2 prazas socorristas na Universidade de Santiago

04 Xun 2021

Convocadas polo sistema de concurso-oposición, o prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, desde a publicación o 2 de xuño na páxina www.boe.es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210510/AnuncioG2018-280421-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9208.pdf