Oferta de emprego público de 2017

01 Dec 2017

O Consello da Xunta aprobou na reunión do 30 de novembro a Oferta de emprego público de 2017

 

ofertadeemprego2017

https://www.xunta.gal/funcion-publica