XXXIII Premio de narrativa “Torrente Ballester”

25 Feb 2021

A Deputación da Coruña convoca o XXXIII Premio de narrativa “Torrente Ballester”

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, que non o obtiveron nos cinco anos anteriores a este e que presenten
obras inéditas, escritas en lingua galega ou en ligua castelá, e non premiadas con anterioridade.

Premios:
12.000 € para lingua castelá
12.000 € para lingua galega

As obras serán de tema e extensión libres, poderanse presentar novelas, relatos e conxuntos de relatos.

O prazo de presentación das obras estará aberto ata 15 de xuño de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 25 de febreiro de 2021 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/