1 praza interino/a auxiliar administrativo/a no Concello de Barro (Pontevedra)

16 Abr 2021

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOPPO do 14 de abril. www.boppo.depo.gal
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/04/14/2021017785