I Concurso fotográfico sobre violencia de xénero

06 Xul 2021

A Unidade para a Igualdade entre Mulleres e Homes da Universidade de Murcia convoca o I Concurso fotográfico sobre violencia de xénero, coa finalidade de visualizar esta problemática e concienciar sobre todos os tipos de violencia que sofren as mulleres.

A temática será a violencia de xénero en todas as súas formas.

Cada persoa poderá presentar un máximo de 2 fotografías. As imaxes deberán ser necesariamente orixinais, non sendo premiadas noutros concursos, nin publicadas previamente en catálogos e/ou exhibidas en exposicións. Quen participe responsabilizaranse de que non existan dereitos de terceiras persoas sobre as súas obras. Se a imaxe mostrase primeiros planos de persoas, débese facer constar na declaración contida no Anexo, que se ten a autorización das mesmas para realizar a fotografía e facer libre uso dela. No caso de que aparezan menores de idade, deberase entregar, xunto coa obra, unha autorización asinada polo seu representante legal (nai, pai ou titor/a).

As fotografías poderanse realizar con calquera cámara ou soporte, en B/N ou cor. Opcionalmente, as obras poden ser modificadas con programas de retoque fotográfico. Enviaranse en formato dixital JPG cun tamaño mínimo de 50 cm. polo lado máis pequeno e cunha resolución de 300 ppp. (píxeles/polgada).

As fotografías enviaranse ao email unidad.igualdad@um.es xunto cos seguintes datos: nome e apelidos do autor/a, DNI, teléfono, email, título da fotografía, data, tamaño e técnica. Seleccionaranse 20 fotos de distinta autoría que, posteriormente, integrarán unha exposición itinerante sobre a violencia de xénero.

O prazo de admisión comezará ao día seguinte da publicación no TOUM ata o 3 de setembro de 2021.

Poderán presentarse a leste concurso persoas de calquera nacionalidade, maiores de 18 anos.

Dotación
Primeiro premio: 1.200 € e diploma
Segundo premio: 600€ e diploma
Terceiro premio: 300 € e diploma

Máis información