Emprego público (136)

O Concello de Guitiriz convoca un proceso selectivo para cubrir as seguintes prazas:
1 praza de Auxiliar Administrativo/a de Servicios Sociais.
2 prazas de Auxiliares de Xeriatría.
1 praza de Cociñeiro/a
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de agosto de 2021.
Máis información no BOE do 26 de xullo de 2021.

O Ministerio de Cultura convoca 79 prazas de Auxiliares de Arquivos, Bibliotecas e Museos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de agosto de 2021.
Máis información no BOE do 26 de xullo de 2021.

O Concello de Abegondo convoca unha praza de administrativo/a.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de agosto de 2021.
Máis información no BOE do 27 de xullo de 2021.

O Ministerio de transporte convoca 10 prazas de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de agosto de 2021.
Máis información no BOE do 27 de xullo de 2021.

O Ministerio de Defensa convoca as seguintes prazas:
  97 prazas da categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Coidados Auxiliares de Enfermería.
  106 prazas da categoría de Enfermeiro/a.
  19 prazas da categoría de Técnico/a Superior Especialista.
  41 prazas da categoría de Celador/a
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de agosto de 2021.
Máis información no BOE do 28 de xullo de 2021

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir 100 prazas na escala auxiliar, subgrupo C2, pola quenda de acceso libre.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de agosto de 2021.
Máis información no DOG do 29 de xullo de 2021

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir con persoal laboral fixo 2 prazas vacantes na categoría profesional técnico especialista de investigación, especialidade bioloxía (acuicultura).
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 16 de agosto de 2021.
Máis información no DOG do 27 de xullo de 2021

A Universidade daCoruña convoca probas selectivas para cubrir, pola quenda libre, a seguinte praza:
1 praza da escala técnica de especialistas (subescala delineante).
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 18 de agosto de 2021.
Máis información no DOG do 21 de xullo de 2021.

O Concello de Brión convoca unha praza de Técnico/a de Administración Local.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 17 de agosto de 2021.
Máis información no BOE do 20 de xullo de 2021.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca proceso selectivo para cubrir os seguinte postos:
– Dous Agroalimentario e Pesqueiro.
– Tres Laboratorios Agroalimentarios.
– Dous Laboratorios de Sanidade e Xenética Animal.
– Dous Laboratorios de Sanidade e Hixiene Vexetal.
– Doce Inspección de Pesca.

Prazo: 9 de agosto de 2021.
Máis información no BOE do 12 de xullo de 2021.