Medidas de prevención específicas nas escolas de tempo libre e nas actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil

20 Xun 2021

Consulta nestes mapas as medidas de prevención específicas en Galicia para as ETL, para as actividades de educación no tempo libre e para os albergues e campamentos xuvenís,como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19.

 

MAPAS RESTRICIONS tempo libre etl

 

MAPAS RESTRICIONS actividades

 

MAPAS RESTRICIONS campamentos

 

 

Estas medidas foron publicadas no DOG nº 109 Bis do 10 de xuño de 2021 e no DOG nº 99 Bis do 28 de maio de 2021

Para máis información sobre restricións e confinamentos, consulta esta páxina: https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Restriccions-concellos