Emprego público (129)

O Concello de Fene convoca:
Unha praza de Arquitecto/a Técnico/a
Tres prazas de Auxiliar Administrativo/a
Prazo: 16 de agosto de 2022
Máis información no BOE do 25 de xullo de 2022

O Concello de Ponteareas convoca unha praza de Auxiliar de axuda a domicilio.
Prazo: 24 de agosto de 2022
Máis información no BOE do 26 de xullo de 2022

A Diputación de Pontevedra convoca oposición para unha praza de Oficial/a de comedor.
Prazo: 16 de agosto de 2022
Máis información no BOE do 26 de xullo de 2022

A Deputación de Lugo convoca 3 prazas de Auxiliares administrativos/as, dúas delas reservadas a persoas con discapacidade.
O prazo estará aberto ata o 11 de agosto de 2022.
Máis información no BOE do 22 de xullo de 2022.

O Concello de Castrelo do Val convoca unha praza de Axente de emprego e desenvolvemento local.
O prazo estará aberto ata o 23 de agosto de 2022.
Máis información no BOE do 22 de xullo de 2022.

A Universidade Complutense de Madrid convoca proceso selectivo para cubrir 13 prazas de Técnico/a especialista.
O prazo estará aberto ata o 22 de agosto de 2022.
Máis información no BOE do 21 de xullo de 2022.

O Concello de Avión convoca proceso selectivo para as seguintes prazas:
Unha praza de Administrativo/a.
Unha praza de Limpiador/a.
Unha praza de Peón/peoa.
O prazo estará aberto ata o 22 de agosto de 2022.
Máis información no BOE do 21 de xullo de 2022.

A Deputación de Ourense convoca proceso selectivo para as seguintes prazas:

Unha praza de Tradutor/a de Lingua Galega
Unha praza de Enxeñeiro/a de obras e servizos provinciais.
Dúas prazas de Técnicos/as Superiores de Desenvolvemento Local e Recursos Europeos.
Unha praza de Técnico/a Especialista de Desenvolvemento Local e Recursos Europeos.
Unha praza de Oficial Técnico de Obras.
Unha praza de Técnico/a Auxiliar Agrícola.
Unha praza de Mestre/a Axudante de Gaita.
Tres prazas de Operarios/as.
Tres prazas de Peóns Agrícolas.
Tres prazas de Peóns de Camiños.
Unha praza de Operario/a Construtor/a de Instrumentos Musicais.
Unha praza de Condutor de Maquinaria de Obras Públicas e Vehículos Especiais.
Catro prazas de Choferes/esas Especialistas.
Catro prazas de Axudante de Obras e Servizos. Se reserva una das prazas á quenda de persoas con diversidade funcional.
Dúas prazas de Mecánicos/as.
Unha praza de Chofer/esa-Operario/a.

O prazo estará aberto ata o 16 de agosto de 2022.
Máis información no BOE do 16 de xullo de 2022.

O Concello de Vigo convoca proceso selectivo para as seguintes prazas:

5 prazas de Técnico/a de Administración Xeral
2 prazas de Arquitecto/a superior.
1 praza de Enxeñeiro/a Industrial.
1 praza de Auxiliar Administrativo/a reservada a persoas con discapacidade intelectual.
2 prazas de Arquitecto/a superior.
2 prazas de Auxiliar Administrativo/a.

O prazo estará aberto ata o 17 de agosto de 2022.
Máis información no BOE do 18 de xullo de 2022.

O Concello de Moaña convoca:
1 praza de Administrativo/a.
1 praza de Persoal de limpeza.
O prazo estará aberto ata o 12 de agosto de 2022.
Máis información no BOE do 14 de xullo de 2022.