Novas e actividades (1093)

Alba Cid, gañadora da especialidade de poesía de Xuventude Crea 2013 e 2016 gañou o premio Nacional de Poesía Nova Miguel Hernández 2020 pola súa obra "Atlas". albacid2

O xurado destacou que a obra premiada constitúe "unha reflexión sobre como a literatura elabora mapas da realidade e sobre o valor moral que pode ter a literatura como  problematización do mundo. É poesía tanto do coñecemento como da emoción, e presenta unha nova cartografía na que se funden o mapa do corpo co do planeta, a memoria e o enigma”.

Alba Cid foi recoñecida desde moi nova con diversos galardóns literarios, entre os cales están o 43 Concurso Nacional de Redacción Coca Cola en 2003, o Rosalía de Castro de Cornellà en 2006 e 2008, o Minerva en 2007, o Ourense de Contos para a Mocidade en 2010 e Xuventude Crea en 2013 e 2016.

En palabras de Alba: "Un poemario que camiña desde aquela primeira “historia natural” dos tulipáns até un ensaio final. Que salta, imantado pola fascinación, as etimoloxías ou os obxectos; que se move".

Para ler "Atlas"
Rede de bibliotecas de Galicia
Librarias de Galicia con descontos por ter o Carné Xove

 

Extracto da entrevista de Xesús Fraga da Voz de Galcia a Alba Cid

Alba Cid: «Este "Atlas" bebe moito das fascinacións e os encontros azarosos»

«Atlas» é o seu primeiro libro individual, pero leva tempo escribindo. Creo que os poemas que recolle datan de cinco anos para aquí...
- Non exactamente. Algúns dos poemas si teñen cinco anos, por exemplo, o que abre o libro, que é unha historia apócrifa dos tulipáns, e apareceu en Grial. Para min é un libro de sedimentación, que recolle poemas dunha última etapa. Nunca me apurou publicar este primeiro libro individual. Sempre quixen, digamos, chegar a ter unha proposta coa que me sentise cómoda. Para min, realmente Atlas é iso, algo que nace por sedimentación, a partir da miña propia escrita e, a partir dun determinado momento, atópolle unha arquitectura, de continentes, que me permiten representar o xogo dos poemas, ese moverse entre referencias, lugares ou obxectos e imaxes, que ás veces nos quedan moi próximas e ás veces todo o contrario.

Tendemos a pensar nos atlas como unha representación obxectiva, pero sempre obedecen a unha ollada concreta do mundo.
- Supoño que o Atlas tamén é iso, unha viaxe por unha lectura do mundo, do que é lexible o que non, tamén dos símbolos ou das relacións e os afectos. Diría que esa cartografía máis ben xurdiu cando puxen os poemas uns atrás dos outros, é moi persoal e moi azarosa e moi pouco ríxida. Á vez, tamén conecta moi ben co que sempre crin que era o traballo poético, esa parte dun proceso de comprensión pero tamén que haxa moito de xogo, moito de descubrimento, tal e como se entende o xogo na infancia. O Atlas ben é unha cartografía persoal pero tamén ese outro xesto que describe á escrita, ese xesto de cargar cun peso enriba dos ombreiros, como fan os atlas.

Os mapas antigos adoitaban incluír a lenda «territorios inexplorados». No seu ocorre iso?
- Supoño que si. De feito, abre o libro unha cita da poeta norteamericana Marianne Moore, algo así como «Oh, ser un dragón!». Ela dicía algo así como que había algo azaroso ou fortuíto que a atrapaba, e que aínda que non pensase en escribir poesía era algo que se lle cruzaba e ao final sentía que tiña algo que dicir, que tiña que tomar iso e convertelo noutra cousa. Penso que este Atlas bebe moito das fascinacións e dos encontros azarosos, moitas cousas que nos pasan por diante e que logo investigamos, sexa de maneira máis informal ou máis detida. Hai un poema sobre a pintura en tea de araña, que era algo que facían os monxes en Centroeuropa. Ou o descubrimento de que en Polinesia teñen unhas cartas de navegación que constrúen con pauciños, con illas, e que só chega a comprender quen creou o propio mapa. Todo ese tipo de fascinacións supoño que coinciden con outros aspectos da propia vida, outras teimas, e se converten algo máis.

Lembra aos trazos das cancións dos aborixes australianos sobre os que escribiu Bruce Chatwin, que eran mapas persoais de cada persoa...
- Acabo de ver extractado parte do fallo do xurado e vexo que destaca que se presenta unha cartografía na que se funden o mapa do corpo co do planeta, o mapa e o enigma, pero tamén din que está cheo de referencias culturais que se contemplan desde unha mirada excéntrica e rebelde. Supoño que todo isto está aí. Claro que intentamos poñer unha certa orde, comprender o mundo, sexa a través de poemas, de conversas, hai múltiples formas. Supoño que esa arquitectura final non era máis que unha das mallas ou maneiras de distribuír unha ollada ao mundo.

Ese enigma citouno Ramón Nicolás na súa crítica neste xornal: «Atlas é un libro enigmático e intenso».
- Certo é. Supoño que iso se dá a man dalgunha maneira coa fascinación, con iso que nos imanta e non sabemos por qué, ás veces porque transparenta unha realidade próxima, ás veces todo o contrario, pero os enigmas tamén nos permiten lernos, dunha maneira que outras cousas non nos permitirían.

Un dos versos di: «O tempo é un palíndromo». Pódese viaxar cara atrás e cara adiante.
- Coido que na contracapa do libro dicías que o Atlas se despraza adiante e atrás e non só entre continentes, senón entre moitos aspectos. Coido que si, que outra das maneiras que sempre me interesaron de desprazar son as etimoloxías, facerlle caso ás raíces das palabras, ver que agochan. Iso entra por veces no Atlas, entra o xogo, entran tamén moitas homenaxes. Hai unha dedicatoria torrencial inicial con artistas que me influíron, como poden ser Paul Klee ou Seoane, algún fotógrafo ou os meus gatos [ri]. Incluso se podería extraer unha poética distinta atendendo a esas homenaxes.

O Instituto da Mocidade e Consello da Mocidade de España elaborou dous informes sobre as consecuencias socioeconómicas da Covid-19 sobre a poboación nova en España.

O primeiro Informe de urxencia, dedicado ás consecuencias inmediatas do confinamento na mocidade española, destacaba un aumento do paro xuvenil e constataba que, se en marzo de 2020 figuraban como demandantes de emprego 862.801 persoas mozas en España, un mes máis tarde a cifra aumentou ata as 1.350.736 persoas: unha diferenza achacable á necesidade de inscribirse como demandante para acollerse á protección dos  ERTE. O informe tamén advertía que un 41% dos mozos acollidos a estes ERTE enfrontaban un risco específico e grave de engrosar as filas do paro unha vez finalizada esta figura, a causa do carácter dual do sistema contractual laboral español.

O obxectivo do segundo Informe de urxencia é comezar a calibrar os efectos da crise económica derivada do coronavirus sobre as expectativas e a incorporación laboral da poboación nova. Esta reincorporación produciuse tras 98 días de estado de alarma, nos que gran parte da poboación estivo confinada, moitos establecementos pecharon, noutros sectores foi posible  teletrabajar e outros puideron reabrir as súas portas de maneira gradual.

Mocidade en risco. Informe 1

Mocidade en risco. Informe 2

No DOG do 16 de outubro publícase a relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas, lista de espera, excluídas e desistencias na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas para o curso académico 2020/21

DOG do 16 de outubro de 2020

 

No DOG do 16 de outubro publícase a relación definitiva de persoas colaboradoras-bolseiras beneficiarias das prazas e a lista de espera na Residencia Xuvenil Altamar para o curso académico 2020/21.

Persoas beneficiarias das prazas e a lista de espera

Como funciona?
Hai dúas formas de unirse a Interreg Volunteer Youth: xa sexa como socio do proxecto Interreg ou como reporteiro de Interreg
 
Cada experiencia ten unha duración mínima de 2 a 6 meses. Os voluntarios poden despregarse en calquera dos 28 Estados membros da UE. Isto significa que tamén poderían despregarse nunha das rexións ultraperiféricas da UE en todo o mundo.

Socio/a do proxecto Interreg
Os mozos/as de entre 18 e 30 anos poden postularse para converterse en socio do proxecto Interreg. O voluntariado consiste en retribuír á sociedade poñendo as súas habilidades en beneficio, neste caso, das actividades do proxecto Interreg.  

Reporteiro/a de Interreg
As persoas mozas entre 18 e 30 anos poden postularse para converterse en Reporteiro de Interreg, aínda que se dá prioridade aos candidatos con paixón ou experiencia en comunicación.

En ambos os casos, os solicitantes elexibles deben rexistrarse primeiro no Portal da Mocidade do Corpo Europeo de Solidariedade  aquí  e enviar a IVY o seu número de referencia. Se o seu perfil axústase ás necesidades dos programas e proxectos participantes de Interreg, será contactado.

Localizacións
Todas as ofertas de localización dispoñibles móstranse aquí:  https://www.interregyouth.com/placement-offers   
(ás veces a data de inicio das ofertas pasou, pero se a oferta de localización aínda se mostra, significa que segue sendo válida)
Se estás interesado nunha ou máis ofertas de voluntariado específicas e cres que o teu perfil coincide coas ofertas, tamén podes enviar un correo electrónico a ivy@aebr.eu expresando o seu interese (lembre enviar tamén o seu Número de referencia do Corpo de Solidariedade!).

​Proceso de selección
A organización coordinadora (ARFE) preseleccionará algúns perfís adecuados para a oferta específica, tendo en cuenta as necesidades específicas da organización de acollida.
A organización de acollida elixirá os candidatos seleccionados mediante a realización de entrevistas con todos ou algúns dos candidatos preseleccionados.

Financiamiento
Os voluntarios reciben unha asignación diaria dun mínimo de 19 € a un máximo de 26 € por día durante toda a duración da súa colocación (non só por día laboral, senón tamén as fins de semana e  feriados). Esta asignación diaria cambia segundo o país de acollida onde se despregará o voluntario e está destinada a cubrir a alimentación, o aloxamento, o transporte local, etc., así como a proporcionar algo de diñeiro de peto ao voluntario. Por tanto, a ARFE non paga directamente ningún gasto específico, como o aluguer do aloxamento, xa que o apoio económico que se lle dá ao voluntario/a xa está destinado a axudar a cubrir este tipo de custos.
Ademais, a  ARFE cobre os gastos de viaxe dos voluntarios en función dos quilómetros de distancia que percorren desde o seu domicilio ata a dirección da organización de acollida. Teña en conta que isto NON é un reembolso, senón unha suma global, é dicir, unha cantidade fixa de diñeiro transferida ao voluntario só unha vez e calculada sobre a distancia en quilómetros realizados debido á mobilidade IVY.

 
Máis información:  https://www.interregyouth.com/faqs  ou no correo ivy@aebr.eu

A Asociación xuvenil "Federación Mujeres Jóvenes" presentou o estudo Noites seguras para todas.

A realización do estudo consistiu nunha recollida de información a través de grupos de conversación con mozas de cinco comunidades autónomas (Madrid, Valencia, País Vasco, Navarra, Canarias) durante o ano 2019.

As mulleres novas sofren unha usurpación do seu tempo de lecer

Unha das principais conclusións de “Noites seguras” é que as mulleres novas sofren unha usurpación do seu tempo de lecer por parte daqueles homes que as interpelan sexualmente de maneira constante. As distintas formas de violencia sexual que as mulleres poden sufrir ao longo de toda unha noite van desde as miradas continuas e molestas ata a agresión sexual con uso de forza, pasando polos comentarios, achegamento físico sen consentimento, tocamentos non desexados ou acorralamientos, entre outros. As mulleres novas perciben o lecer nocturno como un escenario onde as violencias sexuais danse con maior permisividade, sendo o propio contexto, os códigos de comportamento, e o consumo de alcol e outras drogas, o que as lexitima e xustifica.

A investigación tamén recolle a experiencia de mulleres  afrodescendientes e latinoamericanas, as cales advirten sufrir unha violencia sexual específica, derivada non só do machismo senón tamén do racismo, que as coloca nunha situación de maior vulnerabilidade.

Ademais de analizar o comportamento xuvenil nos lugares de festa, “Noites seguras” tamén traballou os Roteiros de volta a casa, un dos escenarios onde conclúe o lecer nocturno e onde o medo a unha agresión sexual faise máis presente.

“Noites seguras para todas” se compón dun pormenorizado informe da investigación e un “Manual de sensibilización” para mozas, que  compila as conclusións do estudo e inclúe a campaña #NochesSegurasParaTodas.  Esta campaña, ilustrada por Marta Pedra e distribuída en redes sociais, está composta por dez viñetas inspiradas nas opinións, emocións e experiencias das mulleres novas que participaron no estudo.

Aquí podes ver as publicacións de «Noites seguras para todas»:

Investigación «Noites seguras para todas»

Manual de sensibilización para novas «Noites seguras para todas»

No DOG do 9 de outubro de 2020 publícase a relación definitiva de persoas colaboradoras-bolseiras beneficiarias, excluídas, desistencias e a lista de agarda das prazas e bolsas na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas e do Centro Residencial Xuvenil LUG para o curso académico 2020/21.

Persoas beneficiarias, excluídas, desistencias e a lista de agarda das prazas e bolsas na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas.

Persoas beneficiarias, excluídas, desistencias e a lista de agarda das prazas e bolsas do Centro Residencial Xuvenil LUG.

 

Fiestra é unha plataforma dixital que promove a utilización de audiovisual galego como recurso pedagóxico para a educación en valores nos centros de ensino de primaria e secundaria.

Fiestra pon a disposición dos centros de ensino un catálogo de curtametraxes galegas seleccionadas especialmente polo seu valor educativo. Cada unha das obras vai acompañada dunha serie de recursos didácticos cos que poder traballar nas aulas.

O catálogo de Fiestra está composto por obras audiovisuais galegas seleccionadas pola súa calidade e pola súa capacidade para seren utilizadas na educación en valores. Cada unha delas conta con guías didácticas elaboradas polo equipo pedagóxico de Fiestra e editadas pola Academia Galega do Audiovisual. Fiestra tamén pon a disposición dos centros unha serie de propostas didácticas para traballar de xeito conxunto no seu catálogo que irá medrando coa inclusión de máis obras cada ano.

As guías didácticas de Fiestra están organizadas por temas, de xeito que se un docente busca o tema co que quere traballar, saen unha serie de obras que tocan eses temas.
Dentro de cada obra está o visionado, a ficha técnica, información que permita coñecer mellor as obras e os autores, e despois temos a intervención pedagóxica proposta segundo a idade do alumnado.

Os centros de ensino poden acceder a estes recursos rexistrándose no formulario de inscrición. Só é preciso un rexistro por centro. Unha vez dado de alta, o novo usuario poderá acceder de xeito gratuíto aos contidos da plataforma durante tres meses. Unha vez transcorrido este tempo deberá ser aboada a cota anual de acceso ao servizo, que é de 50 euros, e ten unha validez de 12 meses desde o momento da alta. Quedan eximidos do pago da cota anual os centros de ensino público de primaria e secundaria da provincia de Ourense.

https://fiestra.gal/

A Fundación Museo do Videoxogo de Galicia colabora coa Universidade da Coruña nas segundas xornadas Mulleres detrás dos videoxogos.

Ao seu abeiro, está a achegar dende a súa sede en Cangas do Morrazo a que sería, en palabras da fundación, “a primeira exposición de corte museístico, exclusivamente virtual interactiva, cun enfoque feminista, histórico e social”. Pódese ver na web do MUVI, nun apartado específico centrado nas xornadas.

Navegando pola mostra, os visitantes terán a posibilidade de gozar “cunha experiencia profunda”, con gran cantidade de información audiovisual e con ligazóns externas que nos convidan a afondar en diferentes vertentes da temática tratada”, explican, engadindo que se “trata dun resumo práctico, elegante e innovador que trata de poñer cara e contexto a algunhas das mulleres máis relevantes da industria a través dun percorrido cultural, ambientado no único museo sobre videoxogos de Galicia”.

A xornadas
A Facultade de Ciencias de Comunicación da UDC organiza a segunda edición das xornadas internacionais Mulleres detrás dos videoxogos, que este ano celébraranse de forma virtual, dende o día ​ 2 ao 9 de outubro. A actividade achega un programa que combina relatorios e faladoiros en directo, abertos á participación do público, con outro tipo de contidos en vídeo e unha exposición virtual sobre pioneiras dos videoxogos.

A exposición virtual
A Fundación Museo do Videoxogo de Galicia presenta un modelo de exposición que permitirá descubrir e analizar ao longo de case 50 anos de historia a obra dunha chea de mulleres vencelladas ao eido do lecer interactivo, dende os comezos ata a actualidade, “fomentando deste xeito a comprensión e alcance do seu legado”, explican dende o MUVI. Na visita virtual teremos acceso íntegro aos espazos do museo e neles poderemos atopar instalacións expositivas distribuídas en puntos de referencia, con videoconsolas e videoxogos representativos das biografías de cada unha das mulleres abordadas na mostra.

https://roundme.com/tour/627125/view/1994807/

O Career Center da Universidade de Santiago de Compostela é unha plataforma de emprego gratuíta que vai permitir aos estudantes e egresados ter acceso dun xeito rápido e áxil a contidos, recursos e informacións relacionados coa mellora da súa empregabilidade e o seu acceso ao mundo laboral. Esta iniciativa en liña da Área de Orientación Laboral e Emprego constitúe un banco de ofertas de traballo e prácticas, actividades formativas, axenda de eventos, recursos de interese, perfís de empresas, boletíns, así como a posibilidade de solicitar citas de orientación coa propia Área para resolver dúbidas.

Estudantes
A inscrición na plataforma debe realizarse a través das credenciais de estudante, aínda que se trate de alumnado egresado. Neste senso, cada inscrito/a disporá dunha zona persoal dentro do Career Center e accederá a consellos, eventos ou un espazo específico para obter orientación laboral personalizada.

Empresas
Rexistrarse no Career Center da USC vai permitir ás empresas publicar e difundir as súas ofertas de traballo dun xeito rápido e gratuíto, facer seguimento das mesmas e ver os candidatos que se postulan, favorecendo así a súa visibilidade entre os usuarios/as da plataforma. Unha vez rexistradas, as empresas poden publicar novas ofertas de traballo facilmente accedendo co seu correo e contrasinal.

Na plataforma, os profesionais explican en formato audiovisual en que consiste o seu traballo e cales son os seus retos. Isto permitirá que as persoas usuarias podan afondar nos perfís das empresa que son do seu interese.

https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/nace-career-center-usc-mellorar-empregabilidade-alumnado-egresados