Relato curto e fotografía: Realidades alternativas. Que pasase se…?

28 Mai 2021

A Asociación Cultural «O coloquio dos cans» convoca de forma conxunta o seu concurso de relato curto e fotografía. O lema de ambos nesta edición é «Realidades alternativas. Que pasase se…?». Os participantes poderán concursar nos dous apartados ou nun só.

CONCURSO DE RELATO CURTO:
- Relatos curtos que se adapten ao lema «Realidades alternativas. Que pasase se…?». Valoraranse a orixinalidade e singularidade dos traballos recibidos.
- Os relatos terán unha extensión mínima de 3 folios e máxima de 5 (en tamaño DIN A-4), escritos con letra de corpo 12 e tipo Estafes New Roman, cun espazado interlineal de 1,5 e marxes de 2,5 cm. Todas as páxinas estarán debidamente numeradas.
- As obras deberanse remitir por correo electrónico. O relato enviarase como arquivo adxunto en formato pdf á dirección elcoloquio.asociacion@gmail.com.
- Cada relato irá nun correo electrónico individual en cuxo asunto aparecerá: Concurso «O coloquio dos cans». No correo indicaranse: nome e apelidos do autor, dirección, teléfono e achegarase o DNI escaneado; os datos do autor non deben aparecer no relato.

O prazo de presentación de escritos finalizará o día 1 de xullo de 2021.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:
- Fotografías dixitais, en cor ou branco e negro, que teñan algunha relación coas temática «Realidades alternativas. Que pasase se…?». Valoraranse a orixinalidade e singularidade dos traballos recibidos.
- As imaxes deberán presentarse en formato jpg, con resolución de 300 ppp e tamaño mínimo de 1 MB.
- As fotografías remitiranse por correo electrónico á seguinte dirección: elcoloquio.asociacion@gmail.com
- Cada fotografía irá nun correo electrónico individual en cuxo asunto aparecerá: Concurso «O coloquio dos cans». No correo indicaranse: nome e apelidos do autor, dirección, teléfono e achegarase o DNI escaneado. Ademais, acompañarase do título da foto, un breve pé de foto, data e lugar de realización da mesma; os datos do autor non deben aparecer na imaxe.

O prazo de presentación de imaxes finalizará o día 1 de xullo de 2021.

Requisitos
RELATO CURTO: Poderán concorrer a esta convocatoria escritores sen límite de idade, de calquera nacionalidade, con obra ou obras orixinais e inéditas escritas en castelán. Os autores que presenten máis dunha obra deberán cumprir de forma independente e separada para cada un dos seus traballos as formalidades que estas bases establecen.

FOTOGRAFÍA: Poderán concorrer a esta convocatoria fotógrafos sen límite de idade, de calquera nacionalidade, con imaxes orixinais e inéditas ata un máximo de 4. Os autores que presenten máis dunha obra deberán cumprir de forma independente e separada para cada un dos seus traballos as formalidades que estas bases establecen.

Premios
Relato Curto: O Concurso estará dotado dun Primeiro Premio valorado en 300 euros e un Accésit de 100 euros, así como a publicación dos traballos premiados e das mencións especiais do xurado.

Fotografía: O Concurso estará dotado dun Primeiro Premio valorado en 300 euros e un Accésit de 100 euros, así como a publicación dos traballos premiados e das mencións especiais do xurado.

http://www.elcoloquiodelosperros.com/2021/04/19-concurso-el-coloquio-de-los-perros.html