Apadriñamentos LIBERA 2021

21 Xul 2021

As axudas de Apadriñamento teñen como obxecto a promoción e o apoio de accións destinadas á mellora da calidade ambiental das nosas contornas naturais levadas a cabo por entidades e organizacións non gobernamentais e sen ánimo de lucro. Para esta anualidade contarase cun máximo de 80 axudas nivel nacional. Un máximo de 5 Apadriñamentos plus de ata 3.000 euros, e o resto de ata 1.500 euros

Onde se deben levar a cabo as accións?
Todos os proxectos que opten a estas axudas de Apadriñamento deben repercutir nunha mellora dos espazos naturais dentro da xeografía española. Por iso, o ámbito de acción deben ser espazos de alto valor ecolóxico, non urbano.

Quen pode optar a estas axudas?
Todas aquelas organizacións, fundacións, asociacións, centros deportivos, etc., sen ánimo de lucro de ámbito local ou nacional e legalmente constituídas con capacidade de desenvolver accións de mellora ambiental cuxo campo de acción comprenda a área no que se van a desenvolver as actividades propostas.

Que tipo de accións poden optar a estas axudas?
O Proxecto LIBERA pretende contribuír a concienciar e mobilizar á cidadanía para manter os espazos naturais libres de basuraleza. Para conseguir este obxectivo susténtase en tres piares ou eixos de acción:
- Coñecemento: para poder abordar o problema da basuraleza, é necesario saber máis sobre a súa cantidade, composición, orixe, comportamento, áreas de acumulación, etc. Desta maneira, poderemos definir solucións eficaces para a súa prevención.
- Prevención: de nada serve o coñecemento se a cidadanía non comprende o valor de non ensuciar as contornas naturais. Por iso, con este eixo buscamos cambiar hábitos, informar e educar no coidado e o respecto da natureza.
- Participación: a mobilización cidadá é unha das claves para acabar co problema da basuraleza. Se hai unha forma de concienciar é desde a participación, animando á xente para saír ao campo e limpar o que ninguén debía ensuciar.

Poderán optar a estas axudas as propostas que leven a unha mellora ambiental do espazo natural a apadriñar, enmarcada nun ou varios dos piares principais do proxecto.

Para solicitar a axuda, as entidades e organizacións interesadas deben presentar as propostas antes do 17 de setembro de 2021.

https://proyectolibera.org/wp-content/uploads/2021/03/Bases-apadrinamiento-2021-2022-2.pdf