Emprego público (18)

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 22 de setembro, máis información BOCM do 28 de xullo.
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/28/BOCM-20170728-1.PDF

O Instituto Galego da Calidade Alimentaria convoca o proceso selectivo para a contratación do seguinte persoal:

Un/unha técnico para o proxecto de investigación denominado Plans de xestión de riscos transnacionais para os espazos rurais forestais sensibles aos riscos bióticos e abióticos.
Un/unha técnico para o proxecto de cooperación transnacional para promover a conservación e a protección do patrimonio natural do sector vitivinícola na zona SUDOE.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 25 de agosto de 2017.
Máis información no BOE do 10 de agosto de 2017 e en http://mediorural.xunta.gal/nc/areas/investigacion_e_formacion/instituto_galego_da_calidade_alimentaria/documentacion/persoal/

A Universidade da Coruña convoca varias prazas de profesorado:

Profesorado contratado doutor/a
Persoal docente e investigador contratado

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de agosto de 2017.
Máis información no DOG do 8 de agosto de 2017 e en http://www.udc.es/pdi/concursos/concursos_contratacion

O Concello de Ortigueira está a elborar unha bolsa de emprego nos seguintes postos:
Arquitecto/a: prazo ata o 28 de agosto de 2017
Auxiliar do servizo de axuda no fogar: prazo ata o 18 de agosto de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 8 de agosto de 2017.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación o día 5 de agosto no BOE.
Máis información www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 22 de setembro, máis información BOCM do 28 de xullo.
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/28/BOCM-20170728-1.PDF

O Concello de Irixoa necesita contratar un/ha operario de servizos varios.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de agosto de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 7 de agosto de 2017.

A Mancomunidade de Municipios de Galegos do Camiño Francés, con sede no Concello de Portomarin, necesita contratar un/ha técnico/a en promoción de cooperativismo.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de agosto de 2017.
Máis información no BOP de Lugo do 7 de agosto de 2017 e en www.concellodeportomarin.es

O Concello de Abegondo necesita contratar un/ha enxeñeiro/a agrónomo.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de agosto de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 4 de agosto de 2017

O Concello de Touro fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular e xuíz de paz suplente.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de agosto de 2017.
Máis información BOP da Coruña do 28 de xullo de 2017