Emprego público (176)

O Concello de Malpica de Bergantiños necesita contratar 6 socorristas
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de maio de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 23 de abril de 2021.

O Concello de Melón necesita contratar persoal contra incendios
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de maio de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 23 de abril de 2021.

O Concello de Vilasantar necesita contratar 3 peóns/peoas.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de maio de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 26 de abril de 2021.

A Xunta de Galicia convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados.
Convócanse 8 prazas
Requisitos: título universitario oficial de licenciatura ou grao en dereito.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 24 de maio de 2021
Máis información no DOG do 23 de abril de 2021

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información: www.boppo.depo.gal do 23 de abril.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/04/23/2021020181

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 23 de abril
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6504.pdf

O Diario Oficial de Galicia do 20 de abril de 2021 publícase a Oferta de Emprego Público (OEP) da Administración Xeral da Xunta de Galicia para o ano 2021 que inclúe un total de 1.006 prazas de acceso libre.

O maior número de prazas de acceso libre concéntrase na escala de auxiliares de clínica con 140 prazas; na escala de axentes técnicos facultativos con 101 prazas na especialidade en xardín de infancia; ou na escala de técnicos facultativos con 28 prazas na especialidade de educadores ou 19 na especialidade de enfermaría. Tamén se inclúen 46 prazas para a escala de enxeñeiros técnicos; 45 prazas na escala de enxeñeiros; 34 para a escala de ciencias; ou 13 prazas para a escala de xerocultor. A todas estas prazas poderá acceder calquera persoa que cumpra os requisitos esixidos nas correspondentes convocatorias, e as probas desenvolveranse a través do sistema de concurso-oposición.

En canto ao eido administrativo, destacan 77 prazas para o corpo superior (A1), 79 para o corpo de xestión (A2), 51 para o corpo administrativo (C1), 62 para o corpo auxiliar (C2) e 47 prazas para a agrupación profesional de persoal subalterno (AP).

DOG do 20 de abril de 2021

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOPPO do 14 de abril. www.boppo.depo.gal
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/04/14/2021017785

O Concello de Lousame está a elaborar unha listaxe de cantidatos/as para postos de traballo Xerocultor/a para o centro de día.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de maio de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 12 de abril de 2021

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, a partir da publicación no BOE o 13 de abril.
www.boe.es