1 praza técnico/a Traballo Social no Concello de Xermade (Lugo)

27 Mai 2021

Convocada por concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es do 27 de maio
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8839.pdf