Emprego público (123)

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 11 de xuño.

As prazas están convocadas polo sistema de opoisición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 14 de xuño.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 13 de xuño.

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 12 de xuño.

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 11 de xuño.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: www.boe.es do 11 de xuño.

O Concello de Bóveda necesita contratar un/ha auxiliar administrativo/a
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de xullo de 2019.
Máis información no BOP de Lugo do 11 de xuño de 2019

O Concello de Esgos necesita contratar o seguinte persoal:
1 lector de contadores
2 vendedores de entradas/limpadores
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de xuño de 2019.
Máis información no BOP de Ourense do 11 de xuño de 2019

A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos necesita contratar persoal:
http://www.epseaga.com/?q=gl/node/4046