Emprego público (176)

O Concello de Leiro necesita contratar un/ha Axente TIC.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de maio de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 30 de abril de 2021

O Concello de Baleira necesita contratar un/ha Operario/a-condutor/a de maquinaria forestal.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de maio de 2021.
Máis información no BOP de Lugo do 30 de abril de 2021

Convocada polo sistema de oposicion, o prazo é de 20 dias naturais desde a publicacion o 29 abril no BOE
www.boe.es . https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6995.pdf

Convocadas por oposici{on. Prazo 20 días hábiles desde publicación o 29 abril www.boe.es

O Ministerio de Facenda convoca 40 prazas da especialidade de investigación e 40 de marítima. O prazo de presentación solicitudes é de 20 días.
Máis informacion: www.boe.es do 28 de abril.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6901.pdf

O Concello da Laracha necesita contratar 1 Técnico/a de turismo.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de maio de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 29 de abril de 2021

O concello de Camariñas necesita contratar o seguinte persoal:
1 técnico/a de igualdade
3 técnico/a para a Oficina de Turismo
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de maio de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 29 de abril de 2021

O Concello de Barreiros convoca unha bolsa de emprego de socorristas de praias.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de maio de 2021.
Máis información no BOP de Lugo do 29 de abril de 2021

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa convoca un concurso-oposición para cubrir prazas de persoal laboral fixo:
Prazas:
1 asistente de dirección.
3 policías portuarios.
1 oficial de obras e mantemento.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de maio de 2021.
Máis información no DOG do 29 de abril de 2021 e en www.portovilagarcia.es 

O Concello de Oza-Cesuras necesita contratar xuíz/a de paz substituto.
Non se pide ningunha titualción específica.
O prazo para presentar soliictudes estará aberto ata o 12 de maio de 2021
Máis información no BOP de Lugo do 13 de abril de 2021