Emprego público (139)

A empresa Navantia S.A. necesita contratar prazas de diferentes especialidade para a Ría de Ferrol:
Requisitos:
Titulación ou certificación académica de Bacharelato.
Titulación ou certificación académica de FP (medio ou superior)
Prazo: ata o 27 de setembro de 2019
Información: https://portalempleo.navantia.es/homepage.aspx

O Concello de Guitiriz está a elaborar unha bolsa de emprego para os seguintes postos:
Peóns
Auxiliar de Xeriatría
Operaria/o do Centro de Día
Técnico/a do Punto de Atención á Infancia e persoal de apoio.
Prazo: 27 de setembro de 2019
Máis información no BOP de Lugo do 13 de setembro de 2019

O Concello de Laxe necesita contratar unha persoa operaria de servizos múltiples.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de setembro de 2019
Máis informaxción no BOP da Coruña do 12 de setembro de 2019

O Concello de Valdoviño necesita contratar unha persoa para atención do Océano Surf Museo.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de setembro de 2019
Máis informaxción no BOP da Coruña do 12 de setembro de 2019

O Concello de Lugo necesita contratar un/ha Técnico/a en Xardín
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de setembro de 2019
Máis informaxción no BOP de Lugo do 12 de setembro de 2019


O Concello de Meira está a elaborar unha bolsa de emprego na categoría de persoal para a limpeza dos centros educativos e dependencias municipais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de setembro de 2019
Máis informaxción no BOP de Lugo do 12 de setembro de 2019

A praza está convocada polo sistema de concurso de méritos.
Máis información: www.boppo.depo.gal do 10 de setembro.

Ofértanse (78 prazas) pola quenda libre, de diversas categorías de persoal funcionario e laboral. Máis información: BOPPO do 11 de setembro.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/09/11/2019044178

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 11 de setembro.

A praza está convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 10 de setembro.