Emprego público (122)

O Concello de Ribadeo está a elaborar unha bolsa de emprego de funcionario interino
O prazo para presentar a solicitude estará aberto ata o 27 de abril de 2020
Máis información no BOP de Lugo do 26 de marzo de 2020

O Concello de Mondoñedo necesita contratr un/ha condutor/a de tractor.
O prazo para presentar a solicitude estará aberto ata o 2 de abril de 2020
Máis información no BOP de Lugo do 26 de marzo de 2020 e na sede electrónica do Concello de Mondoñedo: https://mondonedo.sedelectronica.gal

A Universidade da Coruña convoca convocan probas selectivas para unha praza da escala técnica de especialistas (subescala medios audiovisuais)
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de abril de 2020
Máis información no DOG do 25 de marzo de 2020 e en

https://www.udc.es/gl/novas/Convocatoria-de-probas-selectivas-para-1-praza-da-escala-tecnica-de-especialistas-sub.medios-audiovisuais/

A Consellería de Educación e Cultura da Rexión de Murcia convoca procedemento selectivo para cubrir 572 prazas correspondentes aos corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño.

Quen desexe tomar parte nesta convocatoria deberán cumprimentar unha solicitude, dirixida á Conselleira de Educación e Cultura, a través do formulario web que está dispoñible na sede electrónica da Comunidade Autónoma da Región de Murcia sede. carm.es co número de procedemento 1895.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata as 13:00 horas do 30 de marzo de 2020.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1363/pdf?id=783779 

O Concello de Mondoñedo necesita contratar unha persoa axudante de animadora cultural,.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de marzo de 2020
Soicitudes: https://mondonedo.sedelectronica.gal
Máis información no BOP de Lugo do 23 de marzo de 2020

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca as seguites prazas:

10 prazas no corpo de inspectores de educación
1.041 prazas no corpo de profesores de ensino secundario
68 prazas no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas
85 prazas no corpo de profesores de música e artes escénicas
40 no corpo de profesores de artes plásticas e deseño
363 prazas no corpo de profesores técnicos de formación profesional
747 prazas no corpo de mestres

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente a través de https://sede.xunta.gal co procedemento ED001A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 6 de abril de 2020
Máis información no DOG do 13 de marzo de 2020 e en https://www.edu.xunta.es/oposicions/

A Universidade de Santiago convoca 13 prazas na escala de xestión da USC.
- O número total de vacantes reservadas á quenda de promoción interna ascende a 5 prazas.
- O número total de vacantes reservadas á quenda de acceso libre ascende a 8 prazas.
As solicitudes poden presentarse ata o 6 de abril de 2020
Máis información no DOG do 17 de marzo de 2020 e en https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/123/ver.htm

A Universidade da Coruña convoca unha praza da escala técnica de especialistas (subescala de construción)
As solicitudes poden presentarse ata o 17 de abril de 2020
Máis información no DOG do 17 de marzo de 2020

A Deputación de Ourense convoca unha bolsa de emprego de administrativo/a.
O prazo de admisión de solicitudes estará aberto ata o 20 de marzo de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 13 de marzo de 2020