Emprego público (176)

Axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación

 

Axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes de emprego

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, publica a Orde do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Máis información: DOG Núm. 152Xoves, 9 de agosto de 2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180809/AnuncioG0424-300718-0004_gl.html

 

Subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego

 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, publica a Orde do 23 de xullo 2018 pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2018

Máis información: DOG Núm. 152Xoves, 9 de agosto de 2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180809/AnuncioG0424-300718-0006_gl.html

A praza de técnico/a; escala: Administración xeral titulación A, está convocada polo sistema de oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación o 6 de agosto na páxina www.doga.gal

Convocatoria de varias prazas no Concello de Vigo de funcionarios e persoal laboral

 

O Concello de Vigo (Pontevedra), convoca as seguintes prazas de funcionarios e de persoal laboral

Unha praza de Diplomado en Traballo Social

Tres prazas de Técnico de Administración Xeral rama Xurídica

Unha praza de Técnico de Administración Xeral rama Económica

Tres prazas de Técnico de Xestión,

Unha praza de Enxeñeiro Industrial,

Unha praza de Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos

Unha praza de Enxeñeiro Técnico en Topografía

Unha praza de Arquitecto Técnico Aparellador

Unha praza de Técnico Medio de Sistemas

Unha praza de Técnico Relacións Laborais

Dúas prazas de Programador Informático

Dúas prazas de Sarxento Extinción de Incendios

Dez prazas de Bombeiro,

Dúas prazas de Condutor-Bombeiro

Unha praza de Oficial Policía Local

Catorce prazas de Policía Local

Nove prazas de Administrativo de Administración Xeral

Once prazas de Auxiliar de Administración Xeral

Unha praza de Alguacil- Notificador

Catro prazas de Subalterno

Unha praza de Oficial Condutor

Unha praza de Oficial  Sepulturero

Unha praza de Oficial Mecánico

Unha praza de Oficial Fontaneiro

Dúas prazas de Oficial Coidador, Mantemento e Control Zoo

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación no Boletín Oficial do Estado Núm. 180 Xoves 26 de xullo de 2018

Máis información: BOE  Núm. 180 Xoves 26 de xullo de 2018

Prazas de persoal laboral na Universidade de Granada

 

A Universidad de Granada  convoca 8 prazas de persoal laboral coa categoría de Técnico/a Auxiliar de Laboratorio (Grupo IV) polo procedemento de concurso-oposición.

Máis información: BOE Núm. 184 Martes 31 de julio de 2018

Convocatoria do proceso selectivo de encargado de mantemento de redes e aplicacións informáticas no Concello de Tui.

 

O prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra (BOP núm 143, do 26/07/2018).

Máis información: www.concellodetui.org

Bases da convocatoria


plan non te rindasPlan Non te Rendas Nunca é unha iniciativa de Fundación ONCE e Inserta, para axudar á mocidade con discapacidade a atopar traballo.

Trátase dun servizo completamente gratuíto no que as persoas participantes poden desenvolver as súas competencias profesionais de maneira entretida e personalizada con retos, dinámicas experienciales na aula e aprendizaxes pola experiencia.

  

Para dar a coñecer esta iniciativa, durante 80 días catro tráileres van percorrer simultaneamente toda España, parando durante 3 días en máis de 78 cidades para achegar todos os recursos que poden poñer á mocidade con discapacidade no camiño dunha oportunidade laboral. Terán á súa disposición un total de 4 actividades grupales capitaneadas por un formador especializado.

  

Requisitos: Poden inscribirse todas aquelas persoas con discapacidade e sen traballo, que teñan unha idade comprendida entre 16 e 29 anos.

 

Paradas en Galicia: Ferrol, Pontevedra, Vigo e Vilagarcía. Consulta aqui o lugar e as datas. 

 

Máis Información: Plan Non te Rendas Nunca

Bases de selección e convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo/a, funcionario/a interino/a e creación de bolsa emprego para nomeamentos interinos/as para postos de auxiliar administrativo/a no Concello de Cabanas.

 

O prazo de presentación das solicitudes é de cinco (5) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación das bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

 

Máis información: BOP da Coruña num 139, do 23 de xullo de 2018.

Prazas de informador xuvenil e outras do Concello de Cáceres

O concello de Cáceres convoca por concurso oposición as seguintes prazas:

Dúas prazas de Informador/a Xuvenil mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

Unha praza de Administrativo/a, mediante o sistema de oposición, pola quenda libre e reservada a persoas con discapacidade.

Unha praza de Axente da Policía Local mediante o sistema de oposición pola quenda libre.

Tres prazas de Auxiliar de Servizos Sociais mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

Unha praza de Monitor/a de Talleres Ocupacionais mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

Dúas prazas de Informador/a Laboral mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

Tres prazas de Auxiliar de Administración Xeral mediante o sistema de concurso

oposición pola quenda libre.

Catro prazas de Monitor/a de Animación Comunitaria mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

Dúas prazas de Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

Tres prazas de limpador/a mediante o sistema de concurso oposición pola quenda libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais contados a partir do día seguinte ao da data de publicación desta Resolución no «Boletín Oficial do Estado».

Máis información: BOE Núm. 175 Venres 20 de xullo de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/pdfs/BOE-A-2018-10221.pdf