Prazos do proceso de admisión na FP

04 Xun 2021

Prazos do proceso de admisión na FP

- FP Dual
Presentación de solicitudes a partir das 9:00 horas do 25 de xuño ás 9.00 ao 2 de xullo ás 13:00 horas
Período de matrícula para as persoas admitidas a partir das 9:00 horas do 16 ao 23 de xullo ás 13:00 horas

- Cursos de especialización de formación profesional.
Só poderán acceder aos cursos de especialización as persoas que cumpran o requisito de estar en posesión dalgunha das titulacións de grao superior, ou grao medio, de formación profesional recoñecidas para o acceso na normativa que regula cada curso.
Presentación de solicitudes a partir das 9:00 horas do 25 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00 horas
Matriculación das persoas admitidas a partir das 9:00 horas do 20 ao 26 de xullo ás 13:00 horas

- Réxime ordinario
- Réxime para as persoas adultas
Presentación de solicitudes a partir das 9:00 horas do 25 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00 horas
Matriculación 1ª adxudicación a partir das 9:00 horas do 20 de xullo ao 26 de xullo ás 13:00 horas

https://www.edu.xunta.gal/fp/