Xuventude Crea

BANNER WEB

XUVENTUDE CREA

A Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia, consciente da importancia que ten facilitar vías polas que poida manifestarse a actividade e inquedanza artística individual e colectiva da xuventude galega, convoca anualmente o programa Xuventude Crea, un certame de creadores novos que pretende estimular e apoiar á imaxinación, á creatividade e á innovación. Este certame comezou a súa andaina o 2010 coa denominación Xuventude Crea, polo que neste ano 2022 cumpre trece anos.

Xuventude Crea pretende actuar como estímulo económico para a mocidade, pero ante todo quere ser un trampolín para mostrar as propostas da mocidade galega, un escaparate no que o público poida coñecer a estes novos talentos e ás súas obras nun amplo abano de especialidades, e tamén ofrecerlles a oportunidade de dar a coñecer o que fan, actuar como a canle de divulgación das inquietudes artísticas individuais e colectivas da xuventude galega, e fomentar entre os mozos/as actividades de ocio e tempo libre saudable.

Vai dirixido aos mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no ano de cada convocatoria, agás o establecido na parte específica de cada especialidade.

Enténdese por profesional aquela persoa que mantén unha relación contractual permanente ou ocasional con algunha empresa vinculada á especialidade concreta na que solicita participar levando a cabo traballos directamente relacionados con ela, ou que está dada de alta como autónomo/a nunha actividade que teña unha relación directa coa citada especialidade.

Salvo no caso das especialidades de arte urbana, cociña, creación de videoxogos, danza moderna, música e teatro, a participación será sempre a título individual.

A dotación económica dos premios por cada unha das especialidades é:

  • 1º premio: 3.000 euros
  • 2º premio: 1.500 euros
  • 3º premio: 1.000 euros

Non poderán participar nunha especialidade aquelas persoas que gañasen o primeiro premio desa mesma especialidade na edición do ano anterior.

Ademais dos premios, a convocatoria prevé axudas económicas para as persoas participantes que accedan á fase final de determinadas especialidades e, o que é máis importante, as obras finalistas e premiadas terán a vantaxe de ser obxecto de difusión e promoción de forma que se fará visible o talento e a creatividade das súa persoas autoras.

Por todo o anterior, desde o 2010 ata a presente edición de 2022, neste programa participaron máis de 4.000 mozos e mozas, con 2.973 obras e proxectos creativos. Temos repartido 451 premios, por importe total de 649.000 euros, e 62 mencións de honra.

BANNER WEB 2

CONVOCATORIA XUVENTUDE CREA 2022

A convocatoria do programa Xuventude Crea 2022 publícase do Diario Oficial de Galicia do 5 de xullo de 2022, coas seguintes novidades:

  • incorporación da modalidade de música clásica dentro da especialidade de música, cuxos solistas ou grupos participantes poderán optar, ademais dos restantes premios, a un premio especial dotado con 1.000 euros.
  • A especialidade de graffiti pasa a converterse en arte urbana, co obxectivo de dar cabida ás diferentes expresións artísticas no eido do muralismo.

Así, as 14 especialidades artísticas que se convocan son as seguintes:

Artes plásticas: Coas modalidades de pintura e escultura. As obras serán orixinais e o tema e as técnicas serán libres.

Arte urbana: As obras serán orixinais, inéditas e, de ter texto, este estará en galego. O tema e a técnica serán libres. Os traballos poderán ser individuais ou en parella.

Banda deseñada: As obras serán orixinais e inéditas, de temática libre e con textos en galego. A técnica pode ser calquera, en branco e negro ou en cor. A obra presentarase en formato dixital (A4 ou A3) e a extensión mínima terá que ser de 10 páxinas.

Cociña: As receitas poderán ser individuais ou en parella, admitíndose unha receita por participante (sexa individual ou en parella). Pode tratarse dun prato salgado ou doce, e a base do mesmo deberá contar con denominación de orixe de Galicia ou ben pola Federación de Prazas de Abastos de Galicia.

Creación de videoxogos: As obras poderán ser individuais ou en grupo (máximo de 5 integrantes) Un 25% dos participantes poderá superar os 30 anos de idade. Serán orixinais, inéditas e os textos e o audible en galego, agás a banda sonora, que poderá estar en calquera lingua. A temática será libre. Os videoxogos deberán dispoñer, como mínimo, de versións para Windows ou Mac Os.

Danza moderna: Coas disciplinas de danza contemporánea, danza urbana, jazz-lírico e danza experimental. De forma individual ou en grupo (mínimo de 2 persoas e máximo de 30) A duración da actuación non pode superar os cinco minutos e a coreografía debe ser inédita.

Deseño de xoias: A colección, que poderá ser tanto para home como para muller, debe ser orixinal e estará composta por 3 xoias. O remate das pezas debe traballarse en metal con pezas de xoiería, excluíndo a utilización de fornituras compradas.

Fotografía: As obras serán orixinais, o tema e as técnicas serán libres. Unha ou varias fotografías, ata un máximo de 6, en cor ou branco e negro. As obras orixinais serán requiridas ás persoas participantes, só no caso de que fosen seleccionadas para a exposición final ou se a comisión de selección o estima necesario.

Moda: As coleccións deben ser orixinais e coherentes, con 5 modelos de home ou muller. Será necesario definir o tecido utilizado e os complementos para cada un dos modelos presentados. Presentaranse estes deseños en láminas de formato DIN A-3 (297 mm x 420 mm), con deseño de fronte e de costas.

Música: Solistas e grupos de pop, folk, rock, hip-hop e demais variedades de música contemporánea, así como solistas e grupos de música clásica que serán os que poidan optar, ademais, ao premio especial de 1.000 euros. Admitirase que ata un 25% das persoas compoñentes do grupo supere os 30 anos.

Novela curta: A obra será orixinal, inédita e en galego. O tema será libre. A ordenador, en tamaño 12, tipografía arial e a dobre espazo. Terá unha extensión mínima de 80 páxinas e máxima de 200 e as follas estarán numeradas.

Poesía: A obra será orixinal, inédita e en galego. O tema e a técnica serán libres. A obra realizarase a ordenador, en tamaño 12 e a dobre espazo. Terá unha extensión mínima de 50 versos e máxima de 100 e as follas estarán numeradas.

Teatro: Grupos teatrais, non profesionais, compostos por persoas galegas ou residentes en Galicia, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no ano 2022. As representacións serán en lingua galega, maila que as obras poderán ser de autoría galega, española ou estranxeira. Poderanse presentar obras orixinais. A duración da representación de cada obra será de mínimo 30 minutos e máximo 1 hora e media.

Videocreación: As obras serán orixinais, inéditas e en galego. O tema será libre, mais deberá dar prioridade aos contidos artísticos e culturais dunha maneira innovadora e experimental (é dicir, que se sitúa fóra dos códigos convencionais, que aposta por fórmulas audiovisuais onde se dá prioridade á subxectividade). A duración de cada obra será dun mínimo de 2 minutos e dun máximo de 8 minutos e a súa realización debe ser posterior ao 1 de xaneiro de 2022.

 

 

 

 

MÁIS INFORMACIÓN:

 

981 544 854 / 981 545 822

xuventudecrea.cps@xunta.gal

 


Histórico de Premios


Certame 2022

Certame 2021

Certame 2020

Certame 2019

Certame 2018

Certame 2017

Certame 2016

Certame 2015

Certame 2014

Certame 2013

Certame 2012

Certame 2010

Certame 2009

Certame 2008

Certame 2007

 

Máis información e consultas:

Teléfono: 981 544 645 e 981 544 854 , e-mail: xuventude@xunta.es