Xuventude Crea

Certame galego de Creadores Novos, Xuventude Crea 2021

A Consellería de Política Social da Xunta de Galicia convoca o programa Xuventude Crea para este 2021 nas seguintes 14 especialidades:

Artes plásticas, Banda deseñada, Cociña, Creación de videoxogos, Danza moderna, Deseño de xoias, Fotografía, Graffiti, Moda, Música, Novela curta, Poesía, Teatro, Videocreación.

Premios por cada unha das especialidades:

  • 1º premio: 3.000 euros
  • 2º premio: 1.500 euros
  • 3º premio: 1.000 euros 

Ademais dos premios, a convocatoria prevé axudas económicas para as persoas participantes que accedan á fase final de determinadas especialidades e, o que é máis importante, as obras finalistas e premiadas serán obxecto de difusión e promoción aos efectos de visibilizar o talento e a creatividade da mocidade galega.

Se queres participar, aquí podes revisar as bases do certame

Descarga tamén o folleto informativo neste enlace

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 20 de agosto de 2021 a través do seguinte enlace.     foto portada XC21

A quen vai dirixido?
Poderán solicitar a participación os mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no ano 2021.
Non poderán participar nunha especialidade aquelas persoas que gañasen o primeiro premio desa mesma especialidade na edición do ano anterior.
Enténdese por profesional aquela persoa que mantén unha relación contractual permanente ou ocasional con algunha empresa vinculada á especialidade concreta na que solicita participar levando a cabo traballos directamente relacionados con ela, ou que está dada de alta como autónomo/a nunha actividade que teña unha relación directa
coa citada especialidade.
Salvo no caso das especialidades de teatro, música, graffiti, danza moderna, creación de videoxogos e cociña, a participación será sempre a título individual.

Máis información:
981 541 689 e 981 545 702
xuventudecrea.cps@xunta.gal


Histórico de Premios


Certame 2021

Certame 2020

Certame 2019

Certame 2018

Certame 2017

Certame 2016

Certame 2015

Certame 2014

Certame 2013

Certame 2012

Certame 2010

Certame 2009

Certame 2008

Certame 2007

 

Máis información e consultas:

Teléfono: 981 544 645 e 981 544 854 , e-mail: xuventude@xunta.es