Observatorio Galego da Xuventude

O Observatorio Galego da Xuventude consiste nun órgano colexiado destinado á creación e difución de políticas de xuventude. Adecuándose ás necesidades de cada momento, ten como principal obxectivo aplicar políticas necesarias para a mocidade galega e avaliar o seu impacto na sociedade.

Estructurado dun xeito ramificado, conta cun representante dentro de cada Consellería para que a súa presencia sexa real en todas e cada unha das políticas implantadas pola Xunta de Galicia. Deste xeito, as necesidades da xuventude galega poderanse espallar a todos os campos administrativos para seren cubertas.

As funcións do Observatorio son diversas. Xenera información, pero a súas actividades tamén teñen aplicacións prácticas. Compila información e realiza estudos e investigacións que permiten afondar nun maior coñecemento da realidade xuvenil galega, e, a través disto, realiza propostas que favorezan a toma de decisións. Ademáis, asesora sobre asuntos relacionados coa mocidade a aquelas institucións ou centros informadores que o precisen. O observatorio galego non ten unha mera función investigadora, tamén é o encargado de xerar un sistema de indicadores polos que se poida coñecer o estado actual das principais variables xuvenís a estudo. E con todo isto, crea un fondo de documentación que favoreza a promoción de actividades de formación- información. 

O Decreto 148/2008 do 26 de xullo polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Xuventude.

LEI 6/2012, do 19 de xuño, de Xuventude de Galicia.


Ano 2020

Estudos do Observatorio Galego da Xuventude


Emprego


EPA poboación xuveníl Galicia 4º trimestre 2019

Paro rexistrado en Galicia no mes de xanerio 2020 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro 2020 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro 2020 (16-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2020 (16-24 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2020 (25-29 anos)

Paro rexistrado en Galicia no mes de febreiro 2020 (16-29 anos)

Parados rexistrados en  Galicia por nivel académico, sexo e idade xaneiro 2020 (16-29 anos)

Parados rexistrados en Galicia por nivel académico, sexo e idade febreiro 2020 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade xaneiro 2020 (16-29 anos)

Contratos rexistrados en Galicia por sexo e idade febreiro 2020 (16-29 anos)


Programas e actuacións da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado


Plan estratéxico de Xuventude de Galicia 2014-2016 "Horizonte 2020"

Plan estratéxico de Xuventude de Galicia 2021

 


Estudos do Injuve (Instituto da Xuventude, Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade)


Paro rexistrado no mes de decembro 2019 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de decembro 2019 (16-24 anos).

Paro rexistrado no mes de decembro 2019 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de decembro 2019 (16-29 anos).

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2020 (16-24 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2020 (16-29 anos). Nota informativa

Paro rexistrado no mes de xaneiro 2020 (16-29 anos)

Juventud rural y desarrollo revista nº 122 (29/01/2020)

La salud afectivo sexual de la juventud en España rev. nº 123 (29/01/2020)


Outras Comunidades


IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2020 (31/01/2019)


 Outras


Plan de Banda Larga de Galicia 2020 (26/08/2019)

Grados Universitarios: ¿Cuántos y Cuáles? (19/12/2019)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 10 xaneiro 2020 (11/02/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 17 xaneiro 2020 (11/02/2020)

Boetín semanal de seguridade do INCIBE, 24 xaneiro 2020 (11/02/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 31 xaneiro 2020 (05/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 7 febreiro 2020 (05/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 14 febreiro 2020 (05/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 28 febreiro 2020 (05/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 6 marzo 2020 (27/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 13 marzo 2020 (27/03/2020)

Boletín semanal de seguridade do INCIBE, 20 marzo 2020 (27/03/2020)

Como evitar incidentes relacionados con los archivos adjuntos al correo (11/02/2020)

Conoce a fondo... Fortnite (11/02/2020)

Guía de seguridad en redes sociales para familias (11/02/2020)

Juntos aprendemos ciberseguridad. Internet segura for kids (19/02/2020)

Los menores eligen Instagram ¿Por qué les gusta tanto? (19/02/2020)

Instituciones que imparten información en ciberseguridad en España (19/02/2020)

Y tú, practicas el sharenting (19/02/2020)

Uso y configuración segura (19/02/2020)

Sexting (19/02/2020)

No al cibercontrol (19/02/2020)

Másteres y Grados en ciberseguridad en España (19/02/2020)

A Contratempo conducir con condicións meteorolóxicas adversas (05/03/2020)

Lecer e modelo de vida (05/03/2020)

Recomendación se seguridade en estacións de carga de vehículos eléctricos (05/03/2020)

Barómetro Xuvenil 2019: Autonomía, economía e participación (05/03/2020)

Comparativa rexional en Indicadores Dixitais (05/03/2020)

Evolución do paro de longa duración nas Comunidades Autónomas (05/03/2020)

Coñece a fondo o qué é o Phishing (27/03/2020)


Consejo de la Juventud de España


 

 


Observatorio de Vivenda de Galicia


Boletín do Observatorio da Vivenda de Galicia 1-15 febreiro 2020

Boletín do Observatorio da Vivienda de Galicia 16-29 febreiro 2020

Boletín do Observatorio da Vivenda de Galicia 1-15 marzo 2020


Observatorio das Ocupacións (Estatal)


 Boletín del Mercado de Trabajo  Estatal 4º trimestre 2019 (21/02/2020)


Observatorio Ocupacional do Instituto Galego das Cualificacións


Parados por sexo e idade, xaneiro 2020 (19/02/2020)

Parados por nivel académico, sexo e idade xaneiro 2020 (19/02/2020)

Tipoloxía contractual por sexo, idade xaneiro 2020 (19/02/2020)

 

A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, ten entre os seus cometidos, por medio do Instituto Galego das Cualificacións, o estudo da evolución do mercado de traballo na CCAA de Galicia.


Artigos e publicacións anteriores