2091 prazas na Oferta Emprego Garda Civil 2021

27 Mai 2021

Publicada a oferta de emprego no BOE do 26 de maio. Máis información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8752.pdf