Emprego público (111)

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) convoca a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado

Prazas:
Nº de prazas: 1 (PX0444).
Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura.
Departamento: Didácticas Aplicadas.
Perfil: Ensino e Aprendizaxe de Competencias Comunicativas: Lingua e Literatura Castelás
Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Nº de prazas: 1 (PX0445).
Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura.
Departamento: Didácticas Aplicadas.
Perfil: Ensino e Aprendizaxe de Competencias Comunicativas: Lingua e Literatura Galegas
Centro: Facultade de Formación do Profesorado.
Localidade: Lugo.

Nº de prazas: 1 (PX0446).
Área de coñecemento: Didáctica da Matemática.
Departamento: Didácticas Aplicadas.
Perfil: Ensinanza e Aprendizaxe da Aritmética
Centro: Facultade de Formación do Profesorado.
Localidade: Lugo.

Nº de prazas: 1 (PX0447).
Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Sociais.
Departamento: Didácticas Aplicadas.
Perfil: Ensino e Aprendizaxe das Ciencias Sociais I
Centro: Facultade de Ciencias da Educación.
Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de prazas: 1 (PX0448).
Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Sociais.
Departamento: Didácticas Aplicadas.
Perfil: Ensino e Aprendizaxe das Ciencias Sociais II
Centro: Facultade de Formación do Profesorado.
Localidade: Lugo.

Nº de prazas: 1 (PX0345).
Área de coñecemento: Historia e Institucións Económicas.
Departamento: Economía Aplicada.
Perfil: Historia Económica Mundial
Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas.
Localidade: Lugo.

Nº de prazas: 1 (PX0449).
Área de coñecemento: Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría.
Departamento: Enxeñaría Agroforestal.
Perfil: Redes Xeodésicas
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.
Localidade: Lugo.

Nº de prazas: 1 (PX0450).
Área de coñecemento: Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría.
Departamento: Enxeñaría Agroforestal.
Perfil: Sistemas de Información Xeográfica
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.
Localidade: Lugo.

Nº de prazas: 1 (PX0453).
Área de coñecemento: Física Atómica, Molecular e Nuclear.
Departamento: Física de Partículas.
Perfil: Física Cuántica I
Centro: Facultade de Física.
Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de prazas: 1 (PX0451).
Área de coñecemento: Música.
Departamento: Historia da Arte.
Perfil: Historia da Música
Centro: Facultade de Xeografía e Historia.
Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de prazas: 1 (PX0452).
Área de coñecemento: Matemática Aplicada.
Perfil: Matemáticas II
Centro Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.
Localidade: Lugo.

Solicitudes:  http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html
O prazo estará aberto ata o 14 de novembro de 2018.
Máis información no DOG do 23 de outubro de 2018

As prazas son convocadas por turno libre. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 22 de outubro.

O Concello de Culleredo fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 13 de novembro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 22 de outubro de 2018

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Verín necesita contratar docentes para impartir cursos e módulos AFD/2018:
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais (448 horas)
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (468 horas)
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de outubro de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 22 de outubro de 2018 e en www.mancoverin.es

A Deputación Provincial de Ourense abre un prazo para inscribirse nas listas de contratación de persoal laboral e de persoal funcionario para a Deputación e o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico e Social (INORDE) nas categorias de:
Auxiliar administrativo, subalterno, legoeiro, operario sen cualificar, operario limpador, operario de mantemento, porteiro, chofer especialista e condutor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 20 de novembro de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 20 de outubro de 2018 e en www.depourense.es

O Concello de Guntín necesita contratar un/ha Auxiliar de axuda a domicilio.
O prazo estará aberto ata o 2 de novembro de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 22 de outubro de 2018

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto dos seguintes concellos:
  Concello de Begonte
  Concello de Samos
  Concello de Negueira de Muñiz
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 5 de novembro de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 20 de outubro de 2018

A Universidade de Santiago de Compostela convoca concurso público para a elaboración dunha lista de agarda de persoal docente e investigador contratado interino para cubrir as necesidades docentes de distintas áreas de coñecemento desta universidade para o curso académico 2018/19.
Solicitudes: http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html
O prazo estará aberto ata o 12 de novembro de 2018.
Máis información no DOG do 19 de outubro de 2018.

O Concello de Carballo necesita contratar un/ha docente correspondente ao plan AFD “Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión”
O prazo estará aberto ata o 29 de outubro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 18 de outubro de 2018