Repensando a participación nos Espazos Educativos 2021

01 Xun 2021

FAD (Fundación de Axuda contra a Drogadicción) e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) convocan o concurso de ideas Repensando a Participación nos Espazos Educativos 2021.

O prazo de presentación de candidaturas estará aberto ata o 30 de xuño de 2021.

Poderán presentarse ao Concurso :
- Estudantes de graos e posgraos universitarios menores de 29 anos da rama educativa: maxisterio, psicoloxía, pedagoxía, etc. principalmente; aínda que se admitirán candidaturas doutras disciplinas.
- Docentes que impartan ensinos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bacharelato, FP de Grao Medio e FP de Grao Superior e Educación Especial

Estudantes e/ou docentes poderán presentarse a nivel individual ou constituídos en equipos (máximo 10 membros)

En cada modalidade do concurso (mozos universitarios e docentes), seleccionaranse ata un máximo de 4 proxectos finalistas que obterán un premio en metálico de:
1º posto: 1.500 €
2º posto: 1.000 €
3 er posto: 500 €
Mención especial: Ademais dos 3 proxectos gañadores, 1 proxecto adicional poderá ser seleccionado polo Xurado como mención.
Mostrarase e publicará nos mesmos termos que os proxectos gañadores.

Máis información en www.educacionconectada.com