Xuventude Crea

Certame galego de Creadores Novos, Xuventude Crea 2020

A Consellería de Política Social convoca o Programa Xuventude Crea para este 2020 nas seguintes especialidades:
Artes plásticas, Banda deseñada, Cociña, Creación de videoxogos, Danza moderna, Deseño de xoias, Fotografía, Graffiti, Moda, Música, Novela curta, Poesía, Teatro, Videocreación.
Por tanto, establécense dúas categorías novidosas con respecto a edicións pasadas, que son Creación de videoxogos e Novela curta.

Se queres participar, aquí podes revisar as bases do certame

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 19 de agosto de 2020.     xuventudecrea.2020

A quen vai dirixido?
Poderán solicitar a participación os mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no ano 2020.
Non poderán participar nunha especialidade aquelas persoas que gañasen o primeiro premio desa mesma especialidade na edición do ano anterior.
Enténdese por profesional aquela persoa que mantén unha relación contractual permanente ou ocasional con algunha empresa vinculada á especialidade concreta na que solicita participar levando a cabo traballos directamente relacionados con ela, ou que está dada de alta como autónomo/a nunha actividade que teña unha relación directa
coa citada especialidade.
Salvo no caso das especialidades de teatro, música, graffiti, danza moderna, creación de videoxogos e cociña, a participación será sempre a título individual.

Máis información:
981 541 689 e 981 545 702
xuventudecrea.cps@xunta.gal


Histórico de Premios


Certame 2020

Certame 2019

Certame 2018

Certame 2017

Certame 2016

Certame 2015

Certame 2014

Certame 2013

Certame 2012

Certame 2010

Certame 2009

Certame 2008

Certame 2007

 

Máis información e consultas:

Teléfono: 981 544 645 e 981 544 854 , e-mail: xuventude@xunta.es