Emprego público (168)

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 13 de maio.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7921.pdf

Convocadas polo sistema de concurso-oposición, o prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, desde a publicación o 13 de maio.
www.boe.es

O Concello de Mondoñedo necesita contratar 2 Auxiliares de Policía Local
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de maio de 2021.
Máis información no BOP de Lugo do 12 de maio de 2021

O Concello de Mondoñedo necesita contratar un/ha Celador/a de Inmobles escolares
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de maio de 2021.
Máis información no BOP de Lugo do 12 de maio de 2021

Persoal en Baltar

Mai 12, 2021

O Concello de Baltar necesita contratar o seguinte persoal:
4 peóns/peoas de servizos múltiples.
bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de maio de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 12 de maio de 2021

O Concello de Corcubión necesita contratar un/ha Técnico de turismo.
Máis información no BOP da Coruña do 12 de maio de 2021

O Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, convoca estas prazas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días.
Máis información: www.boe.es do 12 maio.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7867.pdf

O Concello de Baleira necesita contratar 2 Auxiliares de axuda no fogar.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de maio de 2021.
Máis información no BOP de Lugo do 11 de maio de 2021

O concello de Chandrexa de Queixa necesita contratar 2 Condutores/as de tractor-rozadora.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de maio de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 11 de maio de 2021 e en www.chandrexadequeixa.es/index.php/gl/ 

O concello de Muiños necesita contratar o seguinte persoal:
1 operario/a servizos varios/oficial 1ª albanel.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de maio de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 11 de maio de 2021