Observatorio Galego da Xuventude

O Observatorio Galego da Xuventude consiste nun órgano colexiado destinado á creación e difución de políticas de xuventude. Adecuándose ás necesidades de cada momento, ten como principal obxectivo aplicar políticas necesarias para a mocidade galega e avaliar o seu impacto na sociedade.

Estructurado dun xeito ramificado, conta cun representante dentro de cada Consellería para que a súa presencia sexa real en todas e cada unha das políticas implantadas pola Xunta de Galicia. Deste xeito, as necesidades da xuventude galega poderanse espallar a todos os campos administrativos para seren cubertas.

As funcións do Observatorio son diversas. Xenera información, pero a súas actividades tamén teñen aplicacións prácticas. Compila información e realiza estudos e investigacións que permiten afondar nun maior coñecemento da realidade xuvenil galega, e, a través disto, realiza propostas que favorezan a toma de decisións. Ademáis, asesora sobre asuntos relacionados coa mocidade a aquelas institucións ou centros informadores que o precisen. O observatorio galego non ten unha mera función investigadora, tamén é o encargado de xerar un sistema de indicadores polos que se poida coñecer o estado actual das principais variables xuvenís a estudo. E con todo isto, crea un fondo de documentación que favoreza a promoción de actividades de formación- información. 

O Decreto 148/2008 do 26 de xullo polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Xuventude.

LEI 6/2012, do 19 de xuño, de Xuventude de Galicia.


 

Estudos do Observatorio Galego da Xuventude


Emprego

EPA poboación xuvenil Galicia 1º trimestre 2019

EPA poboación xuvenil Galicia 2º triimestre 2019

EPA poboación xuvenil Galicia 3º trimestre 2019

Paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrao en Galicia no mes de xaneiro 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de marzo 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de marzo 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de marzo 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de abril 2019 (16 - 24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de abril 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de abril 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de maio 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de maio 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de maio 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xuño 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xuño 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xuño 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xullo 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xullo 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xullo 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de agosto 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de agosto 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de agosto 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de setembro 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de setembro 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de setembro 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de outubro 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de outubro 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de outubro 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de novembro 2019 (16-29 anos)

Programas e actuacións da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Plan estratéxico de Xuventude de Galicia

Iniciativa Xove 2019

Galeuropa 2019

 Xuventude crea 2019


Estudos do Injuve (Instituto da Xuventude, Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade)


Enquisa Poboación Activa (EPA) 2019, 1º trimestre (16-24 anos). Nota informativa

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2019, 1º trimestre (16-24 anos). Principais resultados

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2019, 1º trimestre (16-29 anos). Nota informativa

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2019, 1º trimestre (16-29 anos). Principais resultados

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2019, 2º trimestre (16-24 anos). Nota informativa

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2019, 2º trimestre (16-24 anos). Principais resultados

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2019, 2º trimestre (16-29 anos). Nota informativa

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2019, 2º trimestre (16-29 anos). Principais resultados

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2019 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de febreiro 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de febreiro 2019 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de febreiro 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de febreiro 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de marzo 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de marzo 2019 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de marzo 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no m es de marzo 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de abril 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de abril 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado no mes de abril 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de abril 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de maio 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de maio 2019 (16-24 anos). Avance de resultados

Paro rexistrado no mes de maio 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de maio 2019 (16-29 anos).

Paro rexistrado no mes de xuño 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xuño 2019 (16-24 anos).

Paro rexistrado no mes de xuño 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xuño 2019 (16-29 anos).

Paro rexistrado no mes de xullo 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xullo 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado no mes de xullo 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xullo 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de agosto 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de agosto 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado no mes de agosto 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de agosto 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de setembro 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de setembro 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado no mes de setembro 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de setembro 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de outubro 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de outubro 2019 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de outubro 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de outubro 2019 (16-29 anos)

Jóvenes y violencia, revista nº 120 (26/02/2019)

Diseño Gráfico: Guía de usuarios (11/03/2019)

Guía del buen tutor (11/03/2019)

Guía Erasmus+ 2019 (11/03/2019)

Haciendo olas: cómo crear más impacto con los proyectos juveniles (11/03/2019)

Manual para combatir el discurso de odio en internet (04/06/2019)

Balance y futuro de la migración de los jóvenes españoles (04/07/2019)

Estrategía Juventud 2020 (26/08/2019)

Boletín Eurodesk xaneiro 2019

Boletín Eurodesk febreiro 2019

Boletín Eurodesk marzo 2019

Boletín Eurodesk abril 2019

Boletín Eurodesk maio 2019

Boletín Eurodesk xuño 2019

Boletín Eurodesk xullo 2019

Boletín Eurodesk agosto 2019

Boletín Eurodesk setembro 2019

Boletín Eurodesk outubro 2019

Boletín Eurodesk novembro 2019

Boletín Eurodesk decembro 2019

Situación actual y demandas de la Información Juvenil en España (30/08/2019)

Guía Breve Orientaciones: para combatir el discurso de odio en internet a través de la educación en derechos humanos (29/10/2019)

La violencia de género en los jóvenes (04/12/2019)

La violencia de género en los jóvenes. Resumen (04/12/2019)


Outras Comunidades


Retratos de Juventud octubre 2018 (31/01/2019 )

IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2020 (31/01/2019)


 Outras


Estrategia nacional sobre adicciones 2017 (31/01/2019)

Estudio sobre comercio electrónico (31/01/2019)

Indicadores del índice de desarrollo digital de las Mujeres en España y Europa (31/02/2019)

Jóvenes y empleo. Escenairos de futuro (31/01/2019)

Revista METAMORFOSIS Nº 9 diciembre 2018 (31/01/19)

Informe Anual Sector TIC y de los contenidos en España 2018 (19/02/2019)

Ciberseguridad y confianza e los hogares españoles mayo 2018 (19/02/2019)

Jóvenes en el encrucijada digital (20/02/2019)

Las TIC en los hogares españoles (20/02/2019)

Informe sector de contenidos digitales 2018 (20/02/2019)

Screening do uso problemático de internet entre os adolescentes da comunidade galega (20/02/2019)

I Informe jóvenes y género. La (in) consciencia de equidad de la población joven en España (06/03/2019)

Estudio sobre La Cibercriminalidad en España 2017 (22/04/2019)

Distintas miradas y actitudes, distintos riesgos. Ellas y ellos frente a los consumos de drogas (31/05/2019)

Actividades, mediación, oportunidades y riesgos on line (08/07/2019)

El fandom en la juventud española (08/07/2019)

Barómetro juventud y género 2019 (16/07/2019)

Índice sintético del desarrollo juvenil comparado (16/07/2019)

Mujeres y hombres en España (16/07/2019)

Plan de Banda Larga de Galicia 2020 (26/08/2019)

Generación Z y Fortnite: Nuevos paradigmas éticos de diseño de videojuegos (28/08/2019)

Libro blanco de los esports en España (29/08/2019)

Código penal para adolescentes 2019 (12/09/2019)

Factores de socialización digital juvenil (29/10/2019)

Las TIC y su influencia en la socialización de adolescentes (29/10/2019)

Barómetro juvenil 2019. Participación política y activismo (29/10/2019)

Protagonistas y espectadores. Una mirada longitudinal sobre la juventud española (29/10/2019)

¿Desenganchadas de la igualdad? Narrativas juveniles sobre la igualdad de género (29/10/2019)

Brexit, relaciones de género y estrategias transnacionales de movilidad: jóvenes españoles en Londres (29/10/2019)

Salud y estilos de vida de jóvenes y adolescentes (29/10/2019)

Protagonistas y espectadores. Los discursos de los jóvenes españoles (06/11/2019)

Protagonistas y espectadores. Dossier de prensa (06/11/2019)

Jóvenes en el mundo virtual: usos, prácticas y riesgos (07/11/2019)

Guía práctica para padres: trastorno del comportamiento de niños y adolescentes (28/11/2019)

Jóvenes, ocio y TIC (28/11/2019)

Estadísticas 2019 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España (03/12/2019)

ESTUDES 2018-19 Informe uso de drogas. Presentación (03/12/2019)

ESTUDES 2018-19 Informe uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (03/12/2019)

Informe 2019 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España (03/12/2019)

Informe 2019 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Resumen (03/12/2019)

Informe 2019 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Oferta de drogas y medidas de control (03/12/2019)

Informe 2019 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Infecciones en consumidores de drogas (03/12/2019)

Informe sobre adicciones comportamentales (03/12/2019)

 

 


Consejo de la Juventud de España


Plan de Formación 2019 CJE

Guía fácil Erasmus + (21/08/2018)

Quiero comunicar sobre convivencia ESCOLAR (21/08/2018)

Informe sobre pobreza juvenil mayo 2018

Informe ejecutivo sobro pobreza juvenil 2018

Observatorio de emancipación en España, 2º semestre 2017 (20/02/2019)

Observatorio de emancipación en Galicia, 2º semestre 2017 (20/02/2019)

Observatorio de emancipación en España, 1º semestre 2018 (04/07/2019)

Observatorio de emancipación en España, 2º semestre 2018 (19/07/2019)


Observatorio Ocupacional do Instituto Galego das Cualificacións


 

 

 A Dirección Xeral de Formación e Colocación ten entre os seus cometidos, por medio do Observatorio Ocupacional do Instituto Galego das Cualificacións, o Estudo da evolución do mercado de traballo na CCAA de Galicia.


Artigos e publicacións anteriores