de Cualedro (Ourense)

Convocatoria para a selección de persoal para a provisión dos postos de traballo de tres albaneis oficiais de primeira do concello de Cualedro (Ourense)

Máis información:  BOP de Ourense n.º 280 · venres, 7 decembro 2018

Contratación de recadador/a de impostos do concello de Coles (Ourense)

Convocatoria para a contratación laboral temporal dun/dunha recadador/a de impostos para o Concello de Coles

Máis información:  BOP de Ourense n.º 280 · venres, 7 decembro 2018

Praza de Auxiliar Administrativo no Concello do Corgo (Lugo)

 

O Concello do Corgo (Lugo) convoca unha praza de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, pertencente á escala de Administración Xeral, subescalaAuxiliar Administrativo, mediante o sistema de oposición libre.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte á publicación desta Resolución no Boletín Oficial do Estado.

Máis información: BOE Núm. 295 Venres 7 de decembro de 2018

Praza de Oficial de oficios varios no concello de Coirós (A Coruña)

 

Concello de Coirós (A Coruña), convoca unha praza de Oficial de oficios varios, pertencente á escala de Administración Especial, subescalade Servizos Especiais e clase E de persoal funcionario, a cubrir polo sistema de concurso oposición, en quenda libre.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, a contar desde

o seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial do Estado.

Máis información:  BOE Núm. 294 Xoves 6 de decembro de 2018

Praza de Técnico de información xuvenil e animación sociocultural no concello de Coirós(A Coruña)

 

O Concello de Coirós (A Coruña), convoca unha praza de Técnico de información xuvenil e animación sociocultural, pertencente á escala de Administración Especial, subescalade Servizos Especiais e clase A2 de persoal funcionario, mediante o sistema de concurso oposición, en quenda libre.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, a contar desde

o seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial do Estado.

Máis información:  BOE Núm. 294 Xoves 6 de decembro de 2018

10 Postos de funcionarios por concurso de méritos da Diputación de Ávila

 

A diputación de Ávila convoca os seguintes postos de funcionarios por concurso:

Cinco puestos Grupo A, Subgrupo A1, Administración Especial, Subescala Técnica, clase superior. Tres puestos Grupo A, Subgrupo A2, Administración Especial, Subescala Técnica, clase media.

Dos puestos Grupo C, Subgrupo C2, Administración Especial, Subescala Servicios Especiales.

Máis información: BOE Núm. 294 Xoves 6 de decembro de 2018

Prazas de oficial de cemiterios no Concello da Coruña

 

O Concello da Coruña convoca  dúas prazas de oficial de cemiterios (funcionarios/as de carreira)

Prazo: O prazo de presentación de instancias será de vinte (20) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Máis información: DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2018

Praza de enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas no Concello da Coruña

 

O Concello da Coruña convoca unha praza de persoal técnico medio de Administración especial (enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas) (funcionario/a de carreira)

Prazo: O prazo de presentación de instancias será de vinte (20) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Máis información: DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2018

Praza de persoal técnico medio de inclusión social no Concello da Coruña

 

O Concello da Coruña convoca  unha praza de persoal técnico medio de Administración especial (persoal técnico medio de inclusión social) (funcionario/a de carreira).

Prazo: O prazo de presentación de instancias será de vinte (20) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Máis información: DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2018