Xuíz/a de Paz no Concello de Cuntis (Pontevedra)

27 Abr 2021

O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles. Máis información: www.boppo.depo.gal do 26 de abril.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/04/26/2021020414