Emprego público (68)

As prazas son de técnico/a especialista e Doutor/a. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais, contados a partir da publicación na páxina www.udc.gal do 15 de decembro.

A Universidade da Coruña, convoca esta praza como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación na páxina www.udc.gal do 13 de decembro.

A bolsa ten como destin á estación fitopatolóxica areeiro da Deputación de Pontevedra.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boppo.depo.es do 14 de decembro.

As prazas teñen unha duración de 6 meses. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles, contados a partir da publicación o 13 de decembro na páxina www.boppo.depo.es

O Concello de A Guarda, convoca esta bolsa polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días hábiles.
Máis información: www.boppo.depo.es do 12 de decembro.

O Concello de A Guarda, convoca esta bolsa polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días hábiles.
Máis información: www.boppo.depo.es do 12 de decembro.

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: WWW.boe.es do 15 de decembro.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 13 de decembro.
Máis información: www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 13 de decembro.
Máis información: www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 13 de decembro.
Máis información: www.boe.es