Novas e actividades (1093)

Por segundo ano consecutivo, a Fundación Museo do Videoxogo de Galicia (MUVI) colaborará de xeito activo co Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que chega á súa XXII edición.

En palabras dos responsábeis do MUVI, os irmáns Jacobo e Galo Martínez, a participación do museo de Cangas no dito evento é unha nova constatación do interese que espertan os videoxogos entre o público, o que se materializa unha vez máis na súa inclusión, de maneira natural e directa, no programa do Salón.

O percorrido físico co que poderán interactuar os asistentes (que se complementará cun itinerario virtual accesíbel na web do Salón) exhibirá obras, sistemas e información sobre estes elementos en relación coa ecoloxía, “deixando patente como o videoxogo se relaciona coa realidade histórica e social de cada intre cronolóxico, abrindo cada vez máis portas no referido ás temáticas, aos relatos e ao seu tratamento, nunha viaxe que vai, neste caso, desde o ano 1982 até o 2021”, explican os irmáns Martínez, facendo saber que amais da exposición permanente o MUVI tamén prevista unha serie de visitas guiadas por eles mesmos, que ampliarán a información do espazo principal, amais de ofrecer “unha viaxe accesíbel e interactiva para todo neno e adulto que se inscriba”.

Programa:
- Sábado 24 de abril - Videoxogos e ecoloxía 11.30h (A partir de 6 anos) no Recanto Tecnolóxico.
- Sábado 24 de abril - Videoxogos e ecoloxía 18.30h (A partir de 6 anos) na Sala de Exposicións.
- Domingo 25 de abril - Videoxogos e ecoloxía 11.30h (Menores acompañados de 6 anos) no Recanto Tecnolóxico.
- Domingo 25 de abril - Videoxogos e ecoloxía 18.30h (Menores acompañados) no Recanto Tecnolóxico.
- Sábado 1 de maio - Videoxogos e ecoloxía 11.30h (Menores acompañados de 6 anos) na Sala de exposicións.
- Sábado 1 de maio - Videoxogos e ecoloxía 18.30h (Menores acompañados de 6 anos) na Sala de Exposicións.
- Domingo 2 de maio - Videoxogos e ecoloxía 11.30h (Menores acompañados de 6 anos) na Sala de Exposicións.
- Sábado 8 de maio - Videoxogos e ecoloxía 11.30h (Menores acompañados de 6 anos) na Sala de Exposicións.
- Sábado 8 de maio - Videoxogos e ecoloxía 17..30h (Menores acompañados de 6 anos) na Sala de Exposicións.
- Domingo 9 de maio - Videoxogos e ecoloxía 11.30h (Menores acompañados de 6 anos) na Sala de Exposicións.

http://muvi.gal/ 

A Consellería de Educación convoca os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma para o alumnado que rematou brillantemente os seus estudos universitarios conducentes á unha titulación oficial de grao no curso académico 2019/20, nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
Entenderase por curso académico o período comprendido entre o 1 de setembro de 2019 e o 30 de setembro de 2020.

As persoas premiadas recibirán unha dotación económica dun máximo de 3.500 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

Requisitos:
a) Teren cursado integramente os estudos da titulación universitaria pola que opta ao premio nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
b) Teren unha puntuación media no seu expediente académico igual ou superior a 8,50 puntos, para o alumnado das ramas de coñecemento de Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias e Ciencias da Saúde; e 7,50 puntos, para o alumnado da rama de Enxeñaría e Arquitectura.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED415A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de maio de 2021.
Máis información no DOG do 23 de abril de 2021 e en www.edu.xunta.ga  e en orientacion.sug@edu.xunta.es

Programa Xogade

Abr 23, 2021

A Secretaría xeral para o Deporte convoca o programa Xogade (xogos galegos deportivos en idade escolar), curso 2020/21.

Poderán inscribirse neste programa os centros de ensino, ANPAS, clubs, escolas deportivas municipais, agrupacións deportivas escolares, asociacións, etc. que o desexen, pertencentes á Comunidade Autónoma de Galicia.

As actuacións do programa para a tempada 2020/21 son:
– Actividade deportiva escolar.
– Actividade deportiva federada-seguro federado 6 a 16.
– Coñece o meu club.
– Proxecto Deportivo de Centro.
– Xogando coa auga e co vento.
– Xogos tradicionais e populares.
– Espazo lúdico.
– Actividades de promoción.

Máis información en https://xogade.xunta.gal

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2020-2021 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.
2. Cada premio estará dotado con 1.000 €.
3. Estes premios extraordinarios de bacharelato son compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato.
4. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais da contía económica, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico, anotaralle nel a distinción.
5. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional.
6. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público.

Requisitos:
a) Ter rematados os estudos de bacharelato no curso 2020-2021 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade á distancia e ser proposto para o título na convocatoria ordinaria do dito curso.
b) Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de maio de 2021 e poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED311A
Maís información no DOG do 22 de abril de 2021 e en https://www.edu.xunta.es/premiosedu

Vídeo musical de Davide Salvado, Fransy González e Cibrán Seixo. davide2

O traballo está pensado para promocionar o proxecto da banda e mostrar a música e danza tradicionais, a artesanía, a arquitectura e o patrimonio do Camiño de Santiago, pois está gravado en lugares da Ruta Xacobea.

Cantar do liño e Maneo de Xaviña é unha iniciativa realizada ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21.

Cantar do liño e Maneo de Xaviña

Dende hoxe pasa a formar parte da oferta de establecementos onde se ofrecen descontos á mocidade posuidora do carné xove, tres novos establecementos:

 

Papelería Cartafol

Rúa de Lugo, 18 - Baixo 

15810  Arzúa  (A Coruña)

Os descontos que aplicará son: 
 
  • 5% de desconto en libros agás libros de texto e 10% de desconto en papelería (non acumulable a outras ofertas ou descontos).

Hotel Áncora

Rúa Alcalde Fernández, 54

15155 Fisterra  (A Coruña)

 Os descontos que aplicará son: 

  • 20% en aloxamento

Vivenda de uso turístico Áncora de Oro

Rúa Potiña, 4

15155 Fisterra  (A Coruña)

 Os descontos que aplicará son: 

  • 20% en aloxamento
 
Así, pois, mozos e mozas xa podedes desfrutar nestes establecementos das vantaxes e descontos que vos ofrece o Carné Xove!
 

A Comisión Europea puxo en marcha a primeira convocatoria para a presentación de proxectos no marco do novo programa Corpo Europeo de Solidariedade 2021-2027, acompañada da Guía e os formularios para 2021.

Baixo a novo lema “A unión fai a forza”, o programa Corpo Europeo de Solidariedade (CES) apoia aos mozos/as, de 18 a 30 anos, que queiran involucrarse en actividades de voluntariado en diversos campos, desde a axuda ás persoas en situación de necesidade ata o apoio a actuacións ambientais e de saúde, tanto na UE como fóra dela.

A prioridade de 2021 será a saúde e mobilizará aos voluntarios/as para que participen en proxectos vinculados ao área sanitaria, como os relacionados co impacto da pandemia de COVID-19, e a recuperación dos países. A partir do próximo ano, o programa tamén permitirá aos mozos participar en actividades de voluntariado de axuda humanitaria en todo o mundo.

A Guía do CES para 2021 estrutura as accións en dous grupos:
- Participación dos mozos/as en actividades solidarias, que á súa vez se divide en Proxectos de voluntariado, Voluntariado en equipo en áreas de alta prioridade e Proxectos solidarios.
- Participación dos mozos/as en actividades de axuda humanitaria, mediante unha nova acción que comezará a partir do próximo ano.

Os Proxectos de voluntariado ofrecen aos mozos e mozas a posibilidade de participar en actividades solidarias que axuden a paliar as necesidades identificadas nas comunidades locais. O voluntariado pode desenvolverse nun país estranxeiro ou no país de residencia do participante, e realizarse de maneira individual ou en equipo, cunha duración de ata 12 meses.

Os Proxectos de voluntariado en equipo en áreas de alta prioridade son proxectos a gran escala e de alto impacto, que permiten a grupos novos realizar actividades de voluntariado a curto prazo, entre 2 semanas e 2 meses, e abordar desafíos comúns europeos.

Para o período 2021-2027, destaca a creación dun novo Selo de Calidade revisado e simplificado, que certifica que unha organización pode garantir as condicións xerais necesarias para a realización de actividades solidarias, de conformidade cos principios e obxectivos do CES. Obter o Selo é unha condición previa para a participación das organizacións nas actividades de voluntariado e non se require no caso dos proxectos solidarios.

Un proxecto solidario é unha actividade solidaria sen ánimo de lucro impulsada, desenvolvida e executada polos propios mozos/as durante un período de tempo de entre 2 e 12 meses.
En 2022 inícianse proxectos de voluntariado de axuda humanitaria, que teñen como propósito promover a solidariedade e ofrecer axuda humanitaria tanto nos estados membros da UE como máis aló das súas fronteiras, en terceiros países vulnerables ou afectados por catástrofes.

Na guía tamén se detallan as medidas de apoio á aprendizaxe, ademais de engadir información achega do portal do Corpo Europeo de Solidariedade (punto de encontro entre organizacións e mocidade, onde os mozos e mozas ademais poden buscar oportunidades) e información dirixida ás organizacións solicitantes.

Guía: http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es/noticias/publicada-la-guia-del-cuerpo-europeo-de-solidaridad-2021

O Concello de Padrón está a buscar mozos e mozas para participar en voluntariado xuvenil nun proxecto sobre o Camiño de Santiago

Máis información na Oficina de voluntariado do Concello de Padrón
teléfono 981 817 025
voluntariado@padron.gal

Quérote+, este ano, para conmemorar o Día da europeo da información xuvenil, céntrase na resposta que deron os servizos de atención á xuventude, para atender as demandas de mozas equerote3 mozos ante a situación da COVID-19.

 

Queres coñecer como asume Quérote+ os novos retos?

Contancho todo con detalle!

A asociación estudantil IEEE Uvigo Student Branch, na que se atopan estudantes das diferentes titulacións de enxeñaría que se imparten na Universidade de Vigo, vén de anunciar unha proposta solidaria de recollida de ordenadores, equipos que eles mesmos disporán nun espazo cedido pola Escola de Enxeñaría de Telecomunicación coa idea de repartilos entre as familias con menos recursos.

Recollen todo tipo de material informático, tanto de particulares como de empresas. Máis polo miúdo, amais de computadores (tanto portátiles como de sobremesa), poderá entregarse todo tipo de material informático: monitores, teclados, ratos, fíos de conexión, discos duros, memorias...

Para doar hai que completar un formulario, no que queda rexistrado o correo electrónico da persoa doante e a través do cal se porán en contacto con ela no intre da recollida.

Os membros voluntarios do IEEE UVigo serán os encargados de limpar estes equipos a fondo e instalarlles un set de aplicacións de software libre, para que o equipo poida empregarse desde o primeiro día en que se realice a entrega. Unha vez arranxados e equipados serán entregados á ONG Accem, que será a encargada de darllos ás familias en risco de exclusión ás que axuda.