Observatorio Galego da Xuventude

O Observatorio Galego da Xuventude consiste nun órgano colexiado destinado á creación e difución de políticas de xuventude. Adecuándose ás necesidades de cada momento, ten como principal obxectivo aplicar políticas necesarias para a mocidade galega e avaliar o seu impacto na sociedade.

Estructurado dun xeito ramificado, conta cun representante dentro de cada Consellería para que a súa presencia sexa real en todas e cada unha das políticas implantadas pola Xunta de Galicia. Deste xeito, as necesidades da xuventude galega poderanse espallar a todos os campos administrativos para seren cubertas.

As funcións do Observatorio son diversas. Xenera información, pero a súas actividades tamén teñen aplicacións prácticas. Compila información e realiza estudos e investigacións que permiten afondar nun maior coñecemento da realidade xuvenil galega, e, a través disto, realiza propostas que favorezan a toma de decisións. Ademáis, asesora sobre asuntos relacionados coa mocidade a aquelas institucións ou centros informadores que o precisen. O observatorio galego non ten unha mera función investigadora, tamén é o encargado de xerar un sistema de indicadores polos que se poida coñecer o estado actual das principais variables xuvenís a estudo. E con todo isto, crea un fondo de documentación que favoreza a promoción de actividades de formación- información. 

O Decreto 148/2008 do 26 de xullo polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Xuventude.

LEI 6/2012, do 19 de xuño, de Xuventude de Galicia.


Ano 2020

Estudos do Observatorio Galego da Xuventude


Emprego


EPA poboación xuveníl Galicia 4º trimestre 2019

EPA poboación xuvenil Galicia 1º trimestre 2020

EPA poboación xuvenil Galicia 2º trimestre 2020

Paro rexistrado en Galicia no mes de xanerio 2020 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro 2020 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro 2020 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2020 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2020 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2020 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de marzo 2020 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de marzo 2020 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de marzo 2020 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de abril 2020 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de abril 2020 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de abril 2020 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de maio 2020 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de maio 2020 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de maio 2020 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xuño 2020 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xuño 2020 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xuño 2020 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xullo 2020 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xullo 2020 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xullo 2020 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de agosto 2020 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de agosto 2020 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de agosto 2020 (16-29 anos)

Parados rexistrados en  Galicia por nivel académico, sexo e idade xaneiro 2020 (16-29 anos)

Parados rexistrados en Galicia por nivel académico, sexo e idade febreiro 2020 (16-29 anos)

Parados rexistrados en Galicia por nivel académico, sexo e idade marzo 2020 (16-29 anos)

Parados rexistrados en Galicia por nivel académico, sexo e idade abril 2020 (16-29 anos)

Parados rexistrados en Galicia por nivel académico, sexo e idade maio 2020 (16-29 anos)

Parados rexistrados en Galicia por nivel académico, sexo e idade xuño 2020 (16-29 anos)

Parados rexistrados en Galicia por nivel académico, sexo e idade xullo 2020 (16-29 anos)

Parados rexistrados en Galicia por nivel académico, sexo e idade agosto 2020 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade xaneiro 2020 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade febreiro 2020 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade marzo 2020 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade abril 2020 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade maio 2020 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade xuño 2020 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade xullo 2020 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade agosto 2020 (16-19 anos)


Programas e actuacións da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado


Plan estratéxico de Xuventude de Galicia 2014-2016 "Horizonte 2020"

Iniciativa Xove 2020

Plan estratéxico de Xuventude de Galicia 2021

Xuventude Crea 2020

 


Estudos do Injuve (Instituto da Xuventude, Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade)


Paro rexistrado no mes de decembro 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de decembro 2019 (16-24 anos).

Paro rexistrado no mes de decembro 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de decembro 2019 (16-29 anos).

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2020 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2020 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2020 (16-29 anos)

Juventud rural y desarrollo revista nº 122 (29/01/2020)

La salud afectivo sexual de la juventud en España rev. nº 123 (29/01/2020)

Juventud en Riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en España (16/06/2020)


Outras Comunidades


IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2020 (31/01/2019)


 Outras


Plan de Banda Larga de Galicia 2020 (26/08/2019)

Grados Universitarios: ¿Cuántos y Cuáles? (19/12/2019)

Como evitar incidentes relacionados con los archivos adjuntos al correo (11/02/2020)

Conoce a fondo... Fortnite (11/02/2020)

Guía de seguridad en redes sociales para familias (11/02/2020)

Juntos aprendemos ciberseguridad. Internet segura for kids (19/02/2020)

Los menores eligen Instagram ¿Por qué les gusta tanto? (19/02/2020)

Instituciones que imparten información en ciberseguridad en España (19/02/2020)

Y tú, practicas el sharenting (19/02/2020)

Uso y configuración segura (19/02/2020)

Sexting (19/02/2020)

No al cibercontrol (19/02/2020)

Másteres y Grados en ciberseguridad en España (19/02/2020)

A Contratempo conducir con condicións meteorolóxicas adversas (05/03/2020)

Lecer e modelo de vida (05/03/2020)

Recomendación se seguridade en estacións de carga de vehículos eléctricos (05/03/2020)

Barómetro Xuvenil 2019: Autonomía, economía e emancipación (05/03/2020)

Barómetro Xuvenil 2019: Discriminación e tolerancia hacia a diversidade (30/03/2020)

Barómetro Xuvenil 2019: Identidade e representacións nunha realidade social complexa (28/04/2020)

Barómetro Xuvenil 2019: Salude e Benestar (14/08/2020)

Evolución do paro de longa duración nas Comunidades Autónomas (05/03/2020)

Índice sintético de desarrollo juvenil comparado 2019 (31/03/2020)

Jóvenes, futuro y expectativa tecnológica (31/03/2020)

Maternidades juveniles. Informe sintético de resultados (31/03/2020)

El Menor Maduro, cinco aproximaciones a un perfil poliédrico (31/03/2020)

Claves para la atraccion y permanencia de las mujeres en la Formación Profesional TIC (03/04/2020)

Género y decisiones educativas (03/04/2020)

Guía aprendiendo a identificar fraudes online (03/04/2020)

Jóvenes STEAM y Retos de Futuro (06/04/2020)

Los derechos sociales de la juventud. El papel de las entidades locales y regeionales (06/04/2020)

Proyectos de vida en adolescentes en riesgo de exclusión social (06/04/2020)

Las actividades en la naturaleza como contexto de aprendizaje para la mejora de la autoestima escolar (06/04/2020)

Consejos para evitar el ciberacoso y el mal uso de internet (06/04/2020)

Jóvenes, juegos de azar y apuestas (08/04/2020)

Actividades de apertura 13 abril 2020 (15/04/2020)

Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus (15/04/2020)

Ocio y modelos de vida (15/04/2020)

Millennials ante la adversidad. Efectos de la crisis sobre la salud, los hábitos y la percepción de riesgos (20/04/2020)

Emprego Galicia. Preguntas más frecuentes das persoas demandantes sobre as medidas COVID-19 (21/04/2020)

Nuevos espacios de seducción (29/04/2020)

Os Data Brokers e o seu interese polos nosos datos (29/04/2020)

Detectados inicios de sesión no autorizados en Nintendo Network IDE (30/04/2020)

A Seguridade Social non che enviou ningún reembolso por correo electrónico (07/05/2020)

SMS con ligazón a unha web para realizar unha autoavaliación de COVID19 (18/05/2020)

El impacto de la crisis del COVID-19 en la adolescencia en España (20/05/2020)

Identificados SMS fraudulentos con ligazóns a unha web para solicitar unha suposta axuda (20/05/2020)

Infórmanche a través dun correo electrónico de que o teu paquete está retido na aduana (29/07/2020)

Se Xenial na internet: Plan de estudos de cidadanía e seguridade para Internet, Guía para Familia, Consellos (01/06/2020)

Consumo de drogas y vulnerabilidades sociales en adolescentes: el caso de la ciudad de Tarragona (01/06/2020)

Seguir a cadea acabou sendo o meu peor erro (01/06/2020)

Ponlle freo ás fraudes e bulos con boas prácticas (01/06/2020)

Plataformas de videoconferencia e aspectos de seguridade que che interesa coñecer (01/06/2020)

A ruleta dos videochat con descoñecidos (01/06/2020)

Equipado e vulnerable. Os riscos dos dispositivos wearables (01/06/2020)

Principais tipos de virus e como protexernos fronte a eles (08/06/2020)

Se un correo infórmache do vencemento do prazo para pagar unha factura, mantén a calma (08/06/2020)

Efectos secundarios y motivaciones de las personas jóvenes para escoger Formación Profesional (10/06/2020)

Niños, jóvenes y adolescentes: Ellos, Ellas y su móvil (10/06/2020)

Guía de prevención temparana para familias y profesorado: Violencia sexual y consumo de sustancias en jóvenes (10/06/2020)

Revista de Educació Social nº 30: Educación Social y juventud (10/06/2020)

Investigación sobre adolescentes que son observadores de situaciones de ciberacoso (10/06/2020)

Spoofing ou roubo de identidades, que non che enganen (16/06/2020)

¡Jóvenes a jugar! Análisis del impacto de la publicidad en el juego de apuestas en adolescentes (18/06/2020)

Como disvincular o meu número de móbil da miña conta de Google (18/06/2020)

Como disvincular o meu número de móbil da miña conta Apple (23/06/2020)

Guía definitiva para superar unha entrevista de traballo (29/06/2020)

De puertas adentro y de pantallas afuera, jóvenes en confinamiento. Avance de resultados, julio 2020 (14/08/2020)

Creencias que sustentan la generación de estereotipos y prejuicios nocivos. Desactiva tus prejuicios y piénsalo otra vez (14/08/2020)

Creencias que sustentan la generación de estereotipos y prejuicios nocivos. Resumen de resultados y nota de prensa (14/08/2020)

Panorama de la educación en España tras la pandemia de COVID-19. La opinión de la comunidad educativa (14/08/2020)

Jóvenes, redes sociales virtuales y nuevas lógicas de funcionamiento del racismo (14/08/2020)

En el límite. Historias de adolescencia y adicciones (14/08/2020)

Detección temprana y prevención de adicciones tecnológicas en adolescentes (14/08/2020)

Informe de las necesidades sociales de la juventud. Informe mayo 2020 (14/08/2020)

La Industria de videojuegos en España Anuario 2019 (31/08/2020)


Consejo de la Juventud de España


 Plan de Formación 2020 (31/03/2020)

 


Educación


Comparativa rexional en Indicadores Dixitais (05/03/2020)

Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2019-2020 (27/08/2020)

Indicadores Sintéticos de las Universidades Españolas (27/08/2020)

As Carreiras Universitarias con máis saída laboral 2020 (14/09/2020)


Observatorio de Vivenda de Galicia


Boletín do Observatorio da Vivenda de Galicia 1-15 xaneiro 2020

Boletín do Observatorio da Vivienda de Galicia 16-29 febreiro 2020

Boletín do Observatorio da Vivenda de Galicia 1-15 marzo 2020

Boletín do Observatorio da Vivenda de Galicia 16-31 marzo 2020

Boletín do Observatorio da Vivenda de Galicia 1-15 abril 2020

Boletín do Observatorio da Vivenda de Galicia 16-30 abril 2020

Boletín do Observatorio da Vivenda de Galicia 1-15 maio 2020

Boletín do Observatorio da Vivenda de Galicia 16-31 maio 2020

Boletín do Observatorio da Vivenda de Galicia 1-15 xuño 2020

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia 16-30 xuño 2020

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia 1-15 xullo 2020

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia 16-31 xullo 2020

Boletín do Observatorio de Vivenda de Galicia 1-15 agosto 2020

Boletín do Observatori de Vivenda de Galicia 16-31 agosto 2020


Observatorio das Ocupacións (Estatal)


 Boletín del Mercado de Trabajo Estatal 4º trimestre 2019 (21/02/2020)

Boletín del Mercado de Trabajo Estatal 1º trimestre 2020 (28/05/2020)


Observatorio Ocupacional do Instituto Galego das Cualificacións


Parados en Galicia por sexo e idade, xaneiro 2020 (19/02/2020)

Parados en Galicia por sexo e idade, febreiro 2020 (30/03/2020)

Parados en Galicia por sexo e idade, marzo 2020 (15/05/2020)

Parados en Galicia por sexo e idade, abril 2020 (15/05/2020)

Parados en Galicia por sexo e idade, maio 2020 (12/06/2020)

Parados en Galicia por sexo e idade, xuño 2020 (17/08/2020)

Parados en Galicia por sexo e idade, xullo 2020 (17/08/2020)

Parados en Galicia por sexo e idade, agosto 2020 (09/09/2020)

Parados en Galicia  por nivel académico, sexo e idade xaneiro 2020 (19/02/2020)

Parados en Galicia por nivel académico, sexo e idade febreiro 2020 (30/03/2020)

Parados en Galicia por nivel académico, sexo e idade marzo 2020 (15/05/2020)

Parados en Galicia por nivel académico, sexo e idade abril 2020 (15/05/2020)

Parados en Galicia por nivel académico, sexo e idade maio 2020 (12/06/2020)

Parados en Galicia por nivel académico, sexo e idade xuño 2020 (18/08/2020)

Parados en Galicia por nivel académico, sexo e idade xullo 2020 (18/08/2020)

Parados en Galicia por nivel académico, sexo e idade agosto 2020 (09/09/2020)

Parados en Galicia por idade e territorio xaneiro 2020 (30/03/2020)

Parados en Galicia por idade e territorio febreiro 2020 (30/03/2020)

Parados en Galicia por idade e territorio marzo 2020 (13/04/2020)

Parados en Galicia por idade e territorio abril 2020 (15/05/2020)

Parados en Galicia por idade e territorio maio 2020 (12/06/2020)

Parados en Galicia por idade e territorio xuño 2020 (18/08/2020)

Parados en Galicia por idade e territorio xullo 2020 (18/08/2020)

Parados en Galicia por idade e territorio agosto 2020 (10/09/2020)

Tipoloxía contractual en Galciia por sexo, idade xaneiro 2020 (19/02/2020)

Tipoloxía contractual en Galicia por sexo e idade febreiro 2020 (30/03/2020)

Tipoloxía contractual en Galicia por sexo e idade marzo 2020 (13/04/2020)

Tipoloxía contractual en Galicia por sexo e idade abril 2020 (15/05/2020)

Tipoloxía contractual en Galicia por sexo e idade maio 2020 (12/06/2020)

Tipoloxia contractual en Galiica por sexo e idade xuño 2020 (19/08/2020)

Tipoloxía contractual en Galicia por sexo e idade xullo 2020 (19/08/2020)

Tipoloxía contractual en Galicia por sexo e idade agosto 2020 (10/09/2020)

Saídas profesionais comarcais 2019 (30/03/2020)

A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, ten entre os seus cometidos, por medio do Instituto Galego das Cualificacións, o estudo da evolución do mercado de traballo na CCAA de Galicia.


Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE)


Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 10 xaneiro 2020 (11/02/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 17 xaneiro 2020 (11/02/2020)

Boetín semanal de seguridade do INCIBE, 24 xaneiro 2020 (11/02/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 31 xaneiro 2020 (05/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 7 febreiro 2020 (05/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 14 febreiro 2020 (05/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 28 febreiro 2020 (05/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 6 marzo 2020 (27/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 13 marzo 2020 (27/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 20 marzo 2020 (27/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 27 marzo 2020 (07/04/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 3 abril 2020 (07/04/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 17 abril 2020 (20/04/2020)

Boletín semanal de segurdade do INCIBE, 24 de abril 2020 (28/04/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 30 de abril 2020 (07/05/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 8 de maio 2020 (18/05/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 15 de maio 2020 (18/05/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 22 de maio 2020 (26/05/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 29 de maio 2020 (08/06/2020)

Boletín semanal de seguridade no INCIBE, 5 de xuño 2020 (11/06/2020)

Boletín semanal de seguridade no INCIBE, 12 de xuño 2020 (16/06/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 19 de xuño 2020 (19/08/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 26 xuño 2020 (19/08/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 3 xullo 2020 (19/08/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 10 xullo 2020 (19/08/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 17 xullo 2020 (19/08/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 24 xullo 2020 (19/08/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 31 xullo 2020 (19/08/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 7 agosto 2020 (19/08/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 14 agosto 2020 (19/08/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 21 agosto 2020 (26/08/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 28 agosto 2020 (31/08/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 04 setembro 2020 (10/09/2020)

Hablemos de ciber acoso (10/09/2020)

Nueva campaña de malware por correo electrónico que suplanta a la AEAT (11/09/2020)


Oficina de Seguridade do Internauta (OSI)


Coñece a fondo o qué é o Phishing (27/03/2020)

Detectado phishing a plataformas de entretemento (30/03/2020)

Novas vulnerabilidades no sistema operativo Windows que afectan a todas as versións (03/04/2020)

Coronavirus como podemos axudarche a traballar desde casa de maneira segura (03/04/2020)

Aproveitan o COVID 19 para enviar correos electrónicos con malware (03/04/2020)

Detectadas aplicacións maliciosas sobre a evolución do coronavirus (03/04/2020)

Detectada unha campaña fraudulenta de mensaxes SMS con asunto ERTE (03/04/2020)

Sanytol non está a ofrecer por correo electrónico mostras gratis de toallitas desinfectantes (07/04/2020)

Actualiza á última versión de Zoom (07/04/2020)

Identificadas páxinas fraudulentas de venda de máscaras e outras materias sanitarios (07/04/2020)

A túa conta de Facebook bloqueada por culpa dunha foto (30/06/2020)

Comproba a lexitimidade das enquisas relacionadas co coronavirus (23/07/2020)

Detectada onda de falsos correos de sextorsión ou infección de COVID19 (23/04/2020)

Suplantación a Correos solicitando un pago de 2,99€ (23/04/2020)

WhatsApp e a súa función antibulos descúbrea (20/08/2020)

Non tes que activar ningún novo sistema de seguridade da túa entidade bancaria (20/08/2020)

Descarga a túa vida das redes sociais (01/09/2020)

Tecnoloxía Motion Sense: desbloquea o teu smartphone cun xesto (01/09/2020)

Top 10 fraudes que utilizan COVID-19 para enganar aos usuarios (01/09/2020)

Compartir Wifi Se ou Non? (10/09/2020)

Deepfakes como se aproveitan desta tecnoloxía para enganarnos (11/09/20209)

Perdiches o móbil? Pecha sesión nas túas contas por prevención (14/09/2020)

Novas Guías| Configura os teus dispositivos Android e IOS para que estean ciberseguros (14/09/2020)

Consellos para unhas vacacións ciberseguras (14/09/2020)

O Fin de Adobe Flash Player (15/09/2020)

Configuracións seguras para altofalantes intelixentes co asistente Google Home (15/09/2020)

Configuracións seguras para altofalantes intelixentes co asistent Alexa (15/09/2020)

Configuracións básicas de privacidade e seguridade en Smart TV (15/09/2020)


Artigos e publicacións anteriores