Medidas de prevención específicas nas escolas de tempo libre e nas actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil

12 Mai 2021

Consulta neste mapa as medidas de prevención específicas para as ETL e para as actividades de educación no tempo libre en Galicia, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19.

bmapa

 

Estas medidas foron publicadas no DOG nº 86 Bis do 7 de maio de 2021

Para máis información sobre restricións e confinamentos, consulta esta páxina: https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Restriccions-concellos