Compra de vivenda nos centros históricos

15 Mar 2021

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos.

A contía da axuda para a adquisición de vivenda será de ata 12.800 € por vivenda, no suposto de vivendas adquiridas por persoas menores de 35 anos, e de 10.800 €, no caso de vivendas adquiridas por persoas maiores de 35 anos.

En todo caso, no suposto de vivendas situadas nun ámbito declarado Área Rexurbe, a contía da axuda será de 15.000 € por vivenda.

As solicitudes tramitaranse preferiblemente en https://sede.xunta.gal co procedemento VI400A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o o 1 de setembro de 2021
Máis información no DOG do 15 de marzo de 2021 e en http://igvs.xunta.gal/