Exposicións, certames e concertos (9)

O Museo de Belas Artes da Coruña mantén aberta a exposición Vestir épocas 1860-1960

A mostra divídese en nove seccións que integran roupa interior, traxes de bautismo e comuñón, vestidos de noiva e traxes de etiqueta para cabaleiros, sombreiros e outros complementos, así como loito e uniformes. Tamén se poden contemplar traxes de paseo, roupa de día e de noite, e roupa de servizo, ademais de pedrería e complementos.

Comisariada polo arquitecto Fernando Agrasar Quiroga e o especialista en moda Román Padín Otero, a exposición pon de relevo o valor da costura dentro da arte a través de vestimentas de gran beleza, prodixio técnico, singularidade museográfica e relevancia histórica.

Percorrido virtual
O Museo de Belas Artes ofrece tamén a posibilidade de percorrer a mostra de xeito virtual a través da web do centro. A visita permite achegarse a cada sección con vídeos explicativos e informacións sobre os usos e costumes da época canto á moda e ás vestimentas que compoñen a colección.

A exposición estará aberta ata o 30 de maio.

http://vestirepocas.belasartesnacasa.es/

A Fundación A arte de voar, Norma Editorial e Grupo Edelvives convocan a primeira Bolsa de Creación "A arte de voar", cuxo obxectivo é potenciar a creación no ámbito da historieta, co apoio a un proxecto orixinal e innovador, tanto desde o prisma gráfico como a nivel narrativo.

O gañador recibirá unha bolsa e un contrato de edición con Norma Editorial para publicar a obra seleccionada.

Pódese presentar un máximo dunha obra por autor ou equipos de traballo (como o formado por guionista e debuxante). Deberá ser inédita.

A obra contará cun prazo máximo de doce meses para desenvolverse desde o momento en que se coñeza o fallo do xurado. Poderá contar cunha prórroga de dous meses, acordada coas entidades convocantes no caso de que se considere necesario.

Deberá desenvolverse nun mínimo de 64 e un máximo de 128 páxinas, cifra que poderá incrementarse de maneira consensuada coas entidades convocantes.

O prazo de recepción de solicitudes estará aberto ata o día 15 de xuño de 2021 ás 23:59.

Poderán presentarse autores de calquera nacionalidade, maiores de idade e con residencia en España.

O gañador recibirá unha bolsa de 8.000 euros e un contrato de edición con Norma Editorial para publicar a obra seleccionada.

https://fundacionelartedevolar.com/convocatoria-de-la-beca-de-creacion-el-arte-de-volar/

A Deputación da Coruña convoca o XVI Premio internacional de arte gráfico “Jesús Núñez”

Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade calquera que sexa a súa nacionalidade, que non obtivesen o premio nas cinco edicións anteriores, e que presenten obras que non fosen presentadas anteriormente a ningún outro concurso ou certame.

Premios:
Primeiro premio de 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.
Dous accesits consistentes cada un deles en bolsa de matrícula dun módulo do Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.
Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e as súas derivacións.
As obras presentaranse asinadas, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos do autor, e o ano da súa realización.
As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha imprimida será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das obras non poderá superar 1 cm.

O prazo de presentación de obras iniciarase o día 1 de xuño ata o 21 de xullo de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 4 de marzo de 2021 e en www.dicoruna.es/cultura/premios

A Deputación da Coruña convoca o XXXIII Premio de narrativa “Torrente Ballester”

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, que non o obtiveron nos cinco anos anteriores a este e que presenten
obras inéditas, escritas en lingua galega ou en ligua castelá, e non premiadas con anterioridade.

Premios:
12.000 € para lingua castelá
12.000 € para lingua galega

As obras serán de tema e extensión libres, poderanse presentar novelas, relatos e conxuntos de relatos.

O prazo de presentación das obras estará aberto ata 15 de xuño de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 25 de febreiro de 2021 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/

A Asociación Cultural FICBUEU convoca o 14º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu que se celebrará do 10 ao 19 de setembro de 2021 na localidade de Bueu e terá como obxectivo a proxección e promoción das mellores curtametraxes realizadas nos dous últimos anos no ámbito internacional.

Aquelas curtametraxes nos que o idioma non sexa o galego ou o castelán deberán ter subtítulos nalgún destes idiomas ou en inglés. As películas poderán estar rodadas en calquera formato, sendo a única esixencia posuír unha copia dixital para a súa visualización e/ou proxección.

De entre todos os curtos recibidos serán seleccionadas:
- Sección Internacional.
- Sección Panorama.
- Sección Galicia.
- Sección España.
- Sección Experimental.
- Sección Xuvenil.
- Sección Infantil.
- Sección Escolas Internacionais

As curtametraxes deberán enviarse a través da plataforma www.shortfilmdepot.com  onde se especifican as condicións de envío. As obras poderán enviarse ata o 15 de abril de 2021 ás 14:00 horas.

A participación está aberta a todas as obras estreadas a partir do 1 de xaneiro de 2020, podendo concorrer creadores ou creadoras de calquera nacionalidade, a condición de que cumprisen os 18 anos. Poderán presentarse obras de calquera xénero, cunha duración máxima de 30 minutos (títulos de crédito incluídos). Cada participante poderá presentar tantas obras como desexe.

As curtametraxes seleccionadas na Sección Internacional optarán aos seguintes galardóns:

Primeiro premio “Ánfora de ouro”: 2.000 € e trofeo.
Segundo premio “Ánfora de prata”: 1.000 € e trofeo.
Premio do público: 500 €.
Premio mellor curtametraxe galega: 500 €  
Galardón Premio mellor curtametraxe española: 500 €
Galardón Premio mellor curtametraxe experimental: 500 € e galardón Mellor curtametraxe de Facultades e Escolas de Imaxe e Son: 250 € e galardón Mellor curtametraxe de Educación Secundaria: 150 € e galardón
Mellor curtametraxe de Educación Especial, Infantil e Primaria: 150 € e galardón Mellor curtametraxe de Escolas Internacionais: Diploma

https://www.ficbueu.com/

A Deputación de Pontevedra, co obxecto de contribuír á difusión e á promoción da música galega e en galego nos concellos da provincia de Pontevedra e de fomentar ao tempo o uso e a normalización social da lingua galega e a defensa dos valores da igualdade de xénero, pon en marcha o programa “Musigal” 2021.

Este programa nace co obxectivo de favorecer a programación artística por parte dos concellos e diríxese especificamente aos grupos e artistas profesionais de música. 

Poderán inscribirse neste programa unicamente os grupos musicais profesionais que aborden de xeito específico contidos  sociolingüísticos e de dinamización da lingua galega e que fagan música en galego nos seus concertos ou, no caso de ser instrumentais, que as súas pezas sexan de autoría galega.

Os grupos interesados, sen personalidade xurídica propia, poderán formular as súas solicitudes por medio de representante autorizado para a contratación exclusiva do grupo no ámbito da provincia de Pontevedra. Cada entidade ou persoa representante presentará un máximo de catro solicitudes de inscrición de grupos musicais neste programa.

Non se admitirán neste programa grupos inscritos no Catálogo de grupos Pontegal da Deputación de Pontevedra.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.


O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO martes 22 de decembro de 2020) e rematará o 20 de xaneiro de 2021.

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “MUSIGAL” 2021

Xa podes disfrutar da exposición virtual das ilustracións seleccionadas polo Injve no concurso #30díasencasa

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/ilustraciones-30diasencasa

O Concello de Pradela convoca o XXV Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López.

Poderán concorrer anualmente ao Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López, todos os autores que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose unha soa obra por categoría e autor.

Categorías e requisitos das obras.

Narrativa:
Os relatos terán unha extensión máxima de vinte folios, sen mínimo, mecanografadas (ou a ordenador) e a dobre espazo.

Poesía:
As obras de poesía terán unha extensión máxima de 100 versos.
En ambas categorías, deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria.

Especial Camiño de Santiago:
Cos mesmos requisitos sinalados nos parágrafos anteriores, tendo en conta a celebración da XXV Edición do Certame, o paso do Camiño Francés por Paradela e a celebración no Ano 2021 do Ano Xacobeo, créase para esta Edición unha modalidade relativa ao Camiño de Santiago, en especial referida ao Camiño Francés ao seu paso por Paradela.
Nesta modalidade concorrerán de xeito conxunto tanto as obras de narrativa coma as de poesía.

Presentación das obras.
O prazo de entrega stará aberto ata o 30 de novembro de 2019.
Enviarase un único exemplar, sen sinatura e cun lema, ao seguinte enderezo:

CONCELLO DE PARADELA
Certame literario
(Modalidade Poesía/Narrativa/Especial Camiño de Santiago)
Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 15
27611 Paradela. Lugo

En sobre aparte e pechado, constará o lema que distinga o traballo, e no interior o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda. Abriranse soamente os sobres dos traballos premiados.
No caso de que as obras se remitan mediante correo electrónico, á conta oix.paradela@eidolocal.es, deberán enviarse no mesmo correo electrónico, dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro onde constará o lema que distinga o traballo, no que conterá, no seu interior, o nome e apelidos do autor/a, D.N.I. ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, dirección de correo electrónico (no seu caso) e declaración formal de que a obra é axustada ás normas.
Os arquivos PDF referenciaranse do seguinte xeito:
- Datos persoais ou plica, co título da obra.
- O título da obra.

Premios.
Modalidade narrativa:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade poesía:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade especial Camiño de Santiago:
1º Premio: 1.000 €

http://www.paradela.es/sites/default/files/Bases_Certame_Literario-castelan.pdf

Xeración 2020

Mar 22, 2019

Chega unha nova edición de Xeracións, a convocatoria dirixida a artistas emerxentes. Se tes un proxecto de calquera manifestación artística, plástica ou visual esperando a facerse realidade, podes envialo ata o 22 de abril.

Xeracións xorde no ano 2000 co obxectivo de ofrecer unha plataforma, dedicada á arte actual, para mostrar o traballo de mozos creadores e difundir anualmente estas propostas artísticas entre a crítica especializada e o público xeral.

A Fundación  Montemadrid posibilita, aos creadores menores de 35 anos, desenvolver un amplo proxecto, que pode non estar finalizado, permitindo aos xurados deterse nos procesos creativos. O resultado é unha exposición na que se mostran os oito proxectos gañadores de Xeración 2020 que serán presentados no mes de febreiro do próximo ano na Casa Encendida.

Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

Cada participante presentará un traballo inédito, que pode estar ou non terminado, de calquera manifestación artística, plástica ou visual. O proxecto presentado á convocatoria premiado polo xurado non poderá variar da obra exposta na mostra.

O prazo para a total finalización do traballo será decembro de 2019. Se o proxecto presentado xa está finalizado, non debe ser anterior ao ano 2018 e non pode mostrarse previamente, nin facelo ata a inauguración da exposición.

Os participantes inscribiranse a través de www.lacasaencendida.es  Deberán encher un formulario e achegar a seguinte documentación: un CV e DNI ou tarxeta de residencia en formato pdf, un resumo do proxecto que presentan (máximo 1500 caracteres, espazos incluídos) xunto con material gráfico da parte do proxecto plástico ou visual que xa este producida e calquera tipo de debuxo, esquema, ilustración se non o está, tal e como se solicita na Web. A organización admitirá nesta convocatoria todo tipo de traballos visuais sen limitacións artísticas nin técnicas.

Os artistas cuxos traballos sexan seleccionados obterán unha dotación de 10.000 euros cada un.
Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

Máis información www.fundacionmontemadrid.es