Xuventude Crea

Certame galego de Creadores Novos, Xuventude Crea 2020

A Consellería de Política Social convoca o Programa Xuventude Crea para este 2020 nas seguintes especialidades:
Artes plásticas, Banda deseñada, Cociña, Creación de videoxogos, Danza moderna, Deseño de xoias, Fotografía, Graffiti, Moda, Música, Novela curta, Poesía, Teatro, Videocreación.
Por tanto, establécense dúas categorías novidosas con respecto a edicións pasadas, que son Creación de videoxogos e Novela curta.

Se queres participar, aquí podes revisar as bases do certame

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 19 de agosto de 2020.     xuventudecrea.2020

A quen vai dirixido?
Poderán solicitar a participación os mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no ano 2020.
Non poderán participar nunha especialidade aquelas persoas que gañasen o primeiro premio desa mesma especialidade na edición do ano anterior.
Enténdese por profesional aquela persoa que mantén unha relación contractual permanente ou ocasional con algunha empresa vinculada á especialidade concreta na que solicita participar levando a cabo traballos directamente relacionados con ela, ou que está dada de alta como autónomo/a nunha actividade que teña unha relación directa
coa citada especialidade.
Salvo no caso das especialidades de teatro, música, graffiti, danza moderna, creación de videoxogos e cociña, a participación será sempre a título individual.

Máis información:
981 541 689 e 981 545 702
xuventudecrea.cps@xunta.gal


Histórico de Premios


Certame 2019

Certame 2018

Certame 2017

Certame 2016

Certame 2015

Certame 2014

Certame 2013

Certame 2012

Certame 2010

Certame 2009

Certame 2008

Certame 2007

 

Máis información e consultas:

Teléfono: 981 544 645 e 981 544 854 , e-mail: xuventude@xunta.es