Emprego público (179)

O Concello de Ponteceso convoca unha bolsa de emprego de técnicos/as de Turismo
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de maio de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 5 de maio de 2021

O Concello de Trazo necesita contratar un/ha Axentes de igualdade.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de maio de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 5 de maio de 2021

O Concello de Santiso necesita contratar 1 Técnico/a de turismo
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de maio de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 4 de maio de 2021

O Concello de Trazo necesita contratar 2 Técnicos/as de turismo
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de maio de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 4 de maio de 2021

O Concello de Carballo necesita contratar 32 socorristas
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de maio de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 4 de maio de 2021

O Concello de Ordes necesita contratar 1 limpador/a
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de maio de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 4 de maio de 2021

O Concello de Neda necesita contratar 1 Técnico/a de turismo
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de maio de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 3 de maio de 2021

O servizo prestarase durante 6 meses. O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días hábiles, a partir da publicación no boppo. Máis información: www.boppo.depo.gal do 4 de maio.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/05/04/2021022370

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais. Máis información: www.boppo.depo.gal do 3 de maio.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/05/03/2021022806

 

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación o 5 maio no boe, www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7394.pdf