300 prazas de funcionarios/as

06 Xul 2021

Convócanse probas selectivas polo sistema de acceso libre de funcionarios/as de Administración local con habilitación de carácter nacional:
200 prazas da Subescala de Secretaría-Intervención.
15 prazas da Subescala de Secretaría, categoría de Entrada.
85 prazas da Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada.
As solicitudes de participación poderanse presentar ata o 30 de xullo de 2021
Máis información no BOE do 2 de xullo de 2021