Delineante para a Universidade da Coruña

21 Xul 2021

A Universidade daCoruña convoca probas selectivas para cubrir, pola quenda libre, a seguinte praza:
1 praza da escala técnica de especialistas (subescala delineante).
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 18 de agosto de 2021.
Máis información no DOG do 21 de xullo de 2021.