Novo portal de Emprego do Estado

24 Xul 2014

Portal de Emprego do Estado

 O Ministerio de Emprego, en colaboración coa Obra Social A Caixa, puxo en marcha o novo portal Emprégate, que aglutina case 23.000 ofertas de emprego. O seu obxectivo é canalizar toda a oferta procedente dos distintos servizos públicos de emprego así como os postos demandados procedentes doutros portais adheridos á iniciativa. Estas son algunhas claves.

Que é o portal público de emprego?
Trátase dun portal único para canalizar toda a oferta procedente dos distintos servizos públicos de emprego, estatal e autonómicos, así como dos portais privados que se sumen ao proxecto. É unha iniciativa do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, en colaboración con Obra Social La Caixa.

Cal é a dirección web?
O portal é https://empleate.gob.es

 Ademais está conectado ao novo Portal de Garantía Xuvenil, unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos menores de 25 anos ao mercado de traballo que non traballan nin están en formación.

Que portais colaboran?
Ata agora, ademais do sistema público de emprego, outros sete portais privados sumáronse ao proxecto: Infoempleo, Monster, Tic Job, Traballando.com, Universia, FSC Insere da Fundación ONCE e Hazloposible.

Cantas ofertas de traballo ten?
Segundo anunciou a ministra, Fátima Báñez, o portal arrinca con 23.000 ofertas,  correspondentes a máis de 85.000 postos.

Como se solicita?
O primeiro é rexistrarse a través dun formulario. A inscripción permite utilizar os servizos de procura, consulta e inscripción a ofertas de traballo, creación de currículum, anunciarse para que as empresas os atopen como demandante de emprego e creación de alertas para que lle cheguen as novas ofertas por correo e/ou SMS.

Onde conseguir máis información?
No teléfono 901119999 para cidadáns e no 901 010 121 para empresas.

Onde están as ofertas?
A gran parte das ofertas do portal atópanse en España 19.706, pero tamén se recolle algunhas propostas de Alemania (51), Canadá (21) e Reino Unido (6).

Cales son os traballos máis demandados?
Por categorías, as máis demandadas son: comercial/vendas (5.154 ofertas), dependentes/información (1.311), hostelería e turismo (1.000), informática e telecomunicaciones (962). Noutras áreas destacan dereito/psicología/ciencias sociais (524 ofertas) e educación e ervicios sociais (467)

Que papel terán os autónomos?
Empleáte inclúe o primeiro portal de ámbito público para autónomos en todo o territorio. pon a disposición dos autónomos un Escaparate que lles permitirá dar a coñecer a súa propia actividade a empresas e particulares.