Observatorio Galego da Xuventude

O Observatorio Galego da Xuventude consiste nun órgano colexiado destinado á creación e difución de políticas de xuventude. Adecuándose ás necesidades de cada momento, ten como principal obxectivo aplicar políticas necesarias para a mocidade galega e avaliar o seu impacto na sociedade.

Estructurado dun xeito ramificado, conta cun representante dentro de cada Consellería para que a súa presencia sexa real en todas e cada unha das políticas implantadas pola Xunta de Galicia. Deste xeito, as necesidades da xuventude galega poderanse espallar a todos os campos administrativos para seren cubertas.

As funcións do Observatorio son diversas. Xenera información, pero a súas actividades tamén teñen aplicacións prácticas. Compila información e realiza estudos e investigacións que permiten afondar nun maior coñecemento da realidade xuvenil galega, e, a través disto, realiza propostas que favorezan a toma de decisións. Ademáis, asesora sobre asuntos relacionados coa mocidade a aquelas institucións ou centros informadores que o precisen. O observatorio galego non ten unha mera función investigadora, tamén é o encargado de xerar un sistema de indicadores polos que se poida coñecer o estado actual das principais variables xuvenís a estudo. E con todo isto, crea un fondo de documentación que favoreza a promoción de actividades de formación- información. 

O Decreto 148/2008 do 26 de xullo polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Xuventude.

LEI 6/2012, do 19 de xuño, de Xuventude de Galicia.


Estudos do Observatorio Galego da Xuventude


EPA poboación xuvenil Galicia 1º trimestre 2019

Paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrao en Galicia no mes de xaneiro 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de marzo 2019 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de marzo 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de marzo 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de abril 2019 (16 - 24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de abril 2019 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de abril 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de maio 2019 (16-29 anos)


Estudos do Injuve (Instituto da Xuventude, Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade)


Enquisa Poboación Activa (EPA) 2019, 1º trimestre (16-24 anos). Nota informativa

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2019, 1º trimestre (16-24 anos). Principais resultados

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2019, 1º trimestre (16-29 anos). Nota informativa

Enquisa Poboación Activa (EPA) 2019, 1º trimestre (16-29 anos). Principais resultados

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2019 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de febreiro 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de febreiro 2019 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de febreiro 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de febreiro 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de marzo 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de marzo 2019 (16-24 anos). Avance resultados

Paro rexistrado no mes de marzo 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no m es de marzo 2019 (16-29 anos)

Paro rexistrado no mes de abril 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de abril 2019 (16-24 anos)

Jóvenes y violencia, revista nº 120 (26/02/2019)

Diseño Gráfico: Guía de usuarios (11/03/2019)

Guía del buen tutor (11/03/2019)

Guía Erasmus+ 2019 (11/03/2019)

Haciendo olas: cómo crear más impacto con los proyectos juveniles (11/03/2019)

Manual para combatir el discurso de odio en internet (04/06/2019)


Outras Comunidades


Retratos de Juventud octubre 2018 (31/01/2019 )

IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2020 (31/01/2019)


 Outras

Estrategia nacional sobre adicciones 2017 (31/01/2019)

Estudio sobre comercio electrónico (31/01/2019)

Indicadores del índice de desarrollo digital de las Mujeres en España y Europa (31/02/2019)

Jóvenes y empleo. Escenairos de futuro (31/01/2019)

Revista METAMORFOSIS Nº 9 diciembre 2018 (31/01/19)

Informe Anual Sector TIC y de los contenidos en España 2018 (19/02/2019)

Ciberseguridad y confianza e los hogares españoles mayo 2018 (19/02/2019)

Jóvenes en el encrucijada digital (20/02/2019)

Las TIC en los hogares españoles (20/02/2019)

Informe sector de contenidos digitales 2018 (20/02/2019)

Screening do uso problemático de internet entre os adolescentes da comunidade galega (20/02/2019)

I Informe jóvenes y género. La (in) consciencia de equidad de la población joven en España (06/03/2019)

Estudio sobre La Cibercriminalidad en España 2017 (22/04/2019)

Distintas miradas y actitudes, distintos riesgos. Ellas y ellos frente a los consumos de drogas (31/05/2019)


Consejo de la Juventud de España


Plan de Formación 2019 CJE

Guía fácil Erasmus + (21/08/2018)

Quiero comunicar sobre convivencia ESCOLAR (21/08/2018)

Informe sobre pobreza juvenil mayo 2018

Informe ejecutivo sobro pobreza juvenil 2018

Observatorio de emancipación en España, 2º semestre 2017 (20/02/2019)

Observatorio de emancipación en Galicia, 2º semestre 2017 (20/02/2019)


Observatorio Ocupacional do Instituto Galego das Cualificacións


 

 

A Dirección Xeral de Formación e Colocación ten entre os seus cometidos, por medio do Observatorio Ocupacional do Instituto Galego das Cualificacións, o Estudo da evolución do mercado de traballo na CCAA de Galicia.


Artigos e publicacións anteriores