Bolsas no Instituto Xeográfico Nacional

08 Xul 2021

O Instituto Xeográfico Nacional convoca 16 bolsas de formación nos campos da astronomía, instrumentación astronómica e xeoespacial, xeodesia, xeofísica, xeomática e cartografía.
Requisitos: ter finalizado os estudos de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou enxeñeiro técnico, neste último caso só se posteriormente obtívose o título universitario oficial de máster, nos catro anos inmediatamente anteriores á finalización do prazo de presentación de solicitudes.

A contía individual da bolsa será de 12.120 euros anuais, a razón de 1.010 euros mensuais.
Cando o centro de formación sexa o Centro Geofísico de Canarias, o importe anual da bolsa será de 13.200 euros e a asignación mensual de 1.100 euros.

A duración da bolsa será de doce meses, prorrogable por períodos de doce meses, ata un máximo de trinta e seis meses adicionais.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 5 de agosto de 2021.
As solicitudes presentaranse en https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/IGN/BECAS/
Máis información no BOE do 8 de xullo de 2021