Bolsa limpador/a no Concello de Ponteareas (Pontevedra)

04 Xun 2021

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información: www.boppo.depo.gal do 3 de xuño
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/06/03/2021029992