Emprego público (71)

O Concello de Ribadumia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 6 de setembro de 2018.
Máis información no BOP de Pontevedra do 16 de agosto de 2018.

O Concello de Monforte de Lemos necesita contratar 1 oficial de 1ª para o Servizo de Cultura.
O prazo estará aberto ata o 5 de setembro de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 16 de agosto de 2018 e en www.monfortedelemos.es

O Concello de Sarreaus necesdita contratar 3 Condutores/as de vehículo motobomba.
O prazo estará aberto ata o 21 de agosto de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 16 de agosto de 2018 e en www.concellosarreaus.com

Os concellos agrupados Castrelo de Miño-Baños de Molgas necesitan contratar un/ha Técnico/a do servizo lingüístico
O prazo estará aberto ata o 21 de agosto de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 16 de agosto de 2018

O Concello de Pontedeume fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 7 de setembro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 17 de agosto de 2018.

O Concello de Sada necesita contratar un/ha Técnico/a de Turismo.
O prazo estará aberto ata o 23 de agosto de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 16 de agosto de 2018 e en www.sada.gal

A Autoridade Portuaria de Vigo realiza convocatoria para cubrir postos de traballo mediante contrato temporal de remuda ao 75 % da xornada:
Unha praza de responsable de seguridade.
O prazo estará aberto ata o 3 de setembro de 2018.
Máis información no DOG do 14 de agosto de 2018 e en www.apvigo.es

O Concello de Laza necesita contratar un/ha Axente de intervención en emerxencias.
O prazo estará aberto ata o 22 de agosto de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 14 de agosto de 2018 e en www.laza.es

O Concello de Sarreaus necesita contratar un/ha peón de obras.
O prazo estará aberto ata o 20 de agosto de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 13 de agosto de 2018

OBXETO: Elección de Xuíz de Paz Substituto do Xulgado de Paz de Ribeira de Piquín (Lugo).
7 Núm. 182 – xoves, 9 de agosto de 2018 BOP de Lugo
PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 15 días naturais dende o seguinte ó da publicación deste
edicto no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. Lugar: No rexistro do Concello ou por calquera dos medios
dispostos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas. www.deputacionlugo.org do 9 de agosto.