80 Prazas do Corpo de Axentes do Servizo de Vixiancia Aduanera.

29 Abr 2021

O Ministerio de Facenda convoca 40 prazas da especialidade de investigación e 40 de marítima. O prazo de presentación solicitudes é de 20 días.
Máis informacion: www.boe.es do 28 de abril.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6901.pdf