Que é a Rede CeMIT? Formación en liña e presencial

29 Dec 2022

A Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT) é unha iniciativa posta en marcha pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) da Xunta de Galicia, que actualmente forma parte da Estratexia Galicia Dixital 2030.

Desde 2016, a Rede CeMIT tamén forma parte do Plan de Inclusión Dixital de Galicia como un dos proxectos crave que asentaron as bases para definir a nova estratexia de inclusión dixital da comunidade e que ten como fin situar a Galicia como unha rexión intelixente de referencia en Europa, onde o uso das tecnoloxías dixitais contribúa a aumentar a calidade de vida e o desenvolvemento sostible nas súas tres vertentes: social, económica e medio ambiental.

A Rede conta coa colaboración de 91 concellos e está integrada por 97 aulas equipadas con última tecnoloxía, Internet e sistemas de videoconferencia, de tal maneira que todo galego/a ten unha aula a media hora de distancia do o seu fogar.

Que servicios se ofrecen?

Cursos
Os cursos impártense en dúas modalidades: presenciais nas aulas da Rede ou en teleformación desde a túa casa.
Formación presencial nas aulas da Rede CeMIT: cada aula conta coa súa propia programación formativa en alfabetización dixital.
Formación on-line: dispoñible na plataforma de formación virtual EMA, o Moodle dá Rede CeMIT. Esta formación permitirá aos cidadáns realizar actividades formativas desde calquera punto con acceso a Internet e complementar a formación impartida nas Aulas CeMIT.

Charlas e xornadas
A través das aulas da Rede tamén poderás asistir a charlas e actividades relacionadas coas novas tecnoloxías impartidas por entidades colaboradoras e organismos recoñecidos como o Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG).

Aula Aberta
Os centros da rede tamén son Aulas Abertas, espazos nos que poderás acceder libre e @gratuitamente á utilización das aulas, dentro dun horario establecido, onde se conta co apoio e asesoramento dos Axentes TIC.

Cada aula conta coa súa propia programación formativa e para matricularte unicamente é necesario que sexas usuario/a da Rede CeMIT. Se aínda non o es, podes darte de alta aquí. 

Tamén podes consultar as actividades e obradoiros ofertados: https://cemit.xunta.gal/gl

Páxina web CEMIT | Alta novo/a usuario oficinacemit@xunta.gal | Tlf.: 981 957 136